Συμφωνία Συνδρομητή Everand

Article author
Jason
 • Ενημέρωση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 31 Οκτωβρίου 2023

1.0 Σχετικά με την παρούσα Συμφωνία. Άλλοι Όροι

Οι Everand™, Scribd® και Slideshare® είναι θυγατρικές που ανήκουν εξ ολοκλήρου της Scribd, Inc («η Εταιρεία», «Εμείς», «Δικοί μας» ή «Εμείς»). Οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι, πολιτικές και κανόνες ενσωματώνονται ρητά στο παρόν και αποτελούν δεσμευτικό μέρος της παρούσας Συμφωνίας σαν να αναπαράγονται πλήρως εδώ:

 1. Παγκόσμιοι Όροι Χρήσης Scribd, Inc. ( https://scribd.com/terms )
 2. Scribd, Inc. Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου ( https://scribd.com/privacy )

Αυτή η Συμφωνία Συνδρομητή Everand («Συμφωνία»), και οι σχετικές ειδοποιήσεις και αποκαλύψεις, ενσωματώνονται και υπόκεινται στους Παγκόσμιους Όρους Χρήσης μας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία, όλοι οι όροι με κεφαλαία έχουν την έννοια που δίνεται στους Παγκόσμιους Όρους Χρήσης.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΝΑΔΕΧΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΟΡΟΥΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Συμφωνία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Everand.

2.0 Συνδρομή

Το Everand σάς παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία, ηχητικά βιβλία, άρθρα, παρτιτούρες και άλλο περιεχόμενο από συμμετέχοντες εκδότες ("Περιεχόμενο συνδρομής") μέσω μιας Συνδρομής ("Συνδρομή"), βάσει της οποίας ο Everand και οι συμμετέχοντες εκδότες σας χορηγούν μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή και προσωπική άδεια πρόσβασης και χρήσης όλου του Περιεχομένου Συνδρομής που διατίθεται στο πλαίσιο της Συνδρομής σας για προσωπικούς ψυχαγωγικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Το Περιεχόμενο Συνδρομής μπορεί να περιλαμβάνει πρόσβαση σε φύλλα μουσικής και άλλα συγκεκριμένα έγγραφα που σας προσφέρονται κατά τη συνδρομή χωρίς επιπλέον χρέωση. Η συνδρομή σας είναι ξεχωριστή και ξεχωριστή από οποιονδήποτε δωρεάν λογαριασμό («Λογαριασμός») με οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία παρέχεται από την Εταιρεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό σας μόλις Εσείς ή Εμείς τερματίσουμε τη Συνδρομή σας.

3.0 Περιορισμοί

Η πρόσβασή σας και η χρήση του Περιεχομένου Συνδρομής υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

 1. Το Περιεχόμενο Συνδρομής παρέχεται για προσωπική σας μη εμπορική χρήση μόνο μέσω του Everand.com ή της εφαρμογής Everand για κινητά ("Εφαρμογή").
 2. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο Συνδρομής για οποιαδήποτε εμπορική ή προωθητική χρήση.
 3. Δεν μπορείτε να πουλάτε ή να διανέμετε Περιεχόμενο Συνδρομής.
 4. Δεν μπορείτε να μοιραστείτε, να δανείσετε ή να νοικιάσετε αντίγραφα του Περιεχομένου Συνδρομής.
 5. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να παρακάμψετε τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (DRM) που παρέχεται με Περιεχόμενο Συνδρομής.
 6. Δεν επιτρέπεται να υπερβαίνετε τους περιορισμούς χρήσης που έχουν τεθεί από τους παρόχους περιεχομένου (συμμετέχων εκδότης ή χρήστης).
 7. Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε αντίγραφα όλου ή μέρους οποιουδήποτε Περιεχομένου Συνδρομής.
 8. Δεν μπορείτε να κάνετε δημόσια εμφάνιση ή απόδοση του Περιεχομένου Συνδρομής.
 9. Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση λογαριασμών που επιτρέπουν την πρόσβαση σε Περιεχόμενο Συνδρομής.

