Algemene Gebruiksvoorwaarden

Article author
Jason
  • Bijgewerkt

Zie ook het Privacybeleid, de Algemene Uploaderovereenkomst, en de Verboden Activiteiten en Inhoud Mededeling. Voor ScribdUnlimited betalings- en factureringsinformatie, annuleringsinformatie en beperkingen, zie de Abonnementsovereenkomst.

1 augustus 2019

Scribd is een website, mobiele applicatie en aanverwante dienstverlener die zorgt voor de consumptie en publicatie van geschreven en audio-gebaseerde digitale inhoud. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder Scribd u toegang biedt om Scribd.com (de "Site"), de mobiele Scribd-applicatie (de "App") en alles te gebruiken en ervan te genieten. diensten geleverd door Scribd (de "Diensten").

Scribd is eigendom van en wordt geëxploiteerd in de Verenigde Staten door Scribd, Inc. Als u zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") of het Verenigd Koninkrijk ("VK") bevindt, vormen deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en Scribd Netherlands BV Als u zich niet in de EER of het VK bevindt, zijn deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en Scribd, Inc. Voor de toepassing van deze voorwaarden worden Scribd, Inc. en Scribd Netherlands BV gezamenlijk "Scribd" genoemd.

De term "Account" verwijst naar een basisScribd-account dat wordt beheerd door een individuele Gebruiker of een enkele entiteit ("U", "Gebruiker", of, gezamenlijk, "Gebruikers"). De termen "Abonnement", "Abonnement Lidmaatschap" en "Lidmaatschap" zijn van toepassing op elk betaald abonnement dat accounthouders toegang geeft tot premium en exclusieve inhoud ("Abonnementsinhoud").

De volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn een wettelijk contract tussen U, als een individuele Gebruiker of een enkele entiteit, en Scribd met betrekking tot Uw gebruik van de Site en Apps. Indien u toegang heeft en gebruik maakt van de Diensten namens een bedrijf (zoals uw werkgever) of een andere wettelijke entiteit, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid heeft om die entiteit aan deze Voorwaarden te binden. In dat geval verwijzen "U" en "Uw" naar de entiteit.

GELIEVEDE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG TE LEZEN. DOORTE REGISTREREN VOOR, TOEGANG TE KRIJGEN TOT, TE BROWSEN, TE POSTEN, TE DOWNLOADEN VAN, TE ABONNEREN OP OF GEBRUIK TE MAKEN VAN SCRIBD, ERKENT U DAT U DE VOLGENDE VOORWAARDEN HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN. INDIEN U OP OM HET EVEN WELK MOMENT NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GELIEVEDAN ONMIDDELLIJK UW GEBRUIK VAN SCRIBD TE BEËINDIGENOP DE MANIER BESCHREVEN IN SECTIE 12.2 HIERONDER.

BEMIDDELINGSMEDEDELING: TENZIJ U ZICH UITSCHRIJFT VOOR BEMIDDELING BINNEN 30 DAGEN NA DE DATUM DAT U VOOR HET EERST AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN DOOR HET VOLGEN VAN DE UITSCHRIJVINGSPROCEDURE DIE IN DE "GESCHILLENBESLECHTING" SECTIE HIERONDER WORDT BESCHREVEN EN MET UITZONDERING VAN BEPAALDE SOORTEN GESCHILLEN DIE IN DE "GESCHILLENBESLECHTING" SECTIE HIERONDER WORDEN BESCHREVEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT GESCHILLEN TUSSEN U EN SCRIBD ZULLEN WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE, INDIVIDUELE BEMIDDELING EN DOET U AFSTAND VAN UW RECHT OP EEN JURYRECHTSZAAK OF OM DEEL TE NEMEN ALS AANKLAGER OF GROEPSLID IN OM HET EVEN WELKBEOOGD COLLECTIEF PROCES OF AANSPRAKELIJKHEIDSPROCEDURE.

1.  Toelatingsvoorwaarden.

Scribd is niet beschikbaar voor personen onder de meerderjarigheidsleeftijd in hun woonplaats of voor Gebruikers wiens toegang tot Scribd administratief is opgeschort of ingetrokken. IndienU een Account gebruikt of opent namens een bedrijf, rechtspersoon of organisatie (gezamenlijk "Entiteit"), dan verklaart en garandeert U dat U een geautoriseerde vertegenwoordiger van die Entiteit bent, met de bevoegdheid om een dergelijke organisatie aan deze Voorwaarden te binden; en gaatU ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden namens de Entiteit. DOOR SCRIBD TE GEBRUIKEN, VERKLAART U DAT U voldoet aan de toelatingsvoorwaarden in deze Sectie. In ieder geval bevestigt U dat U ten minste 13 jaar oud bent, aangezien Scribd niet bedoeld is voor kinderen jonger dan 13. 

