Contractul de abonat

Article author
Jason
 • Actualizat

Acest acord se aplică numai abonaților plătitori și a fost denumit anterior Contract de licență cu acces plătit pentru utilizatorul final.

1 august 2019

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST CONTRACT DE ABONAT („CONTRACT”) ÎNAINTE DE A CUMPĂRA UN ABONAMENT. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI, NU PUTEȚI ACCESA CONȚINUTUL ABONAMENTULUI.

1. Sunt încorporați alți termeni. 

Următorii termeni, politici și reguli suplimentare sunt incluse în acest document în mod expres și reprezintă o parte obligatorie a prezentului acord, ca și cum ar fi reproduși integral în acest document: 

 1. Termeni generali de utilizare
 2. Politica de confidențialitate

Cu excepția cazului în care sunt definiți în prezentul contract, toți termenii scriși cu majuscule în prezentul acord au semnificația dată în Termenii generali de utilizare și în Politica de confidențialitate.

2. Abonament. 

Scribd vă oferă acces la cărți electronice, cărți audio, articole și alt conținut de la editorii participanți („Conținutul abonamentului”) prin intermediul unui Abonament („Abonament”), în cadrul căruia Scribd și editorii participanți vă acordă o licență personală limitată, neexclusivă, netransmisibilă și revocabilă pentru a accesa și utiliza tot conținutul abonamentului disponibil conform Abonamentului dvs. pentru scopuri de divertisment și informare personală. Abonamentul dvs. este separat și distinct de contul dvs. Scribd gratuit („Cont”). În cele mai multe cazuri, puteți continua să utilizați contul dvs. după ce dvs. sau Scribd reziliați abonamentul. Termenii „Abonament”, „Calitate de membru abonat” și „Calitate de membru” se aplică tuturor abonamentelor plătite care permit titularilor de cont să acceseze conținutul abonamentului.

Conținutul abonamentului poate include accesul la foi de muzică și la anumite documente care vă sunt oferite la abonament, fără costuri suplimentare.

3. Restricții.

Accesul și utilizarea de către dvs. a conținutului abonamentului dvs. sunt supuse următoarelor restricții:

 1. Conținutul abonamentului este furnizat pentru utilizarea dvs. personală noncomercială doar prin intermediul Scribd.com sau aplicației mobile Scribd („Aplicație”); 
 2. Nu puteți utiliza Conținutul abonamentului în scop comercial sau promoțional;
 3. Nu aveți voie să vindeți sau să distribuiți conținutul abonamentului;
 4. Nu aveți voie să partajați, împrumutați sau închiriați copii ale Conținutului abonamentului;
 5. Nu aveți voie să dezactivați sau să evitați Managementul drepturilor digitale furnizat cu Conținutul abonamentului; 
 6. Nu puteți depăși limitele de utilizare stabilite de furnizorii de conținut (editorul participant sau Utilizatorul);
 7. Nu puteți face copii ale unei părți sau întregului conținut al Abonamentului;
 8. Nu aveți voie să faceți o afișare sau redare publică a Conținutului abonamentului;
 9. Nu aveți voie să partajați conturi care permit accesul la Conținutul abonamentului.

În plus față de cele de mai sus, accesul dvs. la Abonament este condiționat de plata la timp pentru abonament; și nu veți avea acces la Conținutul abonamentului dacă abonamentul dvs. este anulat, lăsat să expire sau încetat pe motiv de neplată.

Abonamentul dvs. vă dă dreptul să accesați un număr nelimitat de cărți și cărți audio din biblioteca Scribd în perioada abonamentului. Este posibil ca un anumit conținut al abonamentului să nu fie imediat disponibil pentru un procent mic de utilizatori care consumă un volum neobișnuit de mare de conținut de abonament. Scribd își rezervă și are dreptul, în exclusivitate, să adauge, să modifice, să retragă sau să întârzie, în orice moment, un anumit conținut al abonamentului de a fi accesat de către dvs., din orice motiv, inclusiv, fără limitare, pe baza costurilor generate de acest conținut pentru Scribd sau de modul în care utilizați site-ul web Scribd.com. Scribd nu garantează disponibilitatea anumitor titluri sau data disponibilității acestora.

