Genel Yükleyici Sözleşmesi

Article author
Jason
  • Güncellenme

LÜTFEN SCRIBD KULLANICILARINA SUNULMAK ÜZERE İÇERİĞİ ("KULLANICI İÇERİĞİ") YÜKLEMEDEN ÖNCE BU YÜKLEYİCİ SÖZLEŞMESİNİ ("SÖZLEŞME") DİKKATLİCE OKUYUN.

BU ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ, KULLANICI İÇERİĞİNİ SCRIBD'E YÜKLEYEMEZ, SCRIBD ÜZERİNDEN YAYINLAYAMAZ VEYA DAĞITAMAZSINIZ.

1. Uygunluk.

Kullanıcı İçeriğini Scribd'e yüklemek için: (i) Bir Scribd hesabı ("Hesabınız") için kayıt yaptırmalısınız; (ii) en az 18 yaşında (veya ikamet ettiğiniz yerde 18'den başka ise reşit) olmalısınız ve bir kuruluş adına Kullanıcı İçeriğini Scribd'e yüklüyorsanız, söz konusu kuruluşu bu şartlarla bağlama yetkisine sahip, yetkili bir temsilcisi olmalısınız ve bu kuruluş adına bu şartları kabul etmelisiniz ve (iii) Scribd Hesabınız etkin ve iyi durumda olmalıdır (diğer şeylerin yanı sıra, bu hesabınızın kısıtlanamayacağı veya askıya alınamayacağı anlamına gelir). Scribd, kendi takdirine bağlı olarak, sebepsiz yere ve size bildirimde bulunmadan herhangi bir zamanda erişiminizi reddetme veya iptal etme hakkını saklı tutar.

2. Atıf yoluyla Dahil Etme.

Aşağıda belirtilen ek Scribd koşulları, politikaları ve yönergeleri buraya açıkça dahil edilmiştir ve sanki burada tam olarak tekrarlanmış gibi bu Sözleşmenin bağlayıcı bir parçasını oluşturur:

  1. Genel Kullanım Koşulları
  2. Gizlilik Politikası

Bu Sözleşmede tanımlanmadığı sürece, bu Sözleşmede kullanılan tüm büyük harfle ifade edilen terimler, Genel Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikamızda verilen anlamlara gelir.

3. Scribd'in Bazı Hakları.

Scribd Site ve Uygulamanın tüm özelliklerini ve işlevselliğini tek başına kontrol edecek ve her zaman kendi takdirine bağlı olarak bunları modifiye etme, değiştirme veya tadil etme hakkına sahip olacaktır.  Scribd, Kullanıcı İçeriğini herhangi bir zamanda, kendi takdirine bağlı olarak, sebepsiz ve size bildirimde bulunmadan kaldırma veya silme hakkını saklı tutar.

4. Yükleme Yetkisi.

Bu Sözleşmede belirtilen tüm şart ve koşullara tam ve zamanında uymanız kaydıyla Scribd, elektronik belgeler de dahil olmak üzere yetkili dijital içeriği yüklemenize ve dağıtmanıza izin vermektedir. Kullanıcı İçeriği riski Size ait olmak üzere yüklenir.  Burada aksine herhangi bir şeye rağmen, Scribd, Kullanıcı İçeriğinin yetkisiz kopyalanmasına veya dağıtılmasına karşı hiçbir garanti vermez ve Kullanıcı İçeriğinin yetkisiz kopyalanması veya kullanımından sorumlu olmayacaktır.

5. Yasak Kullanımlar.

Kullanıcı İçeriğinin yüklenmesi ve dağıtımı için Scribd'i kullanma yetkiniz aşağıdaki kısıtlamalara tabidir:

(i) Scribd'in izin verdiği haller dışında, Site ve Uygulama üzerinden erişilen içeriği paylaşamaz, kopyalayamaz, uyarlayamaz, yeniden dağıtamaz, yeniden yapılandıramaz, değiştiremez, ondan türetilmiş çalışmalar oluşturamaz, yeniden satamaz, ondan kazanç sağlayamaz veya başka bir şekilde yararlanamazsınız veya

(ii) Scribd'in  Kullanım Koşulları, Yasak Etkinlik ve İçerik Bildirimi, diğer Yönergeleri veya Scribd ve Sizin aranızdaki diğer sözleşmelere aykırı herhangi bir şekilde davranamaz veya Scribd'i kötüleyen veya itibarını veya şerefiyesini değersizleştiren herhangi bir eylem veya uygulamayla uğraşamazsınız.