2.  Privacy; Aanvullende Voorwaarden.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Ons Privacybeleid wordt hierbij opgenomen in deze Voorwaarden door middel van verwijzing. Gelieve ons Privacybeleid zorgvuldig door te lezen voor informatie over hoe wij Uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en vrijgeven. U erkent en gaat ermee akkoord dat Uw gebruik van de Diensten onderworpen is aan ons Privacybeleid.

De Abonnementsovereenkomst Algemene Uploaderovereenkomst, and Cadeaubon/CadeaulidmaatschapVoorwaarden en Bepalingen worden hierbij ook opgenomen in deze Voorwaarden door middel van verwijzing.  

3.  Individuele Functies en Diensten.

Wanneer U Scribd gebruikt, bent U onderworpen aan eventuele aanvullende gepubliceerde richtlijnen, regels en berichten die van toepassing zijn op specifieke diensten en functies die van tijd tot tijd kunnen worden gepost (de "Richtlijnen"). Al deze Richtlijnen worden hierbij opgenomen in deze Voorwaarden door middel van verwijzing.

4.  Abonnementen.

Scribd biedt toegang tot premium en exclusieve inhoud door middel van een Abonnement. Een Abonnement geeft U recht op toegang tot een onbeperkt aantal e-boeken en audioboeken gedurende de abonnementsperiode.Uw toegang tot de van toepassing zijnde inhoud en verwante aankooptransactie zijn onderworpen aan de Abonnementsovereenkomst.

5.  Wijziging van deze Voorwaarden en Diensten.

Scribd behoudt zich het recht voor om, naar ons goeddunken, delen van deze Voorwaarden, of aanvullende voorwaarden en mededelingen, inclusief de Abonnementsovereenkomst Algemene Uploaderovereenkomst, de Verboden Activiteiten en Inhoud Mededeling, en de Cadeaubon/Cadeau Lidmaatschap Voorwaarden en Bepalingen te allen tijdete wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Indien we dit doen, zullen we Uop de hoogte brengen door de aangepasteVoorwaarden ofwel hier te posten ofwel via een andere vorm van communicatie. Uw voortgezet gebruik van Scribd na het posten van wijzigingen betekentUw bindende aanvaarding van dergelijke wijzigingen. We kunnen alle of een deel van de Dienstente allen tijde en zonder mededeling naar ons goeddunkenwijzigen of beëindigen.

6.  Digitale Millennium Auteursrechtwet.

Scribd respecteert de auteursrechtwet en verwacht van zijn gebruikers hetzelfde te doen. Het is het beleid van Scribd om in gepaste omstandighedenAccounthouders die herhaaldelijk schending maken van of worden verondersteld herhaaldelijk schending te maken van de rechten van auteursrechthouders, te verwijderen. Het auteursrechtverwante beleid en de procedures van Scribd worden verder beschreven in het Bronnencentrum voor Auteursrechten.

7.  Scribd Licentieverlening.

7.1  Licentieverlening voor de Mobiele App van Scribd

Afhankelijk van Uw naleving van deze Voorwaarden verleent Scribd U een beperkte, nietexclusieve, niet-overdraagbare, vrij herroepbare licentie om een kopie van de App te downloaden en te installeren op elk mobiel apparaat of computer die U bezit of beheert en om een dergelijke kopie van de App uitsluitend voor Uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken. U mag de App niet kopiëren, behalve voor het maken van een aanvaardbaar aantal kopieën voor back-up- of archiveringsdoeleinden. Behalve wanneer uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden, mag U niet: (i) afgeleide werken gebaseerd op de App kopiëren, wijzigen of creëren; (ii) de App aan derden distribueren, overdragen, sublicentiëren, leasen, uitlenen of verhuren; (iii) de App reverse-engineeren, decompileren of demonteren; of (iv) op om het even welke wijze de functionaliteit van de App beschikbaar maken voor meerdere gebruikers. Scribd behoudt zich alle rechten voor in en op de App die niet uitdrukkelijk aan U zijn verleend onder deze Voorwaarden.

7.2  Licentieverlening om te Downloaden.

Afhankelijk van Uw naleving van de voorwaarden en bepalingen in deze Voorwaarden, verleent Scribd U hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, vrij herroepbare licentie om geselecteerde inhoud voor persoonlijk gebruik te bekijken, te downloaden (inclusief, zonder beperking downloaden naar een draagbaar apparaat) en af te drukken, behalve wanneer Scribd de inhoud op verzoek van zijninhoudverleners of op eigen initiatief beperkt of blokkeert. De "exclusieve inhoud" waarvoor U een licentie in deze sectie 7.2 wordt verleend, bevat geen Abonnementsovereenkomst (zoals omschreven in de Abonnementsovereenkomst). Gelieve de Abonnementsovereenkomst voor de toepasselijke voorwaarden te raadplegen.

7.3  Voorbehoud van Rechten.

Scribd behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn verleend.

7.4  Voorkomen van Onbevoegd Gebruik.

Scribd behoudt zich het recht voor om alle wettelijke middelen uit te oefenen die het nodig acht om onbevoegd of verboden gebruik te voorkomen.