Εκτός από τα παραπάνω, η πρόσβασή σας στο Περιεχόμενο Συνδρομής εξαρτάται από την έγκαιρη πληρωμή των μηνιαίων ή ετήσιων τελών της συνδρομής σας («Τέλη συνδρομής»). και δεν θα έχετε πρόσβαση στο Περιεχόμενο Συνδρομής εάν η Συνδρομή σας ακυρωθεί, λήξει ή τερματιστεί λόγω μη πληρωμής.

Η συνδρομή σας σας δίνει το δικαίωμα πρόσβασης στην ψηφιακή βιβλιοθήκη περιεχομένου της Everand κατά τη διάρκεια της περιόδου συνδρομής. Ορισμένο Περιεχόμενο Συνδρομής ενδέχεται να μην είναι άμεσα διαθέσιμο στο μικρό ποσοστό των χρηστών που καταναλώνουν ασυνήθιστα μεγάλο όγκο Περιεχομένου Συνδρομής. Η Everand διατηρεί και θα έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προσθέσει, τροποποιήσει, αποσύρει ή καθυστερήσει, ανά πάσα στιγμή, οποιοδήποτε συγκεκριμένο Περιεχόμενο Συνδρομής από την πρόσβαση από εσάς για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, με βάση το κόστος που δημιουργείται στην Everand από το περιεχόμενο ή τη φύση της χρήσης του ιστότοπου και της εφαρμογής Everand. Η Everand δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων τίτλων ή το χρονοδιάγραμμα της διαθεσιμότητάς τους.

4.0 Πληρωμές και χρέωση

 1. Χρεώσεις, χρεώσεις και τυχόν ουσιωδώς διαφορετικοί όροι από αυτούς που σας περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία θα σας γνωστοποιηθούν κατά την εγγραφή σας ή σε άλλες μεταγενέστερες επικοινωνίες προς εσάς. Όταν αγοράζετε μια Συνδρομή (όπως η αγορά, μια "Συναλλαγή"), μπορεί να σας ζητήσουμε να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη Συναλλαγή σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, της ημερομηνίας λήξης της πιστωτικής σας κάρτας και της διεύθυνσης χρέωσής σας ( τέτοιες πληροφορίες, «Στοιχεία πληρωμής»). Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε όλους τους τρόπους πληρωμής που αντιπροσωπεύονται από οποιαδήποτε τέτοια Στοιχεία πληρωμής. Όταν ξεκινάτε μια συναλλαγή, μας εξουσιοδοτείτε να παρέχουμε τα στοιχεία πληρωμής σας σε τρίτους, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή σας και να χρεώσουμε τον τρόπο πληρωμής σας για τον τύπο της συναλλαγής που έχετε επιλέξει. Ενδέχεται να χρειαστεί να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν ολοκληρώσετε τη συναλλαγή σας (αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονται στον ορισμό των πληροφοριών πληρωμής).
 2. Οι τιμές συνδρομής εμφανίζονται σε δολάρια ΗΠΑ ή, όποτε είναι δυνατόν, στο αντίστοιχο τοπικό σας νόμισμα. Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για τη χρέωση της συνδρομής σας εξαρτάται από τη χώρα χρέωσης στην οποία βρίσκεται ο τρόπος πληρωμής σας. Η τιμολόγηση του Everand διαφέρει από χώρα σε χώρα και η χρέωση συνδρομής που εμφανίζεται στην οθόνη σας μπορεί να διαφέρει από το τελικό ποσό που χρεώνεται εάν εγγραφείτε σε μια χώρα διαφορετική από τη χώρα προέλευσης της μεθόδου χρέωσής σας. Το νόμισμα χρέωσής σας μπορεί να αλλάξει εάν ενημερώσετε τον τρόπο πληρωμής σας ή αλλάξετε τη χώρα χρέωσης στα στοιχεία πληρωμής σας. Η χώρα χρέωσής σας πρέπει να ταιριάζει με τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο τρόπος πληρωμής σας.