Yukarıdakilerin herhangi birinin ihlaline teşebbüs veya gerçekten ihlalinin bu Sözleşmenin önemli bir ihlali olduğunu ve Scribd'in hesabınızın derhal askıya alınması veya bu Sözleşmenin feshi ve mevcut tüm hukuki veya cezai çözümlerin takibi de dahil olmak üzere size karşı geçerli her türlü yasal ve adil çözümü takip edebileceğini kabul edersiniz.

6. Scribd'e Lisans Verilmesi.

Kullanıcı İçeriğini Scribd'e yükleyerek, Scribd'e barındırma, aktarma, görüntüleme, gerçekleştirmek, çoğaltmak, çevirmek, dağıtmak, sıkıştırmak veya dağıtım için dönüştürmek (görme veya işitme engellilerin erişimini kolaylaştırma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), para kazanmak, para talep etmek, görüntüleme erişimini kısıtlamak, indirme erişimini kısıtlamak, reklamını yapmak, türevlerini oluşturmak Scribd veya diğer yetkili üçüncü şahısların makine öğrenimi, geniş dil veya diğer istatistiksel veya veri modellerinden çalışır, bunları eğitir ve söz konusu Kullanıcı İçeriğini yayınlamak ve tanıtmak için herhangi bir medya biçiminde ve herhangi bir medya kanalı aracılığıyla Kullanıcı İçeriğinizden başka bir şekilde yararlanır. Scribd tarafından sunulan veya sunulacak hizmetlerle bağlantılı olarak, tek başına veya diğer Scribd kullanıcılarının Kullanıcı İçeriği ile birlikte. Bu lisans, şu anda bilinen veya bundan sonra geliştirilecek olan herhangi bir biçim, ortam veya teknoloji için geçerli olacaktır. Scribd tarafından size sağlanan belirli yapılandırma seçeneklerine tabi olarak, Scribd'e Kullanıcı İçeriğinizi görüntüleme veya indirme erişimini kısıtlama (örneğin, bunlarla sınırlı olmamak üzere ödeme yapan kullanıcılara) ve Kullanıcı İçeriğinize erişim için kullanıcılardan ücret alma hakkı verirsiniz. Burada belirtilen şartlara ve sınırlamalara tabi olarak, Kullanıcı İçeriğinin belirli bir parçasıyla ilgili olarak Scribd'e verilen bu lisansı, söz konusu Kullanıcı İçeriğini Hizmetlerden kaldırarak veya silerek feshedebilirsiniz; ancak Scribd veya üçüncü şahısların yasal veya arşivsel amaçlar için gerekli olduğu şekilde herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin bir kopyasını elinde tutabileceğinin anlaşılması ve kabul edilmesi şartıyla.

7. Diğer Scribd Kullanıcılarına Lisans Verilmesi.

Kullanıcı İçeriğini Scribd'e yükleyerek, Kullanıcı İçeriğinize erişme yetkisi olan her bir Kullanıcıya, Kullanıcı İçeriğinizi yüklediğinizde sizin belirttiğiniz şartlar altında Kullanıcı İçeriğinize erişmek ve onu kullanmak için münhasır olmayan bir lisans vermiş olursunuz.  Yukarıdakilere rağmen, bu Kullanıcıların her birine bu Kullanıcı İçeriğini bu Sözleşme ve Hizmetler tarafından öngörülen şekilde kişisel kullanım için en azından görüntüleme, indirme (sınırlama olmaksızın taşınabilir bir cihaza indirme dahil ama Scribd veya sizin tarafınızdan yapılan indirme kısıtlamalarına tabi olarak), yazdırma veya yazdırtmak için sınırlı, münhasır olmayan bir lisansı bu vesileyle veriyorsunuz. Sizin tarafınızdan verilen yukarıdaki lisans söz konusu Kullanıcı İçeriğinin kaldırdığınızda veya sildiğinizde Kullanıcı İçeriğinin belirli parçası için sona erer ancak söz konusu Kullanıcı İçeriğinin Hizmetlerden silinmesi sırasında veya öncesinde gerçekleşen dağıtımlardan doğan Kullanıcı hakları bu bölüm 7'de verilen lisansın feshi veya süresinin bitmesinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

