Συμφωνία μεταφόρτωσης για Scribd και Slideshare

Article author
Jason
 • Ενημέρωση

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 31 Οκτωβρίου 2023

1.0 Σχετικά με την παρούσα Συμφωνία. Άλλοι όροι

Αυτή η Συμφωνία μεταφόρτωσης για το Scribd® και το Slideshare® (η «Συμφωνία») παρέχει τις Οδηγίες βάσει των οποίων οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν και να κοινοποιούν έγγραφα, παρουσιάσεις και άλλο περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες («UGC», «Περιεχόμενο») στο Scribd και στο Slideshare. Η Scribd και η Slideshare είναι εξ ολοκλήρου θυγατρικές της Scribd, Inc ("η Εταιρεία", "Εμείς", "Δικοί μας" ή "Εμείς"). Οι ακόλουθοι πρόσθετοι Όροι, Πολιτικές και Οδηγίες ενσωματώνονται ρητά στο παρόν και αποτελούν δεσμευτικό μέρος της παρούσας Συμφωνίας σαν να αναπαράγονται πλήρως στο παρόν:

 1. Παγκόσμιοι Όροι Χρήσης Scribd, Inc. ( https://scribd.com/terms )
 2. Scribd, Inc. Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου ( https://scribd.com/privacy )
 3. Σημείωση Απαγορευμένης Δραστηριότητας και Περιεχομένου ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129166-Prohibited-Activity-and-Content )

Η παρούσα Συμφωνία ενσωματώνεται και υπόκειται στους Παγκόσμιους Όρους Χρήσης μας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία, όλοι οι όροι με κεφαλαία έχουν την έννοια που δίνεται στους Παγκόσμιους Όρους Χρήσης.

ΜΕ ΑΝΕΒΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΕ SCRIBD ΚΑΙ/Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΟΡΟΥΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ. ΕΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

2.0 Ορισμένα δικαιώματα της Εταιρείας

Εμείς, χωρίς περιορισμούς, ελέγχουμε αποκλειστικά τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των Υπηρεσιών και διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε, να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε τις ίδιες ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ή να διαγράψουμε το UGC ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς αιτία και χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

3.0 Η καταλληλότητά σας για μεταφόρτωση

Για να ανεβάσετε Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες, πρέπει: (i) να εγγραφείτε για λογαριασμό. (ii) να είστε τουλάχιστον 18 ετών (ή η ηλικία ενηλικίωσης στον τόπο διαμονής σας, εάν δεν είναι 18 ετών) και εάν ανεβάζετε Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες για λογαριασμό μιας οντότητας, πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της την οντότητα που έχει την εξουσία να δεσμεύει την οντότητα με την παρούσα συμφωνία και να συμφωνεί με την παρούσα συμφωνία εκ μέρους της οντότητας· και (iii) Οι λογαριασμοί σας Scribd ή/και Slideshare πρέπει να είναι ενεργοί και σε καλή κατάσταση (μεταξύ άλλων, αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός σας δεν μπορεί να περιοριστεί ή να ανασταλεί). Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ανακαλέσουμε την πρόσβασή σας ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς αιτία και χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

4.0 Η εξουσιοδότησή σας για μεταφόρτωση

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με αυτούς τους Όρους, η Εταιρεία σας χορηγεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ελεύθερα ανακλητή άδεια για τη μεταφόρτωση, βελτίωση και κοινή χρήση πρωτότυπων ηλεκτρονικών εγγράφων, παρουσιάσεων και άλλου παρόμοιου Περιεχομένου στο Scribd ή/και στο Slideshare. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο στο παρόν, δεν εγγυόμαστε ούτε την μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή διανομή του Περιεχομένου σας ούτε θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή χρήση του Περιεχομένου σας.

Η εκχώρηση άδειας χρήσης για τη μεταφόρτωση Περιεχομένου στις Υπηρεσίες υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

