Polityka prywatności

Article author
Jason
 • Zaktualizowano

1.0 Informacje o niniejszej polityce prywatności

Scribd, Inc. i jej oddziały operacyjne, spółki zależne, stowarzyszone i oddziały, w tym Scribd.com i SlideShare.net (łącznie „Scribd”, „My”, „Nasze, ” lub „Nas”), są wrażliwe na kwestie prywatności i rozumiemy, że ważne jest, abyśmy chronili dane osobowe („Dane osobowe”) naszych odwiedzających i członków („Ty” lub „Twój”). W związku z tym Scribd udostępnia tę politykę („Polityka prywatności”), aby poinformować Cię o naszych praktykach dotyczących informacji online, rodzajach gromadzonych przez nas informacji oraz o tym, jak zamierzamy wykorzystywać i udostępniać te informacje („Przetwarzanie”). Niniejsza polityka opisuje również, w jaki sposób możesz poprawić lub zmienić takie informacje. Korzystając ze strony Scribd.com i SlideShare.net oraz wszelkich powiązanych aplikacji, usług i narzędzi („Witryny”), aplikacji mobilnej Scribd lub aplikacji mobilnej SlideShare oraz wszelkich powiązanych aplikacji, usług i narzędzi („Aplikacje ”), wyraźnie wyrażasz zgodę na Przetwarzanie opisane w niniejszym powiadomieniu.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do Danych osobowych przetwarzanych przez Scribd w ramach naszej działalności, w tym podczas korzystania przez Użytkownika z Witryn i Aplikacji. Scribd i jego pracownicy mają obowiązek chronić Twoje dane i przestrzegać niniejszej Polityki prywatności. Chociaż niniejsza Polityka prywatności została zaprojektowana tak, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami w Stanach Zjednoczonych i Europie, może nie odzwierciedlać oczekujących lub najnowszych przepisów.

Niniejsza Polityka prywatności oraz związane z nią powiadomienia i ujawnienia są włączone do Ogólnych Warunków Korzystania. Korzystanie przez Użytkownika ze Scribd i wszelkich Danych osobowych, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem Scribd, podlega przez cały czas niniejszej Polityce prywatności, Ogólnym Warunkom korzystania oraz wszelkim regionalnym ujawnieniom dotyczącym miejsca, w którym Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryn i Aplikacji.

Klienci w większej Unii Europejskiej powinni również zapoznać się z odpowiednimi informacjami EOG+.

Klienci w Kalifornii powinni również zapoznać się z Kalifornijską informacją o ochronie prywatności.

2.0 Gromadzone przez nas dane osobowe i sposób ich wykorzystywania

Nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności i dane osobowe, które gromadzimy bezpośrednio od Państwa lub od zewnętrznych dostawców usług („Strona trzecia” lub „Strony trzecie”), zależą od charakteru relacje, które masz z Scribd i wszelkie obowiązujące przepisy prawa. W tej sekcji opisujemy niektóre sposoby, w jakie Scribd gromadzi i wykorzystuje dane osobowe, a także podstawy prawne w tym zakresie. Scribd gromadzi ograniczone ilości Twoich danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby gromadzić informacje, które są istotne wyłącznie dla celów Przetwarzania, jak opisano w niniejszej polityce i powiązanych politykach, jak określono w sekcji 1.0. 

2.1 W jaki sposób Scribd zbiera dane osobowe

Dane, które zbieramy od Ciebie lub o Tobie, mogą obejmować Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa użytkownika i adres protokołu internetowego („IP”).

Niektóre ze sposobów, w jakie Scribd może gromadzić Twoje dane osobowe podczas korzystania z Witryn i Aplikacji, obejmują:

 • zbieranie Danych osobowych od Ciebie podczas odwiedzania Witryn, Aplikacji lub angażowania się w nie, ankiet, wydarzeń biznesowych lub marketingowych oraz przy każdej okazji, gdy programy i usługi dla Ciebie.

 • możliwości rejestracji w celu otrzymywania określonych informacji lub usług, w których możemy poprosić o Twoje dane kontaktowe (np. imię i nazwisko oraz adres e-mail), abyśmy mogli spełnić Twoją prośbę.

 • zbieranie pewnych informacji, w tym adresów IP, plików cookie, danych nawigacyjnych, nazwy domeny i hosta, z którego uzyskujesz dostęp do Internetu, używanej przeglądarki i systemu operacyjnego oraz daty i godziny uzyskania dostępu do Scribd. Informacje tego typu są wykorzystywane w celu usprawnienia administrowania Witrynami i Aplikacjami, poprawy jakości korzystania przez Użytkownika z interakcji ze Scribd oraz wyświetlania reklam produktów i usług, które mogą go zainteresować.
 • karta kredytowa i inne informacje finansowe związane z płatnościami za towary i usługi komercyjne, które dostarczamy Ci na Twoje żądanie.

