Opšti uslovi za upotrebu

Article author
Jason
  • Updated

Videti i Politika privatnosti, Opšti ugovor o prenosu podataka i Obaveštenje o zabranjenim aktivnostima i sadržaju. Za Neograničene uplate i informacije o naplati, informacije o otkazivanju i limitima na Scribdu, pogledati Pretplatnički ugovor.

1 avgust 2019.

Scribd je kompanija za veb lokacije, mobilne aplikacije i srodne usluge koja obezbeđuje potrošnju i objavljivanje pisanih i audio zapisa zasnovanih na digitalnom sadržaju. Ovi Opšti uslovi korišćenja („Uslovi“) utvrđuju uslove i uslove po kojima vam Scribd nudi pristup korišćenju i uživanju u Scribd.com („veb lokacija“), mobilnoj aplikaciji Scribd („aplikacija“) i svima usluge koje pruža Scribd (dalje u tekstu: Usluge).

Scribd je u vlasništvu i upravlja Scribd, Inc. u Sjedinjenim Državama. Ako se nalazite u Evropskom ekonomskom prostoru („EEA“) ili Ujedinjenom Kraljevstvu („UK“), ovi uslovi sadrže sporazum između vas i Scribd Netherlands BV Ako se ne nalazite u EGP-u ili Velikoj Britaniji, ovi uslovi su sporazum između vas i Scribd, Inc. U svrhu ovih uslova, Scribd, Inc. i Scribd Netherlands BV zajednički se nazivaju „Scribd“.

Sledeći Opšti uslovi za upotrebu su pravni ugovor između vas, bilo kao pojedinačnog korisnika ili jednog lica, i Scribda, vezani za vaše korištenje internet stranice i aplikacija. Ukoliko pristupate Uslugama i koristite iste u ime kompanije (poput Vašeg poslodavca) ili drugog pravnog lica, izjavljujete i garantujete da imate ovlaštenje da to lice obavezujete uz ove Uslove. U tom slučaju, „Vi“ i „Vaš“ odnosiće se na Subjekat.

MOLIMO VAS DA SLEDEĆE USLOVE PROČITATE PAŽLJIVO. REGISTROVANJEM NA SCRIBD, PRISTUPANJEM ISTOM, PRETRAŽIVANJEM, OBJAVLJIVANJEM, PREUZIMANJEM SADRŽAJA, PRETPLAĆIVANJEM NA SCRIBD ILI UPOTREBOM SCRIBDA, POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI I RAZUMELI, KAO I DA SE SLAŽETE DA ĆETE SE PRIDRŽAVATI SLEDEĆIH USLOVA. UKOLIKO SE U BILO KOM TRENUTKU NE BUDETE SLAGALI SA OVIM USLOVIMA, MOLIMO VAS DA ODMAH OKONČATE SVOJU UPOTREBU SCRIBDA NA NAČIN KOJI JE OPISAN U ODELJKU 12.2 U NASTAVKU.

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU ARBITRAŽNOG POSTUPKA: OSIM AKO U ROKU OD 30 DANA OD DANA KADA PRVI PUT PRISTANETE NA OVE USLOVE NE ODUSTANETE OD ARBITRAŽNOG POSTUPKA PRAĆENJEM PROCEDURE ZA ODUSTAJANJE KOJA JE NAVEDENA U ODELJKU „REŠAVANJE SPOROVA“ KOJI SE NALAZI U NASTAVKU, I OSIM ZA ODREĐENE VIDOVE SPOROVA KOJI SU NAVEDENI U ODELJKU „REŠAVANJE SPOROVA“ KOJI SE NALAZI U NASTAVKU, SLAŽETE SE DA ĆE SE EVENTUALNI SPOROVI IZMEĐU VAS I SCRIBDA REŠAVATI OBAVEZUJUĆIM, POJEDINAČNIM ARBITRAŽNIM POSTUPKOM I ODRIČETE SE PRAVA NA POROTNO SUĐENJE ILI UČESTVOVANJE KAO TUŽIOCA ILI KOLEKTIVNOG TUŽIOCA U BILO KOJOJ KOLEKTIVNOJ TUŽBI ILI POSTUPKU ZASTUPANJA.

1. Ispunjavanje uslova.

Scribd nije dostupan osobama koje su mlađe od uzrasta punoletstva u svom mestu prebivališta ili bilo kojem Korisniku kojem je pristup Scribdu administrativno obustavljen ili opozvan. Ukoliko koristite ili otvarate nalog u ime kompanije, pravnog lica ili organizacije (kolektivno „Subjekat“), tada ste Vi zastupnik i Vi garantujete da ste ovlašteni predstavnik tog Subjekta sa ovlaštenjima da takvu organizaciju obaveže na ove Uslove; i slažete se da ćete postupati u skladu sa ovim Uslovima u ime Subjekta. KORIŠTENJEM SCRIBDA, ispunjavate zahteve u ovom Odeljku. U svakom slučaju, potvrđujete da imate najmanje 13 godina, jer Scribd nije namenjen deci mlađoj od 13 godina.

2. Privatnost; Dodatni uslovi.

Vaša privatnost nam je važna. Naša Politika privatnosti je sastavni deo ovih Uslova putem reference. Molimo Vas, pažljivo pročitajte našu Politiku privatnosti da dobijete informacije o tome kako prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke. Priznajete i slažete se da je Vaša upotreba Scribda predmet naše Politike privatnosti.

