Acord de încărcare pentru Scribd și Slideshare

Article author
Jason
 • Actualizat

Cea mai recentă actualizare: 31 octombrie 2023

1.0 Despre acest Acord; Alți termeni

Acest Acord de încărcare pentru Scribd® și Slideshare® („Acordul”) oferă Ghidurile conform cărora Utilizatorii pot încărca și partaja documente, prezentări și alt conținut generat de utilizatori („UGC”, „Conținut”) către Scribd și Slideshare. Scribd și Slideshare sunt subsidiare deținute în totalitate ale Scribd, Inc („Compania”, „Noi”, „Nostru” sau „Noi”). Următorii Termeni, Politici și Orientări suplimentare sunt încorporați în mod expres aici și formează o parte obligatorie a acestui Acord, ca și cum ar fi reproduse integral aici:

 1. Scribd, Inc. Condiții globale de utilizare ( https://scribd.com/terms )
 2. Politica globală de confidențialitate Scribd, Inc. ( https://scribd.com/privacy )
 3. Notificare privind activitățile și conținutul interzise ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129166-Prohibited-Activity-and-Content )

Acest Acord este încorporat și este supus Termenilor Noștri Globali de Utilizare. Cu excepția cazului în care este definit altfel în prezentul Acord, toți termenii cu majuscule au sensul dat în Termenii Globali de Utilizare.

PRIN ÎNCĂRCAREA CONȚINUTULUI GENERAT DE UTILIZATOR ÎN SCRIBD ȘI/SAU SLIDESHARE, RECUNOSCȚI CĂ AȚI CITIT ȘI INTELEȘI ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI LEGAT DE TOATE REGULILE, TERMENII, CONDIȚIILE, GHIDUL ȘI RESTRICȚIILE DIN ACEST ACORD. DACĂ ALEGEȚI SĂ FACEȚI ORICE INFORMAȚIILE DVS. PERSONALE SAU ALTE INFORMAȚII DISPONIBILE PUBLIC PRIN SERVICII, RECUNOSCȚI CĂ FACEȚI ASTA PE PROPRIU RISC.

2.0 Anumite Drepturi ale Companiei

Noi, fără limitare, controlăm exclusiv caracteristicile și funcționalitățile Serviciilor și ne rezervăm dreptul de a le modifica, schimba sau modifica în orice moment, la discreția noastră. Ne rezervăm dreptul de a elimina sau șterge UGC în orice moment, la discreția noastră, fără motiv și fără notificare.

3.0 Eligibilitatea dvs. de a încărca

Pentru a încărca Conținut în Servicii, trebuie: (i) să vă înregistrați pentru un Cont; (ii) să aibă cel puțin 18 ani (sau să aibă vârsta majoratului în locul de reședință, dacă este altul decât 18 ani) și dacă încărcați Conținut în Servicii în numele unei Entități, trebuie să fiți un reprezentant autorizat al Entitatea cu autoritatea de a obliga Entitatea să respecte acest Acord și să fie de acord cu acest Acord în numele Entității; și (iii) Contul (conturile) Scribd și/sau Slideshare trebuie să fie activ și în stare bună (printre altele, aceasta înseamnă că contul dvs. nu poate fi restricționat sau suspendat). Ne rezervăm dreptul de a refuza sau de a revoca accesul dvs. în orice moment, la discreția sa, fără motiv și fără notificare.

4.0 Autorizarea dvs. de a încărca

Sub rezerva respectării de către dvs. a acestor Termeni, Compania vă acordă o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă și liber revocabilă pentru a încărca, îmbunătăți și partaja documente electronice originale, prezentări și alt Conținut similar către Scribd și/sau Slideshare. Fără a aduce atingere oricărei dispoziții contrare din prezentul document, nu garantăm împotriva copierii sau distribuției neautorizate a Conținutului Dvs. și nici nu vom fi răspunzători pentru orice copiere sau utilizare neautorizată a Conținutului Dvs.

Licența acordată pentru încărcarea Conținutului în Servicii este supusă următoarelor restricții:

 1. Nu puteți partaja, copia, adapta, redistribui, reconfigura, modifica, crea lucrări derivate din, revinde, profita sau exploata în alt mod conținutul accesat pe orice Serviciu furnizat de noi, altfel decât am permis;
 2. Nu puteți încălca sau încălca Condițiile globale de utilizare, Politica globală de confidențialitate, Notificarea privind activitățile interzise și conținutul, alte orientări aplicabile, orice alt acord între noi și dvs., sau să vă implicați în vreo acțiune sau practică care denigrează sau devalorizează reputația sau bunăvoința Noastră;
 3. Nu puteți încărca, partaja, copia, crea, distribui sau redistribui Conținut care încalcă legile locale aplicabile în locul în care locuiți; și
 4. Nu puteți încărca, partaja, copia, distribui, redistribui, modifica, crea lucrări derivate sau exploata în alt mod Conținut care necesită licențe sau autorizații de la orice agenție guvernamentală. Reglementările relevante din SUA includ, dar nu se limitează la, Regulamentul privind traficul internațional de arme ale Departamentului de Stat și Reglementările de administrare a exporturilor ale Departamentului de Comerț. Nu veți publica date tehnice controlate de ITAR și alte informații aplicabile, inclusiv orice documente oficiale ale Departamentului de Apărare care nu au fost autorizate pentru eliberare publică de către agenția guvernamentală corespunzătoare. Drepturile dumneavoastră în temeiul acestui Acord sunt supuse respectării de către dumneavoastră a acestei prevederi.

