Politika privatnosti

Article author
Jason
 • Updated

1.0 Pregled

1.1 Namena

Scribd i njegovi operativni odeli, podružnice, pridružene kompanije i ogranci (kolektivno „Scribd“, „Kompanija“, „mi“) su osetljivi na pitanja privatnosti, i veoma nam je važno da zaštitimo informacije koje dobijemo. Prema tome, Scribd obezbeđuje ovu politiku privatnosti i informativne prakse kako bi Vas obavestio o našim onlajn informativnim praksama, vrstama informacija koje prikupljamo, kako planiramo da ih koristimo i delimo, i kako možete da ispravite ili izmenite takve informacije („Politika privatnosti“). Korištenjem Scribd.com ili Scribd mobilne aplikacije, vi izričito pristajete na praksu rukovanja informacijama kao što je opisano u ovom obaveštenju.

1.2 Opseg primene

Ova Politika privatnosti odnosi se na lične podatke koje Scribd obrađuje tokom našeg poslovanja, uključujući internet stranicu Scribd.com („Stranica“) i Scribd mobilnu aplikaciju („Aplikacija“). Očekuje se da će svi pojedinci čija odgovornost uključuje obradu ličnih podataka u ime Scribda zaštititi te podatke tako što će se pridržavati ove Politike privatnosti. Ova Politika privatnosti namenjena je globalnom ispunjavanju zahteva, uključujući i one u Severnoj Americi, Evropi, Aziji, Pacifiku i drugim jurisdikcijama.

Politika privatnosti je sastavni deo i predmet Opštih uslova upotrebe. Vaša upotreba Scribda i bilo koje Lične informacije koje obezbedite putem Scribda uvek će biti predmet Politike privatnosti i Opštih uslova upotrebe. Uslovi za „Scribd“ primenjuju se na bilo koju stranicu ili mobilnu aplikaciju koju poseduje i kojom upravlja Scribd, Inc.

2.0 Transparentnost/Obaveštenje–Koje lične informacije sakupljamo i kako ih koristimo

Vrste ličnih podataka koje možemo prikupiti (direktno od vas ili iz izvora treće strane) i naše prakse privatnosti zavise od prirode odnosa koje imate sa Scribdom i zahtevima važećeg zakona. Trudimo se da prikupimo informacije relevantne samo za potrebe obrade. Ispod su pravne osnove i neki od načina na koje prikupljamo informacije i kako ih koristimo.

2.1 Pojedinci

Scribd prikuplja lične podatke u vezi sa svojim trenutnim, potencijalnim i bivšim klijentima, kupcima, posetiocima i gostima (kolektivno „Pojedinci“).

2.2 Informamcije koje prikuplja Scribd

Podaci koje prikupljamo od ili o sadašnjim, potencijalnim i bivšim zaposlenima, kupcima, posetiocima i gostima (zajednički „Pojedinci“) uključuju podatke koji se mogu smatrati ličnim podacima, kao što su naziv, ime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte, korisničko ime, adresa internetskog protokola i kreditne kartice i druge finansijske informacije vezane za plaćanja usluge ili robe. 

2.3 Kako Scribd prikuplja lične podatke

Neki od načina na koji Scribd može prikupljati vaše lične podatke uključuju:

 • Scribd može prikupiti lićne podatke od Vas putem različitih kanala, uključujući internet lokaciju, aplikaciju, u anketama, tokom poslovnih ili marketinških događaja i kada vam isporučuje programe i usluge.
 • Kada koristite internet stranicu i aplikaciju, Scribd Vam može pružiti mogućnosti da se prijavite za primanje određenih informacija ili usluga i može tražiti vaše kontakt podatke (npr. ime, e-mail adresu ili ličnu adresu) kako bismo mogli Vam poslati konkretne informacije o našim proizvodima, uslugama i specifičnim zdravstvenim stanjima, uz vaš pristanak.
 • Tokom kretanja po Scribdu mogu se prikupljati i određene pasivne informacije, uključujući adrese internetskog protokola, kolačiće, navigacione podatke, ime domena i hosta sa kog pristupate internetu, softver pretraživača koji koristite i Vaš operativni sistem, datum i vreme kada pristupate Scribdu i internetskoj adresi stranice sa koje ste se direktno povezali na Scribd. Ova vrsta informacija koristi se za prikupljanje podataka radi poboljšanja administracije Scribda i poboljšanja kvaliteta Vašeg iskustva pri interakciji sa Scribdom.

2.4 Informacije iz drugih izvora

Mi možemo prikupljati podatke o vama iz izvora treće strane kako bismo nadopunili informacije koje ste pružili. Ove dodatne informacije omogućavaju nam da proverimo podatke koje ste nam pružili i da poboljšamo našu sposobnost pružanja informacija o našem poslu, proizvodima i uslugama.