8.  Inhoud Disclaimer.

U begrijpt dat wanneer UScribd gebruikt, U wordt blootgesteld aan inhoud uit verschillende bronnen en dat Scribd niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke inhoud. U begrijpt en erkent verder dat U mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is, en U gaat ermee akkoord af te zien van en U ziet af van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die Uheeft of kunt hebben tegen Scribd,die daarmee te maken hebben. Scribd onderschrijft geen enkele inhoud of mening, aanbeveling of advies datdaarin wordt uitgedrukt en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met dergelijke inhoud af. Indien in kennis gesteld van inhoud die zogenaamd niet voldoet aan deze Voorwaarden, kan Scribd de bewering onderzoeken en naar eigen goeddunken bepalen de inhoud te verwijderen, waartoe het zich het recht voorbehoudt om dit te allen tijde en zonder mededeling te doen.

Scribd staat schendende activiteiten op auteursrechten niet toe.

9.  Verboden Gedrag.

Het is ons doel om een ervaring te creëren waar iedereen boeken kan lezen of beluisteren in een comfortabele en veilige omgeving. We hebben regels ontwikkeld die ontworpen zijn om dit doel te helpen bereiken. Naast de algemene regels hieronder, worden aanvullende beperkingen opgesomd in de Verboden Activiteiten en Inhoud Mededeling.

DOOR SCRIBD TE GEBRUIKEN GAAT U ERMEE AKKOORD HET VOLGENDE NIET TE DOEN:

9.1 Scribd te gebruiken voor enig ander doel dan het ontvangen van originele of correctgelicentieerde inhoud, het toevoegen van Beschrijvende Informatie en/of daarvoor toegang te verwerven tot Scribd, omdatdeze Diensten worden aangeboden door Scribd ("Beschrijvende Informatie" verwijst naar de overeenkomstige titel en beschrijving van deGebruikersinhoud geplaatst door Gebruikers samen met deze inhoud);

9.2 de hierin verleende licenties of Materialen te verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, doorverkopen, sublicentiëren, distribueren, weergeven of op andere wijze over te dragen (zoals gedefinieerd in sectie 13 hieronder);

9.3 beledigende, lasterlijke of onnauwkeurige inhoud en/of Beschrijvende Informatie te posten, uploaden of distribueren;

9.4 inhoud of Beschrijvende Informatie die onwettig is of die een rationele persoon als aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, pornografisch, schendend op de privacy van een ander, intimiderend, bedreigend, beschamend, verontrustend, vulgair, haatdragend, racistisch of etnisch aanstootgevend of anderszins ongepastkan beschouwen, te posten, uploaden of distribueren; 

9.5 een persoon of entiteit te imiteren, ten onrechte aanspraak te maken op een relatie met een persoon of entiteit, of toegang te verwerven tot de Accounts van anderen zonder toestemming, de digitale handtekening van een andere persoon te vervalsen, de bron, identiteit of inhoud van informatie die via Scribd wordt verzonden verkeerd weer te geven of andere soortgelijke frauduleuze activiteiten uit te voeren;

9.6 het auteursrecht of andere eigendomsrechtmededelingen op Scribd of in verband met inhoud die beschikbaar is via Scribd te verwijderen;

9.7 ongevraagde aanbiedingen, advertenties en voorstellen te maken, ofjunkmail of spam te sturen naar andere gebruikers van Scribd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot ongevraagde advertenties, promotiemateriaal of ander advertentiemateriaal, bulkmailing van commerciële advertenties, kettingbrieven, informatieve mededelingen, liefdadigheidsverzoeken en petities voor handtekeningen;

9.8 Scribd te gebruiken voor illegale doeleinden of in strijd met lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving, inclusief, zonder beperking, wetten met betrekking tot intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten en gegevensbescherming en privacy;

9.9 Gebruikers van Scribdte beledigen, lastig te vallen, te misbruiken, te bedreigen of te bedriegen, of persoonlijke informatie over Gebruikers of derden te verzamelen, of proberen te verzamelen zonder hun toestemming;

9.10 Scribd te gebruiken als U jonger bent dan dertien (13) jaar oud; 

9.11 verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins interfereren met de handhaving van rechten en andere beveiligingsgerelateerde functies die het gebruik of kopiëren, afdrukken, opslaan, overdragen of delen van inhoud die toegankelijk is via Scribd voorkomen of beperken, of functies die beperkingen afdwingen op de gebruik van Scribd of enige inhoud die beschikbaar is via Scribd;

9.12 het reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins proberende broncode van Scribd of enig deel daarvan te achterhalen, behalve en enkel voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving niettegenstaande deze beperking; 

9.13 het wijzigen, aanpassen, vertalen of creëren van afgeleide werken op basis van Scribd of een deel daarvan,behalve en enkel voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving niettegenstaande deze beperking; 

