Naši principi veštačke inteligencije

Article author
Harriet
  • Updated

Scribd, Inc., kao i većina kompanija, procenjuje upotrebu i uticaj veštačke inteligencije. U ovoj evaluaciji, nastavićemo da prioritetizujemo interese korisnika, kreatora i partnerskih izdavača kompanije Scribd, Inc.

Naši principi veštačke inteligencije definišu vrednosti koje vode naš razvoj veštačke inteligencije u našim proizvodima. Ovi principi su okvir za odgovorno donošenje odluka i rešavanje problema.

Misija veštačke inteligencije

Scribd, Everand i SlideShare čine jednu od najvećih digitalnih biblioteka na svetu, a naša misija je da čitanje, slušanje i stvaranje učinimo dostupnijim nego ikada.

Verujemo da je odgovorna veštačka inteligencija ključna za postizanje te budućnosti. Koristimo mašinsko učenje kako bismo unapredili naše proizvode i obavezujemo se da ćemo napredovati u veštačkoj inteligenciji kako bismo našim korisnicima pružili još uzbudljivija iskustva.

Naše odgovornosti u vezi sa veštačkom inteligencijom

Poverenje i sigurnost

Naši čitaoci, kreatori i partnerski izdavači nam poveravaju svoje podatke i svoj rad. Cilj nam je da održimo i nastavimo izgradnju tog poverenja tako što ćemo štititi korisničke podatke, pružiti vidljivost u način korišćenja podataka od strane naših algoritama veštačke inteligencije i osigurati da se oni koriste isključivo radi pružanja najboljeg mogućeg iskustva.

Da bismo zaštitili naše čitaoce i kreatore, nastavićemo da se pridržavamo svih primenjivih zakona i propisa o veštačkoj inteligenciji. Omogući ćemo korisnicima da prijave bilo kakve probleme vezane za funkcionalnosti pokretane veštačkom inteligencijom i obezbedićemo transparentan proces za rešavanje tih problema.

Objašnjivo i razumljivo

Svesni smo da je veštačka inteligencija i njene mogućnosti novina za mnoge naše čitaoce i kreatore, i naš cilj je da uvek imaju jasno razumevanje kako tehnologije veštačke inteligencije unapređuju njihovo iskustvo.

Trudimo se da uvek objasnimo svrhu naših algoritama veštačke inteligencije i procesa donošenja odluka.

Integritet i raznolikost

Naš sadržaj dolazi iz različitih perspektiva, glasova i žanrova, i ove vrednosti prenosimo na naše funkcionalnosti pokretane veštačkom inteligencijom.

Trudimo se da minimiziramo pristrasnost, kao i promociju dezinformacija, govora mržnje ili štetnog materijala u našim iskustvima poboljšanim veštačkom inteligencijom.

Kako implementiramo veštačku inteligenciju

Korisno, ali ne nametljivo

Verujemo da je najbolja upotreba veštačke inteligencije da unapredi iskustva i sadržaj na značajan način. Poštujemo ljubav naših korisnika prema čitanju i učenju, kao i inventivnost naših kreatora. Naše funkcionalnosti veštačke inteligencije nikada ne smeju delovati zastrašujuće ili nametljivo na njihovo iskustvo.

Autentično, ali nezlobivo

Naša iskustva sa veštačkom inteligencijom ne smeju delovati hladno i robotski, preterano poznato ili neiskreno. Težimo autentičnosti, bez prelaska u jezivi deo "doline neobjašnjivog".

Dostupno svima, na samo jedan klik udaljeno

Nameravamo da iskoristimo veštačku inteligenciju kako bismo učinili više sadržaja dostupnim i osigurali da svi korisnici mogu uživati u svom iskustvu čitanja i otkrivanja sadržaja. Dok naši čitaoci koriste naše proizvode, funkcionalnosti podržane veštačkom inteligencijom uvek treba da budu blizu, vidljive i jasno označene.

Unapređivanje, ali ne zamena

Duboko verujemo u potencijal veštačke inteligencije da unapredi kreativnost, a ne da zameni ljudsku inventivnost. Tvrdimo da naši korisnici i kreatori zaslužuju transparentnost tokom celog kreativnog procesa. Stoga ćemo se truditi da označimo sav sadržaj koji je kreiran ili unapređen veštačkom inteligencijom kako bismo obavestili čitaoce i kreatore.

Veštačka inteligencija koja ima smisla za nas

Mi smo jedinstven proizvod, vođeni misijom da probudimo ljudsku radoznalost kroz čitanje i otkrivanje. Trudimo se da sve ideje i funkcionalnosti koje pokreće veštačka inteligencija procenjujemo kroz naše vrednosti, našu viziju i našu širu misiju.


Imate pitanja o funkcionalnostima veštačke inteligencije ili našim principima? Pitajte nas ovde.

Da li ti je pomogao ovaj članak?