Scribd, Inc. Wereldwijd privacybeleid

Article author
Jason
 • Bijgewerkt

Inwoners van Californië: raadpleeg de Privacyverklaring Californië.

LAATSTE BIJGEWERKT: 31 oktober 2023

1.0 Over dit privacybeleid; Andere termen

Everand™, Scribd® en Slideshare® zijn volledige dochterondernemingen van Scribd, Inc (“het bedrijf”, “wij”, “onze” of “ons”). De volgende aanvullende voorwaarden, beleidslijnen en regels zijn uitdrukkelijk hierin opgenomen en vormen een bindend onderdeel van deze Overeenkomst alsof ze hierin volledig zijn weergegeven:

 1. Algemene gebruiksvoorwaarden van Scribd, Inc. ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129326 )
 2. EER+ Privacyverklaring ( https://support.scribd.com/hc/articles/9691581824660-EEA-Privacy-Disclosure-Notice )
 3. Everand-abonneeovereenkomst ( https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486-Subscriber-Agreement )
 4. Privacyverklaring voor inwoners van Californië ( https://support.scribd.com/hc/articles/360038024311-California-Privacy-Notice )

Dit privacybeleid en de bijbehorende mededelingen en openbaarmakingen zijn opgenomen in en zijn onderworpen aan onze wereldwijde gebruiksvoorwaarden. Tenzij anders gedefinieerd in dit Beleid, hebben alle termen met een hoofdletter de betekenis die wordt gegeven in de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Uw gegevensbeveiliging is uiterst belangrijk voor ons. We nemen belangrijke technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie (“Persoonlijke Informatie”) van Onze bezoekers, Gebruikers en Abonnees (“U” of “Uw”) te beschermen. Dienovereenkomstig bieden wij dit privacybeleid ('Privacybeleid' of 'Beleid') aan om u te informeren over onze gegevenspraktijken, de soorten informatie die wij verzamelen en hoe wij deze gegevens willen gebruiken en delen (gezamenlijk 'verwerken'). informatie. Dit privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens die door het bedrijf worden verwerkt in het kader van onze activiteiten, inclusief via uw gebruik van de services. Van het Bedrijf en onze medewerkers wordt verwacht dat zij uw gegevens beschermen en zich aan dit privacybeleid houden.

Uw gebruik van de Services en alle persoonlijke informatie die u via de Services verstrekt, zijn te allen tijde onderworpen aan dit Privacybeleid, de Algemene Gebruiksvoorwaarden en eventuele regionale bekendmakingen die relevant zijn voor de plaats waar u toegang krijgt tot de Services. Klanten in Californië dienen sectie 8.2 van dit beleid te raadplegen. Klanten in de grotere Europese Economische Ruimte (EER+) moeten sectie 8.3 van dit beleid raadplegen.

DOOR DE DIENSTEN DIE WIJ AANBIEDEN TE TOEGANGEN, TE BLADEREN OF TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT U DIT BELEID HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, EN DAT U UITDRUKKELIJK INSTEMT MET DE IN DIT BELEID BESCHREVEN VERWERKING. ALS U KIEST OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OF ANDERE INFORMATIE OPENBAAR BESCHIKBAAR TE MAKEN VIA DE DIENSTEN, ERKENT U DAT U DIT OP EIGEN RISICO DOET.

2.0 Persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken

Onze privacypraktijken en de persoonlijke informatie die wij rechtstreeks van u of van externe dienstverleners (een “derde partij” of “derde partijen”) verzamelen, zijn afhankelijk van uw relatie met ons en eventuele toepasselijke wet- en regelgeving. In dit gedeelte beschrijven we enkele manieren waarop we persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, en de rechtsgrondslagen daarvoor. Wij streven ernaar alleen de beperkte hoeveelheid informatie te verzamelen die relevant is voor de doeleinden van de Verwerking zoals beschreven in dit Beleid en het daaraan gerelateerde beleid, zoals vermeld in Sectie 1.0.