Takođe Vam možemo ponuditi mogućnost upotrebe usluga treće strane za omogućavanje dodatnih funkcija na Scribdu. Ako se odlučite za to, Scribd će od tih trećih strana možda dobiti informacije o vama.

2.5 Istraživanja /ankete

S vremena na vreme, Scribd može da vrši istraživanja (onlajn i oflajn) putem anketa. Možemo da angažujemo pružaoce usluga trećih strana da vrše takve ankete u naše ime. Svi odgovori ankete su dobrovoljni, a prikupljeni podaci će se koristiti u svrhe istraživanja i izveštavanja kako bi nam pomogli da bolje služimo Pojedincima, učeći više o njihovim potrebama i kvalitetu proizvoda i usluga koje pružamo. Odgovori ankete mogu da se koriste za utvrđivanje učinkovitosti internet stranice i aplikacije, različitih vrsta komunikacija, reklamnih kampanja i/ili promotivnih aktivnosti. Ako pojedinac sudeluje u anketi, date informacije upotrebiće se zajedno sa podacima drugih učesnika u istraživanju. Možemo deliti anonimne pojedinačne i zbirne podatke u svrhu istraživanja i analize.

2.6 Kako Scribd koristi vaše lične podatke

U zavisnosti od načina na koji komunicirate sa Scribdom, mi i naši pružaoci usluga trećih strana takođe možemo koristiti Lične podatke na različite načine, uključujući:

 • Davanje informacija i usluga koje ste tražili. Scribd može da koristi lične podatke o Vama kako bi vam pružio podatke koje možete tražiti, npr. informacije o proizvodu ili programu koji nudimo. Scribd takođe može da koristi Vaše lične podatke da Vam isporuči određeni program ili uslugu, kada se prijavite za primanje programa ili usluge. Takva upotreba može uključivati: (a) opšte upravljanje podacima i nalozima; (b) odgovaranje na pitanja, komentare i zahteve; (c) omogućavanje pristupa određenim područjima i elementima; i (d) davanje odobrenja da se registrujete za događaje ili učestvujete na webinarima.
 • Administrativne svrhe. Scribd može da koristi lične podatke o Vama u administrativne svrhe, uključujući, bez ograničenja, za: (a) merenje interesa za Scribdovu internet stranicu, programe ili usluge; (b) vršenje interne kontrolu kvaliteta; (c) proveru identiteta; (d) slanje komunikacija u vezi sa Scribd internet stranice, programe ili usluge, Vaš nalog ili bilo kakve izmene bilo koje Scribd politike ili uslova usluge; (e) plaćanja; (f) sprečavanje potencijalno zabranjenih ili nezakonitih aktivnosti; i (g) provođenje naših Uslova korištenja.
 • Marketinški proizvodi i usluge. Scribd može da koristi Lične podatke o Vama kako bi vam pružio materijale o ponudama, proizvodima i uslugama koje nudimo, uključujući novi sadržaj ili usluge na Scribdu. Scribd Vam može dostaviti ove materijale telefonom, poštom, faksimilom ili e-poštom, kako to dopušta važeći zakon. Ako ne želite da Vaše lične podatke koristimo u marketinške svrhe, možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku kako bismo odustali od korištenja Vaših ličnih podataka u takve svrhe, kako je opisano u nastavku.
 • Istraživanje i razvoj. Scribd može da koristi Vaše lične podatke za stvaranje neprepoznatljive podatke koje možemo da koristimo same ili u celini sa informacijama koje su dobijene iz drugih izvora, kako bi nam pomogli da optimalno isporučimo svoje postojeće proizvode i usluge ili da razvijemo nove proizvode, procese i usluge.
 • Informacije koje se šalju putem Scribda. Slažete se da je Scribd slobodan koristiti sadržaj bilo koje komunikacije ili drugih informacija koje ste poslali preko Scribd-a, isključujući Korisnički sadržaj, ali uključujući bilo kakve narative, slike, ideje, izume, koncepte, tehnike ili knov-hov u njemu objavljene, za bilo koje svrha koja uključuje razvoj, proizvodnju i / ili stavljanje u promet roba ili usluga. Međutim, Scribd ne objavljuje vaše ime ili na drugi način objavljuje činjenicu da ste nam poslali materijale ili druge informacije, osim ako: (a) vi nam dajete dozvolu za to; (b) prvo vam šaljemo obaveštenje da će materijali ili druge informacije koje predate određenom delu veb stranice biti objavljene ili na drugi način korišćene sa vašim imenom na njoj; ili (c) od nas se to zahteva.
 • Deljenje sadržaja sa prijateljima ili kolegama. Scribd može da ponudi različite alate i funkcionalnosti. Na primer, Scribd može da pruži funkcionalnost koja će Vam omogućiti prosleđivanje ili deljenje određenog sadržaja sa prijateljem ili kolegom. Adresa e-pošte koju možete dati prijatelju ili kolegi koristiće se za slanje prijatelju ili kolegi sadržaja ili linka koji tražite, ali Scribd ili bilo koja druga strana neće ih prikupljati ili na bilo koji drugi način koristiti u bilo koje druge svrhe.
 • Pseudonimski podaci. Uključujući kako je dole navedeno u odeljku 2.12, Scribd može koristiti i deliti Vaše anonimne ili zbirne podatke unutar grupe kompanija Scribd ili sa trećim stranama za istraživanja, analitiku i bilo koje druge zakonom dopuštene svrhe.
 • Ostale upotrebe. Scribd može koristiti Lične podatke u druge svrhe za koje imamo legitiman interes, kao što su dorektni marketing, pojedinačno ili istraživanje tržišta, zaštita od prevare ili bilo koja druga svrha koja vam je otkrivena u trenutku kada dajete lične podatke ili uz vaš pristanak.