9.14 opzettelijk te interfereren met of schade toe te brengen aan de werking van Scribd of aan het genot van Gebruikers of enig deel daarvan,op welke wijze dan ook, met inbegrip van het uploaden of anderszins verspreiden van virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code;

9.15 een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om toegang te krijgen tot Scribd, of inhoud die toegankelijk is via Scribd te kopiëren, af te drukken, te openen, op te slaan, over te dragen of te delen, voor welk doel dan ook of om maatregelen te omzeilen die Scribd kan gebruiken om te voorkomen of toegang beperken, of de mogelijkheid om inhoud te kopiëren, af te drukken, te openen, op te slaan, over te dragen of te delen;

9.16 titels te vervalsen of anderszinsidentificatiemiddelen te manipuleren om de oorsprong van inhoud die via Scribd wordt verzonden, te verbergen;

9.17 interfereren met of verstoren van servers of netwerken die verband houden met de werking van Scribd, of ongehoorzaam zijn aan vereisten, procedures, beleid of voorschriften van netwerken die zijn verbonden met Scribd;

9.18 marketingmateriaal, advertenties, spam, inhoud die is ontworpen om zoekmachineoptimalisatie te bevorderen of andere inhoud die naar de mening van Scribd afbreuk doet aan de Scribd-ervaring, te posten, uploaden of distribueren;

9.19 inhoud openen, plaatsen of downloaden van of binnen een land of gebied dat onderworpen is aan uitgebreide sancties in de Verenigde Staten; of

9.20 elk deel van de inhoud op Scribd gebruiken om een groot taalmodel te trainen.

10. Account

Het is belangrijk dat U ons nauwkeurige, volledige en actuele informatie voor Uw account verstrekt en dat Uermee akkoord gaatdeze informatie waar nodig bij te werken om deze correct, volledig en actueel te houden. Als Udit niet doet, kan het zijn dat wijUw Account moeten opschorten of beëindigen. U gaat ermee akkoord dat U Uw Accountwachtwoord aan niemand bekendmaakt en dat Uons onmiddellijk op de hoogte zult stellen van onbevoegd gebruik van uw Account. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder Uw Account, ongeacht of Uhiervan op de hoogte bent. Als U reden heeft om aan te nemen dat Uw Account niet langer correct of veilig is, dan gaat Uermee akkoord Scribd onmiddellijk op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar support@scribd.com. 

11. Websites, Producten en Diensten van Derden; Links.

Scribd kan links of verwijzingen naar andere websites of diensten bevatten, uitsluitend voor het gemak van Gebruikers ("Referentiesites"). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Scribd, onderschrijft Scribd dergelijke Referentiesites of de informatie, materialen, producten of diensten op of toegankelijk via Referentiesites niet. Daarnaast zijn Uw briefwisseling of zakelijke transacties met of deelname aan promoties van adverteerders gevonden op of via Scribd uitsluitend tussen U en dergelijke adverteerders. Toegang tot en gebruik van Referentiesites, inclusief de informatie, materialen, producten en diensten op of beschikbaar via Referentiesites is uitsluitend op eigen risico.

12. Beëindiging; Schending van de Gebruiksvoorwaarden

12.1 Scribd.

U gaat ermee akkoord dat Scribd, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder boete, een Account (of een deel daarvan) dieU mogelijk met Scribdheeft of Uw gebruik van Scribd mag beëindigen en alles of een deel van Uw Account, Gebruikersprofiel en alle inhoud, te allen tijde en zonder mededeling aan U mag verwijderen of wissen. Een reden waarom we Uw Account kunnen beëindigenis als U zichvoor een lange tijd niet aanmeldt op Uw Account; we beëindigenUw Account echter niet voor inactiviteit,indienU de kosten verbonden aan Uw abonnement blijft betalen. Scribd kan ook naar eigen goeddunken en te allen tijde de toegang tot Scribd, of een deel daarvan,beëindigen, met of zonder mededeling. U gaat ermee akkoord dat elke beëindigingvan Uw toegang tot Scribd of een Account die U mogelijk heeft of een deel daarvan kan beïnvloed worden zonder mededeling en Ugaat ermee akkoord dat Scribd niet aansprakelijk is jegens U of een externe partijvoor een dergelijke beëindiging. Vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteiten kunnen worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties. Deze rechtsmiddelenzijn een aanvulling op alle andere rechtsmiddelendie Scribd wettelijk of in eigen billijkheid kan hebben. Ondanks het voorgaande, indien U heeft betaald voor een Abonnementslidmaatschap, gelievede Abonnementsovereenkomst te raadplegen voor aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de annulering van Uw Account.

12.2 U.

Uw enige remedie met betrekking tot ontevredenheid met (i) Scribd, (ii) een voorwaarde van deze Voorwaarden, (iii) enig beleid of praktijk van Scribd, of (iv) de inhoud of informatie die via de Diensten wordt verzonden, is om Uw Account te annuleren en Scribdniet meer te gebruiken. U kunt Uw Account te allen tijde annuleren via het paneel met de accountinstellingen nadat U bent aangemeld op de Site of de App, of door een e-mail te sturen naar support@scribd.com met het verzoek Uw Account te annuleren. U kunt deze voorwaarden te allen tijdebeëindigen door Uw Account te annuleren en het gebruik van Scribd te staken. 