2.1 Hoe wij persoonlijke informatie verzamelen

De gegevens die wij van of over u verzamelen, kunnen persoonlijke informatie bevatten, zoals uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam en Internet Protocol (“IP”)-adres. Enkele manieren waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunnen zijn:

 • Het verwerken van persoonlijke gegevens van u wanneer u sites, apps, diensten, enquêtes, zakelijke of marketingevenementen bezoekt of ermee bezig bent, en elke gelegenheid waarbij wij programma's en diensten aan u leveren;
 • het bieden van mogelijkheden voor u om u aan te melden voor het ontvangen van specifieke informatie of diensten waarbij wij om uw contactgegevens kunnen vragen (bijvoorbeeld naam en e-mailadres), zodat wij aan uw verzoek kunnen voldoen;
 • Het verwerken van bepaalde technische informatie, inclusief maar niet beperkt tot navigatiegegevens, de naam van het domein en de host van waaruit u toegang krijgt tot internet, de browsersoftware die u gebruikt en uw besturingssysteem, en de datum en tijd waarop u toegang krijgt tot de Services, in om een beter dienstenbeheer te kunnen bieden, om de kwaliteit van uw ervaring bij de interactie met de diensten te verbeteren en om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven voor producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn; en/of
 • Het verwerken van creditcard- en andere financiële informatie met betrekking tot betalingen voor commerciële goederen en diensten die wij u op uw verzoek leveren.

2.2 Informatie die we verzamelen van externe bronnen

We kunnen aanvullende informatie over u van derden verwerken om de informatie die u aan ons hebt verstrekt te verifiëren en om ons vermogen te verbeteren om u klantenondersteuning en informatie over onze bedrijven, producten en diensten te bieden. We kunnen ook af en toe optionele servicefuncties aanbieden via een applicatie of service van derden. We kunnen informatie over u ontvangen van deze derde partijen als u ervoor kiest dergelijke aanbiedingen te accepteren.

2.3 Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Afhankelijk van hoe u de Services gebruikt, kunnen wij en onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens ook op bepaalde andere beperkte manieren gebruiken, waaronder:

 • Het verstrekken van informatie en diensten waar u om hebt gevraagd. We kunnen de persoonlijke informatie over u gebruiken om u de informatie te verstrekken waar u om vraagt (zoals informatie over een product of dienst). We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om u specifieke programma's of diensten te leveren, waaronder: (a) het beheren van uw accountgegevens en -instellingen; (b) het reageren op uw vragen, opmerkingen en verzoeken (bijvoorbeeld verzoeken om klantenondersteuning en juridische verzoeken); (c) het verlenen van toegang tot bepaalde gebieden en functies; en (d) u toestaan zich te registreren voor en deel te nemen aan online en persoonlijke evenementen.
 • Administratieve doeleinden. We kunnen de persoonlijke informatie over u gebruiken voor administratieve doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot: (a) het meten van uw interesse in onze sites, apps, programma's of diensten; (b) interne kwaliteitscontrole uitvoeren; (c) uw identiteit verifiëren; (d) U berichten sturen over de Sites, Apps, programma's, Diensten, Uw Account(s) en/of Abonnement, of eventuele wijzigingen in het beleid, de voorwaarden of de overeenkomst van het Bedrijf; (e) betalingen verwerken; (f) verboden of illegale activiteiten voorkomen; en (g) onze Algemene Gebruiksvoorwaarden, dit Beleid en ander gerelateerd beleid afdwingen.
 • Marketingproducten en -diensten. We kunnen de persoonlijke informatie over u gebruiken om u te voorzien van materiaal over aanbiedingen, producten en diensten. Wij kunnen u deze materialen verstrekken door middel van kennisgeving via de Diensten, post, e-mail of andere elektronische kennisgeving, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. We kunnen samenwerken met derde partijen om u op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden via het automatisch verzamelen van persoonlijke gegevens (bijv. cookies). U kunt zich op elk moment afmelden voor marketingcommunicatie door op de afmeldlink te klikken in ongevraagde communicatie van ons, of door contact met ons op te nemen via het formulier voor het aanvragen van privacyrechten op https://support.scribd.com/hc/articles/360038016931-Privacy -Rechten-aanvraagformulier.
 • Onderzoek en ontwikkeling. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om niet-identificeerbare anonieme of pseudonieme informatie te creëren die we kunnen gebruiken, alleen of in combinatie met informatie verkregen uit andere bronnen, om ons te helpen onze bestaande producten en diensten optimaal te leveren of nieuwe producten, processen en diensten ontwikkelen.
 • Informatie ingediend via de Services. U stemt ermee in dat het ons vrijstaat om de inhoud van alle communicatie of andere informatie die u via de Sites, Apps of Diensten verstrekt, met inbegrip van alle daarin beschreven verhalen, afbeeldingen, ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow, te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief het ontwikkelen, produceren en/of op de markt brengen van goederen of diensten. U begrijpt dat Wij Uw naam niet zullen vrijgeven of anderszins bekend zullen maken dat U materiaal of andere informatie aan Ons hebt verstrekt, tenzij: (a) U Ons toestemming geeft om dit te doen; (b) We sturen u eerst een kennisgeving dat de materialen of andere informatie die u op een bepaald deel van een site indient, zullen worden gepubliceerd of anderszins zullen worden gebruikt met uw naam erop; of (c) Wij zijn hiertoe wettelijk verplicht.
 • Enquêtes. We kunnen af en toe derden inschakelen om namens ons vrijwillige onderzoeken uit te voeren. Reacties kunnen worden gebruikt om de effectiviteit van de Diensten, de communicatie, reclamecampagnes en/of promotionele activiteiten van het Bedrijf te bepalen. Als u deelneemt aan een onderzoek, wordt de verstrekte informatie gebruikt in combinatie met die van andere deelnemers aan het onderzoek. De verzamelde informatie zal worden gebruikt om ons te helpen meer te weten te komen over uw behoeften en de kwaliteit van de producten en diensten die wij u leveren. We kunnen af en toe gepseudonimiseerde, geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens delen met derden voor onderzoeks- en analysedoeleinden.
 • Inhoud delen met vrienden of collega's. We kunnen verschillende tools en functionaliteiten aanbieden waarmee u bepaalde inhoud kunt doorsturen of delen. De e-mailadressen die u opgeeft, worden gebruikt om de inhoud door te sturen of te delen, en worden niet verzameld of anderszins gebruikt door het bedrijf of andere derde partijen voor enig ander doel.
 • Pseudonieme en anonieme gegevens. Inclusief zoals beschreven in Sectie 2.8 , kunnen wij uw gepseudonimiseerde, geanonimiseerde of geaggregeerde informatie binnen het bedrijf of met derden gebruiken en delen voor onderzoek, analyses en andere wettelijk toegestane doeleinden.
 • Bescherming tegen fraude. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om fraude te voorkomen en om de nauwkeurigheid en integriteit van financiële transacties die via de Services worden uitgevoerd te beschermen. Voor een dergelijk doel kunnen wij de Persoonlijke Informatie met Derden delen.
 • Andere gebruiken. We kunnen persoonlijke informatie gebruiken voor andere doeleinden waarvoor we een legitiem belang hebben, zoals direct marketing, individueel onderzoek of marktonderzoek, of elk ander doel dat aan u wordt bekendgemaakt op het moment dat u persoonlijke informatie verstrekt, of anders met uw toestemming.

2.4 Hoe wij de persoonlijke (human resource) informatie van werknemers gebruiken

Het Bedrijf verzamelt indien nodig persoonlijke gegevens van huidige, toekomstige en voormalige werknemers, hun contactpersonen voor noodgevallen en hun begunstigden (“Human Resources-gegevens”). Bepaalde gevoelige HR-gegevens, zoals details over gezondheid en handicap, waaronder geestelijke gezondheid, ziekteverlof en zwangerschapsverlof, worden alleen verzameld waar dit door de wet is toegestaan en worden alleen gebruikt en bekendgemaakt om aan wettelijke vereisten te voldoen, tenzij de werknemer toestemming geeft voor een dergelijke verzameling of openbaring. Wij verwerken uw personeelsgegevens alleen voor onze zakelijke doeleinden. Dergelijke toepassingen omvatten:

 • het beoordelen van kwalificaties voor bepaalde banen en taken;
 • personeelsadministratie, inclusief voordelen, communicatie, activiteiten en voorzieningen;
 • compensatie, inclusief bonussen en beheer van lange termijn incentives, administratie van aandelenplannen, compensatieanalyse, inclusief monitoring van overuren en naleving van arbeidswetten, en bedrijfserkenningsprogramma's;
 • naleving van toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten;
 • het uitvoeren van prestatiebeoordelingen;
 • het bepalen of u in aanmerking komt voor een eerste baan, inclusief de verificatie van referenties en kwalificaties;
 • klachtenbeheer;
 • het leggen van contacten bij calamiteiten;
 • interne of externe audits van het bedrijf;
 • verwerking van personeelskosten en reiskosten;
 • het leveren van helpdesk- en IT-ondersteuningsdiensten op afstand;
 • workflow management, het toewijzen, beheren en administreren van projecten.