 1. Δεν επιτρέπεται να μοιράζεστε, να αντιγράφετε, να προσαρμόζετε, να αναδιανέμετε, να αναδιαμορφώνετε, να τροποποιείτε, να δημιουργείτε παράγωγα έργα από, να μεταπωλείτε, να επωφεληθείτε ή να εκμεταλλευτείτε με άλλο τρόπο περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία που Μας παρέχεται, εκτός από όσα μπορούμε να επιτρέψουμε.
 2. Δεν επιτρέπεται να παραβιάσετε ή να παραβιάσετε τους Παγκόσμιους Όρους Χρήσης, την Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου, την Απαγορευμένη Δραστηριότητα και τη Σημείωση Περιεχομένου, άλλες ισχύουσες Κατευθυντήριες γραμμές, οποιαδήποτε άλλη συμφωνία μεταξύ Εμάς και Εσένα, ή να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που υποτιμά ή υποτιμά τη φήμη ή την καλή θέλησή μας.
 3. Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε, να μοιραστείτε, να αντιγράψετε, να δημιουργήσετε, να διανείμετε ή να αναδιανείμετε Περιεχόμενο που παραβιάζει την ισχύουσα τοπική νομοθεσία στον τόπο διαμονής σας. και
 4. Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε, να μοιραστείτε, να αντιγράψετε, να διανείμετε, να αναδιανείμετε, να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή να εκμεταλλευτείτε με άλλο τρόπο Περιεχόμενο που απαιτεί άδειες ή εξουσιοδοτήσεις από οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία. Οι σχετικοί κανονισμοί των ΗΠΑ περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτούς, τους κανονισμούς του Υπουργείου Εξωτερικών για τη διεθνή εμπορία όπλων και Κανονισμοί Διοίκησης Εξαγωγών του Υπουργείου Εμπορίου. Δεν θα δημοσιεύσετε τεχνικά δεδομένα ελεγχόμενα από το ITAR και άλλες σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επίσημων εγγράφων του Υπουργείου Άμυνας που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για δημόσια δημοσίευση από την αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία. Τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας εξαρτώνται από τη συμμόρφωσή σας με αυτήν τη διάταξη.

Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε απόπειρα ή πραγματική παραβίαση οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα αποτελεί ουσιώδη παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας και ότι μπορούμε να επιδιώξουμε τα ισχύοντα νομικά και δίκαια ένδικα μέσα εναντίον σας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης αναστολής του Λογαριασμού σας και του τερματισμού της παρούσας Συμφωνίας. και, όπου ενδείκνυται, η επιδίωξη αστικών ή ποινικών ένδικων μέσων. Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι η παρούσα Συμφωνία δεν σας δίνει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε πληρωμή, δικαιώματα, αμοιβή ή άλλη αποζημίωση σε αντάλλαγμα για τη δημοσίευση του Περιεχομένου σας.

5.0 Τα δικαιώματα που μας παραχωρείτε

Με τη μεταφόρτωση Περιεχομένου στο Scribd ή/και στο Slideshare, μας παραχωρείτε μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, εκχωρήσιμη, πλήρως εξοφλημένη, χωρίς δικαιώματα άδειας (με το δικαίωμα χορήγησης και εξουσιοδότησης δευτερευουσών αδειών) για φιλοξενία, μεταφορά, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, μετάφραση, προσαρμογή, διανομή, συμπίεση ή μετατροπή για διανομή (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής), δημιουργία εσόδων, χρέωση χρημάτων, περιορισμός πρόσβασης για προβολή, περιορισμός πρόσβασης για λήψη, διαφήμιση, δημιουργήστε παράγωγα έργα από, εκπαιδεύστε τη μηχανική εκμάθηση, μεγάλη γλώσσα ή άλλα στατιστικά μοντέλα ή μοντέλα δεδομένων και με άλλο τρόπο εκμεταλλευτείτε το Περιεχόμενό σας, σε οποιαδήποτε μορφή μέσων και μέσω οποιωνδήποτε καναλιών μέσων, προκειμένου να δημοσιεύσετε και να προωθήσετε αυτό το Περιεχόμενο, είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με το Περιεχόμενο άλλων Χρηστών, σε σχέση με υπηρεσίες που προσφέρονται ή πρόκειται να προσφέρονται από το Scribd. Αυτή η άδεια θα ισχύει για οποιαδήποτε μορφή, μέσα ή τεχνολογία που είναι τώρα γνωστή ή θα αναπτυχθεί στο εξής. Μας εκχωρείτε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση για προβολή ή λήψη του Περιεχομένου σας (για παράδειγμα, χωρίς περιορισμό, σε Χρήστες που πληρώνουν) και να χρεώνουμε τους Χρήστες για την πρόσβαση στο Περιεχόμενο Χρήστη σας, με την επιφύλαξη ορισμένων επιλογών διαμόρφωσης που σας παρέχονται από εμάς. Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένα συστήματα για την αξιολόγηση του περιεχομένου σας προκειμένου να εντοπιστούν παραβιάσεις και καταχρήσεις.