2.2 Informacje zebrane ze źródeł

zewnętrznych Scribd może zbierać informacje o Tobie od stron trzecich w celu uzupełnienia informacji, które podajesz. Te informacje uzupełniające pozwalają nam zweryfikować informacje, które nam przekazałeś, oraz zwiększyć naszą zdolność do zapewniania obsługi klienta oraz informacji o działalności, produktach i usługach Scribd. 

Możemy również zaoferować Użytkownikowi możliwość korzystania z Osób Trzecich w celu włączenia pewnych dodatkowych funkcji w Witrynach i Aplikacjach. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, Scribd może otrzymywać informacje o Tobie od tych Osób Trzecich.

2.3 Ankiety

Scribd może czasami angażować osoby trzecie do przeprowadzania ankiet w naszym imieniu. Dobrowolne odpowiedzi w ankiecie mogą być wykorzystywane do określania skuteczności Witryn i Aplikacji, komunikacji Scribd, kampanii reklamowych i/lub działań promocyjnych. Jeśli weźmiesz udział w ankiecie, podane informacje zostaną wykorzystane wraz z informacjami innych uczestników badania. Zebrane informacje zostaną wykorzystane, aby pomóc nam dowiedzieć się więcej o Twoich potrzebach oraz jakości produktów i usług, które Ci dostarczamy. Od czasu do czasu możemy udostępniać pseudonimizowane i anonimowe dane do celów badawczych i analitycznych.

2.4 W jaki sposób Scribd wykorzystuje Dane osobowe Użytkowników Witryny i Aplikacji

W zależności od sposobu korzystania przez Użytkownika ze Scribd, my i nasi zewnętrzni dostawcy usług możemy również wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w ograniczony sposób, w tym:

 • Dostarczanie żądanych informacji i usług.Scribd może wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w celu dostarczenia Ci informacji, o które możesz poprosić (takich jak informacje o oferowanym przez nas produkcie lub usłudze). Scribd może również wykorzystywać Państwa Dane osobowe w celu dostarczenia Państwu określonego programu lub usługi, gdy Użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania programu lub usługi. Takie użycie może obejmować: (a) ogólne zarządzanie Twoimi informacjami i kontami; (b) odpowiadanie na pytania, komentarze i prośby (np. prośby o obsługę klienta i wnioski prawne); c) zapewnianie dostępu do określonych obszarów i funkcji; oraz (d) umożliwienie Użytkownikowi zarejestrowania się i uczestniczenia w wydarzeniach online i osobiście.

 • Cele administracyjne.Scribd może wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika do celów administracyjnych, w tym między innymi do: (a) pomiaru zainteresowania Witrynami, Aplikacjami, programami lub usługami Scribd; b) przeprowadza wewnętrzną kontrolę jakości; c) zweryfikować tożsamość; (d) wysyłać wiadomości dotyczące Witryn, Aplikacji, programów, usług, konta Użytkownika lub jakichkolwiek zmian w zasadach lub warunkach świadczenia usług Scribd; e) przetwarzać płatności; f) zapobiegać potencjalnie zabronionym lub nielegalnym działaniom; oraz (g) egzekwowania naszych Ogólnych Warunków Korzystania. [Link]

 • Produkty i usługi marketingowe.Scribd może wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu dostarczania Ci materiałów dotyczących ofert, produktów i usług, które oferujemy, w tym nowych treści, produktów, Witryn, Aplikacji lub usług. Scribd może przekazać Użytkownikowi te materiały w drodze powiadomienia za pośrednictwem Witryn lub Aplikacji, poczty, poczty elektronicznej lub innego powiadomienia elektronicznego, zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane osobowe w celach marketingowych, możesz w dowolnym momencie skontaktować się z nami, aby zrezygnować z wykorzystywania Twoich danych osobowych do takich celów, jak opisano poniżej. Scribd może współpracować ze stronami trzecimi, takimi jak reklamodawcy, firmy wyświetlające reklamy i firmy reklamowe, w celu dostarczania użytkownikowi reklam opartych na zainteresowaniach poprzez automatyczne gromadzenie danych osobowych (w tym plików cookie stron trzecich). Aby uzyskać informacje na temat akceptowania lub odrzucania plików cookie (w tym plików cookie stron trzecich), kliknij łącze „Preferencje dotyczące plików cookie” w stopce Witryn.
 • Badania i rozwój.Scribd może wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do tworzenia nieidentyfikowalnych anonimowych informacji, które możemy wykorzystywać samodzielnie lub łącznie, wraz z informacjami uzyskanymi z innych źródeł, aby pomóc nam w optymalnym dostarczaniu naszych istniejących produktów i usług lub opracowywaniu nowych produktów, procesy i usługi.