Het aangeboden gebruik is niet alomvattend, en we kunnen ook soortgelijke of gerelateerde informatie verzamelen in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving, waarbij een kennisgeving wordt verstrekt of geplaatst in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Voor zover toegestaan door de wet, kunnen werknemers verzoeken om toegang tot het corrigeren, wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie door contact op te nemen met het Bedrijf via de contactgegevens in Sectie 10.

2.5 Direct mail, e-mail en uitgaande telemarketing

We kunnen u periodiek informatie sturen over ons, onze zakenpartners en/of aankomende speciale aanbiedingen en evenementen wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt, of wanneer wij uw persoonlijke informatie van derden verkrijgen. U kunt deze communicatie weigeren door de instructies in Sectie 3.1 te volgen.

2.6 Cookies, analytische informatie en op interesses gebaseerde advertenties

Wij, evenals Derden die inhoud, advertenties of andere functionaliteit op Onze Sites, Apps en Diensten aanbieden, kunnen cookies, pixeltags, lokale opslag en andere technologieën (“Technologieën”) gebruiken om automatisch informatie over u te verzamelen wanneer U krijgt toegang tot de Diensten via een computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat ("Apparaat").

 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van uw apparaat worden geplaatst om uw voorkeuren op te slaan. Voor informatie over hoe u cookies (inclusief cookies van derden) kunt accepteren of weigeren, klikt u op de link 'Cookievoorkeuren' in de voettekst van de sites. Als u de cookies van onze service niet toestaat, werken de sites mogelijk niet correct.
 • Een pixeltag (of webbaken) is een stukje code dat is ingebed op een sitepagina en dat informatie verzamelt over uw betrokkenheid op die pagina.
 • We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over bezoekersgedrag en demografische bezoekersgegevens op sommige van onze diensten. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonlijke informatie. Voor meer informatie over Google Analytics kunt u terecht op https://www.google.com/policies/privacy/partners/. U kunt zich afmelden voor de verzameling en verwerking door Google van gegevens die zijn gegenereerd door uw gebruik van de Services op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ons gebruik van dergelijke technologieën valt in de volgende algemene categorieën:

 • Operationeel noodzakelijk. We kunnen bepaalde technologieën gebruiken die nodig zijn om onze diensten uit te voeren; die nodig zijn om onregelmatig gedrag van de Dienst te identificeren, frauduleuze activiteiten te voorkomen en de veiligheid te verbeteren; of waarmee u toegang krijgt tot en gebruik kunt maken van onze diensten.
 • Prestatiegerelateerd. We kunnen bepaalde technologieën gebruiken om de prestaties van onze diensten te beoordelen, onder meer als onderdeel van onze analyse van de manier waarop u de sites en apps gebruikt, om te bepalen of u interactie heeft gehad met onze berichten, om te bepalen of u een item of link hebt bekeken, of om onze diensten te verbeteren.
 • Functionaliteit gerelateerd. We kunnen bepaalde technologieën gebruiken om u verbeterde functionaliteit te bieden bij het openen of gebruiken van onze diensten. Dit kan het identificeren van u omvatten wanneer u zich aanmeldt bij onze sites of het bijhouden van uw specifieke voorkeuren, interesses of eerder bekeken items, zodat wij de presentatie van de inhoud aan u op onze sites kunnen verbeteren.
 • Advertentie- of targetinggerelateerd. We kunnen cookies en webbakens van eigen of derde partijen gebruiken om inhoud, inclusief advertenties die relevant zijn voor uw interesses, op onze diensten of op sites van derden aan te bieden. Dit omvat het gebruik van technologieën om inzicht te krijgen in het nut voor u van de advertenties en inhoud die aan u zijn geleverd, bijvoorbeeld of u op een advertentie hebt geklikt.