  Με τη σύναψη αυτής της Συμφωνίας, αναγνωρίζετε ότι Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να μετατρέψουμε το εμφανιζόμενο νόμισμα σε αυτό της χώρας χρέωσής σας ή της χώρας καταγωγής του τρόπου πληρωμής σας, όπως απαιτείται. Αναγνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τυχόν προμήθειες μετατροπής νομισμάτων ή συναλλαγών στο εξωτερικό που ενδέχεται να χρεωθούν από τον εκδότη της κάρτας σας ή την τράπεζά σας για την πληρωμή της συνδρομής σας και συμφωνείτε να μην κατέχετε τη Scribd, Inc. ή τις θυγατρικές της, εργολάβους, υπαλλήλους, πράκτορες, ή τρίτων συνεργατών, δικαιοπαρόχων ή προμηθευτών που ευθύνονται για τυχόν τέτοια τέλη.
   
 3. Εάν επιλέξετε να αγοράσετε μια ετήσια ή μηνιαία Συνδρομή, θα χρεωθείτε με το Τέλος Συνδρομής στην αρχή του τμήματος πληρωμής της Συνδρομής σας και κάθε έτος ή μήνα στη συνέχεια, αντίστοιχα, με την τρέχουσα τιμή. Εάν επιλέξετε να αγοράσετε μια ετήσια Συνδρομή, θα σας χρεώσουμε αυτόματα την επέτειο της έναρξης του τμήματος πληρωμής της Συνδρομής σας χρησιμοποιώντας τις Πληροφορίες πληρωμής που έχετε παράσχει. Εάν επιλέξετε να αγοράσετε μια μηνιαία Συνδρομή, θα σας χρεώνουμε αυτόματα κάθε μήνα, την ημερολογιακή ημέρα που αντιστοιχεί στην έναρξη του τμήματος πληρωμής της συνδρομής σας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής που έχετε δώσει. Σε περίπτωση που η συνδρομή σας ξεκίνησε σε μια ημέρα που δεν περιλαμβάνεται σε έναν δεδομένο μήνα, ενδέχεται να χρεώσουμε τον τρόπο πληρωμής σας μια ημέρα του ισχύοντος μήνα ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα κρίνουμε κατάλληλη. Για παράδειγμα, εάν ξεκινήσατε τη Συνδρομή σας στις 31 Ιανουαρίου, η επόμενη ημερομηνία πληρωμής σας είναι πιθανό να είναι η 28η Φεβρουαρίου και ο τρόπος πληρωμής σας θα χρεωθεί εκείνη την ημερομηνία.
   
 4. Με τη σύναψη της Συμφωνίας και την επιλογή της αγοράς μιας ετήσιας ή μηνιαίας Συνδρομής, αναγνωρίζετε ότι η Συνδρομή Σας έχει δυνατότητες επαναλαμβανόμενων πληρωμών και αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις επαναλαμβανόμενες υποχρεώσεις πληρωμής πριν από την ακύρωση της Συνδρομής σας από εσάς ή εμάς. Ενδέχεται επίσης να εξουσιοδοτούμε περιοδικά τον τρόπο πληρωμής σας εν αναμονή των ισχυουσών χρεώσεων ή σχετικών χρεώσεων. Η συνδρομή σας συνεχίζεται μέχρι να ακυρωθεί από εσάς ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας ή τη χρήση των Υπηρεσιών ή της Συνδρομής σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία (και τους Παγκόσμιους Όρους Χρήσης που αποτελούν μέρος αυτής της Συμφωνίας).
   