 • Informacje przesłane za pośrednictwem Scribd.Użytkownik zgadza się, że Scribd może swobodnie korzystać z treści wszelkich komunikatów lub innych informacji przekazanych przez Użytkownika za pośrednictwem Scribd, w tym wszelkich narracji, obrazów, pomysłów, wynalazków, koncepcji, technik lub know-how tam ujawnionych, w dowolnym celu, w tym opracowywaniu, produkcji , i/lub marketing towarów lub usług. Użytkownik rozumie, że Scribd nie ujawni jego nazwiska ani w inny sposób nie ogłosi faktu, że przesłał nam materiały lub inne informacje, chyba że: (a) udzieli nam na to zgody; (b) Najpierw wysyłamy do Ciebie powiadomienie, że materiały lub inne informacje, które przesyłasz do określonej części witryny, zostaną opublikowane lub w inny sposób wykorzystane z Twoim imieniem i nazwiskiem; lub (c) Jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo.

 • Udostępnianie treści znajomym lub współpracownikom. Scribd może oferować różne narzędzia i funkcje, które umożliwią Użytkownikowi przekazywanie lub udostępnianie określonych treści znajomym lub współpracownikom. Adresy e-mail, które Użytkownik może podać znajomemu lub koledze, będą wykorzystywane do wysyłania znajomemu lub współpracownikowi treści lub łącza, o które proszą Państwo, ale nie będą gromadzone ani w inny sposób wykorzystywane przez Scribd lub jakiekolwiek inne Strony trzecie w jakimkolwiek innym celu.

 • Dane pseudonimowe i anonimowe.W tym, jak opisano w punkcie 2.10, Scribd może wykorzystywać i udostępniać Twoje pseudonimizowane, anonimowe lub zagregowane informacje w ramach grupy spółek Scribd lub Stronom Trzecim w celach badawczych, analitycznych oraz w innych prawnie dozwolonych celach.

 • Ochrona przed oszustwami.Scribd może wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom oraz ochrony dokładności i integralności transakcji finansowych dokonywanych za pośrednictwem Witryn i Aplikacji. Scribd może w tym celu udostępniać Dane osobowe zewnętrznemu usługodawcy.

 • Inne zastosowania.Scribd może wykorzystywać Dane osobowe do innych celów, w których mamy uzasadniony interes, takich jak marketing bezpośredni, badania indywidualne lub rynkowe, lub w jakimkolwiek innym celu ujawnionym Użytkownikowi w momencie przekazywania przez niego Danych osobowych lub w innym przypadku za jego zgodą.

2.5 W jaki sposób Scribd wykorzystuje dane osobowe (zasobów ludzkich) pracowników 

Scribd gromadzi Dane osobowe obecnych, przyszłych i byłych pracowników, ich kontaktów (w nagłych wypadkach medycznych) oraz ich beneficjentów, w razie potrzeby („Dane dotyczące zasobów ludzkich”). Możemy również gromadzić wrażliwe dane dotyczące zasobów ludzkich, takie jak szczegóły dotyczące zdrowia i niepełnosprawności, w tym zdrowia psychicznego, urlopu medycznego i urlopu macierzyńskiego. Pozyskujemy, przechowujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe związane z zasobami ludzkimi w różnych celach biznesowych, w tym:

 • zarządzanie nieobecnościami;
 • przejęcia, zbycia i integracje;
 • świadczenia i administracja kadr;
 • wynagrodzeń, w tym premii i długoterminowych programów motywacyjnych, administrowania planami akcji, analizy wynagrodzeń, w tym monitorowania nadgodzin i przestrzegania przepisów prawa pracy oraz programów uznawania spółek;
 • zgodność z wymogami ustawowymi;
 • inicjatywy na rzecz różnorodności i integracji;
 • kontakty i usługi w nagłych wypadkach;
 • bezpieczeństwo pracowników;
 • usługi pomocy technicznej i wsparcia informatycznego;
 • administracja i komunikacja zasobów ludzkich;
 • audyty wewnętrzne lub zewnętrzne;
 • działania związane z ocenianiem stanowisk;
 • ocena postępowań sądowych, ściganie i obrona;
 • rozwój organizacyjny i planowanie sukcesji;
 • płace i świadczenia;
 • zarządzanie wydajnością i rozwojem pracowników;
 • przetwarzanie wydatków pracowniczych i opłat za podróże; 
 • zgodność z przepisami;
 • restrukturyzacja i relokacja; oraz
 • zarządzanie przepływem pracy, przypisywanie, zarządzanie i administrowanie projektami.

2.6 Usługi stron trzecich

Firmy niezwiązane ze Scribd czasami udostępniają interaktywne zasoby, które umożliwiają Użytkownikowi współpracę i udostępnianie informacji innym osobom. Zasoby te obejmują między innymi witryny internetowe, media społecznościowe, fora dyskusyjne, tablice ogłoszeniowe, blogi, witryny wiki oraz funkcje skierowań, które będą udostępniać zawartość Witryny i Aplikacji osobom trzecim.

Scribd może gromadzić Dane osobowe, aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z internetowych zasobów mediów społecznościowych oferowanych przez Scribd lub Usługę strony trzeciej. Możemy również umożliwić Ci korzystanie z tych usług Osób Trzecich w celu publikowania lub udostępniania Danych Osobowych innym osobom. Prosimy o dokładne rozważenie, jakie Dane Osobowe udostępniasz innym podczas korzystania z usług stron trzecich.