Wij zijn aangesloten bij Publisher First, Inc. dba Freestar ("Freestar") voor het plaatsen van advertenties op de Sites, en Freestar zal bepaalde gegevens verzamelen en gebruiken voor advertentiedoeleinden. De gegevens die Freestar verzamelt, vallen onder hun privacybeleid op https://freestar.com/privacy-policy/.

Als u zich wilt afmelden voor de technologieën, kunt u dit doen door deze te blokkeren, verwijderen of uit te schakelen, afhankelijk van uw browser of apparaat. Bezoek https://optout.networkadvertising.org/ voor meer informatie over het afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties.

2.7 Mobiele apparaten en apps

Onze mobiele apps verzamelen af en toe persoonlijke informatie (bijvoorbeeld het type mobiel apparaat en besturingssysteem dat u gebruikt, uw app-instellingen, enz.) terwijl u ze gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om u klantenondersteuning te bieden, om onze apps en diensten te verbeteren, om nieuwe apps en diensten te ontwikkelen, en zoals anderszins beschreven in dit privacybeleid of in andere mededelingen die wij af en toe kunnen verstrekken.

2.8 Anonieme, pseudonieme en geaggregeerde informatie

We kunnen uw persoonlijke gegevens en andere informatie over u gebruiken om geanonimiseerde, gepseudonimiseerde en/of geaggregeerde (“geanonimiseerde”) gegevens te creëren. Geanonimiseerde gegevens zijn ontworpen om te voorkomen dat iemand u kan identificeren en worden over het algemeen niet als persoonlijke informatie beschouwd. We kunnen geanonimiseerde gegevens gebruiken voor onderzoek, analyse, analyse en andere wettelijk toegestane doeleinden. We kunnen geanonimiseerde informatie delen binnen het bedrijf en met derden voor onze of hun doeleinden.

3.0 Hoe u zich kunt afmelden voor bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens

U kunt zich afmelden voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens door contact met ons op te nemen via het formulier voor het aanvragen van privacyrechten , of per e-mail op privacy@scribd.com . U moet voldoende informatie verstrekken die wij nodig hebben om u en uw account te identificeren. Wij kunnen contact met u opnemen om uw verzoek te voltooien. Volledige verwijdering van uw persoonlijke gegevens zal resulteren in de verwijdering van uw mogelijkheid om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services.

Voordat we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor een nieuw doel dat niet eerder door u is geautoriseerd, zullen wij informatie verstrekken over het nieuwe doel en u de mogelijkheid bieden om u af te melden.

We zullen ons best doen om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen (opt-in) in gebieden waar dergelijke toestemming wettelijk vereist is voordat uw persoonlijke gegevens aan een derde worden bekendgemaakt of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het oorspronkelijke doel of het daaropvolgende doel. geautoriseerd door u.

3.1 E-mail- en telefooncommunicatie

We plaatsen een link ‘Afmelden’ in de hoofdtekst van onze ongevraagde marketing- of informatieve e-mails, zodat u zich kunt afmelden voor toekomstige communicatie. Het is mogelijk dat wij u e-mails blijven sturen over uw aankopen en transacties, of ondersteuningsgerelateerde e-mails met betrekking tot lopende of eerdere ondersteuningstickets die u bij ons heeft ingediend. U kunt zich niet afmelden voor e-mails die wij u wettelijk verplicht zijn te sturen (bijvoorbeeld kennisgeving van updates van dit privacybeleid), tenzij u uw relatie met ons volledig verbreekt.

3.2 Personeelsgegevens

We zullen alle persoonlijke informatie die we ontvangen in verband met de arbeidsrelatie alleen gebruiken voor arbeidsgerelateerde doeleinden, zoals vollediger beschreven in sectie 2.4. Als we van plan zijn deze persoonlijke informatie voor een ander doel te gebruiken, zullen we de werknemer de mogelijkheid bieden om zich af te melden voor dergelijk gebruik.

3.3 De browserinstelling “Do Not Track”.

Do Not Track (“DNT”) is een niet-standaard privacyfunctie die in bepaalde oudere webbrowsers aanwezig is. Omdat de meeste moderne browsers standaard betere beveiligingsfuncties bieden, herkennen of reageren onze sites niet op oudere DNT-signalen. In plaats daarvan zullen nieuwe Gebruikers worden gevraagd om cookie- en privacyvoorkeuren in te stellen.

