Telif Hakkı/DMCA SSS

Article author
Jason
 • Güncellenme

SlideShare artık Scribd'in bir parçasıdır. Bu politikalar hem Scribd hem de SlideShare'e yüklenen içerik için geçerlidir. Bu sayfa genel bilgi amaçlıdır ve yasal tavsiye değildir.

Politikaları

Scribd, Scribd ve SlideShare'de telif hakkı ihlallerine izin veriyor mu?

Hayır. Telif hakkı ihlali yasa dışıdır ve hiçbir koşulda izin verilmez.

Scribd, ihlal edici içerikli hesapları siliyor mu?

Evet. Scribd, mükerrer ihlalcilerin hesabını üç defadan fazla olması halinde otomatik olarak siler. Scribd, ihlal şüphesi olanların çıkarılması yönündeki istek veya taleplere göre hareket etmez.

Scribd neden herkesin belge yüklemesine izin veriyor?

Scribd, en ilgi çekici ve yenilikçi yazarlardan bazılarının büyük bir yayıncıyla bir yayın anlaşması olmadığını ve bağımsız yazarların içeriklerini dağıtma yeteneklerini güçlendirmeye yardımcı olacak hizmetlere ihtiyaç duyduğunu anlıyor. Scribd, "açık kapı" politikasının zaman zaman telif hakkı ihlali de dahil olmak üzere kötüye kullanıma yol açtığını anlasa da bu tür kullanımlar azınlıktadır. Scribd'in hizmetleri herkes tarafından kullanılabilir.

Scribd telif hakkı sahipliğini belirleyebilir mi?

Hayır. Scribd, Scribd ve SlideShare'deki hangi öğelerin telif hakkını ihlal edip edemeyeceğini belirleyemez. Geçerli bir DMCA bildirimi, Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet ediyor olsanız bile, Scribd'in telif hakkı kanıtı olarak kabul edebileceği minimum miktardır.

İçeriğimi ihlal eden bir Scribd üyesinin çıkarılmasını talep edebilir miyim?

Hayır. Scribd, ihlal şüphesi olanların çıkarılması yönündeki istek veya taleplere göre hareket etmez. Ancak, mükerrer ihlalciler üç olay üzerine otomatik olarak çıkarılır.

Scribd'de bulduğum içeriği kullanmak için nasıl izin alabilirim?

Scribd'in üyeleri, Scribd ve SlideShare'e yükledikleri içeriğin haklarına sahiptir. Scribd, izinler ve lisanslama ile ilgili konularda doğru bir aracı veya aracı olarak hizmet vermez. Belirli belgelerin lisanslanmasıyla ilgili tüm sorgular, içeriği yükleyen kişiye yönlendirilmelidir. Çoğu üye profil sayfalarında iletişim bilgilerini sağlar, ancak Scribd ek iletişim bilgileri sağlayamaz. Birçok yazar ve yayıncı, web sitelerinde telif hakkı bilgileri ve izin talimatları sunar.

Telif hakkı

Telif hakkı nedir?

Telif hakkı, orijinal yaratıcı eserlerin yazarlarına yasa tarafından verilen bir koruma biçimidir. Telif hakkı, kitap, fotoğraf, resim, yazı veya kayıt gibi tüm yaratıcı ifadeler için geçerlidir. Telif hakkı, yazarın veya hak sahibinin orijinal çalışmayı kimin kopyalayıp yeniden kullanacağını veya değiştirip değiştirmeyeceğini belirlemesini garanti eder. Amerika Birleşik Devletleri'nde, özgün bir çalışma oluşturulduğu ve somut bir ifade aracıyla sabit hale getirildiği andan itibaren telif hakkı koruması altındadır. Telif haklarına yalnızca orijinal çalışmanın yaratıcısı sahip olabilir veya lisans yoluyla yayıncı veya ajans gibi başka bir kuruluşla paylaşılabilir.