Pretplatnički ugovor, Opšti ugovor o prenosu podataka, i Uslovi za korištenje poklon kartica/poklon članstva takođe su sastavni deo ovih Uslova.

3. Pojedinačni elementi i usluge.

Kada koristite Scribd, bićete podložni svim dodatnim smernicama, pravilima i obaveštenjima primenjivim na određene usluge i elemente koji se mogu povremeno objavljivati („Smernice“). Sve takve Smernice uključene su u ove Uslove.

4. Pretplata.

Putem Pretplate Scribd nudi pristup premium i ekskluzivni sadržaj. Pretplata Vam daje mogućnost pristupa neograničenom broju e-knjiga i audio knjiga za vreme pretplate. Vaš pristup odgovarajućem sadržaju i srodna transakcija kupovine predmet su Ugovora o pretplatniku.

5. Izmena ovih Uslova.

Scribd zadržava pravo da, po našem nahođenju, menja, modifikuje i uklanja delove ovih Uslova, ili bilo koje dodatne uslove i obaveštenja, uključujući i Pretplatnički ugovor, Opšti ugovor o prenosu podataka, Obaveštenje o zabranjenim aktivnostima i sadržaju i Uslove za korištenje poklon kartica/poklon članstva u bilo kom trenutku. Ukoliko do toga dođe, mi ćemo Vas obavestiti ili objavljivanjem modifikovanih Uslova ovde ili drugim vidom komunikacije. Vaša kontinuirana upotreba Scribda nakon objave izmena čini Vaš obavezujući pristanak na takve primene. Možemo da izmenimo ili prekinemo sve ili samo deo Usluga, u bilo koje doba, bez obaveštenja, po našem nahođenju.

6. Zakon o autorskim pravima u digitalnom milenijumu.

Scribd poštuje zakon o autorskim pravima i očekuje da i njegovi korisnici učine isto. Politika Scribda je da u odgovarajućim okolnostima okonča one vlasnike Naloga koji u više navrata krše ili se veruje da uzastopno krše prava vlasnika autorskih prava. Politika Scribda vezana za autorska prava i procedure se dalje opisuje u Centru za zaštitu autorskih prava.

7. Davanje licence od strane Scribda.

7.1 Davanje licence Scribd mobilnoj aplikaciji

Kao predmet Vaše saglasnosti sa ovim Uslovima, Scribd Vam daje limitiranu, neekskluzivnu, neprenosivu, slobodno opozivu licencu da preuzimate i instalirate kopiju Aplikacije na bilo koji mobilni uređaj ili računar koji posedujete ili kontrolišete i da takvu kopiju aplikacije koristite samo za svoje privatne, nekomercijalne potrebe. Aplikaciju ne možete da kopirate, osim za pravljenje razumnog broja sigurnosnih kopija ili za svrhe arhiviranja. Osim kao što je izričito dozvoljeno u ovim Uslovima, Vi ne smete da: (i) kopirate, modifikujete ili kreirate izvedena dela na osnovu Aplikacije; (ii) vršite distribuciju, transfer, podlicencirate, dajete pod najam, pozajmljujete ili izdajete Aplikaciju bilo kojoj trećoj strani; (iii) vršite obrnuti inženjering, ili razlažete Aplikaciju; ili (iv) ustupate funkcionalnost Aplikacije višestrukim korisnicima putem bilo kojih sredstava. Scribd zadržava sva prava u i za Aplikaciju koja Vama nisu izričito odobrena ovim Uslovima.

7.2 Odobrenje licence za Preuzimanje.

Kao predmet Vaše saglasnosti sa uslovima i zahtevima koji su određeni ovim Uslovima, Scribd Vam ovim putem odobrava limitiranu, neekskluzivnu i neprenosivu licencu koja se slobodno može opozvati, da gledate, preuzimate (uključujući neograničeno preuzimanje na prenosivi uređaj), štampate odabrani sadržaj za ličnu upotrebu, osim za sadržaj koji Scribd može ograničiti ili blokirati na zahtev snabdevača sadržajem ili na svoju vlastitu inicijativu. „Odabrani sadržaj“ za koji Vam se odobrava licenca u ovom Odeljku 7.2 ne uključuje Sadržaj pretplate (kao što je definisano u Pretplatničkom ugovoru). Molimo, pogledajte Pretplatnički ugovor za primenjive uslove.

7.3 Zadržavanje prava.

Scribd zadržava sva prava koja nisu izričito data u ovim Uslovima.

7.4 Sprečavanje neovlaštene upotrebe.

Scribd zadržava pravo da koristi sva zakonita sredstva koja smatra potrebnim da spreči neovlaštenu ili zabranjenu upotrebu.

8. Izjava o odricanju odgovornosti.

Vi shvatate da ćete prilikom upotrebe Scribda biti izloženi sadržajima iz različitih izvora i da Scribd nije odgovoran za tačnost, korisnost ili prava intelektualne svojine na takav sadržaj ili koja su povezana sa takvim sadržajem. Dalje, shvatate i prihvatate da možete biti izloženi netačnom, uvredljivom, nepristojnom ili neprimerenom sadržaju i pristajete da se odreknete i ovim se odričete bilo kojih zakonskih ili pravnih prava ili lekova koje imate ili možete imati protiv Scribda u vezi sa tim. Scribd ne odobrava bilo kakav sadržaj ili bilo koje mišljenje, preporuku ili savet i izričito se odriče svake odgovornosti u vezi sa takvim sadržajem. Ako dobije obaveštenje o sadržaju koji navodno nije u skladu sa ovim Uslovima, Scribd može istražiti tvrdnju i odrediti po vlastitom nahođenju da li da ukloni sadržaj, na šta zadržava pravo u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Scribd ne dopušta aktivnosti kršenja autorskih prava.