4.0 Informatie die we delen

Wij verkopen, delen of maken op geen enkele andere wijze persoonlijke informatie over u openbaar, behalve wanneer u ons daartoe toestemming geeft, of zoals anderszins beschreven in dit privacybeleid. Wij streven ernaar om van Derde Partijen aan wie Wij Persoonlijke Informatie vrijgeven te eisen dat zij deze beschermen met behulp van substantieel vergelijkbare normen als die welke door Ons worden vereist (en op zijn minst hetzelfde niveau van privacybescherming als de toepasselijke wetgeving vereist), en om Ons op de hoogte te stellen als zij tot een besluit komen zij kunnen niet langer aan deze verplichting voldoen.

4.1 Informatie die we delen met dienstverleners

We kunnen persoonlijke informatie delen met derde partijen die namens ons bepaalde diensten uitvoeren, waaronder (i) het verstrekken van informatietechnologie (IT) en aanverwante diensten; (ii) het verstrekken van informatie en diensten die u hebt aangevraagd; (iii) betalingsverwerking; (iv) fraudepreventie; en (v) klantenserviceactiviteiten. Betalingsgegevens worden alleen gebruikt en gedeeld om uw bestelling te verwerken en kunnen door een derde partij worden opgeslagen met het oog op fraudepreventie en toekomstige bestellingen. We hebben passende contracten gesloten met de dienstverleners die hen verbieden uw persoonlijke gegevens te gebruiken of te delen, behalve indien nodig om de gecontracteerde diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

4.2 Informatie die we delen met functies van derden

We kunnen functies aanbieden waarmee u inhoud kunt openen of delen met sociale mediawebsites en -apps van derden, discussieborden, blogs, wiki's en andere diensten van derden. We delen alleen met de derde de beperkte persoonlijke informatie die nodig is in om de door u gekozen functie in te schakelen zolang u de functie van derden gebruikt. Wij zullen u vertellen welke informatie de derde partij mogelijk ontvangt voordat u de optie krijgt om deze te delen. Houd er rekening mee dat alle informatie die u aan een derde partij verstrekt, onderworpen is aan het privacybeleid van die derde partij. U kunt zich op elk moment afmelden voor functies van derden.

Als u via een van onze diensten een bron van derden gebruikt, kunnen wij persoonlijke gegevens verzamelen zodat wij u toegang kunnen bieden tot diensten die door ons of door een derde partij worden aangeboden; en Wij hebben mogelijk toegang tot alle informatie die u openbaar maakt via de externe bron (zoals uw gebruikersnaam, opmerkingen, berichten en contacten) en alle andere informatie waartoe u ons toegang geeft. Overweeg zorgvuldig welke persoonlijke informatie u met anderen deelt wanneer u bronnen van derden gebruikt.

4.3 Informatie die we delen met zakenpartners

We kunnen persoonlijke informatie delen met onze zakelijke partners en gelieerde ondernemingen voor interne zakelijke doeleinden van ons en onze gelieerde ondernemingen, of om u een product of dienst te leveren waar u om hebt gevraagd. We kunnen ook persoonlijke informatie verstrekken aan zakenpartners met wie we gezamenlijk producten of diensten aanbieden, of wier producten of diensten volgens ons interessant voor u kunnen zijn. In dergelijke gevallen zal de naam van onze zakenpartner opvallend samen met die van ons verschijnen. Wij voeren passende contracten uit met onze gelieerde ondernemingen en zakenpartners om de vertrouwelijkheid en veiligheid te behouden van alle persoonlijke informatie die zij namens ons bewaren, en om het gebruik ervan te beperken tot het doel waarvoor deze is verstrekt.

4.4 Informatie openbaar gemaakt voor onze bescherming en de bescherming van anderen

Wij kunnen informatie over u vrijgeven: (i) als wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een ander voldoende juridisch proces; (ii) als reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten; (iii) tijdens het ontdekkingsproces in rechtszaken; (iv) om ons beleid of onze contracten af te dwingen; (v) om aan ons verschuldigde bedragen te innen; (vi) wanneer Wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek of vervolging van vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten; of (vii) als Wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking anderszins noodzakelijk of raadzaam is. Serverloggegevens die IP-adressen bevatten, kunnen op grond van een gerechtelijk bevel of dagvaarding worden gedeeld met wetshandhavingsinstanties, zodat zij gebruikers kunnen identificeren in verband met hun onderzoek naar illegale activiteiten. Wij behouden ons het recht voor om te weigeren uw persoonlijke gegevens met derden te delen als wij vaststellen dat het delen van dergelijke informatie op onrechtmatige wijze schadelijk voor u zou kunnen zijn.