12.3 Gevolgen van Annulering of Beëindiging.

Bij annulering of beëindiging worden de rechten en licenties die aan U zijn verleend onder deze Voorwaarden en aanvullende voorwaarden en bepalingen automatisch beëindigd en blijven de volgende bepalingen van kracht: "Gevolgen van Annulering of Beëindiging", "Eigendom; Eigendomsrechten”, " Schadeloosstelling", " Disclaimers; Geen Garanties”, "Beperking van Aansprakelijkheid en Schade", "Geschillenbeslechting" en "Diversen.”

13. Eigendomsrechten.

De visuele interfaces, grafische afbeeldingen, ontwerp, compilatie, informatie, computercode (inclusief broncode en objectcode), producten, Diensten en alle andere elementen van de Site en Apps die worden aangeboden door Scribd (de “Materialen”), worden beschermd door het auteursrecht, handelsimago, octrooien en handelsmerkrechten, internationale conventies en alle andere relevante intellectuele eigendoms- en eigendomsrechten en toepasselijke wetten van de Verenigde Staten. Scribd erkent dat U eigendom behoudt van alle Beschrijvende Informatie die U op Scribdkan posten, afhankelijk van Uw verlening aan Scribd van een eeuwige, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde, niet-exclusieve licentie om deze te reproduceren, op te slaan, te verspreiden, publiekelijk weer te geven en aan te passen voor gebruik in combinatie met de werking van Scribd. Alle Materialen op Scribd zijn eigendom van Scribd of zijn dochterondernemingen of gelieerde bedrijven en/of externe licentiegevers. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen zijn eigendom van Scribd of zijn gelieerde bedrijven en/of externe licentiegevers.Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Scribd, gaat U ermee akkoord de Materialen of Diensten niet te verkopen, telicentiëren, te distribueren, te kopiëren, te wijzigen, publiekelijk uit te voeren of weer te geven, te verzenden, te publiceren, te bewerken, aan te passen, afgeleide werken te maken of anderszins onbevoegd gebruik te maken van de Materialen of Diensten. Scribd behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijkworden verleend in deze Voorwaarden.

14. Schadeloosstelling.

U gaat ermee akkoord om Scribd, zijn gelieerde bedrijven, aannemers, werknemers, agenten en zijn externe leveranciers, licentiegevers en partners schadeloos te stellen en onschuldig te verklaren voor alle vorderingen, verliezen, schade, aansprakelijkheden, inclusief juridische kosten en uitgaven, die voortvloeien uit Uw gebruik of misbruik van Scribd, elke schending door U van deze Voorwaarden, of elke schending van de verklaringen, garanties en overeenkomsten die U hierin heeft gemaakt. Scribd behoudt zich het recht voor om op Uw kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor Uverplicht bent

Scribdschadeloos te stellen en Ugaat ermee akkoordsamen te werken met de verdediging van Scribd tegen deze vorderingen. Scribd zal redelijke inspanningen leveren om U op de hoogte te brengen van een dergelijke vordering, actie of procedure zodra hiervan op de hoogte te zijn.

15. Disclaimers; Geen Garanties.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, VERWERPEN SCRIBD EN ZIJN FILIALEN, PARTNERS EN LEVERANCIERS ALLE GARANTIES, WETTELIJK, EXPRESS OF GESUGGEREERD, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GESUGGEREERDEGARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING VAN EIGENDOMSRECHTEN.  GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR U VAN SCRIBD OF VIA DE DIENSTEN ZAL ENIGE GARANTIE CREËRENDIE HIERIN NIET UITDRUKKELIJK VERMELD WORDT. U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT, ZOALS GEBRUIKT IN DEZE SECTIE 15, DE TERM SCRIBDDE BEDIENDEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS EN ONDERAANNEMERS VAN SCRIBD OMVAT. 

16. Beperking van Aansprakelijkheid en Schade.

16.1 Beperking van Aansprakelijkheid.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOTNALATIGHEID, ZAL SCRIBD OF ZIJN FILIALEN, AANNEMERS, WERKNEMERS, AGENTEN OF EXTERNE PARTNERS, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INDIRECTE, TOEVALLIGE, VOORTVLOEIENDE, BESTRAFFENDE, AFHANKELIJKE OF MODELMATIGE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN MISLUKTE RECHTSZAAK OF EEN WETTELIJK GESCHIL, VERLOREN ZAKENDOEN, VERLOREN INKOMSTEN OF VERLIES VAN VERWACHTE WINST OF ELK ANDER GELDELIJK OF NIET-GELDELIJK VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN OF DIE HET GEVOLG ZIJN VAN UW GEBRUIK OF UW ONVERMOGEN OM HET MATERIAAL EN DE INHOUD OP SCRIBD OF ELKE REFERENTIESITE OF ELKE ANDERE INTERACTIE MET SCRIBD TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS SCRIBD OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN SCRIBD OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

