Obaveštenje o zabranjenim aktivnostima i sadržaju

Article author
Jason
 • Updated

Scribd je dom raznovrsne zajednice autora, izdavača i čitalaca. Sve zajednice imaju standarde, pa tako ni Scribd nije izuzetak. Naš cilj je da stvorimo mesto na kojem bilo svako može u ugodnom i sigurnom okruženju čitati ili slušati knjige, bilo na Scribd.com ili putem Scribd aplikacije.

Razvili smo pravila koja regulišu sadržaj koji naši članovi postavljaju i objavljuju na Scribdu. Sadržaj koji se ne pridržava ovih pravila može se ukloniti u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Scribd može u bilo kom trenutku da onemogući nalog korisnika koji krše Scribdove Uslove korištenja, Opšti ugovor o prenosu podataka ili ova pravila; i/ili ne uspeju da saniraju aktivnosti kršenja nakon obaveštenja.

Nelegalne i nezakonite aktivnosti su strogo zabranjene. Scribd po potrebi sarađuje sa ogranima za sprovođenje istraga o nezakonitim aktivnostima.

Opšte obaveštenje o uznemiravanju

Scribd strogo zabranjuje upotrebu bilo kog elementa platforme Scribd, uključujući naslove, opise, knjige, audio knjige i dokumente na način koji ima tendenciju u kleveti, uznemiravanju, zlostavljanju, pretnji ili okrutnom negiranju drugih. Scribd strogo zabranjuje aktivnost koja ima za cilj ili nastoji da promoviše mržnju, bahatost ili nanošenje štete drugima. Scribd zadržava pravo da utvrdi koji su sadržaji i aktivnosti na web stranici uvredljivi.

Ograničenja aktivnosti

Scribd će poduzimati odgovarajuće kaznene mere, uključujući i brisanje, nakon što se utvrdi da će nalog člana grubo prekršiti politike Scribda; ili kada član više puta prekrši politiku ili ograničenje ako je već jednom obavešten.

Kada kreirate Scribd nalog, putem Scribd.com ili Scribd aplikacije, slažete se da nećete:

 • da kreirate nalog ili više naloga koji za cilj imaju uznemiravanje ili sramoćenje drugih;
 • da kreirate nalog ili više naloga koji su isključivo namenjeni ili imaju tendenciju izlaganja ličnih podataka o živoj osobi;
 • da kreirate nalog ili više naloga sa lažnim, vulgarnim, opscenim ili uvredljivim imenima profila (korisničkim imenima), opisima profila ili profilnim fotografijama;
 • da kreirate nalog ili više naloga koji olakšavaju rad skripte, botova, spajdera, skrejpera ili drugih vrsta automatizacije;
 • da kreirate nalog ili više naloga koji imaju za cilj ili imaju tendenciju da dovedu u zabludu potrošače sadržaja učitanog na nalogu;
 • da kreirate nalog ili više naloga koji imaju za cilj sprečiti prethodnu zabranu ili obustavu;
 • da kreirate duple naloge, bilo ručnim ili automatiziranim procesima;
 • da objavite podatke o Vašem nalogu ili bilo koje podatke o nalogu člana Scribda na javnoj web lokaciji;
 • da lažno predstavljate drugu živu osobu, bilo da je član Scribda ili ne; ili da lažno predstavljate grupu ili organizaciju na pogrešan ili varljiv način;
 • da lažno zatražite pripadnost bilo kojoj osobi ili subjektu;
 • da koristite Scribd ako ste mlađi od trinaest (13) godina;
 • da prenosite sadržaj ako ste mlađi od osamnaest (18) godina;
 • da koristite Scribd na nelegalan ili nezakonit način.

Ograničenja sadržaja

Scribd postavlja određena ograničenja za sadržaj koji naši članovi mogu da postavljaju i prenose. Slažete se da nećete prenositi sadržaj koji: 

