AEA+ Gizlilik Açıklaması Bildirimi

Article author
Jason
 • Güncellenme

SON GÜNCELLEME: 31 Ekim 2023

Scribd Inc. ("Şirket", "Biz", "Bizim" veya "Bize") Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre ve Birleşik Krallık'ta (AEA+) ikamet edenlere Küresel Gizlilik Politikasını desteklemek amacıyla aşağıdaki açıklamaları sağlar ( https://scribd.com/privacy ). Bu açıklamalar Küresel Kullanım Koşullarımıza ( https://scribd.com/terms ) dahil edilmiştir ve bunlara tabidir ve büyük harfle yazılan tüm terimler aynı şekilde verilen anlama sahiptir. Bu açıklamalar, Everand™, Scribd® ve Slideshare® dahil olmak üzere Scribd, Inc. tarafından sağlanan tüm Siteler, Uygulamalar ve Hizmetler için geçerlidir.

1.0 Veri Denetleyicisi

Veri denetleyicisi, 460 Bryant St #300, San Francisco, CA 94107, Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan Scribd, Inc.'dir. AB/AEA+'daki kişiler, gizlilik@scribd.com adresinden e-posta yoluyla veya Schiphol Boulevard 195, 1118 BG Schiphol, Hollanda adresinden posta yoluyla Scribd Hollanda BV ile iletişime geçmelidir (Dikkat: Veri Gizliliği). AB dışındaki kişiler Küresel Gizlilik Politikasındaki iletişim bilgilerine başvurmalıdır.

2.0 Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık yasalarına göre İşlemenin Yasal Dayanağı

Kişisel Bilgilerinizi işlememize ilişkin yasal dayanaklar şunlardır:

 1. Sizinle bir sözleşme akdettiğimiz ve Size karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için Kişisel Bilgilerinizi işlememiz gereken bir sözleşmenin yerine getirilmesi [Mad. 6 (1) yandı. b GDPR/Birleşik Krallık GDPR],
 2. Meşru menfaatlerimiz [Mad. 6 (1) yandı. f GDPR/UK GDPR] aşağıdaki Kişisel Bilgilerinizin aktarımı için:
  1. dahili idari ve destek amaçları için;
  2. Scribd'in tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uyum; örneğin yasa gereği Kişisel Bilgileri kolluk kuvvetlerine veya resmi makamlara açıklamamızın gerekli olması durumunda;
  3. Yasal haklarımızı kullanmak veya yasal iddiaları savunmak amacıyla;
  4. Kuruluşumuzun veya varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının devredilmesiyle bağlantılı olarak Kişisel Bilgilerinizin aktarılmasına ilişkin meşru menfaatlerimiz şunlardır: işimizin tamamının veya bir kısmının düzenli olarak aktarılması; Ve
  5. Politikaların, Şartların ve Yönergelerin uygulanması da dahil olmak üzere Şirketin veya üçüncü tarafların haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak ve acil durumlarda Çalışanlarımızın veya herhangi bir kişinin güvenliğini korumak da dahil olmak üzere aşağıdaki meşru menfaatlerimiz: mülkiyeti korumak herhangi bir kişinin hakları ve güvenliği ve dolandırıcılığın önlenmesi.

3.0 Üçüncü Ülkelerdeki Alıcılar

Hakkınızda topladığımız veya aldığımız Kişisel Bilgiler, AEA+ içinde veya dışında bulunan ve AEA+ hukuku açısından yeterli düzeyde veri koruma sağladığı kabul edilmeyen alıcılara aktarılabilir ve onlar tarafından işlenebilir. Sitemizle etkileşimde bulunduğunuzda veya Bizimle iletişime geçtiğinizde, Kişisel Bilgilerinizi Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarırsınız ve Scribd daha sonra Kişisel Bilgilerinizi kaynak ülkeye geri aktarabilir. Kişisel Bilgilerinizin AB, İsviçre veya Birleşik Krallık hukuku açısından yeterli düzeyde veri koruması sağlamayan ülkelere aktarılması durumunda, ilgili aktarımı uygun güvenlik önlemlerine dayandıracağız [Mad. 46 GDPR/Birleşik Krallık GDPR], Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen standart veri koruma sözleşme maddeleri gibi. İletişim bölümünde belirtildiği gibi Bizimle iletişime geçerek bu tür uygun önlemlerin bir kopyasını isteyebilirsiniz.

4.0 Veri Saklama Süresi

Kişisel Bilgileriniz, Size talep edilen hizmetleri sağlamak için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Scribd'in sözleşmeden doğan yükümlülüklere uymak için Kişisel Bilgilerinizi artık kullanmasına gerek kalmadığında, ihtiyaç duymadığımız sürece, artık bu bilgilerden kimliğinizin belirlenememesi için bunları sistemlerimizden ve kayıtlarımızdan kaldıracağız ve/veya kimliğinizi uygun şekilde ortadan kaldırmak için gerekli adımları atacağız. Kişisel Bilgiler de dahil olmak üzere bilgilerinizi yasal saklama sürelerine uymak için, örneğin vergi amaçları doğrultusunda, daha sonra yasal olarak öngörülen bir süre boyunca saklamak veya zamanaşımı yasaları dahilinde delilleri korumak için buna ihtiyaç duymamız halinde.