4.5 Informatie openbaar gemaakt in verband met zakelijke transacties

Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens openbaar te maken of over te dragen in het geval van een voorgestelde of daadwerkelijke aankoop, een reorganisatie, verkoop, lease, fusie, joint venture, toewijzing, fusie of enige andere vorm van overname, afstoting of financiering van het geheel of een deel ervan. van ons bedrijf of van een van de bedrijfsmiddelen of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure). Mocht een dergelijke gebeurtenis zich voordoen, dan zullen wij proberen de verkrijger opdracht te geven uw persoonlijke gegevens te gebruiken op een manier die consistent is met dit privacybeleid.

4.6 Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten

Persoonlijke informatie die wij verzenden of verzamelen, kan overal ter wereld worden opgeslagen, inclusief maar niet beperkt tot onze servers, de servers van onze gelieerde ondernemingen en de servers van onze dienstverleners in de Verenigde Staten en de Europese Unie. Door ons informatie te verstrekken, stemt u in met de opslag van uw persoonlijke gegevens op deze locaties.

5.0 Uw privacyrechten

U kunt bevestigen of wij uw persoonlijke gegevens verwerken, toegang tot uw persoonlijke gegevens aanvragen en vragen dat wij uw persoonlijke gegevens corrigeren, wijzigen of verwijderen. Waar anders toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunt u een van de methoden gebruiken die in dit Privacybeleid worden uiteengezet om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze te ontvangen (porteren), de verwerking ervan te beperken, rectificatie te vragen of om verwijdering aan te vragen. Dergelijke verzoeken worden voor zover mogelijk door dit Privacybeleid verwerkt in overeenstemming met Uw lokale wetgeving.

Wij zullen er te goeder trouw alles aan doen om u toegang te verlenen tot uw persoonlijke informatie, maar er kunnen omstandigheden zijn waaronder wij geen toegang kunnen verlenen, inclusief maar niet beperkt tot: (i) wanneer de informatie een wettelijk voorrecht bevat; (ii) de privacy of andere legitieme rechten van anderen in gevaar zou brengen; (iii) waar de last of de kosten van het verlenen van toegang niet in verhouding zouden staan tot de risico's voor uw privacy. Als wij vaststellen dat de toegang in een bepaald geval moet worden beperkt, zullen wij u uitleggen waarom deze beslissing is genomen en een contactpunt voor eventuele verdere vragen. Om uw privacy te beschermen, zullen wij commercieel redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij toegang verlenen tot of wijzigingen aanbrengen in uw persoonlijke gegevens.

6.0 Gegevensbehoud

We bewaren de persoonlijke informatie die we ontvangen zoals beschreven in dit privacybeleid zolang u onze diensten gebruikt of zolang als nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor deze zijn verzameld, onze producten en diensten te leveren, geschillen op te lossen, juridische verdediging te voeren , audits uitvoeren, legitieme zakelijke doeleinden nastreven, onze overeenkomsten afdwingen en toepasselijke wetten naleven.

7.0 Gegevensbeveiliging

Hoewel wij verschillende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen of garanderen, en u doet dit op eigen risico. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw eigen wachtwoorden. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw wachtwoorden en/of persoonlijke gegevens niet langer veilig zijn, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte via privacy@scribd.com.