9. Zabranjeno ponašanje.

Naš cilj je da stvorimo takvo iskustvo gde bilo ko može da čita ili sluša knjige u udobnom i sigurnom okruženju. Razvili smo pravila koja su osmišljena tako da pomognu dostizanju ovog cilja. Kao dodatak dole navedenim opštim pravilima, dodatna ograničena su navedena u Obaveštenju o zabranjenim aktivnostima i sadržaju.

UPOTREBOM SCRIBDA SLAŽETE SE DA NEĆETE:

9.1 da koristite Scribd za bilo koje svrhe osim primanja originalnog ili na odgovarajući način licenciranog sadržaja, da dodajete Opisne informacije, i/ili pristupate Scribdu jer Scribd nudi takve Usluge („Opisne informacije“ se odnose na odgovarajući naslov i opis Korisničkog sadržaja koji Korisnici objavljuju zajedno sa takvim sadržajem);

9.2 iznajmljujete, dajete pod zakup, pozajmljujete, prodajete, preprodajete, izdajete, podlicencirate, vršite distribuciju, prikazujete ili na drugi način prenosite licence koje su ovim putem odobrene kao ni bilo kakve Materijale (kao što je definisano u Odeljku 13 u nastavku);

9.3 objavljujete, učitavate ili vršite distribuciju klevetničkog, pogrdnog ili netačnog sadržaja i/ili Opisnih informacija;

9.4 objavljujete, učitavate ili vršite distribuciju bilo kakvog sadržaja ili Opisnih informacija koji nisu u skladu sa zakonom ili koje bi razumna osoba mogla smatrati za osudu, uvredljivim, nepristojnim, pornografskim, napadnim po tuđu privatnost, uznemirijućim, pretećim, sramotnim, nesretnim, vulgarnim, mrskim, rasistički ili etički uvredljivim, ili na bilo koji drugi način neprikladnim;

9.5 lažno predstavljate bilo koju osobu ili subjekat, lažno tvrdite da ste povezani sa bilo kojom osobom ili subjektom ili pristupate Nalozima drugih osoba bez dopuštenja, falsifikujete digitalni potpis druge osobe, krivo predstavljate izvor, identitet ili sadržaj podataka koji se prenose putem Scribda ili izvršite bilo koje druge slične prevarne aktivnosti;

9.6 izbrišete obaveštenja o autorskim pravima ili drugim vlasničkim pravima na Scribdu ili ona koja su povezana sa bilo kojim sadržajem dostupnim putem Scribda;

9.7 dajete neželjene ponude, reklame, predloge ili šaljete neželjenu poštu drugim korisnicima Scribda. To uključuje, ali nije ograničeno na, neželjeno oglašavanje, promotivne materijale ili druge materijale za prikupljanje zahteva, masovno slanje komercijalnog oglašavanja, lančanu poštu, informativne najave, dobrotvorne zahteve i molbe za potpise;

9.8 koristite Scribd u bilo kakve nezakonite svrhe ili kršite bilo koje lokalno, državno, nacionalno ili međunarodno pravo, uključujući, bez ograničenja, zakone koji regulišu intelektualnu svojinu i druga vlasnička prava, kao i zaštitu podataka i privatnosti;

9.9 klevećete, uznemiravate, zloupotrebljavate, pretite ili prevarite korisnike Scribda ili prikupljate ili pokušate da prikupite lične podatke o korisnicima ili trećim stranama bez njihovog pristanka;

9.10 koristite Scribd ukoliko nemate minimalno trinaest (13) godina;

9.11 ukloniti, zaobići, onemogućiti, oštetiti ili na drugi način ometati sprovođenje prava i druge funkcije vezane za bezbednost koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje, štampanje, skladištenje, prenos ili deljenje bilo kog sadržaja dostupnog preko Scribd-a, ili funkcija koje nameću ograničenja na korišćenje Scribd-a ili bilo kog sadržaja dostupnog preko Scribd-a;

9.12 vršite obrnuti inženjering, dekompilirate, raščlanite ili na neki drugi način pokušate da otkrijete Scribdov izvorni kod ili bilo koji njegov deo, osim i samo u meri u kojoj je takva aktivnost izričito dopuštena važećim zakonom bez obzira na ovo ograničenje;

9.13 menjate, prilagođavate, prevodite ili stvarate izvedena dela na osnovu Scribda ili bilo kog njegovog dela, osim i samo u meri u kojoj je takva delatnost izričito dopuštena važećim zakonom bez obzira na ovo ograničenje;

9.14 namerno ometate ili oštećujete rad Scribda ili zadovoljstvo bilo kog Korisnika u bilo kom njegovom delu, na bilo koji način, uključujući prenos ili širenje virusa, adwarea, špijunskog softvera, crva ili drugog zlonamernog koda na bilo koji drugi način;