 • je ilegalan ili promoviše ili omogućava nezakonite ili nelegalne aktivnosti;
 • krši bilo koji važeći zakon ili propis;
 • krši autorska prava, prava na patent, trgovačke marke, poslovne tajne ili druga prava intelektualne svojine druge osobe ili subjekta (za više informacija pogledajte Scribd Centar za zaštitu autorskih prava);
 • krši prava na privatnost ili druga lična prava drugih ili podstiče druge na isto; čak i ako se informacije smatraju „javnim“ ili su javno objavljene drugde;
  • Lični podaci u javnim spisima bilo koje vrste moraju da budu u potpunosti uređeni i potpuno nečitki kako ljudima tako i računarima pre slanja na Scribd .
  • Lični podaci obuhvataju, ali nisu ograničeni na kućne adrese, nacionalne/društvene identifikacione brojeve, podatke o kreditnoj kartici, telefonske brojeve, lične potpise, evidenciju o hapšenju, političku pripadnost, školske ocene, rezultate ispita, medicinsku dokumentaciju, invaliditet i seksualnu orjentaciju.
  • Ne možete da postavljate fotografije drugih osoba bez njihovog izričitog odobrenja ili odgovarajuće dozvole.
 • sadrži, prikuplja ili traži lične podatke o osobama mlađim od 18 godina;
 • traži lične podatke o bilo kome u komercijalne ili nezakonite svrhe;
 • izlaže dnevnike, tweetove, postove, tekstove, e-poštu i ostale privatne ili izbrisane komunikacije bez izričitog pristanka svih strana;
 • je namenjen ili teži kleveti, uznemiravanju, zlostavljanju, pretnji ili okrutnom oskvrnuću drugih;
 • je namenjen ili nastoji da promoviše mržnju, bahatost ili nanošenje štete drugima na osnovu rase, etničke pripadnosti, nacionalnog porekla, roda, rodnog identiteta, seksualne orjentacije, verske pripadnosti, uzrasta, klase, kaste, bolesti ili invaliditeta;
 • je namenjen ili nastoji da promoviše ili slavi teroristička dela i/ili terorističke organizacije;
 • ima za cilj ili nastoji da promoviše ili izazove samopovređivanje i/ili samoubistvo;
 • je namenjen ili teži da prevari ili zavara korisnike Scribd sadržaja;
 • je namenjen ili nastoji da olakša pirateriju knjiga, filmova, muzike, softvera ili bilo koje vrste medija;
 • uključuje linkove koju su nejasni, prikriveni, zavaravajući, varljivi ili zlonamerni;
 • je osmišljen, dizajniran ili sastavljen na način koji prikriva nameru ili poreklo sadržaja;
 • je dizajniran, postavljen ili sastavljen na način koji je optimizovan za rangiranje pretraživača;
 • daje neželjene ponude, uključujući ponude koje vode na web stranice trećih strana;
 • izlaže lozinke web stranice, podatke o nalogu ili druge podatke o privatnom nalogu;
 • menja ili zlonamerno ukrašava javne zapise (uključujući naslove i opise), osim ako izmena ne uređuje lične podatke;
 • prikazuje nepristojne, jezive, nasilne i mrzovoljne slike ili slike seksualnog nasilja i napada; prikazuje pornografske ili jezive seksualne slike;
 • je netačan;
 • pogrešno predstavlja ili prikriva izvor, identitet, autorstvo ili sadržaj informacija;
 • se dobija sa naloga drugog člana Scribda;
 • je duplikat ili u osnovi sličan drugom sadržaju koji ste učitali Vi ili Vama bliski saradnici; bilo na jednom ili na više naloga.

Akademsko varanje i plagijati

Scribd strogo zabranjuje sadržaje koji olakšavaju akademsko varanje i plagiranje. Takođe ne odobravamo i ne podržavamo upotrebu sadržaja iz Scribda u svrhu akademskog varanja ili plagiranja.

Slažete se da nećete da prenosite sadržaj, našu upotrebu Scribd.com ili Scribd aplikacije ni na koji način koji:

 • krši autorska prava ili druga prava intelektualne svojine pružaoca obrazovnih sadržaja, obrazovnih ustanova, instruktora, učenika ili drugih vlasnika prava;
 • daje garancije, bilo izričite ili implicirane, na ocene ili rezultate ispita. 
 • krši akademski kodeks ponašanja ili akademski etički kodeks.

 

Ovo obaveštenje nije namenjeno nabrajanju svih uslova pod kojima se utvrđuje da li su sadržaj ili aktivnosti zabranjeni. Scribd zadržava pravo na uklanjanjanje sadržaja i ograničavanja pristupa nalogu iz bilo kog razloga, u skladu sa članom 12.1 Opštih uslova za upotrebu. Sva pitanja vezana za ovo obaveštenje uputite na support@scribd.com.

Da li ti je pomogao ovaj članak?