Bir eserin telif hakkı altında olduğu süre ülkeden ülkeye değişir. Bir süre sonra, telif hakları kamusal alana geri döner. Kamusal alandaki eserler herhangi bir kısıtlama olmaksızın kopyalanabilir veya yeniden kullanılabilir. Telif hakkı lisansına daha fazla esneklik katmak amacıyla tam telif hakkı için bazı alternatifler ortaya çıkmıştır. En esnek ve yaygın olarak kullanılan alternatif Creative Commons'dır. Scribd, yükleyicilere Creative Commons lisanslarını kullanma seçeneği sunar. Copyleft ve GNU Kamu Lisansı gibi diğer telif hakkı alternatifleri İnternet üzerinden de kullanılmaktadır ancak Scribd'de desteklenmez.

Scribd Amerika Birleşik Devletleri merkezlidir ve tüm yurt içi ve uluslararası telif hakkı yasalarına uyar.

Telif hakkı ihlali nedir?

Telif hakkı ihlali, hak sahibinin izni olmadan telif hakkıyla korunan bir eserin kopyalanması veya yeniden kullanılmasıdır. Telif hakkı ihlali, korunan bir çalışmanın tamamının veya bir kısmının herhangi bir amaç için kopyalanması veya bir türev eserde korunan materyalin farklı bir amaçla kullanılmasını içerebilir. Telif hakkı ihlali, ister kasıtlı ister kazara olsun, çoğu ülkede yasa dışıdır. Telif hakkıyla korunan içeriği hak sahibinin izni olmadan yüklediğinizde, aşağıdaki durumlarda bile telif hakkı ihlalinden parayla sorumlu tutulabilirsiniz:

 • içerik başka bir yerde ihlal edilmiştir;
 • daha önce telif hakkıyla korunan eserin bir kopyasını satın almışsınızdır veya daha sonra bir kopyasını satın almayı planlıyorsunuzdur;
 • telif hakkı sahibi belgeyi Scribd'de veya başka bir web sitesinde "ücretsiz" olarak kullanıma sunmuştur;
 • ihlalden elde edeceğiniz herhangi bir mali karşılık veya fayda yoktur;
 • telif hakkıyla korunan eserleri sözde "eğitim" veya "ticari olmayan" kullanım için paylaşırsınız;
 • "telif hakkı ihlalinin amaçlanmadığını" beyan edersiniz;
 • telif hakkıyla korunan bir çalışmayı "özel" olarak belirtirsiniz veya yalnızca küçük bir arkadaş grubu veya ailenizle paylaşmayı planlarsınız;
 • telif hakkıyla korunan içeriğin sahibine veya yazarına doğru bir şekilde atıfta bulunursunuz;
 • telif hakkıyla korunan bir çalışmayı güncellemek, değiştirmek veya tadil etmek için yaratıcılığınızı kullanırsınız;
 • Scribd hesabınız askıya alınmıştır.

Telif hakkı ihlalinin sonuçları nelerdir?

Telif hakkı ihlali, en azından, Scribd hesabınızın ve tüm belgelerinizin kaldırılmasına yol açabilir. Ancak, yine de kovuşturma ve maddi zararlardan sorumlu tutulabilirsiniz.

Adil kullanım nedir?

"Adil Kullanım", telif hakkı sahibinden izin almadan telif hakkıyla korunan materyallerin sınırlı kısımlarının sınırlı miktarda kullanılmasını sağlayan Amerika Birleşik Devletleri telif hakkı yasası kapsamında bir doktrindir. Adil Kullanım telif hakkıyla korunan eserleri ticari olmayan veya eğitim amaçlı olarak tamamen dağıtmanıza izin vermez ve daha önce satın almış veya başka bir web sitesinde ücretsiz olarak indirdiğiniz telif hakkıyla korunan eserleri yeniden dağıtmanıza izin vermez.

Scribd adil kullanım iddialarını değerlendirmez ve bir hakim veya diğer uygun yetkilinin kararına güvenmek zorundadır. Telif hakkıyla korunan eserleri, Adil Kullanım standardına uygun olmayacak şekilde kullandığınıza bir mahkeme tarafından karar verilirse maddi zararlardan sorumlu olabilirsiniz.

Kamu alanı nedir?