9.15 koristiti bilo koji robot, pauka, strugač ili druga automatizovana sredstva za pristup Scribd-u, ili kopiranje, štampanje, pristup, skladištenje, prenos ili deljenje bilo kog sadržaja dostupnog preko Scribd-a, u bilo koju svrhu ili za zaobilaženje bilo koje mere koje Scribd može da koristi da spreči ili ograničiti pristup ili mogućnost kopiranja, štampanja, pristupa, skladištenja, prenosa ili deljenja sadržaja;

9.16 falsifikujete zaglavlja ili na neki drugi način manipulišete identifikatorima kako bi se prikrilo poreklo bilo kog sadržaja koji se prenosi putem Scribda;

9.17 ometaju ili ometaju servere ili mreže povezane sa operacijom Scribd, ili ne poštuju sve zahteve, procedure, politike ili propise mreža povezanih sa Scribd;

9.18 objavljujete, prenosite ili vršite distribuciju marketinškog materijala, reklama, neželjene pošte, sadržaja dizajniranog za pomoć u optimizaciji pretraživača ili drugog sadržaja koji po Scribdovom mišljenju umanjuje doživljaj prilikom upotrebe Scribda;

9.19 pristup, objavljivanje ili preuzimanje sadržaja iz ili unutar zemlje ili teritorije koja je pod sveobuhvatnim sankcijama u Sjedinjenim Državama; ili

9.20 koristite bilo koji deo sadržaja na Scribd-u za potrebe obuke velikog jezičkog modela.

10. Nalog

Veoma je važno da nam dostavite tačne, potpune i ažurne podatke za svoj Nalog i da pristajete na ažuriranje takvih podataka po potrebi kako bi one uvek bile tačne, potpune i ažurne. Ako to ne učinite, postoji mogućnost da ćemo morati da obustavimo ili ukinemo Vaš nalog. Slažete se da nećete otkriti lozinku za svoj nalog nikome i da ćete nas odmah obavestiti o neovlaštenoj upotrebi Vašeg naloga. Odgovorni ste za sve aktivnosti koje se događaju na vašem nalogu, bez obzira da li ste sa njima upoznati ili ne. Ako imate razloga da verujete da Vaš nalog više nije tačan ili siguran, tada se slažete da ćete odmah obavestiti Scribd e-poštom na support@scribd.com.

11. Stranice, proizvodi i usluge trećih strana; Linkovi.

Scribd može da sadrži linkove ili reference prema drugim internet stranicama ili uslugama isključivo kao pogodnost za korisnike („Referentne stranice“). Ako Scribd drugačije izričito ne

navodi, Scribd ne odobrava nijednu takvu referentnu stranicu ili informacije, materijale, proizvode ili usluge sadržane na referentnim internet lokacijama ili koje su putem njih dostupne. Pored toga, vaše dopisivanje ili poslovni odnos sa ili sudelovanje u promocijama oglašavača koji se nalaze na Scribdu ili ste ih našli putem Scribda isključivo su između vas i takvih oglašavača. Pristup i upotreba referentnih internet stranica, uključujući informacije, materijale, proizvode i usluge na referentnim internet stranicama ili one koji su dostupni putem referentnih internet stranica isključivo je Vaš vlastiti rizik.

12. Okončanje; Kršenje uslova korištenja.

12.1 Scribd.

Slažete se da Scribd, prema vlastitom nahođenju, iz bilo kog razloga ili bez ikakve kazne može ukinuti bilo koji Nalog (ili bilo koji njegov deo) koji imate sa Scribdom ili vašu upotrebu Scribda i ukloniti i odbaciti kompletan Nalog ili bilo koji deo Vašeg naloga, Korisnički profil i bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku bez obaveštenja Vama. Jedan od razloga zbog kog možemo ukinuti Vaš nalog je ako se dugo ne prijavljujete na svoj nalog; međutim, nećemo ukinuti vaš nalog zbog neaktivnosti ako nastavite plaćati naknade povezane sa pretplatom. Scribd takođe može, po vlastitom nahođenju, u bilo kom trenutku da prekine omogućenje pristupa Scribdu ili bilo kom njegovom delu, sa ili bez prethodne najave. Slažete se da bilo kakvo ukidanje vašeg pristupa Scribdu ili bilo kom nalogu koji imate ili njegovom delu može da se izvrši bez prethodne najave, a slažete se da Scribd neće biti odgovoran Vama niti bilo kojoj trećoj strani za takvo raskidanje. Svaka sumnja u laž, zloupotrebu ili nezakonitu aktivnost može se uputiti odgovarajućim organima za sprovođenje zakona. Ovi pravni lekovi su dodatak svim Scribd pravnim lekovima koji mogu biti zakonski ili u kapitalu. Bez obzira na gore navedeno, ako ste uplatili članstvo za pretplatu, pogledajte Pretplatnički ugovor za dodatne uslove primenjive na ukidanje Vašeg Naloga.

12.2 Vi.

Vaš jedini prani lek u vezi sa bilo kakvim nezadovoljstvom (i) Scribdom, (ii) bilo kojim uslovom ovih Uslova, (iii) bilo kojom politikom ili praksom Scribda, ili (iv) bilo kojim sadržajem ili informacijama koje se prenose Uslugama, jeste da otkažete Vaš Nalog i prestanete da koristite Scribd. Možete otkazati svoj nalog u bilo kom trenutku putem panela sa postavkama naloga nakon što ste se prijavili na internet stranicu ili u aplikaciju ili slanjem e-pošte na support@scribd.com sa zahtevom za poništavanje naloga. Možete u bilo kom trenutku raskinuti ove Uslove otkazujući svoj Nalog i prekinuti upotrebu Scribda.