Με την επιφύλαξη των όρων και των περιορισμών που ορίζονται στο παρόν, μπορείτε να τερματίσετε αυτήν τη χορήγηση άδειας σε εμάς ως προς οποιοδήποτε συγκεκριμένο τμήμα Περιεχομένου αφαιρώντας ή διαγράφοντας αυτό το τμήμα Περιεχομένου από όλες τις Υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς. Ωστόσο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εμείς ή τρίτα μέρη, χωρίς περιορισμό, μπορούμε να διατηρήσουμε ένα αντίγραφο ή αντίγραφα οποιουδήποτε Περιεχομένου όπως απαιτείται για νομικούς ή αρχειακούς σκοπούς.

6.0 Τα δικαιώματα που εκχωρείτε σε άλλους χρήστες

Με τη μεταφόρτωση Περιεχομένου στο Scribd ή/και στο Slideshare, χορηγείτε σε κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη των Υπηρεσιών μια περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης του Περιεχομένου σας σύμφωνα με τους όρους που υποδεικνύετε εσείς όταν ανεβάσατε αυτό το Περιεχόμενο. Πρέπει τουλάχιστον να εκχωρήσετε σε κάθε τέτοιο χρήστη μια περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια προβολής, λήψης (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, φορητής συσκευής, αλλά υπόκειται σε περιορισμούς είτε από εμάς είτε από εσάς), να εκτυπώσετε και να εκτυπώσετε περιορισμένος αριθμός αντιγράφων του Περιεχομένου για προσωπική σας χρήση. Η προηγούμενη άδεια που χορηγήθηκε από Εσάς λήγει ως προς ένα συγκεκριμένο τμήμα Περιεχομένου μόλις αφαιρέσετε ή διαγράψετε αυτό το Περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι επιβιώνουν τα δικαιώματα χρήστη σε αυτό το Περιεχόμενο που προκύπτουν από διανομές που πραγματοποιούνται κατά ή πριν από τη διαγραφή αυτού του Περιεχομένου Χρήστη από τις Υπηρεσίες τυχόν καταγγελία ή λήξη της άδειας που χορηγείται στην παρούσα Ενότητα (Ενότητα 6).

7.0 Τα Δικαιώματα που Διατηρείτε

Με την επιφύλαξη των αδειών που χορηγούνται στο παρόν, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σας για το αρχικό Περιεχόμενο που έχετε ανεβάσει και ανήκει σε εσάς. Μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε το Περιεχόμενό σας ανά πάσα στιγμή.

8.0 Διάρκεια και Λήξη της παρούσας Συμφωνίας

8.1 Όρος. Η διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας θα ξεκινήσει την ημερομηνία που θα ανεβάσετε το Περιεχόμενό σας και θα συνεχιστεί έως ότου τερματιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται σε αυτήν την Ενότητα (ο « Όρος »).

8.2 Τερματισμός. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς αιτία, ευθύνη ή προηγούμενη ειδοποίησή σας, να τερματίσουμε αμέσως την παρούσα Συμφωνία, τον Λογαριασμό σας ή να αναστείλουμε τα προνόμια μεταφόρτωσης σας σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα Συμφωνία είτε ακυρώνοντας τους Λογαριασμούς σας και αφαιρώντας το περιεχόμενό σας από όλες τις Υπηρεσίες μας, είτε παρέχοντάς μας γραπτή ειδοποίηση σχετικά με τον προβλεπόμενο τερματισμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@scribd.com. Η παρούσα Συμφωνία θα θεωρηθεί ότι έχει λυθεί από εσάς δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη αυτής της ειδοποίησης από εμάς.

8.3 Αποτέλεσμα τερματισμού. Μετά τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, οποιαδήποτε διάταξη η οποία, από τη φύση της ή από τους ρητούς όρους της, θα πρέπει να επιβιώσει θα επιβιώσει αυτής της καταγγελίας ή λήξης.

8.4 Απόσυρση του περιεχομένου σας. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε το Περιεχόμενό σας από το Scribd, δεν θα είναι διαθέσιμο στους Χρήστες μετά την ημερομηνία αυτής της κατάργησης ή διαγραφής (η « Ημερομηνία διαγραφής »). Δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε αντίγραφα του Περιεχομένου σας αφού το διαγράψετε από τις Υπηρεσίες. Οι χρήστες που έχουν κατεβάσει αντίγραφα του Περιεχομένου σας εκτός σύνδεσης (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό των Εφαρμογών μας), μπορούν να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στα ληφθέντα αντίγραφα του Περιεχομένου σας.