"Kamu alanı", telif hakkı süresi dolan veya gönüllü olarak vazgeçilen yaratıcı çalışmaları ifade eder. Telif hakkı kısıtlamaları kamu alanındaki çalışmalar için geçerli değildir. Kamu alandaki içerik, herhangi bir zamanda kopyalanabilir, değiştirilebilir veya herkes tarafından yeniden kullanılabilir. Geleneksel olarak, telif hakkı altındaki ögeler belirli bir süre sonra kamu alanına girer. Yasalar, mahkeme kayıtları ve Birleşik Devletler hükümeti tarafından yayınlanan resmi belgeler gibi bazı ögeler her zaman kamu alanındadır.

Telif hakkı için bazı alternatifler nelerdir?

Çoğu ülkede mevcut olan telif hakkı seçenekleri, tam telif hakkı ("tüm hakları saklıdır") ve kamu alanı ("hiçbir hak saklı değildir"), bazen dijital çağda içeriğin sınırlı yeniden kullanımını karşılamak için yetersizdir. Yanıt olarak, telif hakkı lisansına daha fazla esneklik getirmeye çalışan alternatifler ortaya çıkmıştır. En yaygın olarak kullanılan, Creative Commons, aşırılıklar arasında bir denge sağlamak ve yaratıcılara daha fazla esneklik ve seçenek sağlamaya çalışır. Creative Commons lisansları, yaratıcıların orijinal çalışmaları yeniden kullanması, kopyalaması, dağıtması ve onlara dayanması için kamuya sınırlı izin vermelerinin bir yoludur. Creative Commons lisansları telif hakkının "yerini almaz" ve içerik oluşturucu haklarını hiçbir şekilde sınırlamaz. Yaratıcıları Creative Commons lisanslarından yararlanmaya teşvik ediyoruz. Belgenizin ayarlarını yüklendikten sonra düzenleyerek Creative Commons lisanslarını etkinleştirebilirsiniz.

Creative Commons lisansları yalnızca orijinal çalışmalar veya kamu alanındaki veya Creative Commons'taki diğer çalışmalardan türetilen çalışmalar için geçerli olabilir. Creative Commons lisansını bir başkasının telif hakkıyla korunan çalışmasına uygulama girişimi telif hakkı ihlalidir.

Scribd aşağıdaki telif hakkı lisanslarını destekler:

Copyright

Telif hakkı. Tüm hakları saklıdır.

Geleneksel telif hakkı kapsamında, hiç kimse sizin açık izniniz olmadan çalışmanızı hiçbir şekilde kopyalanamaz, yeniden kullanamaz, üzerine inşa edemez veya onu düzenleyemez.

CC BY

Atıf (CC BY)

CC BY başkalarının, orijinal eser için size atıfta bulundukları sürece, ticari olarak bile eserinizi dağıtmasına, karıştırmasına, kesmesine ve üzerine inşa etmesine olanak tanır. Bu, sunulan lisansların en uygunudur.

CC BY-SA

Atıf-AynıLisanslaPaylaş (CC BY-SA)

CC BY-SA başkalarının, size atıfta bulundukları ve yeni yaratımları aynı şartlar altında lisansladıkları sürece, ticari amaçlar için bile işinizi karıştırmalarına, kesmelerine ve üzerine inşa etmelerine olanak tanır. Bu lisans genellikle "copyleft" ücretsiz ve açık kaynak yazılım lisansları ile karşılaştırılır. Sizinkine dayalı tüm yeni çalışmalar aynı lisansı taşıyacak, bu nedenle türev eserlerin de ticari kullanıma izin verilecektir. Bu, Vikipedi tarafından kullanılan lisanstır ve Vikipedi'den ve benzer lisanslı projelerden içerik bir araya getiren materyaller için önerilir.

CC BY-ND

Atıf-Türetilemez (CC BY-ND)

CC BY-ND değişmeden ve bir bütün olarak, size atıfta bulunarak geçirildiği sürece, ticari ve ticari olmayan yeniden dağıtıma olanak sağlar.

CC BY-NC

Atıf-GayriTicari (CC BY-NC)

CC BY-NC başkalarının ticari olmayan bir şekilde çalışmanızı karıştırmasına, kesmesine ve üzerine inşa etmesine izin verir ve yeni çalışmaların da size atıfta bulunması ve ticari olmaması gerekse de, türev çalışmalar aynı şartlarda lisanslanmak zorunda değildir.