2.7 Podaci o ljudskim resursima

Scribd prikuplja lične podatke od sadašnjih, budućih i bivših zaposlenih, njihovih kontakt osoba u slučaju medicinske hitnosti i korisnika u skladu sa bilo kojom polisom osiguranja („Podaci o ljudskim resursima“). Podaci o ljudskim resursima koje prikupljamo mogu sadržati naziv, ime, adresu, telefonski broj, adresu e-pošte, datum rođenja, broj pasoša, broj vozačke dozvole, broj socijalnog osiguranja ili drugi identifikacioni broj koji je izdala vlada, finansijske informacije u vezi s kreditnim čekovima, bankovne detalje o platnim spiskovima, informacije koje se mogu zabeležiti u biografiji ili obrascu prijave, jezičke sposobnosti, kontakt informacije trećih strana u slučaju nužde i korisnicima u skladu sa bilo kojom polisom osiguranja. Takođe možemo prikupiti osetljive podatke o ljudskim resursima poput detalja o zdravlju i invaliditetu, uključujući mentalno zdravlje, bolovanje i porodiljsko bolovanje.

Dobijamo, čuvamo, koristimo i obrađujemo lične podatke u vezi sa ljudskim resursima za različite poslovne svrhe, uključujući:

 • upravljanje tokom rada, dodeljivanje, upravljanje i vođenje projekata;
 • upravljanje ljudskim resursima i komunikacijama;
 • platne liste i pružanje pogodnosti;
 • naknada, uključujući bonuse i dugoročnu podsticajnu administraciju, administraciju plana deonica, analizu naknada, uključujući praćenje prekovremenog rada i poštovanje zakona o radu i programa priznavanja kompanija;
 • aktivnosti ocenjivanja poslova;
 • upravljanje performansama i razvojem zaposlenika;
 • organizacioni razvoj i planiranje sukcesije;
 • beneficije i administracija osoblja;
 • upravljanje odsustvom;
 • služba za pomoć i IT podršku;
 • usklađenost sa propisima;
 • interne i/ili eksterne ili vladine istrage usklađenosti;
 • interne ili eksterne revizije;
 • procena parničnog postupka, krivično gonjenje i odbrana;
 • inicijative za raznolikost i inkluziju;
 • restrukturisanje i preseljenje;
 • hitni kontakti i usluge;
 • sigurnost zaposlenika;
 • poštovanje zakonskih zahteva;
 • obrada troškova zaposlenih i putnih troškova; i
 • akvizicije, lišavanje i integracije.

2.8 Društveni mediji

U osnovi, onlajn resursi društvenih medija su interaktivni alati koji omogućavaju subjektima podataka saradnju i razmenu informacija sa drugima. Resursi društvenih medija uključuju ali nisu ograničeni na, društvene mreže, prostor za diskusije, oglasne table, blogove, wikije preporuke za deljenje sadržaja i alata internet stranice sa prijateljem ili kolegom.

Scribd može prikupljati lične podatke kako bi subjektima podataka omogućio upotrebu resursa na društvenim mrežama koje nude Scribd ili treća strana. Takođe Vam možemo omogućiti da koristite ove resurse društvenih medija za objavljivanje ili deljenje ličnih podataka sa drugima. Kada koristite resurse društvenih medija, trebalo bi da pažljivo razmislite koje lične podatke delite sa drugima.

Ako putem internetske stranice Scribd koristite onlajn resurs društvenih medija koji nudi treća strana („SMR treće strane“), potvrđujete da će Scribd možda moći pristupiti bilo kojim informacijama koje objavite putem takvih SMR trećih strana (kao što su vaše korisničko ime, komentari, postovi i kontakti) i ostale informacije kojima su vaše postavke privatnosti na takvim SMR licencama treće strane dozvolile pristup Scribdu. Scribd će se pridržavati uslova ove Politike privatnosti i pravila o privatnosti koji se primenjuju na resurse društvenih medija koje koristi.