 5. Ενδέχεται να προσφέρουμε μια δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή ("Δωρεάν δοκιμή") για μια καθορισμένη χρονική περίοδο ("Δωρεάν δοκιμαστική περίοδος"). Εάν σας προσφέρουμε μια δωρεάν δοκιμή, οι συγκεκριμένοι όροι της δωρεάν δοκιμής σας θα παρέχονται κατά την εγγραφή ή/και στο διαφημιστικό υλικό που περιγράφει τη δωρεάν δοκιμή. Οι δωρεάν δοκιμές δεν μπορούν να συνδυαστούν με καμία άλλη προσφορά. Εάν ακυρώσετε τη δωρεάν δοκιμή πριν από τη λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, ενδέχεται να δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο τμήμα αυτού του δωρεάν δοκιμαστικού όρου την επόμενη φορά που θα εγγραφείτε για μια συνδρομή Everand, υπό την προϋπόθεση ότι η Everand συνεχίσει να προσφέρει τη δωρεάν δοκιμή που Σας είχε προταθεί προηγουμένως. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους συγκεκριμένους όρους για την προσφορά δωρεάν δοκιμής, οι Δωρεάν δοκιμές είναι διαθέσιμες μόνο σε χρήστες που δεν έχουν ολοκληρώσει προηγουμένως μια δωρεάν δοκιμή. Εάν δεν ακυρώσετε τη συνδρομή σας πριν από το τέλος της δωρεάν δοκιμής σας, εμείς (ή ο τρίτος επεξεργαστής πληρωμών μας) θα αρχίσουμε να χρεώνουμε τη μέθοδο πληρωμής σας σε επαναλαμβανόμενη βάση για το τέλος συνδρομής (συν τυχόν ισχύοντες φόρους και άλλες χρεώσεις) μέχρι να ακυρώσετε Συνδρομή. Οι οδηγίες για την ακύρωση της συνδρομής σας αναφέρονται παρακάτω στην ενότητα με τίτλο «Ακύρωση συνδρομών». Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να τερματίσουμε τις Δωρεάν Δοκιμές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

 6. Οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές ενδέχεται, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να απαγορευθούν εάν απευθύνονται, εκδίδονται από ή αφορούν με άλλον τρόπο μια χώρα, περιοχή, άτομο ή εταιρεία που υπόκειται σε οικονομικές ή εμπορικές κυρώσεις ή περιοριστικά μέτρα που θεσπίζονται, διαχειρίζονται, επιβάλλονται ή επιβάλλονται από (α) τυχόν κυβερνητικά ιδρύματα και υπηρεσίες (π.χ. επίσημες λίστες χωρών που υπόκεινται σε κυρώσεις που εκδόθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ. και/ή (β) τυχόν εσωτερικές πολιτικές της Εταιρείας που είναι σύμφωνες με τους διεθνείς κανονισμούς (α « Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι η χώρα στην οποία σκοπεύετε να λάβετε πληρωμές από την Everand ή να εκδώσετε πληρωμές προς την Everand (ανάλογα με την περίπτωση) δεν θεωρείται ότι είναι υπό κυρώσεις.

5.0 Επιστροφές χρημάτων και αντικαταστάσεις

Όλες οι χρεώσεις και χρεώσεις δεν επιστρέφονται και δεν υπάρχουν επιστροφές χρημάτων ή πιστώσεις, εκτός εάν ορίζεται ρητά στην Πολιτική επιστροφής χρημάτων ( https://support.scribd.com/hc/articles/210133986 ). Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν υπάρχει ελάττωμα σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Συνδρομής, ενδέχεται να λάβετε αντικατάσταση και όχι επιστροφή χρημάτων.

6.0 Ακύρωση της συνδρομής σας

 1. Ακύρωση. Μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή σας μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας αφού συνδεθείτε στον Ιστότοπο ή την Εφαρμογή. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την ακύρωση μιας Συνδρομής στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση support@scribd.com ή υποβάλλοντας ένα αίτημα ακύρωσης μέσω του ιστότοπου υποστήριξης Everand. Θα είστε υπεύθυνοι για όλα τα Τέλη Συνδρομής (συν τυχόν ισχύοντες φόρους και/ή άλλες χρεώσεις) που προκύπτουν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ακύρωσής σας. Εάν ακυρώσετε, η ακύρωσή σας θα τεθεί σε ισχύ αμέσως, αλλά θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στο Περιεχόμενο Συνδρομής έως ότου λήξει η πιο πρόσφατη περίοδος συνδρομής που εξοφλήθηκε και, στη συνέχεια, θα τερματίσουμε την πρόσβασή σας στο Περιεχόμενο Συνδρομής. Η ακύρωση της συνδρομής σας Everand δεν θα ακυρώσει τους υπάρχοντες λογαριασμούς σας Scribd και Slideshare. Δείτε την Ενότητα 10 (με τίτλο «Διάρκεια και Λήξη») για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας.
 2. Λήξη. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να τερματίσουμε τη Συνδρομή σας ή/και τον λογαριασμό σας λόγω μη πληρωμής των Τελών Συνδρομής. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ακύρωσης ή τερματισμού της Συνδρομής ή του λογαριασμού σας, ενδέχεται να αφαιρέσουμε και να απορρίψουμε όλο ή μέρος του λογαριασμού σας, του προφίλ χρήστη και οποιουδήποτε περιεχομένου που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας, ανά πάσα στιγμή.
   