16.2 Beperking van Schadevergoeding.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SCRIBD OF ZIJN FILIALEN, AANNEMERS, WERKNEMERS, AGENTEN OF EXTERNEPARTNERS, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VAN ACTIE DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN, UW GEBRUIK VAN SCRIBD OF UW INTERACTIE MET ANDERE GEBRUIKERS VAN SCRIBD (CONTRACTUEEL, ONRECHTMATIGE DAAD MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, GARANTIE, OF ANDERSZINS), AAN U HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U BETAALD HEEFT – INDIEN U BETAALDE -  VOOR TOEGANG TOT SCRIBD GEDURENDE DE DRIE (3) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE VORDERING OF HONDERD DOLLARS, WELK BEDRAG HET HOOGST IS.

16.3 Referentiesites.

DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING MET BETREKKING TOT SCHADE DIE DOOR U WERD GELEDEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WERDEN VERKOCHT OF GELEVERD OP REFERENTIESITES OF ANDERSZINS DOOR DERDEN ANDERS DAN SCRIBD EN DIE WERDEN ONTVANGEN VIA OF AANGEBODEN OP SCRIBD OF WERDEN ONTVANGEN VIA EEN REFERENTIESITE.

16.4 Basis van de Overeenkomst.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT SCRIBD ZIJN PRODUCTEN EN DIENSTEN HEEFT AANGEBODEN, ZIJN PRIJZEN HEEFT VASTGESTELD EN DEZE VOORWAARDEN IS AANGEGAAN OP BASIS VAN DE HIERIN UITEENGEZETTE AFWIJZING VAN GARANTIE DISCLAIMERS EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN, DAT DE HIERINUITEENGEZETTE GARANTIE DISCLAIMERS EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EEN REDELIJKE EN EERLIJKE VERDELING VAN RISICO'S TUSSEN U EN SCRIBD WEERSPIEGELEN EN DAT DE HIERIN UITEENGEZETTE GARANTIE DISCLAIMERS EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EEN ESSENTIËLE BASIS VORMEN VOOR DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN SCRIBD. SCRIBD ZOU NIET IN STAAT ZIJN OM DIENSTEN AAN U TE VERLENEN OP EEN ECONOMISCH REDELIJKE BASIS ZONDER DEZE BEPERKINGEN.

16.5 Beperkingen door Toepasselijk Recht.

BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP GESUGGEREERDE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE.  ALS U IN EEN DERGELIJK RECHTSGEBIED WOONT, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEEFT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.  DE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN VAN GARANTIES, RECHTSMIDDELEN OF AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP U, VOOR ZOVER DERGELIJKE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN TOEGESTAAN ONDER DE WETTEN VAN HET RECHTSGEBIED WAAR U ZICH BEVINDT.

17. Geschillenbeslechting.

17.1  Toepasselijk Recht.

Voor klanten van Scribd, Inc. worden deze voorwaarden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder gevolg te geven aan beginselen van wetsconflicten. Voor klanten van Scribd México S.A. de C.V. zullen deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Mexicaanse Staten (México). Voor klanten van Scribd Netherlands B.V. worden deze voorwaarden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

17.2  Overeenkomst tot Arbitrage.

U en Scribdgaan ermee akkoord dat elk geschil, vordering of onenigheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan of het gebruik van Scribd of inhoud beschikbaarop Scribd (gezamenlijk, "Geschillen") zal worden beslecht door middel van bindende arbitrage, behalve dat elke partij het recht behoudt: (i) om een individuele vordering in te stellen bij een rechtbank voor geringe vorderingen en (ii) om een dwangmiddel of andere billijke vergoeding te vorderen bij een bevoegde rechtbank om de daadwerkelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van de auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van een partij te voorkomen (de maatregel beschreven in de voorgaande clausule (ii), een "IEBeschermingsmaatregel"). Zonder de voorgaande zin te beperken, heeft U ook het recht om een ander Geschil te betwistenindien U Scribdschriftelijk op de hoogte stelt van Uw wens om dit te doen, per e-mail of gewone post naar Scribd, Inc., 460 Bryant St, #100, San Francisco, CA 94107-2594, USA, binnen dertig (30) dagen na de datum waarop U voor het eerst akkoord gaat met deze Voorwaarden (zulk bericht is een “Arbitrage Opt-out Bericht"). Indien U Scribd niet voorziet van een Arbitrage Opt-out Bericht binnen de periode van dertig (30) dagen, wordt U geacht bewust en opzettelijk afstand te hebben gedaan van Uw recht om een geschil te betwisten, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in de clausules (i) en (ii) hierboven. De exclusieve jurisdictie en de plaats van elke IE Beschermingsmaatregel of, als U Scribd tijdig van een Arbitrage Opt-out Bericht voorziet, zullen de staat en federale rechtbankenzijn die in het Noordelijke District van Californië gevestigd zijn en elk van de partijen hiertoezullen afstand doen van alle bezwaren tegen de jurisdictie en plaats in dergelijke rechtbanken. 