8. Hakların Saklı Tutulması.

Burada verilen lisanslara tabi olarak, Sizin tarafınızdan yüklenen ve Size ait olan Kullanıcı İçeriğindeki tüm mülkiyet haklarına sahip olmaya devam edersiniz.

9. Gizlilik.

Scribd'in önceden yazılı izni olmadan Scribd'in Gizli Bilgilerini ifşa etmemeyi kabul ediyorsunuz.  Bu bölümün amaçları bakımından, "Gizli Bilgiler" sınırlama olmaksızın şunları içerir: (a) yazılım, teknoloji, teknik özellikler, kılavuzlar, dokümantasyon veya Scribd ile ilgili diğer materyaller ve (b) Scribd tarafından sözlü veya yazılı olarak "gizli" veya eşdeğer bir sıfat atfedilen bir başka bilgi.

10. Süre ve Fesih.

10.1 Süre.  Bu Sözleşmenin süresi, Kullanıcı İçeriğinizi yüklediğiniz tarihte başlayacak ve bu Bölüm 10'da belirtilen hükümler uyarınca sona erinceye kadar devam edecektir ("Süre").

10.2 Fesih.  Scribd, kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir neden, yükümlülük olmadan veya size önceden bildirimde bulunmaksızın, bu Sözleşmeyi, Scribd Hesabınızı derhal feshedebilir veya Scribd yükleme ayrıcalıklarınızı herhangi bir zamanda askıya alabilir.  Siz bu Sözleşmeyi, Scribd Hesabınızı iptal ederek ve içeriği kaldırarak veya Scribd'e support@scribd.com adresine elektronik posta yoluyla fesih niyetinize dair yazılı bildirimde bulunarak feshedebilirsiniz.  Bu Sözleşme, Scribd'in bu bildirimi almasından on beş (15) iş günü sonra Sizin tarafından feshedilmiş sayılır.

10.3 Fesih Etkisi.  Bu Sözleşmenin feshi üzerine, doğası gereği veya açık şartları gereği yürürlükte kalması gereken hükümleri, bu fesih veya sona erme tarihinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

10.4 Kullanıcı İçeriğini Geri Çekme.  Kullanıcı İçeriğinizi Scribd'den kaldırmayı veya silmeyi seçerseniz, bu tür kaldırma veya silme tarihinden sonra Kullanıcılar tarafından kullanılamaz ("Silme Tarihi"). Kullanıcı İçeriğinizin çevrimdışı kopyalarını indiren kullanıcılar (sınırlı olmamak üzere Scribd'in Mobil Uygulamaları dahil) bu içeriğe erişmeye devam edebilir.

11. Beyanlarınız ve Garantileriniz.

Kullanıcı İçeriğinizden ve onu yüklemenin ve yayınlamanın sonuçlarından yalnızca Siz sorumlusunuz.  Kullanıcı İçeriğinizi yükleyerek ve yayınlayarak, şunları beyan ve garanti edersiniz:

(i) Bu Sözleşme kapsamında Scribd'e sağladığınız tüm bilgiler güncel ve doğrudur;

(ii) Kullanıcı İçeriğinizin yaratıcısı ve sahibi Sizsiniz veya onu burada izin verildiği şekilde kullanmak ve Scribd ve Scribd'in Kullanıcılarının kullanması için yetki vermek için gerekli lisanslara, haklara, onaylara, ibralara ve izinlere sahipsiniz;

