Pretplatnički ugovor

Article author
Jason
 • Updated

Ovaj ugovor odnosi se samo na pretplatnike koji plaćaju i ranije je poznat kao Ugovor o licenci sa krajnjim korisnikom koji plaća.

1. avgust 2019.

MOLIMO PROČITAJTE OVAJ PRETPLATNIČKI UGOVOR („UGOVOR“), PRE KUPOVINE PRETPLATE. AKO NE PRISTAJETE NA OVE USLOVE, NE MOŽETE DA PRISTUPITE SADRŽAJU PRETPLATE.

1. Ostali uslovi koji su uključeni. 

Sledeći dodatni uslovi, politike i pravila ovde su izričito uključeni i čine obavezujući deo ovog sporazuma kao da su ovde u potpunosti reprodukovani:

 1. Opšti uslovi upotrebe
 2. Politika privatnosti 

Ako nije definisano ovim Ugovorom, svi uslovi ispisani velikim slovom koji se koriste u ovom Ugovoru imaju značenje dato u našim Opštim uslovima upotrebe i Politici privatnosti.

2. Pretplata. 

Scribd vam omogućava pristup e-knjigama, audioknjigama, člancima i ostalom sadržaju izdavača koji su učestvovali („Sadržaj pretplate“) pomoću Pretplate („Pretplata“), pod kojom vam Scribd i izdavači koji su učestvovali daju ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu, opozivu i ličnu licencu za pristup i korištenje svim sadržajima pretplate koji su dostupni u okviru Vaše pretplate za Vašu ličnu zabavu i informativne svrhe. Vaša pretplata je odvojena i razlikuje se od Vašeg besplatnog Scribd naloga („Nalog“). U većini slučajeva možete nastaviti da koristite svoj nalog nakon što Vi ili Scribd prekine Vašu pretplatu. Izrazi „Pretplata“, „Članstvo pretplate“ i „Članstvo“ primenjuju se na bilo koju plaćenu pretplatu koja vlasnicima računa omogućava pristup Pretplatničkom sadržaju.

Sadržaj pretplate može uključivati pristup muzičkim listovima i određenim dokumentima koji su vam ponuđeni uz Pretplatu bez dodatne naknade.

3. Ograničenja. 

Vaš pristup i upotreba pretplatničkog sadržaja podložni su sledećim ograničenjima:

 1. Pretplatnički sadržaj Vam se stavlja na ličnu nekomercijalnu upotrebu samo putem Scribd.com ili mobilne aplikacije Scribd („App“);
 2. Ne možete da koristite pretplatnički sadržaj za bilo koju komercijalnu ili promotivnu svrhu;
 3. Ne možete da prodajete ili vršite distribuciju Pretplatničkog sadržaja;
 4. Ne možete da delite, pozajmljujete ili iznajmljujete kopije Pretplatničkog sadržaja;
 5. Ne možete da onemogućite ili zaobiđete Upravljanje digitalnim pravima (DRM) isporučenim sa Pretplatničkim sadržajem;
 6. Ne smete da prekoračujete ograničenja upotrebe koja postavljaju davaoci sadržaja (izdavač koji učestvuje ili Korisnik);
 7. Ne možete da pravite kopije celog ili bilo kog dela bilo kog Pretplatničkog sadržaja;
 8. Ne možete javno prikazivati ili izvoditi Pretplatnički sadržaj;
 9. Ne možete da delite naloge koji dopuštaju pristup Pretplatničkom sadržaju.

Osim gore navedenog, Vaš pristup Pretplati uslovljen je blagovremenom uplatom Vaše Pretplate; i nećete imati pristup Pretplatničkom sadržaju ukoliko je Vaša pretplata otkazana, ako je dozvoljeno da istekne ili je prekinuta zbog neplaćanja.

Vaša pretplata daje Vam pravo na neograničen broj knjiga i audio knjiga u Scribd biblioteci tokom perioda pretplate. Neki Pretplatnički sadržaj možda neće biti dostupan odmah zbog malog postotka korisnika koji konzumiraju neobično velike količine pretplatničkog sadržaja Scribd zadržava i ima pravo da prema vlastitom nahođenju doda, izmeni, povuče ili odgodi u bilo kom trenutku bilo koji određeni pretplatnički sadržaj sa Vašeg pristupa iz bilo kog razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na troškove koje je Scribd stvorio zbo takvih sadržaj ili prirode Vaše upotrebe web stranice Scribd.com. Scribd ne garantuje za dostupnost određenih naslova ili za vreme njihove dostupnosti.