Recunoașteți că orice încercare sau încălcare reală a oricăreia dintre cele de mai sus reprezintă o încălcare materială a prezentului Acord și că putem urmări remedii legale și echitabile împotriva Dvs., inclusiv suspendarea imediată a Contului Dvs. și rezilierea acestui Acord; și, după caz, urmărirea căilor de atac civile sau penale. Înțelegeți și recunoașteți că acest Acord nu vă dă dreptul la nicio plată, redevențe, remunerație sau altă compensație în schimbul postării Conținutului dvs.

5.0 Drepturile pe care ni le acordați

Prin încărcarea conținutului în Scribd și/sau Slideshare, ne acordați o licență mondială, neexclusivă, transferabilă, cesionabilă, complet plătită, fără drepturi de autor (cu dreptul de a acorda și autoriza sublicențe) pentru a găzdui, transfera, afișa, efectuați, reproduceți, traduceți, adaptați, distribuiți, comprimați sau convertiți pentru distribuție (inclusiv, dar fără a se limita la facilitarea accesibilității persoanelor cu deficiențe de vedere sau de auz), monetizare, taxați bani pentru, restricționați accesul la vizualizare, restricționați accesul la descărcare, face publicitate împotriva, să creeze lucrări derivate din, să antreneze învățarea automată, limbaj mari sau alte modele statistice sau de date și să exploateze în alt mod Conținutul Dvs., în orice format media și prin orice canal media, pentru a publica și promova un astfel de Conținut, fie singur, fie în combinație. cu Conținutul altor Utilizatori, în legătură cu serviciile oferite sau care urmează să fie oferite de Scribd. O astfel de licență se va aplica oricărei forme, media sau tehnologie cunoscută acum sau dezvoltată în continuare. Ne acordați dreptul de a restricționa accesul pentru vizualizarea sau descărcarea Conținutului dvs. (de exemplu, fără limitare, utilizatorilor plătitori) și de a taxa Utilizatorii pentru accesul la Conținutul dvs. de utilizator, sub rezerva anumitor opțiuni de configurare oferite de noi. Înțelegeți și recunoașteți că putem folosi sisteme automate pentru a vă evalua conținutul în scopul de a detecta încălcările și abuzurile.

Sub rezerva termenilor și limitărilor stabilite aici, puteți rezilia această acordare a licenței către noi cu privire la orice anumit conținut de conținut prin eliminarea sau ștergerea acelei părți de conținut din toate Serviciile furnizate de noi; cu toate acestea, recunoașteți și sunteți de acord că noi sau terții, fără limitare, putem păstra o copie sau copii ale oricărui conținut, dacă este necesar în scopuri legale sau de arhivă.

6.0 Drepturile pe care le acordați altor utilizatori

Prin încărcarea Conținutului în Scribd și/sau Slideshare, acordați fiecărui Utilizator autorizat al Serviciilor o licență limitată, neexclusivă de a accesa și utiliza Conținutul Dvs. în condițiile indicate de Dvs. atunci când ați încărcat un astfel de Conținut. Trebuie să acordați cel puțin fiecărui astfel de utilizator o licență limitată, neexclusivă, pentru a vizualiza, descărca (inclusiv, fără limitare, pe un dispozitiv portabil, dar sub rezerva restricțiilor fie făcute de noi, fie de dvs.), de a imprima și de a tipări un număr limitat de copii ale Conținutului pentru uz personal. Licența de mai sus acordată de dvs. încetează cu privire la o anumită bucată de conținut odată ce eliminați sau ștergeți un astfel de conținut din Servicii, cu condiția ca drepturile utilizatorului asupra unui astfel de conținut care decurg din distribuțiile care au loc la sau înainte de ștergerea unui astfel de conținut de utilizator din Servicii să supraviețuiască. orice reziliere sau expirare a licenței acordate în această Secțiune (Secțiunea 6).

7.0 Drepturile pe care le rezervați

Sub rezerva licențelor acordate aici, vă păstrați toate drepturile de proprietate asupra conținutului original încărcat și deținut de dvs. Puteți modifica sau șterge conținutul dvs. în orice moment.

8.0 Termenul și rezilierea acestui acord

8.1 Termen. Termenul acestui Acord va începe la data la care încărcați Conținutul Dvs. și va continua până la rezilierea în conformitate cu prevederile prevăzute în această Secțiune („Termenul” ).

