OVDE PRIJAVITE KRŠENJA AUTORSKIH PRAVA I ZLOUPORABE

Article author
Jason
  • Updated

Sadržaj na Scribd.com i SlideShare.net (zajedno „Scribd“) pružaju naši članovi bez prethodnog odobrenja od strane Scribd. Prava intelektualne svojine shvatamo vrlo ozbiljno i pridržavamo se kao pružalac usluga svih primenjivih odredbi Zakona o autorskim pravima o digitalnim milenijumima (DMCA) iz 1998. Ekspeditivno uklanjamo materijal koji krši autorska prava kada smo obavešteni i ukidamo ponovljene prekršioce u skladu sa „tri štrajka“ politike. Budući da je Scribd sa sedištem u Sjedinjenim Državama, popunjeno DMCA obaveštenje je minimum koji Scribd može prihvatiti kao dokaz o autorskim pravima, čak i ako vaša država posluje po različitim zakonima. Scribd ne može da obrađuje obaveštenja koja zanemaruju DMCA kriterijume i pružaju nepotpune informacije.

Koristite ovaj obrazac da biste prijavili kada je neko bez dozvole objavio vaš sadržaj zaštićen autorskim pravima na Scribd ili SlideShare. Ovaj obrazac obuhvata sve potrebne informacije i odmah nas obaveštava. Vaši podaci se neće koristiti u bilo koje druge svrhe. Važeća obaveštenja se obično obrađuju u roku od dva radna dana.


Овај образац захтева подршку за ЈаваСцрипт. Кликните овде да приступите обрасцу или пошаљите DMCA обавештење на ниже наведену адресу.


Ne možete koristiti ovaj obrazac za prijavljivanje kršenja dela za koja nemate autorska prava. Ako sumnjate da je delo druge osobe postavljeno bez dozvole, obratite se direktno autoru ili izdavaču. Mnogi izdavači pružaju posebne obrasce ili adrese e-pošte na svojim veb lokacijama za čitaoce zabrinute zbog mogućih kršenja.

Uverite se da prijavljeni sadržaj nije objavio vaš izdavač, agencija ili neko treće lice koje posluje prema ugovoru o licenci. Ako ste autor sadržaja koji je vaš izdavač objavio na Scribd, vaš zahtev za uklanjanje može biti odbijen.

Vaš zahtev za uklanjanje mora sadržavati direktne veze do predmeta koji potpadaju pod vaš zahtev. Scribd nije u mogućnosti da obrađuje obaveštenja koja upućuju na rezultate pretrage. Nepotpuna obaveštenja biće vam vraćena na dovršavanje.

Prema članu 512 (f) DMCA, svako lice koje svesno materijalno pogrešno predstavlja da materijal ili aktivnost krši autorska prava može biti predmet odgovornosti. Zloupotreba DMCA obrasca može dovesti do ukidanja vašeg Scribd računa i moguće pravne radnje.

Ako ne možete da koristite obrazac, Scribd takođe obrađuje važeća obaveštenja poslata poštom na:

Scribd, Inc.
Attn: Scribd DMCA copyright infringement notification
460 Bryant Street, #100
San Francisco, CA 
94107-2594
USA

ili faksom na:

415.896.9896
Attn: Scribd DMCA copyright infringement notification

ili e-poštom na:

copyright@scribd.com
Subject: Scribd DMCA copyright infringement notification

Da li ti je pomogao ovaj članak?