Πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου DMCA

Article author
Jason
 • Ενημέρωση

Πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης DMCA

Πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης DMCA

Ο γρηγορότερος τρόπος για να αναφέρετε μια παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σας είναι να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα αναφοράς του Scribd για παραβιάσεις περιεχομένου και παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η φόρμα συλλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και μας ειδοποιεί αμέσως. Οι πληροφορίες που μας στέλνετε μέσω αυτού του εντύπου δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό. Οι έγκυρες ειδοποιήσεις συνήθως υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Αν προτιμάτε να μας στείλετε email, χρησιμοποιήστε το παρακάτω πρότυπο. Αντικαταστήστε τα πάντα σε [παρενθέσεις] με τις κατάλληλες πληροφορίες και, στη συνέχεια, στείλτε το ολοκληρωμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση copyright@scribd.com.

Η ειδοποίησή σας πρέπει να περιλαμβάνει έναν άμεσο σύνδεσμο (URL) σε κάθε παραβίαση εγγράφου που θέλετε να καταργήσουμε. Μπορείτε να συμπεριλάβετε όσες συνδέσεις χρειάζεστε σε μία μόνο ειδοποίηση. Δεν μπορούμε να προβούμε σε μη συγκεκριμένες αξιώσεις με βάση λέξεις-κλειδιά, ερωτήματα αναζήτησης, τίτλο, όνομα ή ομοιότητα (φυσική ή άλλη) σε άλλο έγγραφο.

========== ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ DMCA TAKEDOWN ==========

Attn: Αντιπρόσωπος για την πνευματική ιδιοκτησία, Scribd, Inc.

Σύμφωνα με το 17 USC 512 (c) (3) (A), η παρούσα ανακοίνωση χρησιμεύει ως δήλωση ότι:

 1. Είμαι [ο κάτοχος αποκλειστικών δικαιωμάτων] ο δεόντως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατόχου των αποκλειστικών δικαιωμάτων] για [παραβίαση του τίτλου του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και, ει δυνατόν, πρόσθετες πληροφορίες ταυτοποίησης όπως ISBN, ημερομηνίες δημοσίευσης κ.λπ. - ή, εάν το υλικό είναι μια ιστοσελίδα, η διεύθυνση URL] .
 2. Αυτά τα αποκλειστικά δικαιώματα παραβιάζονται από υλικό που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό σας στις παρακάτω διευθύνσεις URL: [URLs του υλικού που παραβιάζει].
 3. Έχω καλή πίστη ότι η χρήση αυτού του υλικού με τέτοιο τρόπο δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπο του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή το νόμο.
 4. Υπό την ποινή της ψευδορκίας σε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνω ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα κοινοποίηση είναι ακριβείς και ότι είμαι εξουσιοδοτημένος να ενεργώ εξ ονόματος του κατόχου αποκλειστικών δικαιωμάτων για το εν λόγω υλικό.
 5. Μπορεί να έρθω σε επαφή με τις ακόλουθες μεθόδους (συμπεριλάβετε όλες): [φυσική διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός και διεύθυνση email].

Σας ζητώ να καταργήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση σε αυτό το υλικό όπως εμφανίζεται στην υπηρεσία σας όσο το δυνατόν ταχύτερα. Ευχαριστώ.

Χαιρετισμοί,
[το πλήρες νομικό σας όνομα]

========== ΤΕΛΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ DMCA ==========

Πρότυπο αντικοινοποίησης DMCA

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο, εάν το περιεχόμενο που μεταφορτώσατε στο Scribd έχει καταργηθεί λόγω ακατάλληλης ειδοποίησης DMCA. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΜΗΜΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ.

Επιστρέψτε την αντικοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση copyright@scribd.com.

Εάν ο καταγγέλλων δεν απαντήσει εντός δέκα εργάσιμων ημερών, θα επαναφέρουμε το περιεχόμενο.

Scribd, Inc.
Attn: Jason Bentley, Copyright Agent
460 Bryant Street, #100
San Francisco, CA 94107-2594

Αγαπητέ Scribd:

Αυτή η επιστολή αποτελεί επίσημη απάντηση σε αξίωση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων κατά ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα που έχω μεταφορτώσει και δημοσιεύσει στο Scribd.com. Πιστεύω ότι οι ισχυρισμοί περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων είναι ανακριβείς και πρέπει να απορριφθούν επειδή:

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

 • Το εν λόγω υλικό δεν προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν λήξει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι επομένως στο δημόσιο τομέα και μπορεί να αναπαραχθεί από οποιονδήποτε.
 • Ο καταγγέλλων δεν έχει παράσχει πληροφορίες σχετικά με την καταχώριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα απτά αποδεικτικά στοιχεία ότι το εν λόγω υλικό είναι στην πραγματικότητα πνευματικά κατοχυρωμένο και πιστεύω ότι δεν είναι σωστό. Συνεπώς, ο ισχυρισμός περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων αμφισβητείται και προς το παρόν δεν υποστηρίζεται.
 • Ο καταγγέλλων δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα επί του εν λόγω υλικού, δεν είναι ο ορισθείς εκπρόσωπος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων και ως εκ τούτου δεν έχει τη δυνατότητα να ισχυριστεί ότι η χρήση του υλικού αποτελεί παραβίαση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα του κατόχου.
 • Η χρήση του υλικού μου προστατεύεται νόμιμα, διότι εμπίπτει στην διάταξη περί "δίκαιης χρήσης" των κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται στο 17 USC 107. Αν ο καταγγέλλων διαφωνήσει ότι πρόκειται για δίκαιη χρήση, πρέπει να εργαστούν άμεσα μαζί μου, αν και νομικά βιώσιμες για την επίλυση της διαφοράς. Η Scribd και οι υπάλληλοί της δεν υποχρεούνται να διευθετήσουν αυτή τη διαφορά ή να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια για να περιορίσουν την ομιλία μου κατόπιν εντολής του εν λόγω καταγγέλλοντος.
 • Η καταγγελία δεν ακολουθεί το προκαθορισμένο έντυπο για την κοινοποίηση φερόμενης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων όπως ορίζεται στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακής χιλιετίας, 17 USC (Νομικό Κώδικα Ηνωμένων Πολιτειών) 512 (γ) (3). Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων δεν κατάφερε:
  • Υποβάλετε μια καταγγελία γραπτώς. [17 USC 512 (c) (3) (Α)]
  • Συμπεριλάβετε φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του καταγγέλλοντος. [17 USC 512 (γ) (3) (Α) (i)]
  • Προσδιορίστε το συγκεκριμένο έργο που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ισχυρίστηκε ότι παραβιάστηκε ή, εάν καλύπτονται από μία μόνο καταγγελία πολλαπλά έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, παρέχετε μια αντιπροσωπευτική λίστα τέτοιων έργων. [17 USC 512 (γ) (3) (Α) (ii)]
  • Παρέχετε τις διευθύνσεις URL για τα συγκεκριμένα αρχεία στον ιστότοπό μου που φέρονται ότι παραβιάζουν. [17 USC 512 (γ) (3) (Α) (iii)]
  • Παρέχετε επαρκείς πληροφορίες για να προσδιορίσετε τον καταγγέλλοντα, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους ονόματος, της διεύθυνσης αλληλογραφίας, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. [17 USC 512 (γ) (3) (Α) (iv)]
  • Συμπεριλάβετε γραπτή δήλωση ότι ο καταγγέλλων έχει την καλή πίστη ότι η χρήση του αμφισβητούμενου υλικού δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο. [17 USC 512 (γ) (3) (Α) (ν)]
  • Να συμπεριληφθεί γραπτή δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και υπό την επιβολή κυρώσεων για ψευδορκία, ότι ο καταγγέλλων έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάζεται. [17 USC 512 (γ) (3) (Α) (vi)]

Αυτή η επικοινωνία με εσάς είναι ένα γράμμα αντικοινοποίησης DMCA όπως ορίζεται στο 17 USC 512 (g) (3):

Δηλώνω, υπό την κατηγορία της ψευδορκίας, ότι πιστεύω καλά ότι η καταγγελία παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων βασίζεται σε λανθασμένες πληροφορίες, εσφαλμένη αναγνώριση του εν λόγω υλικού ή εσκεμμένη παρανόηση του νόμου.

Ζητώ από τον Scribd, μετά την παραλαβή αυτής της αντικοινοποίησης, να αποκαταστήσει το επίμαχο υλικό, εκτός αν ο καταγγέλλων καταθέσει αγωγή εναντίον μου εντός δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με το 17 USC 512 (g) (2) (B).

Το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι:

[ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ]
[ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ]
[ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ]

Συμφωνώ με τη δικαιοδοσία του Ομοσπονδιακού Επαρχιακού Δικαστηρίου για τη δικαιοδοτική περιοχή στην οποία κατοικώ (ή, αν η διεύθυνσή μου βρίσκεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι η δικαιοδοσία του Ομοσπονδιακού Επαρχιακού Δικαστηρίου για τη Δικαιοσύνη του Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια).

Συμφωνώ να αποδεχθώ την εξυπηρέτηση της διαδικασίας από τον καταγγέλλοντα.

Τις καλύτερες ευχές,

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ]

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;