Zarządzanie powiadomieniami e-mail ze SlideShare

Article author
Autumn E.
 • Zaktualizowano

Aby ustawić lub edytować powiadomienia e-mail:

 1. Zaloguj się do SlideShare
 2. Przesuń kursor po ikonie profilu w prawej górnej części strony
 3. Wybierz Ustawienia z listy rozwijanej
 4. Kliknij Poczta e-mail w menu po lewej stronie
 5. Pod Ustaw preferencje poczty e-mail zaznacz lub usuń zaznaczenie pożądanych opcji
 6. Kliknij Zapisz

Możesz wybrać ustawienia powiadomień e-mail, które będziesz otrzymywać:

 • Jeśli ktoś poleca moje pliki ShlideShare
 • Jeśli ktoś komentuje moje pliki SlideShare
 • Jeśli ktoś, kogo obserwuję, przesyła SlideShare
 • Jeśli ktoś mnie obserwuje
 • Jeśli przesyłam pliki SlideShare
 • Jeśli pobieram pliki SlideShare
 • Jeśli my SlideShare jest polecany na stronie głównej SlideShare
 • Z moimi statystykami SlideShare
 • Z plikami SlideShare, które uznam za użyteczne
 • W związku z kampanią marketingową
 • Jeśli pozyskano potencjalnego klienta
 • W związku z codwutygodniowym biuletynem SlideShare
 • W związku z aktualizacjami dotyczącymi nowych produktów/publikacji

Uwaga: kliknięcie Wyślij mi wiadomość e-mail spowoduje zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia wszystkich opcji.

Czy ten artykuł był pomocny?