17.3 Vrijstelling van Collectief Proces en Aansprakelijkheidsprocedure. 

Tenzij U Scribd tijdig voorziet van een Arbitrage Opt-out Bericht, erkent U en gaat U ermee akkoord dat U en Scribd elk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak of om deel te nemen als een aanklager of groepslid in een beoogdcollectief proces of aansprakelijkheidsprocedure. Verder, tenzij zowel U als Scribd schriftelijk anders overeenkomen, mag de bemiddelaar niet meer dan de eisen van één persoon samenvoegen en mag hij anderszins geen enkele vorm van een collectief of aansprakelijkheidsprocedure voorzitten. Indien deze specifieke paragraaf onuitvoerbaar wordt geacht, dan wordt de gehele sectie "Geschillenbeslechting" nietig verklaard. Met uitzondering vanwat bepaald werd in de vorige zin, zal deze sectie "Geschillenbeslechting" na elke beëindiging van deze Voorwaarden van kracht blijven.

17.4 Arbitrageregels.

De arbitrage wordt beheerd door de Amerikaanse Arbitrage Associatie ("AAA") in overeenstemming met de Commerciële Arbitrageregels en de Aanvullende Procedures voor Consumentengeschillen (het "AAA Reglement") die dan van kracht zijn, met uitzondering van de wijzigingen die in deze sectie over "Geschillenbeslechting" gebeurden. (Het AAA Reglementis beschikbaar op https://www.adr.org/Rules of door de AAA te bellen op 1-800-7787879.) De Federale Arbitragewet regelt de interpretatie en naleving van deze sectie.

17.5 Arbitrageproces.

Een partij die een arbitrageprocedure wilt starten, moet de andere partij van een schriftelijk Verzoek om Arbitrage voorzien zoals gespecificeerd in het AAA Reglement. (De AAA voorziet een algemeen Verzoek om Arbitrage en een afzonderlijk Verzoek om Arbitrage voor inwoners van Californië.) De bemiddelaaris ofwel een gepensioneerde rechter ofwel een advocaat die bevoegd is om de rechtspraktijk uit te oefenen en wordt door de partijen gekozen uit de AAA‟slijst van bemiddelaars. Indien de partijen er niet in slagen om binnen zeven (7) dagen na aflevering van het Verzoek om Arbitragegezamenlijk een bemiddelaar te vinden, dan zal de AAA de bemiddelaaraanstellen in overeenstemming met het AAA Reglement.

17.6 Arbitrageplaats en Procedure.

Tenzij U en Scribd anders overeenkomen, vindt de arbitrage plaats in de provincie waar U woont. Als Uw claim niet hoger is dan $ 10.000, wordt de arbitrage uitsluitend uitgevoerd op basis van de documenten die U en Scribd bij de bemiddelaarindienen, tenzij U een hoorzitting verzoekt of de bemiddelaar beslist dat een hoorzitting noodzakelijk is. Indien Uw claim hoger is dan $ 10.000, wordt Uw recht op een hoorzitting bepaald door het AAA Reglement. Behoudens het AAA Reglement, heeft de bemiddelaar de vrijheid om een redelijke uitwisseling van informatie door de partijen te leiden, in overeenstemming met de versnelde aard van de arbitrage.

17.8 Beslissing van de Bemiddelaar.

De bemiddelaar zal een uitspraak doen binnen de vastgestelde termijn uitgezet in het AAA Reglement. De beslissing van de bemiddelaaromvat de essentiële bevindingen en conclusies waarop de bemiddelaarde uitspraak heeft gebaseerd. Een oordeel over de uitspraak van de bemiddelaar kan worden gegevenin elke rechtbank die daartoe bevoegd is. De toekenning van schadevergoeding door de bemiddelaar moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de bovenstaande sectie "Beperking van Aansprakelijkheid" met betrekking tot de soorten en bedragen van schadevergoeding waarvoor een partij aansprakelijk kan worden gesteld. Indien U de voorkeur geeft aan arbitrage, dan heeft U recht op vergoedingen en kosten voor advocaten, voor zover dit onder de toepasselijke wetgeving is voorzien. Scribd zal niet streven naar, en doet hierbij afstand van alle rechten die het kan hebben onder het toepasselijke recht om advocatenvergoedingen en -kostenterug te vorderen als het de overhand heeft in arbitrage.

17.9 Kosten.

Uw verantwoordelijkheid voor het betalen van AAA-indienings-, administratieve en bemiddelaarskosten is uitsluitend zoals uiteengezet in het AAA Reglement. Indien Uw vordering tot schadevergoeding echter niet hoger is dan $75.000, zal Scribd al deze kosten betalen, tenzij de bemiddelaarvaststelt dat ofwel de inhoud van Uw vordering ofwel de in Uw Verzoek tot Arbitrage gevraagdevergoeding frivool was of voor een ongepast doel is ingediend (zoals afgemeten door de normen die zijn uiteengezet in het Federaal Reglementvan Burgerlijke Procedure 11(b)).

