Obaveštenje o pristupačnosti

Article author
Keiana B.
  • Updated

Naša posvećenost pristupačnosti

Na Scribd-u, posvećeni smo našim pretplatnicima. Bez obzira da li koristite pomoćne tehnologije poput ekranskog čitača, lupe, softvera za prepoznavanje glasa ili prekidačke tehnologije, ili ako imate druge potrebe za pristupačnošću, verujemo da svi naši pretplatnici treba da mogu da pristupe i koriste našu uslugu putem našeg veb sajta i mobilnog veb sajta. Zato što prihvatamo vrednosti raznolikosti i inkluzije u svemu što radimo, naša misija je da Scribd bude izbor za čitanje u slobodno vreme, za sve pojedince.

Kako ostvarujemo naše ciljeve?

Postavljamo visoke standarde za pristupačnost veb sajta i težimo da osiguramo da smo u skladu sa svim zakonima i smernicama. Naš tim profesionalaca posvećen je tome da iskustva na našem veb sajtu i mobilnom veb sajtu budu najbolja moguća, i sarađujemo sa grupama za zagovaranje, partnerskim industrijama i dobavljačima kako bismo identifikovali oblasti koje treba unaprediti.

  1. Vodiči za pristupačnost veb sadržaja (WCAG) 2.0 Nivo AA prepoznati su i priznati kao međunarodni standard uspeha. Radimo na ispunjavanju tih standarda i redovno ćemo testirati naš sajt kako bismo osigurali usklađenost. Uključujemo pristupačnost i inkluzivni dizajn kao integralni deo svog digitalnog rada: tokom planiranja projekata, implementacije i unapređenja sajta na osnovu povratnih informacija pretplatnika.

  2. Sarađujemo sa grupama za zagovaranje, stručnjacima za pristupačnost i upotrebljivosti kako bismo osigurali da naši sajtovi pravilno funkcionišu.

  3. Uvek učimo. Naši timovi uče iz svega što radimo, i uvek tražimo poboljšanja u performansama, brzini i pristupačnosti.

Koraci koje preduzimamo radi poboljšanja pristupačnosti

Ovde su neke od stavki na koje obraćamo pažnju kako bismo osigurali da naš veb sajt i mobilni veb sajt budu što jednostavniji za korišćenje za sve Pretplatnike:

  1. Struktura sajta: Radimo na korišćenju odgovarajućih naslova, lista, odeljaka i drugih formativnih karakteristika na scribd.com kako bi pretplatnici mogli da razumeju sadržaj i lakše se kreću pomoću pomoćne tehnologije.

  2. Tekstualne ekvivalente: Osobe koje ne mogu da vide slike ili čuju zvuk možda će trebati neku vrstu tekstualnog ekvivalenta da bi interagovale sa našim sajtovima. Radimo na tome da osiguramo da naše slike i multimedijalni sadržaji budu potpuno pristupačni putem alternativnog teksta, titlova i transkripta.

  3. Potpuni pristup preko tastature: Radimo na tome da osiguramo da sve što izgradimo može biti pristupljeno korišćenjem tastature.

  4. Konzistentnost sajta: Težimo ka konzistentnosti u načinu na koji gradimo naš veb sajt i mobilni veb sajt. Kada razumete kako funkcioniše naša navigacija i usluga, naš cilj je da osiguramo da ćete moći da interagujete sa našim veb sajtom i mobilnim veb sajtom sa doslednom funkcionalnošću.

Potrebna vam je pomoć ili imate povratne informacije?

Molimo vas da pošaljete sva pitanja ili povratne informacije o pristupačnosti na Scribd podršku.

Saznajte više

Inicijativa za pristupačnost veb sajta W3C (WAI)

Resursi, strategije i smernice koje pomažu da se veb u potpunosti učini pristupačnim osobama sa invaliditetom.

Da li ti je pomogao ovaj članak?