 3. Επιστροφές χρημάτων. Όπως ορίζεται στην ενότητα 5 αυτής της συμφωνίας, όλες οι χρεώσεις και χρεώσεις δεν επιστρέφονται, εκτός από όσα ορίζονται ρητά στην Πολιτική Επιστροφών Χρημάτων. Δεν θα επιστρέψουμε τα Τέλη Συνδρομής, είτε εν όλω είτε εν μέρει, όταν μια Συνδρομή ακυρωθεί ή τερματιστεί.

7.0 Κωδικοί προσφοράς

Οι κωδικοί ενεργοποίησης έκπτωσης προσφοράς ("Κωδικοί προσφοράς") λήγουν την ημερομηνία που υποδεικνύεται στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας ή όπως υποδεικνύεται στην προωθητική προσφορά και ενδέχεται να λήξουν πριν από την πραγματική χρήση του Κωδικού Προσφοράς, χωρίς ευθύνη προς εμάς. Μόνο ένας (1) κωδικός προσφοράς μπορεί να εξαργυρωθεί ανά νοικοκυριό/ανά λογαριασμό/ανά προσφορά. Οι κωδικοί προσφοράς δεν μεταβιβάζονται και δεν εξαργυρώνονται με μετρητά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε προσφορά ανά πάσα στιγμή. Οι κωδικοί προσφοράς πρέπει να χρησιμοποιούνται για το κοινό και το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και με νόμιμο τρόπο. Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια του αριθμού του κωδικού προσφοράς σας. Οι κωδικοί προσφοράς δεν αντικαθίστανται εάν χαθούν, κλαπούν ή καταστραφούν. Οι κωδικοί προσφοράς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες εκπτώσεις, κουπόνια, προσφορές ή άλλους κωδικούς προσφοράς

8.0 Συνδρομές δώρων

Ανατρέξτε στους Όρους και Προϋποθέσεις Συνδρομής Δώρου.