W przypadku korzystania z internetowych zasobów mediów społecznościowych oferowanych przez Usługę Strony Trzeciej za pośrednictwem Witryn lub Aplikacji, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Scribd może mieć dostęp do wszelkich informacji, które Użytkownik upublicznia za pośrednictwem Usługi Strony Trzeciej (takich jak nazwa użytkownika, komentarze, posty i kontakty ) oraz wszelkie inne informacje, do których Scribd mogą uzyskać dostęp Twoje ustawienia prywatności w takich usługach stron trzecich. Scribd będzie przestrzegać warunków niniejszej Polityki prywatności oraz polityk prywatności mających zastosowanie do usług stron trzecich, z których korzysta.

2.7 Bezpośrednia poczta, e-mail i telemarketing wychodzący

Możesz otrzymywać od nas okresowe wiadomości e-mail, biuletyny, wiadomości e-mail lub telefony zawierające informacje o produktach i usługach Scribd lub naszych partnerów biznesowych lub wszelkich nadchodzących ofertach specjalnych/wydarzeniach, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące przekazywać nam dane osobowe lub za każdym razem, gdy uzyskujemy dane osobowe od stron trzecich. Możesz odrzucić tę komunikację, postępując zgodnie z instrukcjami w sekcji 3.

2.8 Pliki cookie, informacje analityczne i

Scribd reklama oparta na zainteresowaniach, a także strony trzecie, które dostarczają treści, reklamy lub inne funkcje w naszych witrynach i aplikacjach, mogą używać plików cookie, znaczniki pikselowe, pamięć lokalna i inne technologie („Technologie”) do automatycznego gromadzenia informacji o Tobie, gdy uzyskujesz dostęp do Witryn i Aplikacji za pomocą komputera, tabletu, telefonu komórkowego lub innych urządzeń („Urządzenie”), które umożliwiają nam zapisywać pewne informacje.

2.8.1 Ciasteczka

Ciasteczka to małe pliki tekstowe umieszczane w przeglądarce Twojego Urządzenia w celu zapamiętania Twoich preferencji. Większość przeglądarek umożliwia blokowanie i usuwanie plików cookie. Jeśli jednak to zrobisz, Witryny mogą nie działać poprawnie.

2.8.2 Znaczniki pikselowe/sygnały

nawigacyjne Znacznik pikselowy (znany również jako sygnalizator internetowy) to fragment kodu osadzony w Witrynach, który gromadzi informacje o Twoim zaangażowaniu na tej stronie internetowej (np. czy kliknąłeś konkretną stronę internetową lub reklamę) .

2.8.3 Informacje analityczne

Korzystamy z Google Analytics do zbierania informacji dotyczących zachowania odwiedzających i ich danych demograficznych w niektórych naszych Usługach oraz do opracowywania zawartości strony internetowej. Dane te nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć nastronie https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Możesz zrezygnować z gromadzenia i przetwarzania przez Google danych generowanych podczas korzystania z Usług, przechodząc na stronęhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zastosowania przez nas takich technologii można podzielić na następujące ogólne kategorie:

 • Niezbędne operacyjnie. Możemy korzystać z pewnych Technologii, które są niezbędne do obsługi naszych Witryn i Aplikacji; które są wymagane do identyfikowania nieprawidłowego zachowania Witryny i Aplikacji, zapobiegania nieuczciwej działalności i poprawy bezpieczeństwa; lub które umożliwiają dostęp i korzystanie z naszych Witryn i Aplikacji.
 • Związane z wydajnością. Możemy korzystać z określonych Technologii w celu oceny wydajności naszych Witryn i Aplikacji, w tym w ramach naszej analizy sposobu korzystania przez Ciebie z Witryn i Aplikacji, aby ustalić, czy wszedłeś w interakcję z naszymi wiadomościami, aby ustalić, czy oglądałeś przedmiot lub link lub w celu ulepszenia naszych witryn i aplikacji.
 • Związane z funkcjonalnością. Możemy korzystać z określonych technologii, aby oferować użytkownikowi rozszerzone funkcje podczas uzyskiwania dostępu do naszych Witryn i Aplikacji lub korzystania z nich. Może to obejmować identyfikację użytkownika, gdy logujesz się na naszych stronach lub śledzenie twoich konkretnych preferencji, zainteresowań lub przeglądanych elementów w przeszłości, abyśmy mogli ulepszyć prezentację treści w naszych witrynach.
 • Związane z reklamami lub kierowaniem. Możemy używać własnych lub zewnętrznych plików cookie i sygnałów nawigacyjnych w celu dostarczania treści, w tym reklam odpowiadających Twoim zainteresowaniom, w naszych witrynach lub witrynach osób trzecich. Obejmuje to korzystanie z technologii, aby zrozumieć przydatność reklam i treści, które zostały Ci dostarczone, na przykład czy kliknąłeś reklamę.