9.0 Οι αντιπροσωπείες και οι εγγυήσεις σας

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενό σας και τις συνέπειες της μεταφόρτωσης και δημοσίευσης του Περιεχομένου σας. Με τη μεταφόρτωση και τη δημοσίευση του Περιεχομένου σας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 • Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στη Scribd στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας είναι ενημερωμένες και ακριβείς.
 • Είστε ο δημιουργός και ο κάτοχος ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συναινέσεις, εκδόσεις και άδειες για να χρησιμοποιήσετε και να εξουσιοδοτήσετε εμάς και τους χρήστες των Υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουμε το Περιεχόμενό σας με τον τρόπο που επιτρέπεται στο παρόν.
 • Το Περιεχόμενό σας δεν συκοφαντεί, δυσφημεί ή συκοφαντεί οποιοδήποτε άλλο μέρος, παραβιάζει τα δικαιώματα δημοσιότητας οποιουδήποτε άλλου μέρους ή δικαιώματα εμπορικού μυστικού, είναι άσεμνο ή άλλως παράνομο.
 • Το Περιεχόμενό σας δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάζει τους Παγκόσμιους Όρους Χρήσης του Scribd, Σημείωση Απαγορευμένης Δραστηριότητας και Περιεχομένου ή οποιαδήποτε άλλη Κατευθυντήρια γραμμή.
 • Το Περιεχόμενό σας δεν περιέχει εικόνες, φωτογραφικές ή καλλιτεχνικές (συμπεριλαμβανομένων εικόνων που δημιουργούνται από υπολογιστή), ατόμου ηλικίας κάτω των 18 ετών ή προφανώς κάτω των 18 ετών σε κατάσταση γδύσιμο. ή με άλλον τρόπο ποζάρει ή παρουσιάζεται με πρόστυχο, άσεμνο, προκλητικό ή μελαγχολικό τρόπο.
 • Δεν έχετε συνάψει καμία άλλη συμφωνία που έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.
 • Το Περιεχόμενό σας δεν περιέχει ιούς, adware, spyware, worms ή άλλο κακόβουλο κώδικα.
 • Το Περιεχόμενό σας είναι απαλλαγμένο από περιορισμούς, προστασία με κωδικό πρόσβασης ή/και διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει τον αριθμό των φορών που μπορεί να αντιγραφεί ή να αναπαραχθεί το Περιεχόμενο χρήστη. και
 • Δεν έχει προβληθεί αξίωση ούτε έχει κινηθεί καμία διαδικασία από τρίτο μέρος εναντίον Εσάς ή των προκατόχων σας για παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενό σας.

10.0 Αποποίηση Εγγυήσεων

Εκτός από τις εγγυήσεις που απορρίπτονται στους Παγκόσμιους Όρους Χρήσης, αποποιούμαστε ρητά οποιαδήποτε εγγύηση ότι τα μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την προστασία του Περιεχομένου και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται από εμάς στο παρόν θα είναι πλήρως αποτελεσματικά. Δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ότι τέτοια μέτρα ασφαλείας θα αντέξουν σε προσπάθειες αποφυγής μηχανισμών ασφαλείας ή ότι δεν θα υπάρξουν ρωγμές, απενεργοποιήσεις ή άλλη παράκαμψη τέτοιων μέτρων ασφαλείας.

11.0 Η σχέση σας μαζί μας. Δικαιώματα και ένδικα μέσα

Η παρούσα Συμφωνία δεν συνιστά και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι συνιστά εταιρική σχέση, κοινοπραξία, σχέση εντολέα-εκπροσώπου ή σχέση εργαζομένου-εργοδότη μεταξύ Εσάς και Εμάς. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα έχει δικαίωμα να υποχρεώσει ή να δεσμεύσει οποιοδήποτε άλλο μέρος με οποιονδήποτε τρόπο, και τίποτα που περιέχεται στο παρόν δεν θα παρέχει ή προορίζεται να δώσει οποιοδήποτε δικαίωμα σε εσάς ή/και σε τρίτα μέρη. Τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο που παρέχεται βάσει του νόμου ή της δικαιοσύνης.

12.0 Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Καλωσορίζουμε τις ερωτήσεις σας σχετικά με αυτό το Συμφωνητικό μέσω email στη διεύθυνση support@scribd.com ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Απαντάμε σε όλα τα ερωτήματα εντός 30 ημερών. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, ενδέχεται να σας σταλούν με email αυτές οι ίδιες πληροφορίες στέλνοντας μια επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση με τη διεύθυνση email σας και ένα αίτημα για αυτές τις πληροφορίες.

 

 

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;