17.8 Wijzigingen.

Niettegenstaande de bepalingen van de "Wijziging van deze Voorwaarden" sectie hierboven, indien Scribd deze sectie "Geschillenbeslechting" wijzigt na de datum waarop U deze

Voorwaarden voor het eerst aanvaardde (of daaropvolgende wijzigingen van deze Voorwaarden aanvaardde), kunt U een dergelijke wijziging verwerpen door ons een schriftelijke bericht te sturen (inclusief per e-mail naar support@scribd.com) binnen 30 dagen na de datum waarop een dergelijke wijziging van kracht werd, zoals aangegeven in de "Laatst Bijgewerkte" datum hierboven of in de datum van de e-mail waarmee Scribd U van een dergelijke wijziging op de hoogte brengt. Door het verwerpen van een wijziging, gaat U ermee akkoord dat Uelk Geschil tussen U en Scribdzult bemiddelen in overeenstemming met de bepalingen van deze "Geschillenbeslechting"-sectievanaf de datum waarop U voor het eerst deze Voorwaarden aanvaardde (of daaropvolgende wijzigingen van deze Voorwaarden aanvaardde).

18. Diversen.

18.1 Mededeling.

Scribd kan U voorzien van mededelingen, inclusief die met betrekking tot wijzigingen in Scribd'svoorwaarden en bepalingen, per e-mail, gewone post, of berichten op een aanScribdgelieerde website. De mededeling wordt geacht gegeven te zijn vierentwintig uur nadat de e-mail is verzonden, tenzij Scribdeen melding ontvangt dat het e-mailadres ongeldig is. Als alternatief kunnen wij Uwettelijk op de hoogte stellen per post naar een postadres, indien door U verstrekt.  In een dergelijk geval wordt de mededelinggeacht gegeven te zijn drie dagen na de datum van verzending. Een mededeling geplaatst op Scribd wordt geacht gegeven te zijn tien dagen na de eerste posting.

18.2 Vrijstelling.

Het nalaten van Scribd om een recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen vrijstelling van een dergelijk recht of bepaling in. Elke vrijstelling van een bepaling van deze Voorwaarden is enkeleffectiefindien schriftelijk en ondertekend door Scribd.

18.3 Scheidbaarheid.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden of Richtlijnen onwettig, nietig of om welke reden ook niet afdwingbaar wordt geacht, dan zal die bepaling voor zover nodig beperkt of verwijderd worden uit deze Voorwaarden en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

18.4 Toewijzing.

Deze Voorwaarden en verwante Richtlijnen en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door U worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen door Scribd zonder beperking worden toegewezen. Elke toewijzingdie gepoogd werd in overtreding van deze Voorwaarden, is nietig.

18.5 Voortbestaan.

Bij beëindiging van deze Voorwaardenzal elke bepaling, die naar zijn aard of uitdrukkelijke voorwaarden moet blijven voortbestaan, een dergelijke beëindiging of afloop overleven, inclusief, maar niet beperkt tot, de secties 6-18.

18.6 Titels.

De titelshierin gebruikt zijn enkel bedoeld voor het gemak, maken geen deel uit van deze Voorwaarden en worden niet geacht de bepalingen hierin te beperken of te beïnvloeden.

18.7 Volledige Overeenkomst.

Deze Voorwaarden (inclusief alle Richtlijnen, Mededelingen en Voorwaardenhierin opgenomen) en de Abonnementsovereenkomst zoals van toepassing, zijn de volledige overeenkomst tussen U en Scribd met betrekking tot het onderwerp hierin en zullen niet worden gewijzigd tenzij schriftelijk, ondertekend door beide partijen, of door een wijziging van deze Voorwaarden of Richtlijnen door Scribd zoals uiteengezet in sectie 5 hierboven.

18.8 Vorderingen.

U EN SCRIBD GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE OORZAAK VOOR EEN VORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET SCRIBD MOET BEGINNEN BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE OORZAAK VOOR DE VORDERING IS ONTSTAAN. ANDERS IS EEN DERGELIJKE OORZAAK VOOR DE VORDERINGPERMANENT VERJAARD.

18.9 Openbaarmakingen.

De Diensten worden aangeboden door Scribd Inc., gevestigd op: Scribd, Inc., 460 Bryant St, #100, San Francisco, CA 94107-2594 USA en e-mail: support@scribd.com. Indien U een inwoner van Californië bent, kunt Ual deze informatie per e-mail ontvangen door een brief te sturen naar het voorgaande adres met Uw e-mailadres en een verzoek om deze informatie.

19. Cadeaulidmaatschappen.

Gelieve de Cadeaubon/Cadeaulidmaatschap Voorwaarden en Bepalingen te raadplegen. 

Was dit artikel nuttig?