Διαβάζοντας και ακούγοντας με τον Scribd

Χρήση της εφαρμογής και του ιστότοπου της Scribd

Δείτε και τα 15 άρθρα

Σχετικά με τη βιβλιοθήκη του Scribd

Συμβολή στη βιβλιοθήκη του Scribd

Μεταφόρτωση εγγράφων

Δείτε και τα 12 άρθρα

Scribd για συγγραφείς

Λογαριασμοί και συνδρομές

Του λογαριασμού σας

Δείτε και τα 11 άρθρα

Συνδρομές και πληρωμές

Δείτε και τα 12 άρθρα

Σχετικά με τον Scribd

Γενικές πληροφορίες

Ανακοινώσεις

Όροι και πολιτικές

Δείτε και τα 12 άρθρα

Πνευματικά δικαιώματα, DMCA και BookID™

Κοινότητα

SlideShare

Σχετικά με τον SlideShare

Δείτε και τα 7 άρθρα

Λογαριασμοί SlideShare

Χρησιμοποιώντας το SlideShare

Δείτε και τα 10 άρθρα

Διαχείριση του περιεχομένου σας στο SlideShare

Δείτε και τα 8 άρθρα

Ανακοινώσεις