8.0 Overige rechten; Belangrijke gegevens

8.1 Informatie over minderjarigen

Vanwege de aard van ons bedrijf worden diensten en voordelen niet aangeboden aan personen jonger dan 13 jaar, en in bepaalde rechtsgebieden jonger dan 18 jaar (gezamenlijk “Minderjarige” of “Minderjarigen”). Als u minderjarig bent, mag u de Services op geen enkel moment en op geen enkele manier zonder toestemming gebruiken of openen. U mag de Services helemaal niet gebruiken of openen als u jonger bent dan 13 jaar. We verzamelen of bewaren niet bewust persoonlijke gegevens van minderjarigen jonger dan 13 jaar. Als we vernemen dat persoonlijke gegevens van minderjarigen zijn verzameld op of via een van onze diensten, zullen we de juiste stappen ondernemen om de informatie te verwijderen. Als u de ouder of wettelijke voogd bent van een minderjarige die zich heeft aangesloten bij en/of zich heeft geabonneerd op een van de Services, neem dan contact met ons op via privacy@scribd.com om het account van de minderjarige te beëindigen en de informatie te verwijderen.

8.2 Privacyrechten van de Verenigde Staten

We voldoen voor zover mogelijk aan alle privacywetten binnen de Verenigde Staten voor bedrijven die actief zijn in de staat Californië. De wet van Californië geeft inwoners van Californië het recht om ons om een kennisgeving te vragen waarin wordt beschreven welke categorieën persoonlijke informatie wij verzamelen, uit welke bronnen, voor welk doel en met wie wij dergelijke informatie delen. De wet van Californië geeft inwoners van Californië ook het recht om toegang tot en verwijdering van bepaalde persoonlijke informatie aan te vragen, om te weten of persoonlijke informatie wordt gedeeld en om zich af te melden voor de “verkoop” van persoonlijke informatie. Om te begrijpen hoe wij deze rechten in Californië respecteren, om verzoeken in te dienen met betrekking tot deze rechten, en om meer te leren over hoe de Californische wet persoonlijke informatie definieert, kunt u de Privacyverklaring voor inwoners van Californië raadplegen op https://support.scribd.com/hc/articles /360038024311-Californië-Privacyverklaring.

8.3 EER+ openbaarmakingen

Wij voldoen aan alle toepasselijke wetten in de Europese Unie en de grotere Europese Economische Ruimte (“EER+”). Openbaarmakingen voor de EER+-regio zijn beschikbaar op https://support.scribd.com/hc/articles/9691581824660-EEA-Privacy-Disclosure-Notice.

8.4 Links naar websites van derden

Onze Diensten kunnen links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Ons. Websites en privacypraktijken van derden kunnen verschillen van die van ons, en wij onderschrijven of doen geen uitspraken over websites van derden. Alle persoonlijke informatie die u aan niet-verbonden derde partijen geeft, valt niet onder dit privacybeleid. Wij moedigen u aan om al het relevante privacybeleid door te nemen voordat u uw persoonlijke gegevens aan iemand verstrekt. Sommige Derden kunnen ervoor kiezen om de Persoonlijke Informatie van hun gebruikers met Ons te delen; dat delen valt onder het privacybeleid van dat bedrijf, niet onder dit privacybeleid.

9.0 Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid af en toe bijwerken. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. Wij moedigen u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie gebruiken en beschermen en om uzelf op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in het beleid. Wijzigingen in dit privacybeleid worden onmiddellijk van kracht nadat we het op https://scribd.com/privacy hebben geplaatst. U kunt bepalen wanneer wij dit beleid voor het laatst hebben gewijzigd door de bovenstaande legenda ‘LAATSTE BIJGEWERKT’ te raadplegen. Uw gebruik van de site na wijzigingen in dit beleid houdt in dat u deze wijzigingen accepteert; met dien verstande echter dat enige materiële wijziging in dit Beleid niet met terugwerkende kracht van toepassing zal zijn op enige claim of geschil tussen U en Ons in verband met dit Beleid dat is ontstaan vóór de “LAATSTE BIJGEWERKT”-datum die van toepassing is op die versie van dit Beleid. Dit Beleid weerspiegelt mogelijk niet de lopende of recente wetgeving.

10.0 Hoe u contact met ons kunt opnemen

Wij verwelkomen uw vragen over ons privacybeleid en onze praktijken per e-mail op privacy@scribd.com of per post op: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Wij reageren binnen 30 dagen op alle vragen. Als u een staatsburger van de EU, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bent en van mening bent dat wij ons niet aan de voorwaarden van dit privacybeleid houden, neem dan contact met ons op via de hierboven verstrekte contactgegevens. Als een verzoek onopgelost blijft, kunt u contact opnemen met de nationale gegevensbeschermingsautoriteit van uw EU-lidstaat.

Was dit artikel nuttig?