2.9 Direktna pošta, email i odlazni telemarketing

Pojedinci koji nam pružaju lične podatke ili čije lične podatke primimo od trećih strana mogu od nas dobiti periodične e-poruke, biltene, e-poštu ili telefonske pozive s podacima o proizvodima i uslugama Scribda ili našim poslovnim partnerima ili predstojećim posebnim ponudama/događajima za koje verujemo da bi mogli biti od interesa. Nudimo mogućnost odbacivanja ove komunikacije bez ikakvog troška za pojedinca prateći uputstva u Odeljku 3 u nastavku.

2.10 Kolačići, piksel tagovi/web beacons, analitičke informacije i oglašavanje na osnovu interesa

Mi, kao i treće strane koje pružaju sadržaj, oglašavanje ili druge funkcije na našim Uslugama, možemo koristiti kolačiće, piksel tagove, lokalnu memoriju i druge tehnologije („Tehnologije“) za automatsko prikupljanje podataka putem Usluga. Koristimo tehnologije koje su u osnovi male datoteke podataka smeštene na vašem računaru, tabletu, mobilnom telefonu ili drugim uređajima (koji se zajedno nazivaju „uređajem") koji nam omogućuju da snimimo određene podatke kad god posetite ili komunicirate sa našim internet lokacijama, usluge, aplikacije, poruke i alate i da vas prepoznamo na svim uređajima.

2.10.1 Kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke smeštene u pretraživače računara posetilaca za smeštanje njihovih postavki. Većina pretraživača omogućava vam blokiranje i brisanje kolačića. Međutim, ako to učinite, internet lokacija možda neće raditi ispravno.

2.10.2 Piksel tagovi/Web beacons

Piksel tag (poznat i kao web beacon) je deo koda ugrađenog na Stranincu koji prikuplja informacije o angažmanu korisnika na toj stranici. Upotreba piksela omogućava nam da zabeležimo, na primer, da je korisnik posjetio određenu stranicu ili kliknuo na određenu reklamu.

2.10.3 Dodaci na društvenim mrežama

Naša stranica uključuje elemente društvenih medija kao što su Facebook „Like“ dugme i LinkedIn (koji mogu uključivati dodatke poput dijeljenja ovog dugmeta ili drugih interaktivnih mini programa). Ovi elementi mogu prikupljati vašu IP adresu, koju stranicu posećujete na našoj web stranici, i mogu postaviti kolačić da bi ova funkcija mogla pravilno funkcionisati. Ove elemente društvenih medija smešta ili treća strana ili se direktno nalaze na našoj web stranici. Vašom interakcijom sa ovim elementima upravlja politika privatnosti kompanije koja ga pruža.

2.10.4 Informacije analitike

Takođe možemo koristiti Google Analytics i Google Analytics demografiju i interesno izveštavanje za prikupljanje informacija o ponašanju posetilaca i demografiji posetilaca na nekim našim Uslugama i za razvoj sadržaja web stranice. Ovi analitički podaci nisu vezani ni za kakve lične podatke. Više informacija o Google Analytics potražite na www.google.com/policies/privacy/partners/.Možete isključiti Google prikupljanje i obradu podataka nastalih upotrebom Usluga na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Naše upotrebe takvih tehnologija spadaju u sledeće opšte kategorije:

 • Operativno potrebno. Možemo koristiti kolačiće, web beacon ili druge slične tehnologije koje su neophodne za rad naših web stranica, usluga, aplikacija i alata. To uključuje tehnologije koje vam omogućavaju pristup našim web lokacijama, uslugama, aplikacijama i alatima; koja su potrebna za prepoznavanje nepravilnog ponašanja na stranici, sprečavanje lažnih aktivnosti i poboljšanje sigurnosti; ili koji vam omogućavaju da koristite naše funkcije kao što su korpa za kupovinu, spremljene pretrage ili slične funkcije;
 • Vezano za performanse. Možemo koristiti kolačiće, web beacon ili druge slične tehnologije za procenu performansi naših web stranica, aplikacija, usluga i alata, uključujući ih kao deo naših analitičkih praksi kako bi nam pomogli da shvatimo kako naši posetioci koriste našu web lokaciju i aplikaciju, da utvrdimo da li ste stupili u interakciju sa našim porukama, pregledali stavku ili link ili poboljšali sadržaj, aplikacije, usluge ili alate naše web stranice;
 • Vezano za funkcionalnost. Možemo koristiti kolačiće, web beacons ili druge slične tehnologije koje nam omogućavaju da vam ponudimo poboljšanu funkcionalnost prilikom pristupa ili upotrebe naših web lokacija, usluga, aplikacija ili alata. To može uključivati identifikaciju kada se prijavljujete na naše web stranice ili pratite vaše navedene preferencije, interese ili prethodne pregledane stavke kako bismo poboljšali predstavljanje sadržaja na našim web lokacijama;
 • Vezano za oglašavanje ili identifikaciju. Možemo koristiti kolačiće prve ili treće strane za isporuku sadržaja, uključujući oglase relevantne za vaše interese, na našim web lokacijama ili stranicama trećih strana. Ovo uključuje korištenje tehnologija da biste shvatili korisnost oglasa koji su vam dostavljeni, poput toga da li ste kliknuli na oglas.