12.3 Učinak otkazivanja ili raskida.

Nakon bilo kakvog otkazivanja ili raskida, prava i licence date u skladu sa ovim Uslovima i bilo kojim dodatnim uslovima i odredbama, automatski će prestati da važe a ostaće sledeće odredbe: „Učinak otkazivanja ili raskida“, „Vlasništvo; Prava vlasništva”, „Naknada štete“, „Odricanje od odgovornosti; Nema garancija“, „Ograničenje odgovornosti i štete“, „Rešavanje sporova“ i „Ostalo“.

13. Vlasnička prava.

Vizuelni interfejs, grafika, dizajn, kompilacija, informacije, računarski kod (uključujući izvorni kod i objektni kod), proizvodi, usluge i svi ostali elementi internet stranica i aplikacija koje pruža Scribd („Materijali“) štite zakoni Sjedinjenih Država o autorskim pravima, prepoznatljivom izgledu, patentima i zaštitnim znakovima, međunarodnim konvencijama i svim ostalim relevantnim intelektualnim vlasništvom i vlasničkim pravima, te važećim zakonima. Scribd priznaje da zadržavate vlasništvo nad bilo kojom opisnom informacijom koju možete objavljivati na Scribdu, pod uslovom da dajete Scribdu trajnu, neopozivu, besplatnu za cijeli svijet, neisključivu licencu za reprodukciju, pohranu, distribuciju, javno prikazivanje i prilagođavanje za upotrebu istih u sprezi sa radom Scribda. Sav materijal na Scribdu je vlasništvo Scribda ili njegovih podružnica ili srodnih kompanija i/ili davalaca licenci trećih strana. Svi zaštitni znakovi, oznake usluga i zaštitni nazivi su u vlasništvu Scribda ili njegove podružnice i/ili davalaca licenci. Osim onoga što je Scribd izričito odobrio, prihvatate da neće prodavati, licencirati, vršiti distribuciju, kopirati, menjati, javno izvoditi ili prikazivati, prenositi, objavljivati, uređivati, prilagođavati, stvarati izvedene radove ili na drugi način neovlašteno koristiti Materije ili usluge. Scribd zadržava sva prava koja nisu izričito data u ovim Uslovima.

14. Odšteta.

Slažete se da ćete obeštetiti, sačuvati i nećete smatrati Scribd, njegove pridružene kompanije, ugovarače, zaposlenike, agente i njegove treće dobavljače, davaoce licence i partnere odgovornim za bilo kakvo potraživanja, gubitke, štete, obaveze, uključujući pravne naknade i troškove, nastale Vašom upotrebom ili zloupotrebom Scribda, ili bilo kakvim kršenjem ovih Uslova sa Vaše strane, ili bilo kakvog kršenja svog predstavljanja, garancija i sporazuma koje ste ovde naveli. Scribd zadržava pravo da o Vašem trošku preuzmei isključivu odbranu i kontrolu bilo kog pitanja za koje ste dužni obeštetiti Scribd, i slažete se da ćete sarađivati sa Scribdovom odbranom ovih tvrdnji. Scribd će se potruditi da vas obavesti o bilo kojoj takvoj tvrdnji, radnji ili postupku nakon što postane svestan iste.

15. Odricanje odgovornosti; Bez garancija.

U SKLADU SA PRIMENJIVIM ZAKONOM DO NAJVIŠE DOPUSTIVE MERE, SCRIBD I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA, PARTNERI I DOBAVLJAČI SE ODRIČU SVIH GARANCIJA, PROPISANIH ZAKONOM, IZRAZITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE PRODAJNOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA PRAVA NA SVOJINU. NIKAKVI SAVETI ILI INFORMACIJE, BILO USMENI ILI PISMENI, KOJE STE PRIBAVILI OD SCRIBDA ILI KROZ USLUGE, NEĆE STVORITI BILO KAKVU GARANCIJU KOJA OVDE NIJE IZRIČITO NAVEDENA. VI IZRIČITO POTVRĐUJETE DA, KAO ŠTO SE KORISTI U OVOM ODELJKU 15, SCRIBD UKLJUČUJE SLUŽBENIKE, DIREKTORE, ZAPOSLENIKE, DEONIČARE, AGENTE, IZDAVAČE LICENCI I PODUGOVARAČE.

16. Ograničenje odgovornosti i štete.

16.1 Ograničenje odgovornosti.

NI SCRIBD NI NJEGOVA PRIPOJENA DRUŠTVA, UGOVARAČI, ZAPOSLENICI, AGENTI ILI PARTNERI, IZDAVAČI LICENCI ILI DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA NI U KAKVIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ZANEMARIVANJE, NEĆE SE SMATRATI ODGOVORNIM ZA BILO KAKVE POSEBNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE, KAZNENE, ILI ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ŠTETE KOJE SU NASTALE OD BILO KAKVIH NEUSPEŠNIH SUDSKIH RADNJI ILI ZAKONSKIH SPOROVA, IZGUBLJENOG PROMETA, PRIHODA ILI GUBITKA OČEKIVANOG PROFITA ILI BILO KOG DRUGOG NOVČANOG, ILI GUBITAKA KOJI NISU VEZANI ZA NOVAC, ILI ŠTETE BILO KOJE PRIRODE) KOJE SU NASTALE IZ ILI SU U VEZI SA OVIM USLOVIMA ILI KOJE SU REZULTAT VAŠE UPOTREBE ILI VAŠE NEMOGUĆNOSTI DA KORISTITE MATERIJALE I SADRŽAJ NA SCRIBDU ILI BILO KOJIM REFERENTNIM STRANICAMA, ILI DRUGIM INTERAKCIJAMA SA SCRIBDOM, ČAK I KADA SU SCRIBD ILI OVLAŠTENI PREDSTAVNIK SCRIBDA UPOZNATI SA MOGUĆNOŠĆU ZA TAKVE ŠTETE.