4. Plaćanja i naplate

 1. Naknade, troškovi i bilo koji materijalno drugačiji uslovi od onih koji su Vam opisani u ovom Ugovoru biće vam otkriveni prilikom prijave ili u drugim komunikacijama koje su vam dostupne. Kada kupite Pretplatu (takva kupovina, „Transakcija“), možemo od vas da zatražimo da navedete dodatne informacije relevantne za Vašu Transakciju, uključujući ali ne ograničavajući se na broj Vaše kreditne kartice, datum isteka Vaše kreditne kartice i Vašu adresu za naplatu (takve informacije, „Podaci o plaćanju“). Izjavljujete i garantujete da imate zakonsko pravo na upotrebu svih načina plaćanja koji su zastupljeni bilo kojim takvim podacima o plaćanju. Kada pokrenete transakciju, dajete nam ovlaštenje da pružimo Vaše podatke o plaćanju trećim stranama kako bismo dovršili Vašu transakciju i naplatili Vaš način plaćanja za vrstu transakcije koju ste odabrali; Možda ćete trebati da navedete dodatne informacije kako biste potvrdili svoj identitet pre nego što završite Transakciju (takve informacije su uključene u definiciju podataka o plaćanju).
 2. Cijene pretplate prikazane su u dolarima (američkim) ili, kad god je to moguće, vašoj ekvivalentnoj lokalnoj valuti. Valuta koja se koristi za naplatu pretplate zavisi od zemlje fakture gde se nalazi vaš način plaćanja. Cene Scribd-a razlikuju se od zemlje do države, a naknada pretplate prikazana na vašem ekranu može se razlikovati od konačnog naplaćenog iznosa ako se prijavite u zemlji koja je različita od matične zemlje vašeg načina naplate. Vaša valuta naplate može se promeniti ako ažurirate način plaćanja ili promenite zemlju naplate u podacima o plaćanju. Vaša država naplate mora odgovarati državi u kojoj se nalazi vaš način plaćanja.

  Uključivanjem ovog Ugovora potvrđujete da Scribd zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, da konvertuje prikazanu valutu u valutu vaše zemlje za naplatu ili matičnu zemlju vašeg načina plaćanja prema potrebi. Priznajete da Scribd ne može kontrolirati bilo kakvu naknadu za konverziju valute ili devizne transakcije koje vam može naplatiti izdavač vaše kartice ili banka za plaćanje vaše pretplate i slažete se da nećete držati Scribd ili njegove podružnice, ugovarače, zaposlene, agente ili treće- stranački partneri, davaoci licence ili dobavljači koji su odgovorni za takve takse.
 3. Ukoliko odlučite da kupite godišnju ili mesečnu pretplatu, naplatiće Vam se godišnja ili mesečna naknada („Naknada za pretplatu“) na početku dela plaćanja Vaše pretplate i svake godine ili meseca nakon toga, tada trenutna stopa. Ako se odlučite za kupovinu godišnje pretplate, automatski ćemo Vam naplatiti na godišnjicu početka plaćanja dela Vaše pretplate koristeći podatke o plaćanju koje ste naveli. Ako se odlučite za kupovinu mesečne pretplate, automatski ćemo Vam naplatiti svaki mesec, kalendarskog dana koji odgovara početku plaćanja dela Vaše pretplate, koristeći podatke o plaćanju koje ste naveli. U slučaju da je Vaša pretplata započela onog dana koji nije sadržan u određenom mesecu, možemo da naplatimo Vaš način plaćanja na dan u odgovarajućem mesecu ili neki drugi dan koji smatramo prikladnim. Na primer, ako ste započeli sa pretplatom 31. januara, vaš sledeći datum plaćanja verovatno je 28. februar, i Vaš način plaćanja biće naplaćen na taj datum.
 4. Sklapanjem Ugovora i odabirom kupovine godišnje ili mesečne pretplate, potvrđujete da Vaša pretplata ima mogućnost ponovnog plaćanja i prihvatate odgovornost za sve ponavljajuće obaveze plaćanja pre otkazivanja Pretplate sa Vaše ili strane Scribda. Takođe možemo povremeno odobriti Vaš način plaćanja u očekivanju primenjivih naknada ili srodnih troškova. Pretplata se nastavlja dok je Vi ne otkažete ili dok mi ne ukinemo Vaš pristup uslugama ili pretplati u skladu sa ovim Ugovorom (i Opštim uslovima korištenja koji su deo ovog Ugovora).
 5. Scribd može da ponudi besplatnu probnu pretplatu („Besplatna probna verzija“) na određeno vreme („Besplatan probni rok“). Ako vam ponudimo besplatnu probnu verziju, posebni uslovi Vašeg besplatne probne verzije biće navedeni prilikom prijave i/ili u promotivnim materijalima koji opisuju besplatnu probnu verziju. Besplatne probne verzije ne smeju da se kombinuju sa bilo kojom drugom ponudom. Ako otkažete svoju besplatnu probnu verziju pre isteka roka besplatne probne verzije, možda ćete imati pravo da koristite bilo koji neiskorišteni deo takve besplatne probne verzije sledeći put kada se prijavite za pretplatu na Scribd, pod uslovom da Scribd i dalje nudi besplatnu probnu verziju koju je nudio prethodno. Osim ako se drugačije ne može predvideti u specifičnim uslovima za besplatnu probnu verziju, besplatna probna verzija dostupna je samo korisnicima koji prethodno nisu završili besplatnu probnu verziju. Ako ne otkažete pretplatu pre završetka besplatne probne verzije, mi (ili naš procesor plaćanja kao treća strana) započećemo naplaćivanje vašem režimu plaćanja za naknadu za pretplatu (plus sve primenjive poreze i druge troškove) dok ne otkažete svoju Pretplatu. Uputstva za otkazivanje Vaše pretplate navedena su u nastavku u Odeljku „Otkazivanje pretplate“.  Zadržavamo pravo izmene ili ukidanja besplatnih probnih verzija u bilo koje vreme, bez prethodne najave i prema našem vlastitom nahođenju.