Scribd współpracuje z Publisher First, Inc. dba Freestar („Freestar”) w celu umieszczania reklam w Witrynie, a Freestar będzie gromadzić i wykorzystywać określone dane do celów reklamowych. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych przez Freestar, kliknij tutaj.

Jeśli chcesz zrezygnować z Technologii, które wykorzystujemy w naszych witrynach, usługach, aplikacjach lub narzędziach, możesz to zrobić, blokując, usuwając lub wyłączając je, na ile pozwala na to Twoja przeglądarka lub urządzenie. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach.

2.9 Urządzenia mobilne

Scribd może udostępniać Strony i Aplikacje kompatybilne z urządzeniami mobilnymi. Scribd będzie gromadzić określone Dane osobowe wysyłane przez Twoje urządzenie mobilne podczas korzystania z takich Witryn i Aplikacji, takie jak identyfikatory urządzeń, ustawienia użytkownika i system operacyjny Twojego urządzenia. Scribd może wykorzystywać takie informacje w celu ulepszania tych narzędzi, opracowywania nowych narzędzi, poprawy jakości oraz w inny sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności lub w innych informacjach dostarczanych przez Scribd.

2.10 Informacje anonimowe i zagregowane

Scribd może wykorzystywać Twoje dane osobowe i inne informacje o Tobie do tworzenia i analizowania zanonimizowanych i zagregowanych informacji. Zanonimizowane i zagregowane informacje są wykorzystywane do pomiaru zainteresowania odwiedzających Witrynami i Aplikacjami oraz korzystania z nich, zainteresowania określonymi treściami i funkcjami oraz innymi aplikacjami. Informacje zanonimizowane lub zagregowane zasadniczo nie są uważane za Dane osobowe, a Scribd może wykorzystywać takie informacje na wiele sposobów, w tym do badań, analiz wewnętrznych, analiz i do innych prawnie dozwolonych celów. Możemy udostępniać te informacje w ramach Scribd oraz osobom trzecim do naszych celów lub do ich celów w formie anonimowej lub zagregowanej, która ma na celu uniemożliwienie jakiejkolwiek identyfikacji użytkownika.

3.0 Jak zrezygnować z niektórych zastosowań swoich danych osobowych

Masz prawo do rezygnacji z niektórych zastosowań i ujawnień swoich danych osobowych, zgodnie z lokalnymi przepisami i niniejszą Polityką prywatności.

3.1 Postanowienia ogólne

Użytkownik może wycofać swoją uprzednią zgodę na przetwarzanie przez Scribd jego danych osobowych w dowolnym momencie i zrezygnować, kontaktując się ze Scribd za pomocą formularza wniosku o prawa do prywatności lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@scribd.com i podając odpowiednie informacje niezbędne do identyfikacji użytkownika przez Scribdi Twoje konto. Ponadto, zanim wykorzystamy Dane osobowe w jakimkolwiek nowym celu, na który nie został pierwotnie upoważniony przez Ciebie, przekażemy informacje dotyczące nowego celu i damy Ci możliwość rezygnacji.

Scribd dołoży starań, aby uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika (zwaną również „opt-in”) w obszarach, w których taka zgoda jest wymagana przez prawo lub umowę przed ujawnieniem Danych Osobowych Osobie Trzeciej lub Przetwarzaniem Danych Osobowych w celu innym niż ich pierwotny cel lub cel później autoryzowany przez Ciebie. Scribd na żądanie przetworzy Twoją prośbę o rezygnację z wykorzystywania przez Scribd Twoich danych osobowych.

3.2 Komunikacja e-mailowa i telefoniczna

Przycisk „Anuluj subskrypcję” zostanie umieszczony w treści każdej niechcianej marketingowej lub informacyjnej wiadomości e-mail wysłanej przez Scribd, aby Użytkownik mógł zrezygnować z przyszłej komunikacji. Możemy jednak nadal wysyłać wiadomości e-mail związane z transakcjami dotyczące zamówionych produktów lub usług lub wiadomości e-mail związane ze wsparciem, dotyczące oczekujących lub poprzednich zgłoszeń pomocy technicznej, które u nas złożyłeś. Możemy być zmuszeni do wysłania Ci pewnych komunikatów dotyczących programów i usług Scribd, z których nie będziesz mógł zrezygnować – np. komunikatów dotyczących aktualizacji naszych Warunków korzystania lub niniejszej Polityki prywatności, chyba że całkowicie zerwiesz swoją relację z Scribd .

3.3 Dane dotyczące zasobów ludzkich

W odniesieniu do Danych osobowych, które Scribd otrzymuje w związku ze stosunkiem pracy, Scribd będzie wykorzystywać takie Dane osobowe wyłącznie do celów związanych z zatrudnieniem, jak dokładniej opisano w punkcie 2.5 powyżej. Jeśli Scribd zamierza wykorzystać te Dane osobowe w jakimkolwiek innym celu, Scribd zapewni Osobie, której dane dotyczą, możliwość rezygnacji z takiego wykorzystania. 