9.0 Αποποίηση ευθυνών περιεχομένου

Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι το Περιεχόμενο Συνδρομής προορίζεται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Το Περιεχόμενο Συνδρομής δεν αποτελεί νομική, οικονομική, προσωπική, επαγγελματική, εκπαιδευτική, ιατρική ή/και υγειονομική συμβουλή ή διάγνωση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέτοιους σκοπούς. Κατανοείτε ότι θα εκτεθείτε σε περιεχόμενο από διάφορες πηγές κατά τη χρήση της Συνδρομής σας και συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια, τη χρησιμότητα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του περιεχομένου ή που σχετίζονται με αυτό. Περαιτέρω κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να εκτεθείτε σε περιεχόμενο που είναι ανακριβές, προσβλητικό, άσεμνο ή απαράδεκτο και συμφωνείτε να παραιτεθείτε και να παραιτεθείτε με το παρόν από τυχόν νόμιμα ή δίκαια δικαιώματα ή ένδικα μέσα που έχετε ή μπορεί να έχετε κατά της Εταιρείας με σεβασμό προς αυτό. Η Εταιρεία δεν υποστηρίζει κανένα περιεχόμενο ή οποιαδήποτε γνώμη, σύσταση ή συμβουλή που εκφράζεται σε αυτό και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη σε σχέση με τέτοιο περιεχόμενο. Εάν ειδοποιηθεί για Περιεχόμενο Συνδρομής που φέρεται ότι δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους Όρους μας, ενδέχεται να διερευνήσουμε τον ισχυρισμό και να αποφασίσουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια εάν θα αφαιρέσουμε το Περιεχόμενο Συνδρομής, κάτι που Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Το Περιεχόμενο Συνδρομής μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή παραπομπές σε άλλους ιστότοπους ή υπηρεσίες αποκλειστικά για διευκόλυνση των Χρηστών («Ιστότοποι Αναφοράς»). Εκτός εάν δηλώνουμε ρητά το αντίθετο, δεν εγκρίνουμε τέτοιους ιστότοπους αναφοράς ή τις πληροφορίες, τα υλικά, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιέχονται ή είναι προσβάσιμες μέσω Ιστότοποι αναφοράς. Επιπλέον, η αλληλογραφία ή οι επιχειρηματικές σας συναλλαγές ή η συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες διαφημιζόμενων που βρίσκονται στις ή μέσω των Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά μεταξύ Εσάς και των εν λόγω διαφημιζόμενων. Η πρόσβασή σας και η χρήση των τοποθεσιών αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, των υλικών, των προϊόντων και των υπηρεσιών στις ή διαθέσιμες μέσω των τοποθεσιών αναφοράς γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Η Everand διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αποσύρει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε Περιεχόμενο Συνδρομής από την πρόσβαση από εσάς κατόπιν αιτήματος του εκδότη του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Εάν ο Everand αφαιρέσει ή διαγράψει ένα συγκεκριμένο τμήμα του Περιεχομένου Συνδρομής, το Everand διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την πρόσβασή Σας στο περιεχόμενο. Εάν η Everand ανακαλέσει την πρόσβασή σας, η Everand μπορεί να σας επιστρέψει τα χρήματα ή να σας προσφέρει άλλη μορφή αποζημίωσης κατά την αποκλειστική κρίση της Everand.

10.0 Διάρκεια και λήξη

Η παρούσα Συμφωνία ξεκινά από την ημερομηνία κατά την οποία αποδέχεστε τους όρους της και συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της. Μπορούμε να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής και/ή του λογαριασμού σας), ή να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τις Υπηρεσίες, με ή χωρίς αιτία, ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Ανατρέξτε στους Παγκόσμιους Όρους Χρήσης για πρόσθετους όρους που ισχύουν για την ακύρωση ή τον τερματισμό αυτής και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία. Με οποιαδήποτε ακύρωση ή τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας ή/και της Συνδρομής σας, τα δικαιώματα και οι άδειες που σας παραχωρούνται βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα λήξουν αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στο Περιεχόμενο Συνδρομής.

11.0 Αλλαγές στη Συμφωνία

Ενδέχεται να ενημερώνουμε περιστασιακά αυτό το Συμφωνητικό. Εάν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω email ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Συμφωνία για να ενημερώνεστε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες σας και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στη Συμφωνία. Οι αλλαγές σε αυτό το Συμφωνητικό θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή του στη διεύθυνση https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486-Subscriber-Agreement. Μπορείτε να προσδιορίσετε πότε αλλάξαμε για τελευταία φορά αυτό το Συμφωνητικό ανατρέχοντας στο υπόμνημα «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» παραπάνω. Η χρήση της Συνδρομής σας μετά από αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία θα συνιστά την αποδοχή αυτών των αλλαγών. υπό τον όρο, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην παρούσα Συμφωνία δεν θα ισχύει αναδρομικά για οποιαδήποτε αξίωση ή διαφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία που προέκυψε πριν από την ημερομηνία «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» που ισχύει για αυτήν την έκδοση της παρούσας Συμφωνίας. Η παρούσα Συμφωνία δεν μπορεί να αντικατοπτρίζει εκκρεμή ή πρόσφατη νομοθεσία.

12.0 Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Καλωσορίζουμε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τη Συμφωνία και τις πρακτικές μας μέσω email στη διεύθυνση support@scribd.com ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Απαντάμε σε όλα τα ερωτήματα εντός 30 ημερών. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, ενδέχεται να σας σταλούν με email αυτές οι ίδιες πληροφορίες στέλνοντας μια επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση με τη διεύθυνση email σας και ένα αίτημα για αυτές τις πληροφορίες.

 

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;