16.2 Ograničenje štete.

UKUPNA ODGOVORNOST SCRIBDA ILI NJEGOVIH PRIPOJENIH DRUŠTAVA, UGOVARAČA, ZAPOSLENIKA, AGENATA, PARTNERA TREĆE STRANE, IZDAVAČA LICENCI ILI DOBAVLJAČA NIKADA NEĆE ZA SVE ŠTETE, GUBITKE ILI POSTUPKE KOJI SU NASTALI U VEZI SA ILI SU PROISTEKLI IZ OVIH USLOVA, VAŠE UPOTREBE SCRIBDA ILI VAŠE INTERAKCIJE SA DRUGIM KORISNICIMA SCRIBDA (BILO PUTEM UGOVORA, KRŠENJA UKLJUČUJUĆI I ZANEMARIVANJ, GARANCIJU, ILI DRUGO) PREMAŠITI IZNOS KOJI STE PLATILI, AKO STE UOPŠTE PLATILI, ZA PRISTUP SCRIBDU U TRAJANJU OD TRI (3) MESECA KOJA PRETHODE DATUMU REKLAMACIJE ILI STOTINU DOLARA, ZAVISNO OD TOGA KOJI JE IZNOS VIŠI.

16.3 Referentne stranice.

OVA OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI PRIMENJUJU SE I U POGLEDU ŠTETE KOJU VI UZROKUJETE A RAZLOG TOME SU PRODAJA PROIZVODA ILI USLUGA ILI DOSTUPNOST ISTIH NA BILO KOJOJ REFERENTNOJ STRANICI ILI KOD TREĆIH STRANA OSIM SCRIBDA A PRIMLJENE SU KROZ ILI OGAŠAVANE NA SCRIBDU, ILI SU PRIMLJENE KROZ REFERENTNE STRANICE.

16.4 Osnove pregovaranja.

POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE DA JE SCRIBD PONUDIO SVOJE PROIZVODE I USLUGE, POSTAVIO CENE, I SKLOPIO OVE USLOVE OSLANJAJUĆI SE NA ODRICANJE OD GARANCIJE I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI KOJA SU OVDE IZNETA, TE DA ODRICANJA OD GARANCIJE I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI KOJA SU OVDE IZNETA ODRAŽAVAJU RAZUMNO I FER DODELJIVANJE RIZIKA IZMEĐU VAS I SCRIBDA TE DA ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA GARANCIJU I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI IZNESENO OVDE FORMIRAJU OSNOVU PREGOVARANJA IZMEĐU VAS I SCRIBDA. BEZ OVIH OGRANIČENJA SCRIBD NE BI BIO U MOGUĆNOSTI DA VAM PRUŽI USLUGE NA EKONOMSKI RAZUMNOJ OSNOVI.

16.5 Ograničenja po primenjivom zakonu.

ODREĐENE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJA NA PODRAZUMEVANIM GARANCIJAMA ILI ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE ODREĐENIH ŠTETA. AKO STE REZIDENT OBLASTI KOJA JE POD TAKVOM NADLEŽNOSTI, NEKA ILI SVA ODRICANJA ODGOVORNOSTI, ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA MOŽDA SE NE ODNOSE NA VAS I MOŽETE OSTVARITI DODATNA PRAVA. OGRANIČENJA ILI ISKLJUČIVANJA GARANCIJA, PRAVNOG LEKA ILI ODGOVORNOSTI SADRŽANE U OVIM USLOVIMA PRIMENJUJU SE NA VAS U POTPUNOSTI. TAKVA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA DOZVOLJENA SU PO ZAKONU NADLEŽNIH TELA U MESTU VAŠEG PREBIVALIŠTA.

17. Rešavanje sporova.

17.1 Merodavno pravo.

Za kupce kompanije Scribd, Inc., ovim uslovima će se upravljati i tumačiti u skladu sa zakonima države Kalifornija, bez primenjivanja na bilo koji princip kolizije zakona. Za kupce kompanije Scribd Mekico S.A. de C.V., ovi Uslovi će se regulisati i tumačiti u skladu sa zakonima Sjedinjenih Američkih Država (Mekico). Za kupce kompanije Scribd Netherlands B.V., ovi Uslovi će se regulisati i tumačiti u skladu sa zakonima Holandije.

