Acordul general privind încărcarea

Article author
Jason
  • Actualizat

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST ACORD PRIVIND ÎNCĂRCAREA („ACORD”) ÎNAINTE DE A ÎNCĂRCA CONȚINUT („CONȚINUT DE UTILIZATOR”) PENTRU A FI PUS LA DISPOZIȚIA UTILIZATORILOR SCRIBD.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI, NU PUTEȚI ÎNCĂRCA, PUBLICA SAU DISTRIBUI CONȚINUTUL UTILIZATORULUI PE SCRIBD.

1. Eligibilitate.

Pentru a încărca conținutul utilizatorului pe Scribd, este necesar: (i) să vă înregistrați pentru un cont Scribd („Contul dvs.”); (ii) să aveți cel puțin 18 ani (sau vârsta majoratului la locul de reședință, dacă este alta decât 18), iar dacă încărcați conținutul utilizatorului pe Scribd în numele unei organizații, trebuie să fiți un reprezentant autorizat al acestei organizații cu autoritatea de a angaja această organizație să respecte acești termeni și de a accepta acești termeni în numele unei organizații; și (iii) contul dvs. Scribd trebuie să fie activ și în stare bună (printre altele, aceasta înseamnă că contul dvs. nu trebuie să fie restricționat sau suspendat). Scribd își rezervă dreptul de a refuza sau revoca accesul dvs. în orice moment, la propria sa discreție, fără motiv și fără a vă notifica.

2. Încorporarea prin referință.

Următorii termeni, politici și instrucțiuni suplimentare ale Scribd sunt incluse în acest document în mod expres și reprezintă o parte obligatorie a prezentului acord, ca și cum ar fi reproduși integral în acest document:

  1. Termeni generali de utilizare
  2. Politica de confidențialitate

Cu excepția cazului în care sunt definiți în prezentul contract, toți termenii scriși cu majuscule în prezentul acord au semnificația dată în Termenii generali de utilizare și Politica de confidențialitate.

3. Anumite drepturi ale Scribd.

Scribd va controla exclusiv toate caracteristicile și funcționalitățile site-ului și aplicației și va avea dreptul de a le modifica și schimba în orice moment, la discreția sa. Scribd își rezervă dreptul de a elimina sau șterge conținutul utilizatorului în orice moment, la discreția sa, fără motiv și fără a vă notifica.

4. Autorizarea de a încărca.

Sub rezerva respectării depline și în timp util a tuturor termenilor și condițiilor prevăzute în prezentul acord, Scribd vă autorizează să încărcați și să distribuiți conținut digital autorizat, inclusiv documente electronice. Conținutul utilizatorului este încărcat pe propriul dvs. risc. Fără a aduce atingere prezentului document, Scribd nu oferă garanții împotriva copierii sau distribuirii neautorizate a conținutului utilizatorului și compania Scribd nu va fi responsabilă pentru copierea sau utilizarea neautorizată a conținutului utilizatorului.

5. Utilizări interzise.

Autorizația dvs. de a utiliza Scribd pentru încărcarea și distribuirea conținutului utilizatorului este supusă următoarelor restricții:

(i) Nu aveți voie să partajați, copiați, adaptați, redistribuiți, reconfigurați, modificați, creați lucrări derivate, revindeți, profitați sau să exploatați conținutul accesat pe site și aplicație, în alt mod decât este permis de Scribd; sau

(ii) Nu puteți acționa în niciun fel care încalcă Termenii de utilizare, Notificarea privind activitățile și conținutul interzis ale Scribd și alte Instrucțiuni sau alt acord între Scribd și dvs., sau să vă angajați în vreo acțiune sau practică care disprețuiește sau devalorizează reputația sau fondul comercial al Scribd.

Recunoașteți că orice tentativă sau încălcare efectivă a oricăreia dintre cele de mai sus este o încălcare semnificativă a prezentului Acord și că Scribd poate urmări orice remedii legale și echitabile aplicabile împotriva dvs., inclusiv suspendarea imediată a contului dvs. sau rezilierea prezentului Acord și urmărirea tuturor căilor de atac civile sau penale disponibile.

