Scribd ve Slideshare için Yükleyici Sözleşmesi

Article author
Jason
 • Güncellenme

EN SON GÜNCELLEME: 31 Ekim 2023

1.0 Bu Sözleşme Hakkında; Diğer terimler

Scribd® ve Slideshare® için bu Yükleyici Sözleşmesi ("Sözleşme"), Kullanıcıların belgeleri, sunumları ve kullanıcı tarafından oluşturulan diğer içeriği ("UGC", "İçerik") Scribd ve Slideshare'e yükleyip paylaşabilecekleri Yönergeleri sağlar. Scribd ve Slideshare, Scribd, Inc'nin (“Şirket”, “Biz”, “Bizim” veya “Biz”) tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşlardır. Aşağıdaki ek Şartlar, Politikalar ve Yönergeler açıkça buraya dahil edilmiştir ve burada tamamen çoğaltılmış gibi bu Sözleşmenin bağlayıcı bir parçasını oluşturur:

 1. Scribd, Inc. Küresel Kullanım Koşulları ( https://scribd.com/terms )
 2. Scribd, Inc. Küresel Gizlilik Politikası ( https://scribd.com/privacy )
 3. Yasaklanmış Etkinlik ve İçerik Bildirimi ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129166-Prohibited-Activity-and-Content )

Bu Sözleşme Küresel Kullanım Koşullarımıza dahil edilmiştir ve bunlara tabidir. Bu Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, büyük harfle yazılan tüm terimler Global Kullanım Koşullarında belirtilen anlama sahiptir.

SCRIBD VE/VEYA SLIDESHARE'E KULLANICI TARAFINDAN OLUŞTURULAN İÇERİĞİ YÜKLEYEN, BU SÖZLEŞMEDEKİ TÜM KURALLARA, ŞARTLARA, KOŞULLARA, YÖNERGELERE VE KISITLAMALARA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ, OKUDUĞUNUZU VE ANLADIĞINIZI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. HİZMETLER ARACILIĞIYLA HERHANGİ BİR KİŞİSEL BİLGİNİZİ VEYA DİĞER BİLGİLERİNİZİ KAMUYA AÇIKLAMAYI SEÇERSENİZ, BUNUN RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL EDİYORSUNUZ.

2.0 Şirketin Bazı Hakları

Sınırlama olmaksızın, Hizmetlerin özelliklerini ve işlevlerini yalnızca biz kontrol ediyoruz ve bunları tamamen Kendi takdirimize bağlı olarak her zaman tadil etme, değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutuyoruz. UGC'yi herhangi bir zamanda, tamamen Kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Size bildirimde bulunmaksızın kaldırma veya silme hakkını saklı tutuyoruz.

3.0 Yüklemeye Uygunluğunuz

Hizmetlere İçerik yüklemek için şunları yapmanız gerekir: (i) bir Hesaba kaydolmanız; (ii) en az 18 yaşında (veya 18'den farklıysa ikamet ettiğiniz yerdeki reşit olma yaşında) olmalısınız ve İçerikleri bir Tüzel Kişi adına Hizmetlere yüklüyorsanız, Tüzel Kişi'nin yetkili temsilcisi olmalısınız. Kuruluşu bu Sözleşmeye bağlama ve Kuruluş adına bu Sözleşmeyi kabul etme yetkisine sahip Kuruluş; ve (iii) Scribd ve/veya Slideshare Hesap(lar)ınız aktif ve iyi durumda olmalıdır (diğer hususların yanı sıra bu, hesabınızın kısıtlanamayacağı veya askıya alınamayacağı anlamına gelir). Herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Size bildirimde bulunmaksızın erişiminizi reddetme veya iptal etme hakkını saklı tutuyoruz.

4.0 Yükleme Yetkiniz

Bu Şartlara uymanıza bağlı olarak, Şirket Size orijinal elektronik belgeleri, sunumları ve diğer benzer İçerikleri Scribd ve/veya Slideshare'e yüklemeniz, geliştirmeniz ve paylaşmanız için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, serbestçe iptal edilebilir bir lisans verir. Burada aksi yöndeki hükümlere bakılmaksızın, İçeriğinizin izinsiz kopyalanmasına veya dağıtılmasına karşı garanti vermiyoruz ve İçeriğinizin izinsiz kopyalanması veya kullanılmasından sorumlu olmayacağız.