(iii) Kullanıcı İçeriğiniz başka bir tarafa iftira atmaz, onları karalamaz veya kötülemez, başka bir tarafın tanıtım haklarını veya ticari sır haklarını ihlal etmez, müstehcen veya başka bir şekilde yasa dışı değildir;

(iv) Kullanıcı İçeriğiniz Scribd'in  Genel Kullanım Koşulları, Yasak Etkinlik ve İçerik Bildirimi veya Kullanıcı İçeriği veya Kullanıcı davranışını düzenleyen diğer politikalarını ihlal etmez ve etmeyecektir;

(v) Bu Sözleşmenin şartlarıyla çelişen başka bir anlaşma yapmadınız;

(vi) Kullanıcı İçeriğiniz herhangi bir virüs, reklam yazılımı, casus yazılım, solucan veya diğer kötü amaçlı kod içermez;

(vii) Kullanıcı İçeriğiniz, Kullanıcı İçeriğinin kopyalanabileceği veya oynatılabileceği süreyi sınırlamak için tasarlanmış yazılımlar da dahil olmak üzere herhangi bir dijital hak yönetimi içermez ve

(viii) Kullanıcı İçeriğinizdeki fikri mülkiyet haklarının ihlali nedeniyle Siz veya Selefleriniz aleyhine herhangi bir üçüncü şahıs tarafından iddiada bulunulmamış veya herhangi bir dava açılmamıştır.

12. Scribd Garantilerin Reddi.

 Genel Kullanım Koşullarında reddedilen garantilere ek olarak, Scribd, burada Scribd tarafından Kullanıcı İçeriğini korumak için kullanılan güvenlik önlemlerinin etkili olacağına dair herhangi bir garantiyi açıkça reddeder. Scribd, bu tür güvenlik tedbirlerinin güvenlik mekanizmalarından kaçma girişimlerine dayanacağına veya bu tür güvenlik tedbirlerinde herhangi bir çatlak, devre dışı kalım veya başka bir şekilde herhangi bir ihlal olmayacağına dair hiçbir güvence vermez.

13. Tarafların İlişkisi; Kümülatif Çareler.

Taraflar birbirleri ile ilgili olarak bağımsız yüklenicilerdir.  Bu Sözleşme, taraflar arasında bir ortaklık veya ortak girişim veya bir çalışan-işveren ilişkisi oluşturmaz ve öyle yorumlanamaz. Hiçbir tarafın, herhangi bir şekilde başka bir tarafı yükümlü kılma veya bağlama hakkı yoktur ve burada yer alan hiçbir şey üçüncü taraflara herhangi bir hak vermez veya vermesi amaçlanmamıştır.  Bu Sözleşmede öngörülen haklar ve çareler kümülatiftir ve yasalara veya hakkaniyete göre sağlanan herhangi bir hak veya çareyi dışlamaz.

14. Destek.

Bu Sözleşme ile ilgili sorularla ilgili yardım için support@scribd.com'a bir e-posta gönderin. En kısa sürede yanıt verilecektir.

15. Amerika Birleşik Devletleri İhracat Denetimleri.

Herhangi bir Devlet kurumundan lisans veya yetki gerektiren herhangi bir Kullanıcı İçeriği yüklemeyin.  İlgili ABD düzenlemeleri, sınırlı olmamak üzere Dışişleri Bakanlığı'nın Uluslararası Silah Trafiği Düzenlemeleri ve  Ticaret Bakanlığı İhracat İdaresi Düzenlemelerini içerir. ITAR kontrollü teknik verileri ve Savunma Bakanlığının resmi belgeleri dahil uygun Devlet kurumu tarafından halka açıklanması için izin verilmemiş herhangi bir bilgiyi Scribd.com'da yayınlamamalısınız.  Bu yasalara uyduğunuzdan emin olmak ve yürürlükteki yasalar, düzenlemeler ve kısıtlamalar uyarınca kamuya açıklanma yetkisi olmayan herhangi bir öğeyi Scribd.com üzerinden yayınlamamak sizin sorumluluğunuzdadır.  Bu Koşullar kapsamındaki haklarınız bu hükme uymanıza bağlıdır.

Bu makale yardımcı oldu mu?