CC BY-NC-SA

Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş (CC BY-NC-SA)

CC BY-NC-SA başkalarının, size atıfta bulundukları ve yeni yaratımlarını aynı koşullar altında lisansladıkları sürece, eserinizi ticari olmayan bir şekilde karıştırmalarına, kesmelerine ve üzerine inşa etmelerine olanak tanır.

CC BY-NC-ND

Atıf-GayriTicari-Türetilemez (CC BY-NC-ND)

CC BY-NC-ND Creative Commons lisanslarının en kısıtlayıcısıdır, yalnızca başkalarının çalışmalarınızı indirmesine ve size atıfta bulundukları sürece başkalarıyla paylaşmasına izin verir ancak bunları hiçbir şekilde değiştiremez veya ticari olarak kullanamazlar.

Public domain

Kamu alanı

Kamu alanı telif hakkının süresinin dolduğu veya gönüllü olarak bırakıldığı yaratıcı çalışmalar anlamına gelir. Telif hakkı kısıtlamaları kamu alanındaki çalışmalar için geçerli değildir. Kamu alandaki içerik, herhangi bir zamanda kopyalanabilir, değiştirilebilir veya herkes tarafından yeniden kullanılabilir.  

 

Scribd ve SlideShare'de yayınlayarak çalışmamın telif hakkına sahip olabilir miyim?

Amerika Birleşik Devletleri'nde, orijinal bir çalışma, oluşturulduğu andan itibaren "somut bir ifade ortamında sabitlendiği" andan itibaren telif hakkı ihlaline karşı korumaya sahiptir. Scribd ve SlideShare'de yayınlamak özel bir durum sağlamaz.

Telif hakkıyla korunan içeriği eğitim amaçlı veya ticari olmayan bir kullanım için yayınlayabilir miyim?

Hayır. Telif hakkıyla korunan tüm eserlerin eğitim amaçlı veya ticari olmayan amaçlarla yeniden dağıtılması bakımından Amerika Birleşik Devletleri telif hakkı yasası kapsamında bir istisna yoktur. Telif hakkıyla korunan içeriği dağıttığınız için mali bir karşılık almamış olsanız bile, telif hakkı ihlali için parasal olarak sorumlu tutulabilirsiniz.

Yüklediğim bir belgenin bir kişinin telif hakkını ihlal edip etmediğini nasıl anlayabilirim?

Yaratıcı bir çalışmanın telif hakkı durumunu araştırmak sıkıntılı ve zor olabilir. ABD telif hakkı ofisi http://www.copyright.gov/records/ adresindeki veri tabanında arama olanağı sağlasa da kayıtlar tam olmayabilir ve bu, kesin bir kaynak olarak kabul edilmemelidir.

Temel kural, kendiniz bir çalışma oluşturmadıysanız ve telif hakkı olup olmadığından emin değilseniz, o zaman Scribd'e yüklememeniz gerektiğidir.

Telif hakkı ihlallerini bildirme

Scribd.com ve Scribd uygulamasındaki içerikler Scribd tarafından önceden onaylanmadan Scribd'in üyeleri tarafından sağlanmaktadır. Scribd fikri mülkiyet haklarını çok ciddiye alır ve bir hizmet sağlayıcısı olarak 1998 Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası'nın (DMCA) yürürlükteki tüm hükümlerine uyumludur. Bildirimde bulunulduğunda ihlal edici materyalleri hızla kaldırırız ve "üç defa" politikası uyarınca mükerrer ihlalcileri feshederiz. Scribd Amerika Birleşik Devletleri merkezli olduğundan, DMCA kriterlerine uygun bir bildirim, ülkeniz farklı yasalar altında faaliyet gösterse bile, Scribd'in telif hakkı kanıtı olarak kabul edebileceği minimum bildirimdir. Scribd, DMCA ölçütlerini göz ardı eden ve eksik bilgi sağlayan bildirimleri işleyemez. 

Scribd veya SlideShare'deki telif hakkımın ihlalini nasıl bildirebilirim?

 Bu formu kullanın.

Telif hakkı ihlallerini kimler bildirebilir?

