Notificare privind confidențialitatea SEE+

Article author
Jason
 • Actualizat

ULTIMA ACTUALIZARE: 31 octombrie 2023

Scribd Inc. („Compania”, „Noi”, „Nostru” sau „Noi”) oferă rezidenților Spațiului Economic European, Elveției și Regatului Unit (SEE+) următoarele dezvăluiri pentru a completa Politica globală de confidențialitate ( https://scribd.com/privacy ). Aceste dezvăluiri sunt încorporate și sunt supuse Termenilor noștri globali de utilizare ( https://scribd.com/terms ), iar toți termenii cu majuscule au sensul dat în aceștia. Aceste dezvăluiri se aplică tuturor site-urilor, aplicațiilor și serviciilor furnizate de Scribd, Inc., inclusiv Everand™, Scribd® și Slideshare®.

1.0 Controlor de date

Operatorul de date este Scribd, Inc. cu sediul la 460 Bryant St #300, San Francisco, CA 94107, Statele Unite ale Americii. Persoanele din UE/SEE+ trebuie să contacteze Scribd Netherlands BV prin e-mail la privacy@scribd.com sau prin poștă la Schiphol Boulevard 195, 1118 BG Schiphol, Țările de Jos (Atenție: confidențialitatea datelor). Persoanele din afara UE trebuie să consulte informațiile de contact din Politica globală de confidențialitate.

2.0 Baze juridice pentru prelucrare conform legislației Uniunii Europene și Regatului Unit

Bazele legale pentru prelucrarea de către noi a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal sunt:

 1. Executarea unui contract, în care am încheiat un contract cu dvs. și trebuie să procesăm informațiile dvs. personale pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dvs. [art. 6 (1) lit. b GDPR/UK GDPR],
 2. Interesele noastre legitime [Art. 6 (1) lit. f GDPR/UK GDPR] pentru transferul informațiilor dvs. personale, care sunt următoarele:
  1. în scopuri administrative interne și de suport;
  2. respectarea unei obligații legale la care se supune Scribd, de exemplu dacă suntem obligați prin lege să dezvăluim informații personale agențiilor de aplicare a legii sau autorităților guvernamentale;
  3. în scopul exercitării drepturilor noastre legale sau al apărării pretențiilor legale;
  4. interesele noastre legitime pentru transferul informațiilor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu un transfer al întregii sau unei părți a organizației noastre sau a activelor noastre, care sunt următoarele: tranziția ordonată a întregii sau a unei părți a afacerii noastre; și
  5. interesele noastre legitime de a proteja și a apăra drepturile sau proprietatea Companiei sau a terților, inclusiv aplicarea Politicilor, Termenilor și Ghidurilor și în caz de urgență, inclusiv pentru a proteja siguranța angajaților Noștri sau a oricărei persoane care sunt următoarele: pentru a proteja proprietatea, drepturile și siguranța oricărei persoane și pentru a preveni frauda.

3.0 Destinatari în țări terțe

Informațiile personale pe care le colectăm sau le primim despre dvs. pot fi transferate și prelucrate de către destinatari care se află în interiorul sau în afara SEE+ și care nu sunt recunoscuți din perspectiva legislației SEE+ ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor. Când interacționați cu site-ul nostru sau ne contactați, transferați informații personale în Statele Unite, iar Scribd poate apoi transfera informațiile dumneavoastră personale înapoi în țara de origine. În măsura în care informațiile dvs. personale sunt transferate în țări care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației UE, elvețiane sau britanice, vom baza transferul respectiv pe garanții adecvate [Art. 46 GDPR/UK GDPR], cum ar fi clauzele contractuale standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană. Puteți solicita o copie a acestor măsuri de protecție adecvate, contactându-ne conform secțiunii de contact.

4.0 Perioada de stocare a datelor

Informațiile dumneavoastră personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru a vă furniza serviciile solicitate. Atunci când Scribd nu mai trebuie să utilizeze informațiile dvs. personale pentru a respecta obligațiile contractuale, le vom elimina din sistemele și înregistrările noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le deidentifica în mod corespunzător, astfel încât să nu mai puteți fi identificat din acestea, cu excepția cazului în care avem nevoie pentru a păstra informațiile Dvs., inclusiv informațiile personale, pentru a respecta perioadele legale de păstrare, de exemplu, în scopuri fiscale, pentru o perioadă de timp prevăzută legal după aceea, sau dacă avem nevoie de ele pentru a păstra dovezi în termenul de prescripție.