Ako želite da isključite Tehnologije koje koristimo na našim web lokacijama, uslugama, aplikacijama ili alatima, to možete učiniti tako da ih blokirate, izbrišete ili onemogućite onako kako vaš pretraživač ili uređaj dozvoljavaju.

2.11 Mobilni uređaji

Scribd može pružiti web stranice i onlajn resurse koji su posebno dizajnirani da budu kompatibilni i koriste se na mobilnim uređajima. Scribd će prikupljati određene podatke koje vaš mobilni uređaj šalje kada koristite takve web stranice ili internetske resurse, kao što su identifikator uređaja, korisničke postavke i operativni sistem vašeg uređaja.

Mobilne verzije Scribda mogu zahtevati da se korisnici prijave putem naloga. U takvim slučajevima informacije o korištenju svake mobilne verzije internet stranice mogu biti povezane sa korisničkim nalozima. Pored toga, Scribd može omogućiti pojedincima da preuzmu aplikaciju, miniprogram ili drugi alat koji se može koristiti na mobilnim ili drugim računarima. Neki od ovih alata mogu pohraniti informacije na mobilne ili druge uređaje. Ovi alati mogu preneti lične podatke Scribdu kako bi subjektima podataka omogućio pristup korisničkim nalozima i omogućio Scribdu da prati upotrebu ovih alata. Neki od ovih alata mogu korisnicima omogućiti slanje izveštaja i drugih informacija iz alata. Scribd može da koristi lične ili neprepoznatljive informacije koje se prenose Kompaniji za poboljšanje ovih alata, za razvoj novih alata, za poboljšanje kvaliteta i kako je drugačije opisano u ovoj Politici privatnosti ili u drugim obaveštenjima koje Scribd pruža.

2.12 Anonimne i zbirne informacije

Scribd može da koristi Vaše lične podatke i druge podatke o Vama za stvaranje anonimnih i zbirnih podataka, kao što su identifikovane demografske informacije, informacije o identifikovanoj lokaciji, informacije o računaru ili uređaju sa kog pristupate web lokaciji Scribd ili drugim internetskim uslugama, ili drugih analiza koje kreiramo. Anonimni i zbirni podaci koriste se za različite funkcije, uključujući merenje interesovanja posetilaca i korištenje različitih delova ili elemenata web stranica i aplikacije. Anonimni ili zibrni podaci nisu lični podaci, a Scribd može da koristi takve informacije na više načina, uključujući istraživanja, internu analizu, analitiku i bilo koje druge zakonom dopuštene svrhe. Te podatke možemo deliti u okviru Scribda i s trećim stranama u naše ili njihove svrhe u anonimnom ili zbirnom obliku koji je osmišljen tako da spreči bilo koga da vas identifikuje.

3.0 Izbori/Modaliteti za isključivanje

Imate pravo da isključite određenu upotrebu i otkrivanje vaših ličnih podataka, kako je utvrđeno u ovoj Politici privatnosti.

3.1 Opšte

Ako ste pristali da Scribd obradi vaše lične podatke ili osetljive lične podatke, možete tu saglasnost povući u bilo kom trenutku i odustati postupanjem u skladu sa uputstvima iz ovog Odeljka 3. Pored toga, pre nego što lične podatke iskoristimo u bilo koju novu svrhu za koju nas Vi niste izvorno ovlastili, pružićemo informacije u vezi sa novom svrhom i pružiti vam mogućnost da se odjavite.

Pre objavljivanja osetljivih podataka trećoj strani ili obrade osetljivih podataka u drugu svrhu koja nije izvorna svrha ili svrha koju je subjekt podataka naknadno odobrio, Scribd će nastojati da pribavi izričito odobrenje svakog subjekta podataka (odobrenje). Ako se sporazumom ili ugovorom drugačije zahteva saglasnost subjekta podataka za obradu ličnih podataka, Scribd će se pridržavati zakona ili ugovora.

3.2 Komunikacije putem e-pošte i telefona

Na vrhu ili na dnu svake komunikacije putem e-pošte koju šalje Scribd biće prikazano dugme „Otkaži pretplatu“kako biste se mogli odjaviti. Međutim, možda ćemo i dalje slati e-poruke povezane sa transakcijama u vezi sa proizvodima ili uslugama koje ste zatražili kao odgovor na takav zahtev. Možda ćemo morati da Vam pošaljemo određene komunikacije u vezi sa programima i uslugama Scribda i nećete moći isključiti te komunikacije - npr. Komunikacije u vezi sa ažuriranjima naših Uslova korištenja ili ove Politike privatnosti.