DMCA uyarınca, telif hakkı ihlalinin kaldırılmasını ancak aşağıdaki hallerde talep edebilirsiniz:

 • İzniniz olmadan Scribd'e gönderilen içeriğin yaratıcısı iseniz
 • İzinsiz olarak Scribd'e gönderilen içeriğin hak sahibinin usulüne uygun olarak yetkili temsilcisi iseniz

Bu gereklilikler, yalnızca hak sahiplerinin, çalışmalarının nerede ve nasıl görünmesine yetki verdiklerini ve içeriklerinin belirli bir yerde bulunmasına itiraz edip etmeyeceklerini bilecek durumda olduklarını göstermektedir. Scribd, yasalara uygun olarak yalnızca hak sahiplerinden veya vekillerinden gelen bildirimleri işleme koyacaktır.

Scribd veya SlideShare'deki bir çalışmanın telif hakkı sahibi tarafından yetkilendirilmediğinden endişeleniyorsanız, kaldırma talebinde bulunmak için gerekli adımları atabilmeleri için lütfen doğrudan yazar veya yayıncı ile iletişime geçin. Pek çok yayıncı, olası ihlallerden endişe duyan okuyucular için web sitelerinde özel formlar veya e-posta adresleri sağlar.

Başkalarının çalışmalarının ihlallerini nasıl bildirebilirim?

Scribd, ilgili okuyucuların veya diğer üçüncü tarafların telif hakkı ihlali bildirimlerini kabul edemez. Scribd'deki bir çalışmanın telif hakkı sahibi tarafından yetkilendirilmediğinden endişe ediyorsanız, kaldırma isteğinde bulunmak için gerekli adımları atabilmeleri için lütfen doğrudan yazar veya yayımcıya başvurun. Birçok yayıncı, olası ihlallerden endişe duyan okuyucular için web sitelerinde özel formlar veya e-posta adresleri sağlar.

Telif hakkımın ihlalini nasıl izleyebilirim?

Aşağıdaki hizmetler, telif hakkı sahiplerinin Scribd'i ve diğer web sitelerini olası ihlaller için izlemelerine yardımcı olmak için kullanılabilir. Bu listeler yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlanır ve Scribd belirli bir hizmeti önermez veya onaylamaz. Lütfen sorularınızı listelenen şirkete yöneltin.

Google Uyarıları

Google uyarıları, belirli anahtar kelimeler Google arama motoru tarafından dizine eklendiğinde size e-posta gönderen ücretsiz bir hizmettir. Bu, Scribd üzerinde içeriğinizi izlemek için en ucuz ve en basit yoludur. Scribd'e yüklenen ögeler genellikle Google tarafından birkaç saat içinde dizine eklenir. Bir ögenin Google tarafından dizine eklendiğini bildiren bir bildirim almak için:

 1. Google'da oturum açın ve  http://google.com/alerts'a gidin
 2. Uygun bir arama sorgusu, genellikle yazar adı veya bir yayın başlığı girin. Aramanızı Scribd'e odaklamak için "site:scribd.com" operatörlerini (tırnak işareti olmadan) kullanın. Tipik bir Scribd odaklı arama sorgusu şöyle görünür:

  "stephen king parlayan" site:scribd.com

  Tüm İnterneti aramak için site:scribd.com operatörü kaldırın. 
 3. NE SIKLIKTA: "Olduğunda" olarak ayarlayın ve KAÇ TANE: "Tüm sonuçlar" olarak ayarlayın
 4. Uyarınızı oluşturmak için UYARI OLUŞTUR üzerine tıklayın.

 Aramanızı daraltmanıza yardımcı olması için Google arama operatörlerinin kullanımı hakkında daha fazla ayrıntı için buraya bakın.

Ticari Hizmetler

İnternet üzerinde fikri mülkiyetinizi izlemenize yardımcı olabilecek birçok ticari hizmet sağlayıcıları vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Telif hakkı hakkında daha fazla genel bilgiyi nasıl elde edebilirim?

Amerika Birleşik Devletleri telif hakkı ofisi ve Kongre Kütüphanesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki telif haklarıyla ilgili http://copyright.gov adresinde bolca bilgi sağlamaktadır.

ABD dışındaki ülkeler için, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için telif hakkıyla ilgili web sitelerinin bir listesini http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp adresinde sağlamaktadır.

BookID™ telif hakkı koruma sistemi

Scribd fikri mülkiyeti nasıl korur?