8.2 Încetarea. Putem, la discreția Noastră și fără motiv, răspundere sau notificare prealabilă adresată dvs., să reziliem imediat acest Acord, Contul dvs. sau să suspendăm oricând privilegiile dvs. de încărcare pentru oricare dintre Servicii. Puteți rezilia acest Acord fie prin anularea conturilor și eliminarea conținutului dvs. din toate Serviciile noastre, fie furnizându-ne o notificare scrisă privind rezilierea intenționată prin e-mail la support@scribd.com. Acest Acord va fi considerat reziliat de către Dvs. la cincisprezece (15) zile lucrătoare de la primirea de către Noi a unei astfel de notificări.

8.3 Efectul rezilierii. La rezilierea acestui Acord, orice prevedere care, prin natura sa sau prin termenii expresi, ar trebui să supraviețuiască, va supraviețui rezilierii sau expirării.

8.4 Retragerea conținutului dvs. Dacă alegeți să ștergeți Conținutul Dvs. din Scribd, acesta nu va fi disponibil pentru Utilizatori după data acestei eliminări sau ștergere („Data ștergerii ”). Nu vă vom putea furniza copii ale Conținutului dvs. după ce îl ștergeți din Servicii. Utilizatorii care au descărcat copii offline ale Conținutului Dvs. (inclusiv, fără a se limita la Aplicațiile noastre), pot continua să acceseze copiile descărcate ale Conținutului Dvs.

9.0 Declarațiile și garanțiile dvs

Sunteți singurul responsabil pentru conținutul dvs. și consecințele încărcării și publicării conținutului dvs. Prin încărcarea și publicarea conținutului dvs., declarați și garantați că:

 • Toate informațiile pe care le furnizați către Scribd în temeiul acestui Acord sunt actuale și corecte;
 • Sunteți creatorul și proprietarul sau aveți licențele, drepturile, acordurile, eliberările și permisiunile necesare pentru a folosi și a autoriza pe noi și pe Utilizatorii Serviciilor să folosim Conținutul dvs. în modul permis aici;
 • Conținutul dvs. nu calomniază, defăimează sau calomniază nicio altă parte, nu încalcă drepturile de publicitate sau drepturile de secret comercial ale oricărei alte părți, nu este obscen sau ilegal;
 • Conținutul dvs. nu încalcă și nu va încălca Termenii de utilizare globali ai Scribd, Notificare privind activitățile interzise și conținutul sau orice altă orientare;
 • Conținutul dvs. nu conține nicio imagine, fie fotografică sau artistică (inclusiv imagini generate de computer), cu o persoană sub vârsta sau aparent sub vârsta de 18 ani în stare de dezbracare; sau în alt mod pozat sau prezentat într-o manieră lascivă, lascivă, provocatoare sau emoționantă;
 • Nu ați încheiat niciun alt acord care să fie în conflict cu termenii acestui Acord;
 • Conținutul dvs. nu conține viruși, adware, spyware, viermi sau alt cod rău intenționat;
 • Conținutul dvs. nu are restricții, protecții prin parolă și/sau gestionarea drepturilor digitale, inclusiv orice software conceput pentru a limita numărul de ori Conținutul utilizatorului poate fi copiat sau redat; și
 • Nu a fost formulată nicio pretenție și nici nu a fost inițiată vreo procedură de către vreo terță parte împotriva Dvs. sau a predecesorilor Dvs. în drept pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului dvs.

10.0 Declinarea răspunderii noastre privind garanțiile

În plus față de garanțiile declinate în Termenii Globali de Utilizare, declinăm în mod expres orice garanție conform căreia măsurile de securitate utilizate pentru a proteja Conținutul și sistemele utilizate de Noi aici vor fi pe deplin eficiente. Nu asigurăm că astfel de măsuri de securitate vor rezista încercărilor de eludare a mecanismelor de securitate sau că nu vor exista fisuri, dezactivări sau alte eludări ale acestor măsuri de securitate.

11.0 Relația dvs. cu noi; Drepturi și căi de atac

Acest Acord nu constituie și nu poate fi interpretat ca fiind un parteneriat, o asociere în participație, o relație principal-agent sau o relație angajat-angajator între Dvs. și noi. Nicio parte nu va avea dreptul să oblige sau să oblige vreo altă parte în vreun fel, și nimic din cuprinsul prezentului nu va acorda, sau intenționează să acorde, vreun drept Dvs. și/sau terților. Drepturile și remediile prevăzute în acest acord sunt cumulative și nu exclud niciun drept sau remediu prevăzut de lege sau de echitate.

12.0 Cum să ne contactați

Salutăm întrebările dumneavoastră despre acest Acord prin e-mail la support@scribd.com sau prin poștă la: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Răspundem la toate întrebările în termen de 30 de zile. Dacă sunteți rezident în California, este posibil să primiți aceleași informații prin e-mail, trimițând o scrisoare la adresa de mai sus cu adresa dvs. de e-mail și o solicitare pentru aceste informații.

 

 

 

A fost util acest articol?