17.2 Sporazum za arbitražu.

Vi i Scribd se slažete da će svaki spor, reklamacija ili neslaganje koji proizilaze iz ili se odnose na ove Uslove ili kršenje, prestanak, provođenje, tumačenje ili valjanost ili korištenje Scribda ili sadržaja dostupnih na Scribdu (kolektivno, „Sporovi“) da se rešavaju obavezujućom arbitražom, s tim da svaka strana zadržava pravo da: (i) podnese tužbu sudu za spor male vrednosti i (ii) zatraži sudsku ili drugu ravnopravnu pomoć u nadležnom sudu da spreči stvarni ili prekršaj pod pretnjom, proneveru ili kršenje autorskih prava strane, zaštitni znak, poslovne tajne, patente ili druga prava na intelektualnu svojinu (čin opisan u prethodnoj klauzuli (ii), „Delo zaštite IP"). Da ne ograničavamo prethodnu rečenicu, Vi ćete imati pravo i da ulazite u parnicu za bilo koji drugi Spor ukoliko Scribdu uputite pismeno obaveštenje o Vašoj želji da to uradite emailom ili običnom poštom na Scribd, Inc., 460 Bryant St, #100, San Francisko, CA 94107-2594 SAD u roku od trideset (30) dana od dana kada ste prvi put prihvatili ove Uslove (obaveštenje, „Obaveštenje o odustajanju od arbitraže“). Ukoliko Scribdu u roku od trideset (30) dana ne obezbedite Obaveštenje o odustajanju od arbitraže, smatraće se da ste svesno i namerno odustali od prava da imate parnični postupak za bilo koji Spor osim u slučaju kako je to izneto u klauzulama (i) i (ii) iznad. Ekskluzivna nadležnost i mesto suđenja za bilo koje Delo zaštite IP, ili, ukoliko blagovremeno Scribdu podnesete Obaveštenje o odustajanju od arbitraže biće državni i federalni sudovi locirani u Severnoj Kaliforniji i svaka strana ovde se odriče bilo kakve primedbe na nadležnost i mesto suđenja u takvim sudovima.

17.3 Odricanje od postupka kolektivne tužbe i zastupanja.

Ukoliko blagovremeno Scribdu ne dostavite Obaveštenje o odustajanju od arbitraže Vi potvrđujete i slažete se da ćete Vi i Scribd da odustanete od prava na porotno suđenje ili da učestvujete kao tužilac ili kolektivni tužilac u bilo kojoj kolektivnoj tužbi ili postupku zastupanja. Dalje, osim ako se i Vi i Scribd u pisanom obliku ne dogovorite drugačije, arbitar ne može da objedini više zahteva jedne osobe i na drugi način ne može predsedati bilo kojim oblikom bilo koje kolektivne tužbe ili postupka zastupanja. Ako se ovaj posebni paragraf smatra neprimenjivim, tada će se celi ovaj odeljak „Rešavanje sporova" smatrati nevažećim. Osim u slučaju kada je predviđeno kao u prethodnoj rečenici, ovaj odeljak „Rešavanje sporova“, ostaće na snazi nakon raskidanja ovih Uslova.

17.4 Pravila arbitraže.

Arbitražom će upravljati Američka asocijacija za arbitražu („AAA“) u skladu sa pravilima trgovačke arbitraže i dopunskim postupcima za korisničke sporove („AAA pravila“) a zatim na snazi, osim kao što je modifikovano ovim odeljkom „Rešavanje sporova“. (AAA pravila su dostupna na www.adr.org/Rules ili pozivom Američkoj asocijaciji za arbitražu na 1-800-778- 7879.) Federalni zakon o arbitraži će upravljati tumačenjem i izvršenjem ovog Odeljka.

17.5 Proces arbitraže.

Ona strana koja želi da pokrene postupak arbitraže mora da dostavi drugoj strani pisani Zahtev za arbitražu onako kako je to navedeno u AAA Pravilima. (AAA obezbeđuje opšti Zahtev za arbitražu i odvojen Zahtev za arbitražu za stanovnike Kalifornije.) Arbitar će biti ili penzionisani sudija ili advokat koji ima dozvolu za obavljanje pravnih poslova, a izabraće ga strane sa spiska arbitara AAA. Ako strane nisu u mogućnosti da se dogovore oko arbitra u roku od sedam (7) dana od predaje Zahteva za arbitražu, tada će AAA imenovati arbitra u skladu sa Pravilima AAA.

17.6 Lokacija i procedura arbitraže.

Ako se Vi i Scribd ne dogovorite drugačije, arbitraža će se provoditi u okrugu u Vašeg prebivališta. Ako Vaš zahtev ne prelazi 10 000 $, arbitraža će se izvršiti samo na osnovu dokumenata koje Vi i Scribd predate arbitru, osim ako ne zatražite saslušanje ili ako arbitar ne utvrdi da je saslušanje potrebno. Ako vaš zahtev prelazi 10 000 $, vaše pravo na saslušanje utvrdiće Pravila AAA. U skladu sa pravilima AAA, arbitar će imati pravo da usmeri razumnu razmenu informacija strana, u skladu sa ubrzanom prirodom arbitraže.

17.7 Odluka arbitra.

Arbitar će doneti presudu u roku navedenom u pravilima AAA. Odluka arbitra će sadržati važne nalaze i zaključke na osnovu kojih je arbitar doneo presudu. Procenu arbitražne presude može doneti svaki sud koji je nadležan za to. Dodela odštete za arbitražu mora biti u skladu sa gore navedenim odeljkom „Ograničenje odgovornosti“ o vrstama i iznosima štete za koje strana može biti odgovorna. Ako imate prednost u arbitraži imaćete pravo na naknadu i troškove advokata, u meri koju predviđa primenjivi zakon. Scribd neće tražiti i ovim se odriče svih prava koja može imati prema važećem zakonu za nadoknadu, advokatske naknade i troškove ako prevlada u arbitraži.