5. Refundiranja i zamene. 

Sve naknade i takse su nepovratne i nema povraćaja ili kredita, osim ako je to izričito navedeno u našoj Politici povraćaja novca. U određenim slučajevima, ako postoji nedostatak bilo kog pretplatničkog sadržaja, možda ćete dobiti zamenu, a ne povraćaj novca.

6. Otkazivanje pretplate.

 1. Otkazivanje. Možete da otkažete pretplatu putem postavki svog naloga nakon što se prijavite na web lokaciju ili u aplikaciju. Takođe možete da pokrenete otkazivanje pretplate slanjem e-pošte na support@scribd.com ili slanjem zahteva za otkazivanje putem web stranice Scribd Support. Bićete odgovorni za sve naknade za pretplatu (plus sve primenjive poreze i/ili druge troškove) nastale pre stupanja na snagu Vašeg otkazivanja. Ako otkažete, otkaz će stupiti na snagu odmah, ali Scribd će Vam omogućiti pristup pretplatničkom sadržaju sve do isteka pretplaćenog razdoblja pretplate a onda će Vam ukinuti pristup pretplatničkom sadržaju, uključujući bilo koji pretplatnički sadržaj. Otkazivanje pretplate neće otkazati Vaš nalog. I dalje ćete moći da pristupate takvom pretplatničkom sadržaju nakon otkazivanja Vaše pretplate, osim ako Vaš nalog nije ukinut. Pogledajte Odeljak 9 u nastavku pod nazivom „Trajanje ugovora i raskid“ za informacije o ukidanju naloga.

  Slažete se da Scribd može da raskine Vašu pretplatu i/ili nalog zbog neplaćanja pretplatničke naknade. U slučaju bilo kakvog otkazivanja ili ukidanja Vaše pretplate ili naloga, u bilo kom trenutku možemo ukloniti i odbaciti sve ili bilo koji deo Vašeg naloga, korisničkog profila i bilo kog sadržaja vezanog za Vaš nalog.
 2. Refundi. Kao što je definisano u Odeljku 5 ovog sporazuma, sve naknade i takse su nepovratne, osim ako je drugačije izričito navedeno u našoj Politici povraćaja novca. Scribd neće vratiti pretplatu, u celosti ili delimično, kada se Pretplata otkaže ili prekine.

7. Uklanjanje sadržaja. 

Scribd zadržava pravo da na bilo koji način izmeni ili povuče bilo koji Pretplatnički sadržaj na zahtev svog izdavača ili iz bilo kog drugog razloga. Ako Scribd ukloni ili izbriše određeni deo Pretplatničkog sadržaja, Scribd zadržava pravo da oduzme Vaš pristup sadržaju. Ako Scribd opozove Vaš pristup, Scribd Vam može isplatiti povraćaj novca ili Vam ponuditi drugi oblik naknade po nahođenju Scribda.

8. Trajanje i raskid ugovora. 

Ovaj Ugovor počinje da teče od dana kada prihvatate njegove uslove i nastavlja dok ne bude raskinut. Mi možemo raskinuti ovaj Ugovor (uključujući Vašu pretplatu i/ili nalog), ili obustaviti ili raskinuti Usluge, sa ili bez razloga, u bilo koje vreme i bez prethodne najave. Molimo, pogledajte Opšte uslove korištenja za dodatne uslove koji se odnose na otkazivanje ili ukidanje Vašeg naloga. Nakon bilo kakvog otkazivanja ili raskida ovog ugovora i/ili Vašeg naloga, prava i licence date po ovom Ugovoru automatski će prestati da važe. To znači da, između ostalog, više nećete imati pristup pretplatničkom sadržaju. 

Da li ti je pomogao ovaj članak?