Scribd, DMCA ile tamamen uyumludur ve yürürlükteki tüm yasalara uyar. Scribd, geçerli telif hakkı ihlali bildirimlerine 2 iş günü içinde yanıt verir. Scribd ayrıca, Scribd.com ve Scribd mobil uygulamasında fikri mülkiyeti korumaya yardımcı olan otomatik bir telif hakkı koruma sistemi olan BookID'yi de geliştirmiştir. BookID, Scribd'e yüklenen her belgeyi tarar ve aynı veya büyük ölçüde benzer parmak izine sahip olanları kaldırır. BookID, parmak izi oluşturma öncesinde yüklenen, eşleşen içeriği kaldırmak için Scribd kitaplığının tamamını aralıklı olarak tarar. BookID'nin yaklaşımı yanlış tanımlamaları azaltır ve bir dereceye kadar değiştirilmiş olsalar bile ihlal edici çalışmaların algılanmasını sağlar.

BookID nedir?

BookID, Scribd'in otomatik telif hakkı koruma sistemidir. Scribd, Scribd.com ve Scribd mobil uygulamasında fikri mülkiyetin korunmasına yardımcı olmak için BookID'yi geliştirdi.

BookID nasıl çalışır?

BookID algoritmik olarak anlamsal veriler için bilgisayar tarafından okunabilir metni analiz eder ve daha sonra dijital bir "parmak izi" olarak kodlar. BookID, telif hakkıyla korunan, bilinen çalışmaların parmak izlerini internet ve genel halk tarafından erişilemeyen güvenli bir sunucuda saklar.

BookID, Scribd'e yüklenen her belgeyi tarar ve aynı veya büyük ölçüde benzer parmak izine sahip olanları kaldırır. BookID, parmak izi oluşturma öncesinde yüklenen, eşleşen içeriği kaldırmak için Scribd kitaplığının tamamını aralıklı olarak tarar. BookID'nin yaklaşımı yanlış tanımlamaları azaltır ve bir dereceye kadar değiştirilmiş olsalar bile ihlal edici çalışmaların algılanmasını sağlar.

BookID tarafından içeriğin parmak izi ne zaman oluşturulur?

İçeriğin BookID tarafından parmak izinin oluşturulduğu zamanlar:

 • Yazarlar ve Yayıncılar için BookID'ye kayıtlı, doğrulanmış bir yazar veya yayıncı tarafından doğrudan BookID'ye yüklendiğinde;
 • doğrulanmış bir yayımcı veya dağıtıcı aracılığıyla Scribd'in abonelik okuma ve dinleme hizmetine eklendiğinde.
 • Bir DMCA bildirimi uyarınca Scribd'den kaldırıldığında.

BookID'nin tüm telif hakkı ihlallerini tespit etmesi garanti edilir mi?

Hayır. BookID, insanlar tarafından okunabilen metinle aynı olmayan bilgisayar tarafından okunabilen metne dayanır. Kağıt kaynaklardan taranan içerik, bilgisayar tarafından okunabilen metin içermeyebilir ve bu da bu kaynakları parmak izi için uygun olmayan bir hale getirir. Benzer şekilde, optik karakter tanıma (OCR) teknolojisi ile kodlanmış metin bozuk veya kısmi veri içerebilir. Bu koşullar, imkansız olmasa da eşleşmeleri tespit etmeyi çok zorlaştırır.

BookID'nin parmak izi tarayıcısı, belgenin metninin bir parçası olan belirli anahtar kelimeleri, başlıkları, adları, telif hakkı bildirimlerini veya diğer feragatleri algılayamaz. Başka bir deyişle, BookID bir kitabın başlığını içeren tüm belgeleri engelleyecek şekilde programlanamaz. Aynı şekilde, BookID farklı dilleri çeviremez. BookID İngilizce bir belgenin parmak izini oluşturursa, yalnızca İngilizce olan sonraki yüklemeleri algılayabilir.

BookID şu anda görüntüleri, çizimleri ve notaları algılayamaz.

BookID hakkında daha fazla bilgi edinin

Kaldırılan içeriğe itiraz

BookID içeriğimi yanlış bir şekilde ihlal edici olarak tanımlarsa ne yapmalıyım?