Hizmetlere İçerik yüklemek için verdiğiniz lisans aşağıdaki kısıtlamalara tabidir:

 1. Bize sağlanan herhangi bir Hizmette erişilen içeriği, İzin verebileceğimiz durumlar dışında paylaşamaz, kopyalayamaz, uyarlayamaz, yeniden dağıtamaz, yeniden yapılandıramaz, değiştiremez, türev çalışmalar oluşturamaz, yeniden satamaz, kâr elde edemez veya başka şekilde istismar edemezsiniz;
 2. Küresel Kullanım Koşullarını, Küresel Gizlilik Politikasını, Yasaklanmış Faaliyet ve İçerik Bildirimini, diğer geçerli Kılavuzları, Bizimle Sizin aranızdaki diğer sözleşmeleri ihlal edemez veya ihlal edemez veya itibarımızı veya iyi niyetimizi küçük düşüren veya değersizleştiren herhangi bir eylem veya uygulamaya girişemezsiniz ;
 3. Yaşadığınız yerdeki geçerli yerel yasaları ihlal eden İçeriği yükleyemez, paylaşamaz, kopyalayamaz, oluşturamaz, dağıtamaz veya yeniden dağıtamazsınız; Ve
 4. Herhangi bir Devlet kurumundan lisans veya yetki gerektiren İçeriği yükleyemez, paylaşamaz, kopyalayamaz, dağıtamaz, yeniden dağıtamaz, değiştiremez, türev çalışmalar oluşturamaz veya başka bir şekilde istismar edemezsiniz. İlgili ABD düzenlemeleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Dışişleri Bakanlığı'nın Uluslararası Silah Trafiği Düzenlemeleri ve Ticaret Bakanlığının İhracat İdaresi Düzenlemeleri. İlgili Devlet kurumu tarafından kamuya açıklanması için izin verilmeyen resmi Savunma Bakanlığı belgeleri de dahil olmak üzere, ITAR kontrollü teknik verileri ve diğer geçerli bilgileri yayınlamayacaksınız. Bu Sözleşme kapsamındaki haklarınız, bu hükme uymanıza bağlıdır.

Yukarıda belirtilenlerden herhangi birine yönelik herhangi bir girişimin veya fiili ihlalin, bu Sözleşmenin esaslı bir ihlali olduğunu ve Hesabınızın derhal askıya alınması ve bu Sözleşmenin feshedilmesi de dahil olmak üzere Size karşı geçerli yasal ve adil telafi yollarına başvurabileceğimizi kabul edersiniz; ve uygun olduğunda hukuki veya cezai yolların aranması. Bu Sözleşmenin, İçeriğinizi yayınlamanız karşılığında Size herhangi bir ödeme, telif ücreti, ücret veya başka bir tazminat hakkı vermediğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

5.0 Bize Verdiğiniz Haklar

İçeriği Scribd ve/veya Slideshare'e yükleyerek Bize, barındırma, aktarma, görüntüleme için dünya çapında, münhasır olmayan, devredilebilir, devredilebilir, tamamen ödenmiş, telifsiz bir lisans (alt lisans verme ve yetkilendirme hakkıyla birlikte) vermiş olursunuz. dağıtım için gerçekleştirmek, çoğaltmak, tercüme etmek, uyarlamak, dağıtmak, sıkıştırmak veya dönüştürmek (görme veya işitme engellilerin erişimini kolaylaştırmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), para kazanmak, para almak, görüntüleme erişimini kısıtlamak, indirme erişimini kısıtlamak, reklam yapmak Bu tür İçeriği tek başına veya kombinasyon halinde yayınlamak ve tanıtmak için makine öğrenimi, geniş dil veya diğer istatistiksel veya veri modellerinden türev çalışmalar oluşturabilir, eğitebilir ve İçeriğinizi herhangi bir medya formatında ve herhangi bir medya kanalı aracılığıyla başka şekilde kullanabiliriz. Scribd tarafından sunulan veya sunulacak hizmetlerle bağlantılı olarak diğer Kullanıcıların İçeriği ile. Bu tür bir lisans, şu anda bilinen veya bundan sonra geliştirilecek olan her türlü biçim, ortam veya teknoloji için geçerli olacaktır. Bize, İçeriğinizi görüntüleme veya indirme erişimini kısıtlama (örneğin, sınırlama olmaksızın, ödeme yapan Kullanıcılara) ve Tarafımızca size sağlanan belirli yapılandırma seçeneklerine tabi olarak, Kullanıcı İçeriğinize erişim için Kullanıcılardan ücret alma hakkını verirsiniz. İhlalleri ve kötüye kullanımı tespit etmek amacıyla içeriğinizi değerlendirmek için otomatik sistemler kullanabileceğimizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Burada belirtilen şartlara ve sınırlamalara tabi olarak, belirli bir İçerik parçasına ilişkin olarak Bize verilen bu lisansı, söz konusu İçerik parçasını Tarafımızca sağlanan tüm Hizmetlerden kaldırarak veya silerek feshedebilirsiniz; ancak, Biz veya Üçüncü Tarafların, sınırlama olmaksızın, herhangi bir İçeriğin bir kopyasını veya kopyalarını yasal veya arşivleme amaçları doğrultusunda saklayabileceğini onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.