4. Plăți și facturare

 1. Taxele, tarifele și termenii care diferă de cei descriși în prezentul acord vă vor fi dezvăluiți la înregistrare sau în alte comunicări puse la dispoziția dvs. Atunci când achiziționați un Abonament (o astfel de achiziție, o „Tranzacție”), vă putem solicita să furnizați informații suplimentare relevante pentru Tranzacția dvs., incluzând, dar fără a se limita la, numărul cardului dvs. de credit, data de expirare a cardului dvs. de credit și adresa dvs. de facturare (astfel de informații, „Informații de plată”). Dvs. declarați și garantați că aveți dreptul legal de a folosi toate metodele de plată indicate de aceste informații de plată. Când inițiați o tranzacție, ne autorizați să furnizăm informațiile dvs. de plată către terți, astfel încât să putem finaliza Tranzacția dvs. și să vă facturăm metoda de plată pentru tipul de tranzacție selectat; Este posibil să fie necesar să furnizați informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a finaliza Tranzacția (aceste informații sunt incluse în definiția Informațiilor de plată).
 2. Prețurile abonamentului sunt afișate în dolari (S.U.A.) sau, ori de câte ori este posibil, în moneda dvs. locală echivalentă. Moneda folosită pentru a vă percepe plățile pentru abonament depinde de țara de facturare în care se află metoda dvs. de plată. Prețurile Scribului diferă de la o țară la alta, iar taxa de Abonament afișată pe ecranul dvs. poate diferi de suma finală percepută dacă vă înscrieți într-o țară diferită de cea de origine a metodei dvs. de facturare. Moneda dvs. de facturare se poate modifica dacă actualizați metoda de plată sau modificați țara de facturare în informațiile dvs. de plată. Țara dvs. de facturare trebuie să corespundă țării în care se află metoda dvs. de plată.

  Prin încheierea acestui Acord, Dvs. recunoașteți că Scribd își rezervă dreptul, la discreția sa, de a converti moneda afișată în cea a țării dvs. de facturare sau a țării de origine a metodei dvs. de plată, după cum este necesar. Recunoașteți că Scribd nu poate controla nicio taxă de conversie valutară sau de tranzacție străină care vă poate fi taxată de către emitentul cardului sau de către bancă pentru plata abonamentului dvs. și sunteți de acord să nu dețineți Scribd sau afiliații, contractorii, angajații, agenții sau terții parteneri de partid, licențiatori sau furnizori răspunzători pentru astfel de taxe.

   
 3. Dacă alegeți să achiziționați un Abonament anual sau lunar, vi se va percepe taxa de Abonament anuală sau lunară („Taxa de Abonament”) la începutul porțiunii de plată a Abonamentului dvs. și, respectiv, în fiecare an sau lună, ulterior, la rata curentă la acea dată. Dacă alegeți să achiziționați un abonament anual, vă vom percepe automat taxa la aniversarea începerii perioadei de plată a abonamentului dvs., folosind informațiile de plată furnizate. Dacă alegeți să achiziționați un abonament lunar, vă vom percepe taxa automat în fiecare lună, în ziua calendaristică corespunzătoare începerii perioadei de plată a abonamentului dvs., folosind informațiile de plată furnizate. În cazul în care Abonamentul dvs. a început într-o zi care nu este cuprinsă într-o anumită lună, putem percepe taxa într-o zi din luna aplicabilă sau în altă zi pe care o considerăm adecvată. De exemplu, dacă ați început abonamentul dvs. la 31 ianuarie, următoarea dvs. dată de plată va fi probabil 28 februarie, iar metoda dvs. de plată ar fi facturată la acea dată. 
   
 4. Prin încheierea Contractului și alegând să cumpărați un Abonament anual sau lunar, dvs. conștientizați că abonamentul dvs. are caracteristici de plată recurente și acceptați responsabilitatea pentru toate obligațiile de plată recurente înainte de anularea abonamentului dvs. de către dvs. sau Scribd.  De asemenea, este posibil să autorizăm periodic metoda dvs. de plată în anticiparea taxelor aplicabile sau a taxelor aferente. Abonamentul dvs. continuă până când îl veți anula sau vă vom înceta accesul sau utilizarea Serviciilor sau Abonamentului în conformitate cu prezentul Acord (și cu Condițiile generale de utilizare care fac parte din prezentul Acord). 
   