6. Acordarea licenței către Scribd.

Prin încărcarea Conținutului utilizatorului în Scribd, prin prezenta îi acordați lui Scribd o licență globală, neexclusivă, transferabilă, cesionabilă, complet plătită, fără drepturi de autor (cu dreptul de a acorda și autoriza sublicențe) pentru a găzdui, transfera, afișa, să efectueze, să reproducă, să traducă, să distribuiți, să comprimați sau să convertiți pentru distribuție (inclusiv, dar fără a se limita la facilitarea accesibilității persoanelor cu deficiențe de vedere sau de auz), monetizare, taxa de bani pentru, restricționarea accesului la vizualizare, restricționarea accesului la descărcare, publicitate împotriva, crearea de produse derivate lucrează de la, antrenează învățarea automată, limbaj mare sau alte modele statistice sau de date ale Scribd sau ale altor terți autorizați și exploatează în alt mod Conținutul dvs. de utilizator, în orice formate media și prin orice canale media, pentru a publica și promova un astfel de conținut de utilizator. , fie singur, fie în combinație cu Conținutul de utilizator al altor utilizatori Scribd, în legătură cu serviciile oferite sau care urmează să fie oferite de Scribd. O astfel de licență se va aplica oricărei forme, media sau tehnologie cunoscută acum sau dezvoltată în continuare. Acordați lui Scribd dreptul de a restricționa accesul pentru vizualizarea sau descărcarea Conținutului dvs. de utilizator (de exemplu, fără limitare, utilizatorilor plătitori) și de a taxa utilizatorilor pentru accesul la Conținutul dvs. de utilizator, sub rezerva anumitor opțiuni de configurare oferite de Scribd. Sub rezerva termenilor și limitărilor stabilite aici, puteți rezilia această acordare a licenței către Scribd cu privire la orice parte specifică a Conținutului utilizatorului prin eliminarea sau ștergerea acelei părți din Conținutul utilizatorului din Servicii; cu condiția, totuși, să se înțeleagă și să fie de acord că Scribd sau terți pot păstra o copie a oricărui Conținut al utilizatorului, dacă este necesar în scopuri legale sau de arhivă.

7. Acordarea licenței altor utilizatori Scribd.

Prin încărcarea Conținutului utilizatorului pe Scribd, acordați fiecărui utilizator autorizat să acceseze Conținutul dvs. de utilizator o licență neexclusivă pentru a accesa și utiliza Conținutul dvs. de utilizator în condițiile indicate de dvs. atunci când ați încărcat un astfel de Conținut de utilizator. În pofida celor de mai sus, acordați fiecărui astfel de utilizator cel puțin o licență limitată, neexclusivă, de vizualizare, descărcare (incluzând, fără limitare, descărcarea pe un dispozitiv portabil, dar sub rezerva restricțiilor de descărcare stabilite fie de Scribd, fie de către dvs.), de imprimare și tipărire a acestui Conținut al utilizatorului pentru uz personal, în modul prevăzut de prezentul acord și de Servicii. Licența de mai sus acordată de către dvs. încetează cu privire la o anumită parte de conținut de utilizator odată ce eliminați sau ștergeți un astfel de conținut de utilizator de pe Scribd, cu condiția ca drepturile utilizatorului la un astfel de conținut de utilizator care rezultă din distribuțiile care apar la data sau înainte de ștergerea Conținutului utilizatorului din Servicii, rămân în vigoare după rezilierea sau expirarea licenței acordate în Secțiunea 7.

8. Rezervarea drepturilor.

Sub rezerva licențelor acordate în prezentul document, vă păstrați toate drepturile de proprietate asupra Conținutului utilizatorului încărcat și deținut de dvs.

9. Confidențialitate.

Sunteți de acord să nu dezvăluiți informațiile confidențiale ale Scribd fără acordul scris al Scribd. În sensul acestei secțiuni, „Informațiile confidențiale” includ fără limitare: (a) software, tehnologie, specificații, instrucțiuni, documentație sau alte materiale referitoare la Scribd; și (b) alte informații desemnate de Scribd ca fiind „confidențiale” sau o denumire echivalentă, fie oral, fie în scris.

10. Termen și reziliere.

10.1 Termen Termenul prezentului acord va începe la data încărcării de către dvs. a Conținutului de utilizator și va continua până la reziliere, în conformitate cu prevederile din această secțiune 10 („Termenul”).

10.2 Rezilierea. Scribd ar putea, la discreția sa și fără motiv, răspundere sau notificarea dvs. prealabilă, să rezilieze imediat acest Acord, contul dvs. Scribd sau să suspende în orice moment privilegiile dvs. de încărcare. Puteți rezilia acest Acord fie anulând contul Scribd și eliminând conținutul, fie furnizând companiei Scribd o notificare scrisă privind intenția de reziliere prin e-mail la support@scribd.com. Prezentul Acord va fi considerat reziliat de către dvs. după cincisprezece (15) zile lucrătoare de la primirea acestei notificări de către Scribd.

10.3 Efectul rezilierii. După încetarea acordului, orice dispoziție care, prin natura sa sau termenii expreși, ar trebui să supraviețuiască, va supraviețui unei asemenea rezilieri sau expirări.