3.4 Ustawienie „Nie śledź” w przeglądarce

Ustawienie „Nie śledź” („DNT”) to nieoficjalna preferencja prywatności, którą użytkownicy mogą ustawić w niektórych przeglądarkach internetowych, która nakazuje witrynom, aby nie śledziły ani nie udostępniały pewnych informacji gromadzonych podczas przeglądania. Standard DNT nie został powszechnie przyjęty i dlatego Scribd nie rozpoznaje ani nie odpowiada na sygnały DNT inicjowane przez przeglądarkę. Aby uzyskać informacje o „nie śledź”, odwiedźhttp://www.allaboutdnt.org. Nowi użytkownicy Witryn i Aplikacji zostaną poproszeni o podanie informacji o preferencjach dotyczących plików cookie i prywatności.

4.0 Informacje, które udostępniamy

Scribd nie sprzedaje, nie udostępnia ani w żaden inny sposób nie ujawnia Państwa Danych Osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik nam na to pozwoli lub w inny sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Scribd dokłada wszelkich starań, aby wymagać od Osób Trzecich, którym ujawnia Dane Osobowe, ochrony Danych Osobowych przy użyciu standardów zasadniczo podobnych do tych wymaganych przez Scribd (i co najmniej takiego samego poziomu ochrony prywatności, jaki jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa) oraz powiadamiania Scribd w przypadku determinacji, że nie mogą dłużej spełniać tego obowiązku.

4.1 Dostawcy usług

Scribd może udostępniać dane osobowe stronom trzecim, które zachowaliśmy w celu świadczenia usług w naszym imieniu, w tym (i) świadczenia usług informatycznych i powiązanych; (ii) dostarczanie żądanych informacji i usług; (iii) przetwarzanie płatności; oraz (iv) działania związane z obsługą klienta. Informacje dotyczące płatności będą wykorzystywane i udostępniane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i mogą być przechowywane przez dostawcę usług na potrzeby przyszłych zamówień.

Scribd zawarł odpowiednie umowy z dostawcami usług, które zabraniają im wykorzystywania lub udostępniania Twoich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do wykonania zakontraktowanych usług w naszym imieniu lub do przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych.

4.2 Informacje udostępniane za pośrednictwem funkcji stron trzecich

Scribd może oferować dodatkowe funkcje umożliwiające udostępnianie informacji osobom trzecim. Jeśli powiesz nam, aby to zrobić, Scribd udostępni ograniczone ilości informacji Osobie Trzeciej w celu włączenia wybranej przez Ciebie funkcji. Poinformujemy Cię, jakie informacje może otrzymać Strona trzecia, gdy początkowo polecisz nam je udostępnić. Należy pamiętać, że wszelkie informacje, które przekazujesz Osobie Trzeciej będą podlegać polityce prywatności tej Strony Trzeciej.

Scribd będzie udostępniać Twoje dane Osobie Trzeciej tak długo, jak będziesz korzystać z funkcji Strony Trzeciej. Możesz wyłączyć to w dowolnym momencie w ustawieniach Twojego Scribd w Ustawieniach.

4.3 Partnerzy biznesowi

Scribd może udostępniać Dane osobowe naszym partnerom biznesowym i podmiotom stowarzyszonym w wewnętrznych celach biznesowych naszych i naszych podmiotów stowarzyszonych lub w celu dostarczenia zamówionego produktu lub usługi. Scribd może również przekazywać Dane osobowe partnerom biznesowym, z którymi możemy wspólnie oferować produkty lub usługi, lub których produkty lub usługi naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. W takich przypadkach pojawi się nazwa naszego partnera biznesowego wraz z nazwą Scribd. Scribd wymaga od naszych podmiotów stowarzyszonych i partnerów biznesowych pisemnej zgody na zachowanie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, które przechowują w naszym imieniu, oraz na niewykorzystywanie ich do celów innych niż te, w których zostały one przekazane.

4.4 Informacje ujawniane w celu naszej ochrony i ochrony innych osób

Możemy ujawnić informacje o Tobie: (i) jeśli jest to wymagane przez prawo, nakaz sądowy lub inny wystarczający proces prawny; (ii) w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa; (iii) w ramach procesu odkrywania w postępowaniu sądowym; (iv) egzekwowania zasad lub umów Scribd; (v) pobranie kwot należnych Scribd; (vi) gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym lub w związku z dochodzeniem lub ściganiem podejrzewanej lub faktycznej nielegalnej działalności; lub (vii) jeśli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest konieczne lub wskazane z innych względów.

Ponadto od czasu do czasu logi serwera mogą być przeglądane w celach bezpieczeństwa – np. w celu wykrycia nieautoryzowanej aktywności. W takich przypadkach dane dziennika serwera zawierające adresy IP mogą być udostępniane organom ścigania w celu identyfikacji użytkowników w związku z prowadzonym przez nie dochodzeniem w sprawie niedozwolonych działań.