 5. Scribd poate oferi un abonament de încercare gratuit („Încercare gratuită”) pentru o anumită perioadă de timp („Termen de încercare gratuită”). Dacă vă oferim o perioadă de probă gratuită, termenii specifici pentru perioada de probă gratuită vor fi furnizați la înscriere și/sau în materialele promoționale care descriu perioada de probă gratuită. Perioadele de încercare gratuită nu pot fi combinate cu alte oferte. Dacă anulați perioada de probă gratuită înainte de expirarea termenului de încercare gratuită, puteți fi eligibil să utilizați orice porțiune neutilizată a acestui termen de încercare gratuită data viitoare când vă înscrieți pentru un abonament Scribd, cu condiția ca Scribd să ofere în continuare perioada de încercarea gratuită care v-a fost oferită anterior. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în termenii specifici pentru oferta de încercare gratuită, încercările gratuite sunt disponibile numai pentru utilizatorii care nu au beneficiat anterior de o perioadă de încercare gratuită. Cu excepția cazului în care vă anulați abonamentul înainte de încheierea perioadei de încercare gratuită, noi (sau procesatorul nostru de plăți terță parte) vom începe să vă facturăm metoda dvs. de plată în mod recurent pentru taxa de abonament (plus taxele aplicabile și alte taxe) până vă anulați abonamentul. Instrucțiunile privind anularea abonamentului sunt prezentate mai jos în secțiunea intitulată „Anularea abonamentelor”. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a încheia perioadele de probă gratuite în orice moment, fără notificare și la discrețian noastră.

5. Rambursări și înlocuiri. 

Toate taxele și tarifele nu sunt rambursabile și nu există rambursări sau credite, cu excepția celor prevăzute în Politica de rambursare. În anumite cazuri, dacă există un defect în conținutul abonamentului, puteți primi mai degrabă o înlocuire decât o rambursare.

6. Anularea abonamentelor.

 1. Anularea. Vă puteți anula abonamentul prin intermediul setărilor contului după conectarea la site sau aplicație. De asemenea, puteți iniția anularea abonamentului, trimițând un e-mail la support@scribd.com sau trimițând o solicitare de anulare prin intermediul Site-ului de asistență Scribd. Veți fi responsabil pentru toate taxele de abonament (plus taxele aplicabile și/sau alte taxe) suportate înainte de data efectivă a anulării. Dacă anulați, anularea dvs. va intra în vigoare imediat, dar Scribd vă va permite să accesați Conținutul abonamentului până la încheierea perioadei abonamentului plătite cel mai recent, iar apoi va înceta accesul dvs. la Conținutul abonamentului, inclusiv la orice Conținut al abonamentului. Anularea abonamentului nu vă va anula contul. Veți putea accesa în continuare un astfel de Conținut de abonament după anularea abonamentului dvs., cu excepția cazului în care contul dvs. este închis. Consultați Secțiunea 9 de mai jos, intitulată „Termen și reziliere”, pentru informații despre închiderea contului.

  Sunteți de acord că Scribd vă poate rezilia Abonamentul și/sau contul pentru neplata taxelor de abonament. În caz de anulare sau de reziliere a abonamentului sau a contului dvs., putem elimina și închide o parte sau întreg contul dvs., profilul de utilizator și orice conținuturi legate de contul dvs., în orice moment.
   
 2. Rambursări. Conform prevederilor Secțiunii 5 a prezentului acord, toate taxele și tarifele nu sunt nerambursabile, cu excepția celor prevăzute în Politica de rambursare. Scribd nu va rambursa Taxele de abonament, nici integral, nici parțial, atunci când abonamentul este anulat sau reziliat. 

7. Eliminarea conținutului. 

Scribd își rezervă dreptul de a modifica sau retrage în orice moment orice Conținut al abonamentului de la accesul de către dvs., la cererea editorului acestuia sau din orice alt motiv. Dacă Scribd elimină sau șterge o anumită parte din Conținutul abonamentului, Scribd își rezervă dreptul de a revoca accesul dvs. la conținut. Dacă Scribd vă revocă accesul, Scribd vă poate oferi o rambursare sau vă poate oferi o altă formă de compensare la discreția Scrib.

8. Termen și reziliere.

Prezentul Acord începe la data la care Acceptați termenii și continuă până la reziliere. Am putea rezilia prezentul Acord (inclusiv abonamentul dvs. și/sau contul dvs.) sau suspenda sau înceta furnizarea Serviciilor, cu sau fără motiv, în orice moment și fără a vă anunța. Vă rugăm să consultați Termenii generali de utilizare pentru condiții suplimentare aplicabile anulării sau rezilierii contului dvs. În urma anulării sau rezilierii acestui acord și/sau contului dvs., drepturile și licențele acordate dvs. în baza prezentului acord vor înceta automat. Aceasta înseamnă că, printre altele, nu veți mai avea acces la Conținutul abonamentului.

A fost util acest articol?