5.0 Veri Sahibi Hakları

Yürürlükteki yasa uyarınca, Kişisel Bilgilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklardan yararlanabilirsiniz. Ancak bu haklar mutlak değildir ve diğer kişilerin çıkarları, haklarınızı sınırlayabilir veya kısıtlayabilir.

 1. Kişisel Bilgilerinize erişim talep etme hakkı: Kişisel Bilgilerinizin işlenip işlenmediğini Bizimle teyit etme ve işleniyorsa, işlenen Kişisel Bilgilerin kategorileri, işlenme amacı ve işlenme amacı dahil olmak üzere bu Kişisel Bilgilere erişim talep etme hakkına sahipsiniz. alıcılar veya alıcı kategorileri. İşlenmekte olan Kişisel Bilgilerin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz.
 2. Düzeltme hakkı: Yanlış veya eksik Kişisel Bilgilerinizin düzeltilmesini Bizden talep etme hakkına sahipsiniz.
 3. Silme hakkı/unutulma hakkı: Kişisel Bilgilerinizin silinmesini Bizden talep etme hakkına sahipsiniz.
 4. İşlemeyi kısıtlama hakkı: Sınırlı durumlarda, Kişisel Bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.
 5. Veri taşınabilirliği hakkı: Bize sağladığınız Sizinle ilgili Kişisel Bilgileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta alma hakkına sahip olabilirsiniz ve bu Kişisel Bilgileri başka bir kuruluşa, bizden engel.
 6. İtiraz etme hakkı: Belirli koşullar altında, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle, profil oluşturma da dahil olmak üzere Kişisel Bilgilerinizin tarafımızdan işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahip olabilirsiniz ve Kişisel Bilgilerinizi işlemeyi durdurmamız talep edilebilir.

Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizin doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda işlenmesi durumunda, Sizinle İlgili Kişisel Bilgilerin söz konusu doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profil oluşturmayı da içeren bu tür pazarlama amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu durumda Kişisel Bilgileriniz artık tarafımızdan bu tür amaçlarla işlenmeyecektir.

Ayrıca ülkenizdeki denetleyici bir makama şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. Herhangi bir Kişisel Bilgi işleme faaliyeti için onayınızı beyan ettiyseniz, bu onayı gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Böyle bir geri çekilme, rızanın geri çekilmesinden önceki işlemenin yasallığını etkilemeyecektir. Bölüm 1.0'da açıklandığı şekilde Bizimle iletişime geçerek haklarınızı kullanabilirsiniz.

6.0 Kişisel Bilgilerin Sağlanmaması

Kanunen Kişisel Bilgilerinizi toplamamızın gerekli olduğu veya Sizinle yaptığımız bir sözleşmenin şartları uyarınca Kişisel Bilgilerinizi toplamamızın gerektiği ve talep ettiğimizde bu Kişisel Bilgiyi sağlayamadığınız durumlarda, bunu sağlayamayabiliriz. Sizinle yaptığımız veya yapmaya çalıştığımız sözleşmeyi yerine getirmek. Bu, bizden talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak için ihtiyaç duyduğumuz Kişisel Bilgileri sağlamadığınız durumlarda geçerli olabilir. Bu durumda ilgili hizmetlerin Size sağlanmasını iptal etmek zorunda kalabiliriz, bu durumda Sizi bilgilendireceğiz.

7.0 Bu Bildirimde Yapılan Değişiklikler

Bu Bildirimi zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu Bildirimde önemli değişiklikler yapmamız halinde, geçerli yasaların gerektirdiği şekilde Sizi bilgilendireceğiz. Bilgilerinizi nasıl kullandığımız ve koruduğumuz konusunda bilgi sahibi olmanız ve Bildirimde yapılacak herhangi bir değişiklikten haberdar olmanız için bu Bildirimi düzenli aralıklarla incelemenizi öneririz. Bu Bildirimde yapılan değişiklikler, https://scribd.com/privacy adresinde yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecektir. Yukarıdaki “SON GÜNCELLENME” açıklamasına bakarak bu Bildirimi en son ne zaman değiştirdiğimizi belirleyebilirsiniz. Bu Bildirimde yapılan değişikliklerin ardından Siteyi kullanmanız, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir; ancak bu Bildirimde yapılan herhangi bir önemli değişiklik, bu Bildirimle bağlantılı olarak Sizin ve Bizim aramızda, bu Bildirimin söz konusu versiyonu için geçerli olan "SON GÜNCELLEME" tarihinden önce ortaya çıkan herhangi bir iddia veya anlaşmazlığa geriye dönük olarak uygulanmayacaktır. Bu Bildirim, beklemede olan veya güncel mevzuatı yansıtmayabilir.

8.0 Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz?

Bu Bildirimle ilgili sorularınızı support@scribd.com adresine e-posta göndererek veya şu adrese posta yoluyla gönderebilirsiniz: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Tüm sorulara 30 gün içinde yanıt veriyoruz. Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtilen adrese e-posta adresinizi içeren bir mektup göndererek ve bu bilgi için bir talep göndererek aynı bilgilerin Size e-postayla gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

 

Bu makale yardımcı oldu mu?