3.3 Podaci o ljudskim resursima

U pogledu Ličnih podataka koje Scribd prima u vezi s radnim odnosom, Scribd će takve lične podatke koristiti samo u svrhe vezane za zapošljavanje kako je detaljnije opisano u gornjem Odeljku 2.3. Ako Scribd namerava da koristi ove lične podatke u bilo koju drugu svrhu, Kompanija će subjektu podataka pružiti priliku da se odjavi od takve upotrebe.

3.4 „Mehanizam zabrane praćenja (DNT)“

Mehanizam zabrane praćenja ("DNT") je postavka privatnosti koju korisnici mogu da postave u određenim web stranicama. DNT je način da korisnici obaveste web stranice i usluge da ne žele određene informacije o njihovim posetama web stranicama prikupljene tokom vremena i preko web stranica ili internetskih usluga. Scribd ne prepoznaje DNT signale i ne reaguje na njih. Za informacije o "DNT" posetite http://www.allaboutdnt.org.

 

4.0 Prenos ličnih podataka

4.1 Informacije koje delimo

Scribd ne prodaje niti na drugi način otkriva Vaše lične podatke, osim onako kako je opisano u ovoj Politici privatnosti ili kako Vi izričito pristajete. Scribd nastoji da od trećih strana kojima otkriva lične podatke zahteva da zaštite lične podatke koristeći bitno slične standarde onima koje zahteva Scribd (i barem isti nivo zaštite privatnosti koji zahteva načela zaštite privatnosti i ove politike privatnosti) i da obaveste Scribd ako odluče da više ne mogu ispuniti ovu obavezu.

4.1.1 Davaoci usluga

Scribd može deliti lične podatke sa našim pružaocima usluga koje smo zadržali za obavljanje usluga u naše ime, uključujući (i) pružanje IT i srodnih usluga; (ii) pružanje traženih informacija i usluga; (iii) obrada plaćanja; i (iv) aktivnosti u vezi sa kupcima. Podaci o plaćanju koristiće se i dele se samo radi izvršenja vaše narudžbe, a mogu biti pohranjene kod pružaoca usluga u svrhu budućih narudžbi.

Scribd je sklopio odgovarajuće ugovore sa pružaocima usluga koji im zabranjuju upotrebu ili razmenu vaših ličnih podataka, osim ako je to potrebno za obavljanje ugovorenih usluga u naše ime ili za ispunjavanje važećih zakonskih zahteva.

4.1.2 Informacije koje se dele putem elemenata treće strane

Scribd može da ponudi dodatne funkcije koje omogućavaju deljenje podataka sa trećom stranom (poput Waze). Ako nam kažete da to radimo, Scribd će s trećom stranom deliti ograničene količine informacija kako bi omogućio odabranu funkciju. Reći ćemo Vam koje informacije treća strana može da dobije kada nas u početku uputite da ih delimo. Imajte na umu da će sve informacije koje pružite trećoj strani podlegati Politici privatnosti te treće strane.

Scribd će deliti vaše podatke sve dok koristite funkciju Treće strane. Ovo možete da onemogućite bilo kada u svojim Scribd postavkama pod Postavke.

4.1.3 Poslovni partneri

Scribd može da deli lične podatke sa našim poslovnim partnerima i podružnicama u svrhu internog poslovanja naših podružnica ili kako bi vam pružio proizvod ili uslugu koje ste zatražili. Scribd takođe može pružiti lične podatke poslovnim partnerima sa kojima zajednički možemo da ponudimo proizvode ili usluge ili za čije proizvode ili usluge verujemo da bi mogli da Vas zanimaju. U takvim slučajevima će se pojaviti ime našeg poslovnog partnera, zajedno sa našim. Scribd zahteva od naših podružnica i poslovnih partnera da se pismeno slože kako bi održavali poverljivost i sigurnost Ličnih podataka koje oni čuvaju u naše ime i da ih neće koristiti u druge svrhe osim u svrhu za koju su im povereni.

4.1.4 Informacije koje se obelodanjuju zbog naše zaštite i zaštite drugih

Možemo obelodaniti podatke o Vama: (i) ako od nas to zahteva zakon, sudski nalog ili pravni postupak; (ii) kao odgovor na zakonite zahteve državnih vlasti, uključujući ispunjavanje zahteva za nacionalnu bezbednost ili sprovođenje zakona; (iii) u postupku za otkrivanje u parničnom postupku; (iv) za sprovođenje Scribd politika ili ugovora; (v) za naplatu iznosa koji se duguju Scribdu; (vi) kada i ako smatramo da je obelodanjivanje potrebno ili prikladno kako bi se sprečilo fizičko oštećenje ili finansijski gubitak ili u vezi sa istragom ili gonjenjem sumnjivih ili stvarnih nezakonitih aktivnosti; ili (vii) ako mi, u dobroj veri, verujemo da je obelodanjivanje na neki drugi način potrebno ili preporučljivo.