Scribd zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia Danych Osobowych jakiejkolwiek Osobie Trzeciej, jeśli Scribd stwierdzi, że udostępnienie takich informacji może być bezprawnie szkodliwe dla Użytkownika.

4.5 Informacje ujawniane w związku z transakcjami biznesowymi

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia lub przekazania wszelkich posiadanych przez nas informacji o Tobie w przypadku proponowanego lub faktycznego zakupu, jakiejkolwiek reorganizacji, sprzedaży, dzierżawy, fuzji, joint venture, cesji, fuzji lub jakichkolwiek innych rodzaj nabycia, zbycia lub finansowania całości lub części naszej działalności lub jakiegokolwiek majątku lub udziałów firmy (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia Scribd dołoży starań, aby nakazać przejmującemu korzystanie z Danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

4.6 Przekazywanie danych

Wszelkie dane osobowe wysyłane lub gromadzone za pośrednictwem Scribd lub przez Scribd mogą być przechowywane w dowolnym miejscu na świecie, w tym między innymi w Stanach Zjednoczonych, naszych serwerach, serwerach naszych podmiotów stowarzyszonych oraz serwerach naszych usługodawców. Twoje dane osobowe mogą być dostępne dla organów ścigania lub innych organów na podstawie zgodnego z prawem żądania. Przekazując informacje firmie Scribd, wyrażasz zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych w tych lokalizacjach.

5.0 W jaki sposób egzekwować swoje prawa dostępu, poprawiania, usuwania i ograniczania

Użytkownik może poprosić o potwierdzenie, czy Scribd przetwarza jego dane osobowe, zażądać dostępu do jego danych osobowych oraz poprosić nas o poprawienie, zmianę lub usunięcie jego danych osobowych. Jeżeli jest to inaczej dozwolone przez obowiązujące prawo, Użytkownik może skorzystać z dowolnej metody określonej w niniejszej Polityce prywatności, aby zażądać dostępu, otrzymać (przenieść), ograniczyć przetwarzanie, zażądać sprostowania lub zażądać usunięcia swoich Danych osobowych przechowywanych przez Scribd. Takie żądania będą przetwarzane zgodnie z Twoimi lokalnymi przepisami prawa w zakresie, w jakim jest to możliwe w niniejszej Polityce prywatności. 

Chociaż Scribd dokłada w dobrej wierze starań, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do jego Danych osobowych, mogą wystąpić okoliczności, w których Scribd nie będzie w stanie zapewnić dostępu, w tym między innymi: (i) gdy informacje zawierają przywilej prawny; (ii) naruszałoby prywatność innych osób lub inne uzasadnione prawa; (iii) gdy ciężar lub koszt zapewnienia dostępu byłby nieproporcjonalny do zagrożeń dla Twojej prywatności. Jeśli Scribd stwierdzi, że dostęp powinien zostać ograniczony w konkretnym przypadku, przekażemy Państwu wyjaśnienie, dlaczego takie postanowienie zostało podjęte, a także przedstawimy punkt kontaktowy dla wszelkich dalszych zapytań. Aby chronić Twoją prywatność, Scribd podejmie uzasadnione pod względem handlowym kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem dostępu do Twoich Danych osobowych lub wprowadzeniem w nich jakichkolwiek zmian.

6.0 Przechowywanie

Scribd przechowuje dane osobowe, które otrzymujemy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności tak długo, jak długo korzystasz z naszych Usług lub gdy jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, dostarczania naszych produktów i usług, rozwiązywania sporów, ustalania obrony prawnej, przeprowadzania audytów, realizowania uzasadnionych celów biznesowych, egzekwowania naszych umów i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

7.0 Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo wszystkich Danych osobowych przekazanych Scribd jest dla nas ważne, a Scribd podejmuje uzasadnione kroki mające na celu ochronę Danych osobowych Użytkownika. Niestety, nie gwarantuje się bezpieczeństwa transmisji danych przez Internet ani przechowywania informacji. W związku z tym, chociaż Scribd dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych przez Ciebie do Scribd i robisz to na własne ryzyko. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy własnych haseł. Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoje hasła lub dane osobowe nie są już bezpieczne, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas podadresem privacy@scribd.com.

8.0 Jak poprosić o odpowiedź na pytania lub problemy dotyczące prywatności

Jeśli po zapoznaniu się z niniejszą Polityką prywatności chcesz przesłać prośbę lub masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności, skontaktuj się z nami podadresem privacy@scribd.com.

Scribd ustosunkuje się do Twoich obaw i spróbuje terminowo rozwiązać wszelkie problemy związane z prywatnością.

Jeśli jesteś obywatelem UE, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii i uważasz, że Scribd nie przestrzega warunków niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z Scribd, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Jeśli jakikolwiek wniosek pozostaje nierozstrzygnięty, możesz skontaktować się z krajowym organem ochrony danych w swoim państwie członkowskim UE.