6.0 Diğer Kullanıcılara Verdiğiniz Haklar

İçeriği Scribd ve/veya Slideshare'e yükleyerek, Hizmetlerin her yetkili Kullanıcısına, söz konusu İçeriği yüklediğinizde tarafınızca belirtilen koşullar kapsamında İçeriğinize erişmesi ve bu İçeriği kullanması için sınırlı, münhasır olmayan bir lisans vermiş olursunuz. Bu tür her kullanıcıya en azından sınırlı, münhasır olmayan bir lisansı görüntüleme, indirme (taşınabilir bir cihaz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ancak Bizim veya Sizin tarafınızdan yapılan kısıtlamalara tabi olarak), yazdırma ve yazdırabilme lisansı vermelisiniz. Kişisel kullanımınız için İçeriğin sınırlı sayıda kopyası. Sizin tarafınızdan verilen yukarıdaki lisans, belirli bir İçerik parçasına ilişkin olarak, söz konusu İçeriği Hizmetlerden kaldırdığınızda veya sildiğinizde sona erer; ancak, söz konusu Kullanıcı İçeriğinin Hizmetlerden silinmesi sırasında veya silinmesinden önce meydana gelen dağıtımlardan kaynaklanan söz konusu İçeriğe ilişkin Kullanıcı hakları devam eder. bu Bölümde (Bölüm 6) verilen lisansın feshi veya sona ermesi.

7.0 Saklı Olduğunuz Haklar

Burada verilen lisanslara tabi olarak, tarafınızca yüklenen ve sahip olunan orijinal İçeriğe ilişkin tüm mülkiyet haklarınızı saklı tutarsınız. İçeriğinizi istediğiniz zaman değiştirebilir veya silebilirsiniz.

8.0 Bu Sözleşmenin Süresi ve Feshi

8.1 Dönem . Bu Sözleşmenin süresi, İçeriğinizi yüklediğiniz tarihte başlayacak ve bu Bölümde (“Süre” ) belirtilen hükümlere uygun olarak feshedilene kadar devam edecektir.

8.2 Fesih . Kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir sebep, sorumluluk veya Size önceden bildirimde bulunmadan bu Sözleşmeyi, Hesabınızı derhal feshedebilir veya Hizmetlerden herhangi birine ilişkin yükleme ayrıcalıklarınızı herhangi bir zamanda askıya alabiliriz. Bu Sözleşmeyi, Hesaplarınızı iptal ederek ve içeriğinizi tüm Hizmetlerimizden kaldırarak veya support@scribd.com adresinden elektronik posta yoluyla bize yazılı fesih bildirimi göndererek feshedebilirsiniz. Bu Sözleşme, bu tür bir bildirimin alınmasından on beş (15) iş günü sonra Sizin tarafınızdan feshedilmiş sayılacaktır.

8.3 Feshin Etkisi. Bu Sözleşmenin feshedilmesi üzerine, niteliği veya açık koşulları gereği geçerliliğini koruması gereken herhangi bir hüküm, söz konusu fesih veya sona erme sonrasında da geçerliliğini sürdürecektir.

8.4 İçeriğinizin Kullanımdan Kaldırılması. İçeriğinizi Scribd'den silmeyi seçerseniz, söz konusu kaldırma veya silme tarihinden (" Silme Tarihi ") sonra, İçeriğiniz Kullanıcılar tarafından kullanılamayacaktır. Hizmetlerden sildikten sonra İçeriğinizin kopyalarını Size sağlayamayacağız. İçeriğinizin çevrimdışı kopyalarını indiren kullanıcılar (Uygulamalarımız dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), İçeriğinizin indirilen kopyalarına erişmeye devam edebilirler.