10.4 Retragerea Conținutului utilizatorului. Dacă alegeți să eliminați sau să ștergeți Conținutul dvs. de utilizator de pe Scribd, acesta nu va fi disponibil pentru utilizatori după data eliminării sau ștergerii („Data ștergerii”). Utilizatorii care au descărcat copii offline ale conținutului dvs. de utilizator (inclusiv, dar fără a se limita la, aplicațiile mobile ale Scribd), pot continua să acceseze acel conținut.

11. Declarațiile și garanțiile dvs.

Sunteți singurul responsabil pentru Conținutul utilizatorului și consecințele încărcării și publicării acestuia. Prin încărcarea și publicarea Conținutului utilizatorului, declarați și garantați că: 

(i) toate informațiile pe care le furnizați companiei Scribd în cadrul prezentului acord sunt actuale și corecte;

(ii) Sunteți creatorul și proprietarul sau aveți licențele, drepturile, acordurile, versiunile și permisiunile necesare pentru a utiliza și pentru a autoriza utilizatorii Scribd și Scribd să folosească Conținutul dvs. de utilizator în modul permis aici;

(iii) Conținutul dvs. de utilizator nu va calomnia, defăima sau cleveti alte părți, nu încalcă drepturile de publicitate ale altor părți sau drepturile privind secretul comercial și nu este obscen sau ilegal;

(iv) (iv) Conținutul dvs. de utilizator nu încalcă și nu va încălca Termenii generali de utilizare, Notificarea privind activitățile și conținutul interzis sau alte politici care reglementează Conținutul utilizatorului sau comportamentul utilizatorului;

(v) Nu ați încheiat niciun alt contract care să intre în conflict cu termenii prezentului acord;

(vi) Conținutul dvs. de utilizator nu conține viruși, adware, spyware, viermi sau alte coduri rău intenționate;

(vii)Conținutul dvs. de utilizator nu are vreo gestionare digitală a drepturilor, inclusiv orice software conceput pentru a limita de câte ori poate fi redat sau copiat Conținutul utilizatorului;

(viii) nu a fost invocată nicio cerere și nici nu a fost introdusă nicio procedură de către o terță parte împotriva dvs. sau a predecesorilor dvs. în drepturi pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală în Conținutul dvs. de utilizator.

12. Declinarea garanțiilor de către Scribd.

În afară de garanțiile respinse în Termenii generali de utilizare, Scribd renunță în mod expres la garanțiile conform cărora măsurile de securitate utilizate pentru protejarea Conținutului utilizatorului utilizat de Scribd vor fi eficiente. Scribd nu oferă nicio asigurare că astfel de măsuri de securitate vor rezista la încercările de ocolire a mecanismelor de securitate sau că nu vor exista fisuri, dezafectări sau alte eludări ale acestor măsuri de securitate.

13. Relația dintre părți; Remedii cumulative.

Părțile sunt contractori independenți unul față de celălalt. Prezentul acord nu constituie și nu poate fi interpretat ca constituind un parteneriat sau o asociere în comun între părți sau o relație angajat-angajator. Niciuna dintre părți nu va avea dreptul să oblige sau să angajeze vreo altă parte în niciun fel și nimic din cuprinsul prezentului document nu va da sau nu este destinat să acorde niciun drept de orice fel oricărui terț. Drepturile și căile de atac prevăzute în prezentul acord sunt cumulative și nu exclud drepturile sau remediile prevăzute de lege sau echitate.

14. Suport.

Dacă aveți întrebări referitoare la prezentul acord, trimiteți un e-mail la support@scribd.com. Răspunsurile vor fi furnizate cât mai curând posibil.

15. Controlul exporturilor Statelor Unite.

Nu aveți voie să încărcați Conținutul utilizatorului care necesită licențe sau autorizații de la vreun organism guvernamental. Reglementările relevante din SUA includ, dar nu se limitează la Reglementările internaționale privind traficul de arme al Departamentului de Stat și Reglementările privind administrarea exporturilor al Departamentului de Export. Nu aveți voie să postați date tehnice controlate de ITAR și alte informații aplicabile, inclusiv documente oficiale ale Departamentului Apărării pe Scribd.com care nu au fost autorizate pentru distribuția publică de către agenția guvernamentală corespunzătoare. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că respectați aceste legi și nu postați niciun articol pe Scribd.com care nu este autorizat pentru acces public în conformitate cu legile, reglementările și restricțiile aplicabile. Drepturile dvs. în conformitate cu acești Termeni sunt condiționate de respectarea de către dvs. a acestei prevederi.

 

A fost util acest articol?