BookID, klasik edebiyattan, dini metinlerden, yasal belgelerden ve genellikle kamu alanındaki devlet yayınlarından uzun alıntılar içeren eğitim ders kitaplarının ve diğer çalışmaların parmak izlerini içerir. Bu bazen telif hakkı olmayan, yetkili veya kamu alanındaki materyallerin Scribd.com ve mobil uygulamadan geçici olarak kaldırılmasıyla sonuçlanır.

Zaman zaman yanlış pozitifler kaçınılmaz olsa da, biz sürekli onların oluşumunu azaltmak için BookID'yi düzenliyoruz. Ne yazık ki, yüksek miktarda parmak izi ve Scribd'e yüklemeler, bir eşleşmeyi kaldırmadan önce manuel denetim veya yükleyici bildirimi yapmamızı engeller. Çalışmanızın BookID tarafından kaldırıldığına dair bir bildirim aldıysanız ve kaldırma işleminin uygunsuz olduğunu düşünüyorsanız, aldığınız bildirimi endişenizin açıklamasıyla birlikte copyright@scribd.com adresine gönderin. Her vakayı mümkün olduğunca çabuk inceleyeceğiz.

DMCA bildirimi nedeniyle içeriğimin kaldırılmasına nasıl itiraz edebilirim?

Scribd, geçerli bir DMCA bildirimi alındıktan sonra içeriği kaldırır. Scribd, içeriğin kaldırılmasından hemen sonra dosyadaki e-posta adresinden yükleyen üyeyi haberdar eder. Scribd üyeleri, karşı bildirim adı verilen bir işlem ile DMCA bildirimine itiraz edebilirler.

Scribd'e gönderilen bir DMCA bildiriminin hatalı olduğunu düşünüyorsanız, Scribd'e aşağıdakileri içeren bir iletişim göndermeniz gerekir:

 • Kaldırılan veya erişimin devre dışı bırakılan materyalin tanımlaması ve materyalin kaldırılmadan veya erişim devre dışı bırakılmadan önce göründüğü yer.
 • Yalan yere yemin etme cezası altında, abonenin, materyalin yanlışlık veya kaldırılacak veya devre dışı bırakılacak materyalin yanlış tanımlanması sonucu kaldırıldığı veya devre dışı bırakıldığına dair iyi niyetli inancı.
 • Abonenin adı, adresi ve telefon numarası ve abonenin, adresin bulunduğu yargı bölgesi için veya abonenin adresinin Amerika Birleşik Devletleri dışında ise, Scribd'in bulunabileceği herhangi bir yargı bölgesi için Federal Bölge Mahkemesinin yargılama yetkisini kabul ettiğine ve abonenin (c)(1)(C) alt bölümü altında bildirimde bulunan kişiden veya bu kişinin vekilinden tebligat almayı kabul ettiğine dair bir beyan.
 • Abonenin fiziksel veya elektronik imzası.

Scribd karşı bildiriminizi asıl şikayetçiye iletecektir. Scribd şikayetçi ile anlaşmazlığınıza arabuluculuk yapma veya bu konuda karar verme yetkisine sahip değildir.

Şikayetçi karşı bildiriminizi aldıktan sonra, sorunu sizinle doğrudan çözmeyi, şikayetlerini gönüllü olarak kaldırmayı veya karşı bildiriminizi yok saymayı seçebilir. Scribd, şikayetçi bildirimini geri aldıktan veya karşı bildiriminizi on dört (14) günden fazla görmezden geldikten sonra içeriği siteye geri yükleyebilir,

Karşı bildirimler posta ile şu adrese gönderilebilir:

Scribd, Inc.

Dikkatine: Scribd DMCA telif hakkı ihlali bildirimi

460 Bryant Street, #100

San Francisco, CA 

94107-2594

ABD

 

veya faks ile:

415.896.9896

Dikkatine: Scribd DMCA telif hakkı ihlali bildirimi

 

veya e-posta ile:

copyright@scribd.com

Konu: Scribd DMCA telif hakkı ihlali bildirimiBookID Telif Hakkı Koruma Sistemi Hakkında

BookID™ Scribd'in otomatik telif hakkı koruma sistemidir. Scribd, Scribd.com ve Scribd mobil uygulamasında fikri mülkiyetin korunmasına yardımcı olmak için BookID'yi geliştirdi.