9.0 Beyanlarınız ve Garantileriniz

İçeriğinizden ve İçeriğinizi yüklemenin ve yayınlamanın sonuçlarından yalnızca siz sorumlusunuz. İçeriğinizi yükleyerek ve yayınlayarak şunları beyan ve garanti edersiniz:

 • Bu Sözleşme kapsamında Scribd'e sağladığınız bilgilerin tümü güncel ve doğrudur;
 • İçeriğinizin yaratıcısı ve sahibisiniz veya bunları kullanmak için gerekli lisanslara, haklara, izinlere, yayınlara ve izinlere sahipsiniz ve Bize ve Hizmetlerin Kullanıcılarına İçeriğinizi burada izin verilen şekilde kullanma yetkisi veriyorsunuz;
 • İçeriğinizin başka bir tarafa iftira atmadığını, iftira atmadığını veya iftira atmadığını, başka bir tarafın tanıtım haklarını veya ticari sır haklarını ihlal etmediğini, müstehcen veya başka bir şekilde yasa dışı olmadığını;
 • Küresel Kullanım Koşullarını ihlal etmez ve etmeyecektir. Yasaklanmış Faaliyet ve İçerik Bildirimi veya başka herhangi bir Kılavuz;
 • İçeriğiniz, 18 yaşın altındaki veya görünüşe göre 18 yaşın altında olan bir kişinin çıplak haldeki fotografik veya sanatsal (bilgisayarda oluşturulan görüntüler dahil) herhangi bir görüntüsünü içermiyor; veya başka bir şekilde açık saçık, şehvetli, kışkırtıcı veya baştan çıkarıcı bir şekilde poz veya sunum;
 • Bu Sözleşmenin şartlarıyla çelişen başka bir sözleşme imzalamadınız;
 • İçeriğinizin herhangi bir virüs, reklam yazılımı, casus yazılım, solucan veya başka kötü amaçlı kod içermediğini;
 • İçeriğiniz, Kullanıcı İçeriğinin kopyalanma veya oynatılma sayısını sınırlamak üzere tasarlanmış yazılımlar da dahil olmak üzere herhangi bir kısıtlama, parola koruması ve/veya dijital haklar yönetiminden muaftır; Ve
 • İçeriğinizdeki fikri mülkiyet haklarının ihlali nedeniyle Size veya seleflerinize karşı herhangi bir üçüncü tarafça herhangi bir iddia ileri sürülmedi veya herhangi bir dava başlatılmadı.

10.0 Garanti Sorumluluk Reddi Beyanımız

Küresel Kullanım Koşullarında feragat edilen garantilere ek olarak, İçeriği ve burada kullandığımız sistemleri korumak için kullanılan güvenlik önlemlerinin tamamen etkili olacağına dair her türlü garantiyi açıkça reddediyoruz. Bu tür güvenlik önlemlerinin, güvenlik mekanizmalarından kaçmaya yönelik girişimlere karşı dayanıklı olacağına veya söz konusu güvenlik önlemlerinde herhangi bir çatlak, devre dışı kalma veya başka bir şekilde hile yapılmayacağına dair hiçbir garanti vermiyoruz.

11.0 Bizimle İlişkiniz; Haklar ve Çözümler

Bu Sözleşme, Siz ve Bizim aramızda bir ortaklık, bir ortak girişim, bir asil-acente ilişkisi veya bir çalışan-işveren ilişkisi oluşturmaz ve oluşturduğu şeklinde de yorumlanamaz. Hiçbir tarafın herhangi bir şekilde diğer bir tarafı yükümlü kılma veya bağlama hakkı olmayacaktır ve burada yer alan hiçbir şey Size ve/veya herhangi bir Üçüncü Tarafa herhangi bir hak vermeyecek veya vermesi amaçlanmayacaktır. Bu Sözleşmede sağlanan haklar ve telafiler kümülatiftir ve kanun veya hakkaniyet çerçevesinde sağlanan herhangi bir hak veya telafiyi dışlamaz.

12.0 Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Bu Sözleşmeyle ilgili sorularınızı support@scribd.com adresine e-posta göndererek veya şu adrese posta yoluyla gönderebilirsiniz: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Tüm sorulara 30 gün içinde yanıt veriyoruz. Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtilen adrese e-posta adresinizi içeren bir mektup göndererek ve bu bilgi için bir talep göndererek aynı bilgilerin Size e-postayla gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

 

 

 

Bu makale yardımcı oldu mu?