17.8 Naknade.

Vaša odgovornost da platite bilo koju naknadu za AAA podnošenje, administrativnu ili arbitražnu naknadu, biće samo u domenu koji je postavljen u AAA Pravilima. Međutim, ukoliko Vaša tužba ne prelazi 75 000 $, Scribd će da plati sve takve naknade osim ako arbitar ne utvrdi da je materija Vaše tužbe ili zahtevanog oslobođenja u Vašem zahtevu za arbitražu neozbiljna i neosnovana ili je podnesena sa neprikladnim ciljem (kako je izmereno standardima koji su postavljeni u Federalnom pravilu o parničnom postupku 11 (b)).

17.9 Izmene.

Bez obzira na gore navedene odredbe odeljka „Izmene ovih Uslova“, ako Scribd promeni ovaj odeljak „Rešavanje sporova“ nakon datuma kada ste prvi put prihvatili ove Uslove (ili prihvatili sve naknadne izmene ovih Uslova), možete odbiti svaku takvu izmenu slanjem pismenog obaveštenja nama (uključujući i putem e-maila na support@scribd.com) u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu takve izmene, što je naznačeno gore navedenim datumom „Poslednje ažuriranje“ ili na datum slanja poruke Scribda kojom Vas obaveštava o takvoj izmeni. Odbijanjem bilo kakve izmene pristajete na to da ćete bilo koji spor između Vas i Scribda rešiti arbitražom u skladu sa odredbama ovog odeljka „Rješavanje sporova“ od dana kada ste prvi put prihvatili ove Uslove (ili prihvatili sve naknadne izmene ovih Uslova).

18. Razno.

18.1 Obaveštenja.

Scribd vam može pružiti obaveštenja, uključujući ona koja se tiču izmena Scribdovih uslova, e- poštom, redovnom poštom ili objavama na internet stranici povezanoj sa Scribdom. Smatraće se da su obaveštenja data dvadeset i četiri sata nakon slanja e-pošte, osim ako Scribd nije obavešten da adresa e-pošte nije važeća. Alternativno, možemo vam poslati pravno obaveštenje putem pošte na poštansku adresu, ako je vi dostavite. U tom slučaju će se smatrati da je obaveštenje dato tri dana nakon datuma slanja. Obaveštenje objavljeno na Scribdu smatra se datim deset dana nakon početnog objavljivanja.

18.2 Odricanje odgovornosti.

Neuspeh Scribda da izvrši ili primeni bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova neće predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe. Svako odricanje od bilo koje odredbe ovih Uslova biće na snazi samo ako je u pisanoj formi i ako ga Scribd potpiše.

18.3 Odvojivost odredaba.

Ukoliko se smatra da je bilo koja odredba ovih Uslova ili bilo kojih Smernica nezakonita, nevaljana ili iz bilo kog razloga neizvršiva, tada će ta odredba biti ograničena ili uklonjena iz ovih Uslova u minimalnoj meri i neće imati uticaj na valjanost i izvršivost bilo kojih preostalih odredaba.

18.4 Raspodela.

Ove Uslove i srodne smernice, kao i sva prava i licence date ovim Uslovima, ne možete prenositi ili dodeljivati Vi nego ih Scribd može dodeliti bez ograničenja. Svako dodeljivanje koje bude pokušano u suprotnosti sa ovim Uslovima smatra se nevažećim.

18.5 Ostajanje na snazi.

Po prestanku ovih Uslova, svaka odredba koja bi po svojoj prirodi ili izričitim uslovima trebala ostati na snazi, ostaće na snazi nakon takvog raskida, isteka roka, uključujući, ali ne ograničavajući se na odeljke 6-18.

18.6 Naslovi.

Ovde navedene reference zaglavlja služe samo za praktične svrhe i ne predstavljaju deo ovih Uslova i neće se smatrati da ograničavaju ili vrše uticaj na bilo koju od odredaba ovih Uslova.

18.7 Kompletan ugovor.

Ovi Uslovi (uključujući Smernice, Obaveštenja i ovde uključene Uslove) i Pretplatnički ugovor prema potrebi, čine kompletan ugovor između Vas i Scribda u pogledu glavnog predmeta i neće se menjati osim u pismenoj formi, potpisani od strane obe stranke, ili po promeni ovih Uslova ili Smernica koje izvrši Scribd kao što je navedeno u Odeljku 5 iznad.

18.8 Tužbe.

VI I SCRIBD SE SLAŽETE DA BILO KOJI UZROK ZA POKRETANJE PRAVNE PROCEDURE KOJI NASTAJE IZ ILI JE VEZAN ZA SCRIBD MORA ZAPOČETI UNUTAR JEDNE (1) GODINE NAKON ŠTO UZROK ZA POKRETANJE PRAVNE PROCEDURE DOSPE. U SUPROTNOM TAKAV UZROK ZA POKRETANJE PRAVNE PROCEDURE JE TRAJNO ZABRANJEN.

18.9 Objavljivanje podataka.

Usluge nudi Scribd Inc., sa sedištem u: Scribd, Inc., 460 Bryant St, #100, San Francisko, CA 94107-2594 SAD, i email adresom: support@scribd.com. Ukoliko ste stanovnik Kalifornije, ove iste informacije mogu da se pošalju na vaš email tako što ćete na gore navedenu email adresu poslati pismo sa zahtevom za primanje ovih informacija i Vašom email adresom.

19. Poklon članstvo.

Molimo, pogledajte Uslovi za poklon karticu/Poklon članstvo.

 

 

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?