Pored toga, povremeno se zapisi sa servera mogu pregledati iz sigurnosnih razloga - npr. radi otkrivanja neovlaštenih aktivnosti. U takvim slučajevima, podaci koji sadrže IP adrese mogu se deliti telima za sprovođenje zakona kako bi mogli identifikovati korisnike u vezi sa njihovim istragama neovlaštenih aktivnosti.

4.1.5 Podaci koji se obelodanjuju u vezi sa poslovnim transakcijama

Zadržavamo pravo da otkrijemo ili prenesemo sve podatke koje imamo o Vama u slučaju predložene ili stvarne kupovine, bilo koje reorganizacije, prodaje, zakupa, spajanja, zajedničkog ulaganja, dodele, ili bilo koje druge vrste sticanja, raspolaganja ili finansiranja sveukupnog ili bilo kog dela našeg poslovanja ili bilo koje poslovne imovine ili deonica (uključujući i vezu sa bilo kojim bankrotom ili sličnim postupkom). U slučaju da se takvo nešto dogodi, Scribd će nastojati da preusmeri primaoca na korištenje Ličnih podataka na način koji je u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

4.2 Prenos podataka

Svi lični podaci koji se šalju ili prikupljaju putem ili preko Scribda mogu da se pohrane bilo gde u svetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na u Sjedinjene Države, u oblaku, našim serverima, serverima naših podružnica ili naših davalaca usluga. Vaši lični podaci mogu biti dostupni organima za sprovođenje zakona ili drugim organima u skladu sa zakonitim zahtevom. Davanjem informacija Scribdu pristajete na pohranu vaših ličnih podataka na ovim lokacijama.

5.0 Prava pristupa, ispravljanja, brisanja i ograničenja

Možete da tražite potvrdu da li Scribd obrađuje Vaše lične, da zatražite pristup Ličnim podacima i da tražite da ispravimo, izmenimo ili obrišemo Vaše lične podatke tamo gde su netačni. Ako važeći zakon dopušta drugačije, možete da koristite bilo koju od metoda utvrđenih u ovoj Politici privatnosti da biste zatražili pristup, primili, ograničili obradu, zatražili ispravku ili zatražili brisanje ličnih podataka koje o vama drži Scribd. Takvi zahtevi će se obrađivati u skladu sa lokalnim zakonima. Iako se Scribd trudi u dobroj nameri da pojedincima omogući pristup njihovim ličnim podacima, mogu postojati okolnosti u kojima Scribd nije u mogućnosti da pruži pristup, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće: gde informacije sadrže zakonsku privilegiju, ukoliko bi ugrozile privatnost drugih ili druga zakonska prava, gde bi teret ili trošak davanja pristupa bio nesrazmeran riziku po privatnost pojedinca u predmetnom slučaju ili u slučaju kada je u pitanju komercijalno vlasništvo. Ako Scribd utvrdi da bi pristup trebao da bude ograničen u bilo kojoj određenoj instanci, mi ćemo Vam pružiti objašnjenje zašto je takva odluka donesena i obezbediti kontakt koji možete da koristite za dalje ispitivanje. Da bi zaštitio svoju privatnost, Scribd će preduzeti komercijalno razumne korake kako bi se izvršila provera Vašeg identiteta pre nego što Vam se odobri pristup ili unesu bilo kakve izmene u Vaše lične podatke.

6.0 Zadržavanje podataka

Scribd zadržava lične podatke koje dobijemo kako je opisano u ovoj Politici privatnosti sve dok koristite naše Usluge ili ako je potrebno da biste ispunili svrhu (ciljeve) za koje su prikupljeni, pružali naše proizvode i usluge, rešili sporove, uspostavili pravnu odbranu, vršili revizije, sledili legitimne poslovne svrhe, sprovodili naše sporazume i poštovali važeće zakone.

7.0 Sigurnost

Sigurnost svih ličnih podataka koje se pružaju Scribdu za nas je važna, a Scribd preduzima razumne korake osmišljene tako da zaštiti vaše lične podatke. Nažalost, ne može se garantovati nijedan prenos podataka putem interneta ili pohrana podataka sa sigurnošću od 100%. Kao rezultat toga, iako Scribd nastoji da zaštiti Vaše lične podatke, ne možemo osigurati ili garantovati sigurnost bilo koje informacije koju prosledite Scribdu, i to radite na vlastiti rizik. Vi ste odgovorni za održavanje tajnosti vlastitih lozinki. Ako imate razloga da verujete da Vaše lozinke ili lični podaci više nisu sigurni, molimo vas da nas odmah obavestite na privacy@scribd.com.

8.0 Zaštita prava/usklađenost i odgovornost

Ako nakon pregleda ove Politike privatnosti želite da podnesete zahtev ili imate bilo kakva pitanja ili ste zabrinuti za privatnost, kontaktirajte nas na privacy@scribd.com.