9.0 Inne prawa i ważne informacje.

9.1 Informacje dotyczące dzieci

Ze względu na charakter działalności Scribd usługi i świadczenia nie są oferowane osobom poniżej 13 roku życia, aw niektórych jurysdykcjach poniżej 18 roku życia (łącznie „Niepełnoletni” lub „Nieletni”). Jeśli Użytkownik jest osobą niepełnoletnią, nie może korzystać ze Scribd ani uzyskiwać do niego dostępu w żadnym momencie ani w jakikolwiek sposób bez upoważnienia.

Szczególnie ważna jest ochrona prywatności osoby niepełnoletniej. Z tego powodu Scribd nie gromadzi ani nie przechowuje w sposób świadomy danych osobowych osób niepełnoletnich w wieku poniżej 13 lat. Jeżeli Scribd dowie się, że informacje umożliwiające identyfikację osób nieletnich zostały zebrane w Scribd lub za jego pośrednictwem, Scribd podejmie odpowiednie kroki w celu usunięcia tych informacji. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym osoby niepełnoletniej, która została członkiem Scribd, skontaktuj się z Scribd podadresem privacy@scribd.comcelu usunięcia konta tej osoby i usunięcia informacji.

Poniżej znajdują się niektóre zasoby, które mogą pomóc rodzicom i opiekunom prawnym w monitorowaniu i ograniczaniu dostępu Twoich dzieci do niektórych rodzajów materiałów w Internecie. Scribd nie jest powiązany z żadną konkretną usługą ani nie popiera jej.

9.2 Prawa

do prywatności w Stanach Zjednoczonych Scribd przestrzega wszystkich przepisów dotyczących prywatności obowiązujących w Stanach Zjednoczonych w zakresie, w jakim jest to możliwe dla firm działających w stanie Kalifornia. Prawo stanu Kalifornia uprawnia mieszkańców stanu Kalifornia do zwrócenia się do nas o powiadomienie opisujące, jakie kategorie danych osobowych zbieramy, z jakich źródeł, w jakim celu i komu Scribd udostępnia takie informacje. Prawo stanu Kalifornia zapewnia również mieszkańcom Kalifornii prawo do żądania dostępu do niektórych danych osobowych i ich usunięcia, aby wiedzieć, czy dane osobowe są udostępniane, oraz do rezygnacji ze „sprzedaży” danych osobowych. Aby zrozumieć, w jaki sposób szanujemy te prawa stanu Kalifornia, aby składać wnioski dotyczące tych praw oraz aby dowiedzieć się więcej o tym, jak prawo stanu Kalifornia definiuje „dane osobowe”, należy zapoznać się z ochronie prywatności stanu Kalifornia.

9.3 Ujawnienia EOG+

Scribd przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej i większego Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG+”). Kliknij tutaj, aby uzyskać pełną listę ujawnień EOG+.

9.4 Łącza do stron internetowych osób trzecich

Scribd może zawierać łącza do innych stron internetowych dla Twojej wygody i informacji. Scribd nie kontroluje witryn internetowych osób trzecich ani ich praktyk dotyczących prywatności, które mogą różnić się od tych określonych w niniejszej Polityce prywatności. Scribd nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących witryn internetowych osób trzecich. Wszelkie dane osobowe, które zdecydujesz się przekazać niepowiązanym stronom trzecim, nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Scribd zachęca do zapoznania się z odpowiednimi politykami prywatności przed przesłaniem swoich danych osobowych. Niektóre Strony Trzecie mogą zdecydować się na udostępnianie Scribd Danych osobowych swoich użytkowników; udostępnianie podlega polityce prywatności tej firmy, a nie niniejszej Polityce prywatności.

9.5 Zmiany w Polityce Prywatności

Scribd może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności. W przypadku jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności Scribd powiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. Scribd zachęca do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby być na bieżąco z informacjami, w jaki sposób Scribd wykorzystuje i chroni Twoje dane oraz aby być świadomym wszelkich zmian w polityce. Dalsze relacje Użytkownika z Scribd po opublikowaniu lub powiadomieniu o jakiejkolwiek zmienionej Polityce prywatności mogą stanowić zgodę Użytkownika na związanie się takimi zmianami. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu lub przesłaniu w inny sposób przez Scribd.

9.6 Informacje kontaktowe

Prosimy o kontakt z Scribd w przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących naszych zasad i powiadomień, Państwa danych osobowych oraz naszych praktyk w zakresie ujawniania informacji przez osoby trzecie lub wyboru zgody za pośrednictwem poczty pod adresem: Scribd, Inc., 460 Bryant Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107-2594 lub e-mailem @ privacy@scribd.com. Na Twoje zapytanie odpowiemy w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

Niniejsze zawiadomienie wchodzi w życie z dniem 29 września 2022.

Czy ten artykuł był pomocny?