5.0 Drepturile subiectului datelor

În conformitate cu legea aplicabilă, vă puteți bucura de următoarele drepturi în legătură cu informațiile dvs. personale. Cu toate acestea, aceste drepturi nu sunt absolute și interesele altor persoane vă pot limita sau restricționa drepturile.

 1. Dreptul de a solicita acces la informațiile dvs. personale: aveți dreptul de a confirma cu noi dacă informațiile dvs. personale sunt prelucrate și, dacă este, de a solicita acces la acele informații personale, inclusiv categoriile de informații personale prelucrate, scopul prelucrării și destinatarii sau categoriile de destinatari. Aveți dreptul de a obține o copie a Informațiilor personale în curs de prelucrare.
 2. Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea informațiilor dumneavoastră personale inexacte sau incomplete.
 3. Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat: aveți dreptul de a ne cere să ștergem informațiile dumneavoastră personale.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării: În circumstanțe limitate, aveți dreptul de a solicita să restricționăm prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: este posibil să aveți dreptul de a primi informații cu caracter personal care vă privesc, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și este posibil să aveți dreptul de a transmite acele informații personale către o altă entitate fără piedică din partea noastră.
 6. Dreptul de a vă opune: În anumite circumstanțe, puteți avea dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, în orice moment, față de prelucrarea informațiilor dvs. personale, inclusiv crearea de profiluri, de către noi și ni se poate cere să încetăm prelucrarea informațiilor dvs. personale.

Mai mult, dacă Informațiile dvs. personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării informațiilor personale care vă privesc pentru un astfel de marketing, care include crearea de profiluri în măsura în care are legătură cu un astfel de marketing direct. În acest caz, informațiile dvs. personale nu vor mai fi procesate în astfel de scopuri de către noi.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere din țara dvs. Dacă v-ați declarat consimțământul pentru orice activități de prelucrare a informațiilor cu caracter personal, vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment, cu efect viitor. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului. Vă puteți exercita drepturile contactându-ne așa cum este descris în Secțiunea 1.0.

6.0 Nefurnizarea informațiilor personale

În cazul în care suntem obligați prin lege să colectăm informațiile dvs. personale sau trebuie să colectăm informațiile dvs. personale în conformitate cu termenii unui contract pe care îl avem cu dvs. și nu furnizați acele informații cu caracter personal atunci când o solicităm, este posibil să nu putem executa contractul pe care îl avem sau încercăm să îl încheiem cu dvs. Acest lucru se poate aplica în cazul în care nu furnizați informațiile personale de care avem nevoie pentru a furniza serviciile pe care ni le-ați solicitat. În acest caz, este posibil să fim nevoiți să anulăm furnizarea serviciilor relevante către Dvs., caz în care vă vom notifica.

7.0 Modificări ale acestei notificări

Este posibil să actualizăm ocazional această notificare. Dacă facem modificări semnificative la această Notificare, Vă vom notifica conform prevederilor legale aplicabile. Vă încurajăm să revizuiți periodic această Notificare pentru a rămâne informat cu privire la modul în care folosim și protejăm informațiile Dvs. și pentru a vă menține la curent cu orice modificări aduse Notificarii. Modificările aduse acestei notificări vor intra în vigoare imediat după ce o postăm pe https://scribd.com/privacy. Puteți determina când am modificat ultima dată această Notificare, referindu-vă la legenda „ULTIMA ACTUALIZARE” de mai sus. Utilizarea de către dvs. a site-ului în urma modificărilor acestei notificări va constitui acceptarea de către dvs. a acestor modificări; cu condiția, totuși, că orice modificare materială a acestei Notificări nu se va aplica retroactiv oricărei revendicări sau dispute între Dvs. și Noi în legătură cu această Notificare care a apărut înainte de data „ULTIMA ACTUALIZARE” aplicabilă acelei versiuni a prezentei Notificări. Este posibil ca această notificare să nu reflecte legislația în curs sau recentă.

8.0 Cum să ne contactați

Vă salutăm întrebările despre această Notificare prin e-mail la support@scribd.com sau prin poștă la: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Răspundem la toate întrebările în termen de 30 de zile. Dacă sunteți rezident în California, este posibil să primiți aceleași informații prin e-mail, trimițând o scrisoare la adresa de mai sus cu adresa dvs. de e-mail și o solicitare pentru aceste informații.

 

A fost util acest articol?