Scribd će da odgovori na vaše probleme i da pokuša da pravovremeno reši bilo kakva pitanja u vezi sa privatnošću.

Ako ste državljanin EU ili vajcarske i smatrate da Scribd ne poštuje uslove ove Politike privatnosti, molimo kontaktirajte Scribd sa gore navedenim kontakt podacima. Ako bilo koji zahtev i dalje ostane nerešen, možete da se obratite nacionalnom telu za zaštitu podataka za svoju državu članicu EU.

9.0 Ostala prava i važne informacije.

9.1 Informacije vezane za decu

Zbog prirode poslovanja Scribda, usluge i pogodnosti ne prodaju se osobama mlađim od 13 godina (i u određenim jurisdikcijama osobama mlađim od 16 godina (kolektivno „maloletnici“).

Ako ste mlađi od 13 godina (a u određenim jurisdikcijama mlađi od 16 godina), Scribd ne smete da koristite ili da mu pristupate u bilo kom trenutku ili na bilo koji način.

Zaštita privatnosti male dece je od posebne važnosti. Iz tog razloga, Scribd svesno ne prikuplja i ne održava podatke koji mogu otkriti identitet maloletnika. Ako Scribd sazna da su podaci o maloletnicima koji se mogu identifikovati prikupljeni na ili putem Scribda, tada će Scribd poduzeti odgovarajuće korake kako bi ih izbrisao.

Ako ste roditelj ili zakonski staratelj maloletnika koji je postao član Scribda, kontaktirajte Scribd na privacy@scribd.com da biste ukinuli nalog tog maloletnika i izbrisali podatke.

Sledi nekoliko izvora koji mogu da pomognu roditeljima i zakonskim starateljima u nadzoru i ograničavanju pristupa vaše dece određenim vrstama materijala na Internetu. Iako Scribd ne podržava ove proizvode, našoj zajednici pružamo informacije o njima kao javnom servisu.

9.2 Prava na privatnost u Kaliforniji

Zakon Kalifornije omogućava korisnicima koji žive u Kaliforniji da zatraže i dobiju od nas jednom godišnje, besplatno, spisak trećih strana kojima smo otkrili njihove lične podatke (ako postoje) za potrebe njihovog direktnog marketinga u prethodnoj kalendarskoj godini kao i vrstu Ličnih podataka koji su objavljeni tim stranama. Scribd ne deli lične podatke sa trećim osobama za vlastite marketinške svrhe.

9.3 Linkovi do web stranica trećih strana

Imajte na umu da Scribd može da sadrži linkove do drugih web lokacija radi vaše udobnosti i informisanja. Scribd ne kontroliše web stranice trećih strana ili njihove prakse privatnosti, koje se mogu razlikovati od onih navedenih u ovoj Politici privatnosti. Scribd ne podržava i ne daje izjave o web stranicama trećih strana. Sve lične informacije koje odlučite da dajete nepovezanim Trećim stranama nisu obuhvaćene ovom Politikom privatnosti. Scribd Vas podstiče da preispitate politiku privatnosti bilo koje kompanije ili web stranice pre nego što pošaljete svoje lične podatke. Neke treće strane mogu odlučiti da lične podatke svojih korisnika podele sa Scribd; da deljenjem upravlja politika privatnosti te kompanije, a ne ova Politika privatnosti.

9.4 Promene Politike privatnosti

Scribd može povremeno da ažurira ovu Politiku privatnosti jer to smatra potrebnim prema vlastitom nahođenju. Ako postoje bilo kakve značajne izmene u ovoj Politici privatnosti, Scribd će vas obavestiti e-poštom ili kako drugačije zahteva važeći zakon. Scribd vas podstiče da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti kako biste bili informisani o tome na koji način Scribd koristi i štiti vaše podatke i da budete svesni svih promena u politikama. Vaš stalni odnos sa Scribdom nakon objavljivanja ili obaveštenja o izmenama i dopunama Politike privatnosti predstavlja vaš ugovor koji će biti vezan bilo kojom takvom promenom. Bilo kakve izmene ove Politike privatnosti stupiće na snagu odmah nakon što ih Scribd objavi ili na drugi način dostavi.

9.5 Informacije za kontakt

Molimo Vas, kontaktirajte Scribd sa bilo kakvim pitanjima ili komentarima u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti, vašim ličnim podacima i našim postupcima obelodanjivanja prakse treće strane ili vašim izborom saglasnosti na: Scribd, Inc., 460 Bryant Street, Suite 100, San Francisko, CA 94107-2594, ili putem e-maila: privacy@scribd.com. Na vaš upit odgovorićemo u roku od 30 dana od dana prijema istog.

Scribd Izjava o privatnosti (Na snazi: 25. maj 2018.)

Da li ti je pomogao ovaj članak?