Nasıl çalışır

BookID algoritmik olarak anlamsal veriler için bilgisayar tarafından okunabilir metni analiz eder ve daha sonra dijital bir "parmak izi" olarak kodlar. BookID, telif hakkıyla korunan, bilinen çalışmaların parmak izlerini internet ve genel halk tarafından erişilemeyen güvenli bir sunucuda saklar.

BookID, Scribd'e yüklenen her belgeyi tarar ve aynı veya büyük ölçüde benzer parmak izine sahip olanları kaldırır. BookID, parmak izi oluşturma öncesinde yüklenen, eşleşen içeriği kaldırmak için Scribd kitaplığının tamamını aralıklı olarak tarar. BookID'nin yaklaşımı yanlış tanımlamaları azaltır ve bir dereceye kadar değiştirilmiş olsalar bile ihlal edici çalışmaların algılanmasını sağlar.

İçeriğin BookID tarafından parmak izinin oluşturulduğu zamanlar:

 • Yazarlar ve Yayıncılar için BookID'ye kayıtlı, doğrulanmış bir yazar veya yayıncı tarafından doğrudan BookID'ye yüklendiğinde;
 • doğrulanmış bir yayımcı veya dağıtıcı aracılığıyla Scribd'in abonelik okuma ve dinleme hizmetine eklendiğinde.
 • bir DMCA bildirimi uyarınca Scribd'den kaldırıldığında.

Sınırlamalar

BookID, insanlar tarafından okunabilen metinle aynı olmayan bilgisayar tarafından okunabilen metne dayanır. Kağıt kaynaklardan taranan içerik, bilgisayar tarafından okunabilen metin içermeyebilir ve bu da bu kaynakları parmak izi için uygun olmayan bir hale getirir. Benzer şekilde, optik karakter tanıma (OCR) teknolojisi ile kodlanmış metin bozuk veya kısmi veri içerebilir. Bu koşullar, imkansız olmasa da eşleşmeleri tespit etmeyi çok zorlaştırır.

BookID'nin parmak izi tarayıcısı, belgenin metninin bir parçası olan belirli anahtar kelimeleri, başlıkları, adları, telif hakkı bildirimlerini veya diğer feragatleri algılayamaz. Başka bir deyişle, BookID bir kitabın başlığını içeren tüm belgeleri engelleyecek şekilde programlanamaz. Aynı şekilde, BookID farklı dilleri çeviremez. BookID İngilizce bir belgenin parmak izini oluşturursa, yalnızca İngilizce olan sonraki yüklemeleri algılayabilir.

BookID şu anda görüntüleri, çizimleri ve notaları algılayamaz.

Yanlış pozitif

BookID, eğitim ders kitapları ve klasik edebiyattan uzun alıntıları içeren diğer çalışmalar, dini metinler, yasal belgeler ve kamu alanındaki resmi yayınların parmak izlerini içerir. Bu bazen telif hakkı olmayan, yetkili veya kamu alanındaki materyallerin Scribd.com ve mobil uygulamadan geçici olarak kaldırılmasıyla sonuçlanır.

Zaman zaman yanlış pozitifler önlenemez olsa da, biz sürekli onların oluşumunu azaltmak için BookID'yi düzenliyoruz. Ne yazık ki, yüksek miktarda parmak izi ve Scribd'e yüklemeler, bir eşleşmeyi kaldırmadan önce manuel denetim veya yükleyici bildirimi yapmamızı engeller. Çalışmanızın BookID tarafından kaldırıldığına dair bir bildirim aldıysanız ve kaldırma işleminin uygunsuz olduğunu düşünüyorsanız, aldığınız bildirimi endişenizin açıklamasıyla birlikte copyright@scribd.com adresine gönderin. Her vakayı mümkün olduğunca çabuk inceleyeceğiz.

Yazarlar ve Yayıncılar için BookID

Yazarlar ve Yayıncılar için BookID, BookID tarafından parmak izi alınması için çalışmalarının kopyalarını göndermek isteyen onaylı içerik sağlayıcılar için ücretsiz bir programdır. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

 

Bu makale yardımcı oldu mu?