Usuwanie własnego konta SlideShare

Article author
Autumn E.
  • Zaktualizowano

Uwaga: po zamknięciu konta SlideShare danych oraz samego konta nie będzie można przywrócić.

Aby zamknąć swoje konto SlideShare:

  1. Zaloguj się do SlideShare.
  2. Przesuń kursor po swoim zdjęciu u góry po prawej i wybierz Account settings.
  3. Kliknij kartę Change Password po lewej stronie.
  4. Kliknij Delete Account.
  5. Kliknij Yes, delete my account.
  6. Podaj swoje hasło i wybierz powody, dla których usuwasz konto.
  7. Kliknij Delete Account.

Uwaga: informacje wyświetlane przez wyszukiwarki internetowe, takie jak Google, Bing czy Yahoo!, są zbierane i aktualizowane przez nie same. Czas, po jakim informacje zostaną zaktualizowane lub usunięte z tych wyszukiwarek, zależy od tego, jak często wyszukiwarki aktualizują informacje.

Oto artykuł z pomocy Google, który okazał się pomocny dla osób usuwających informacje z wyników wyszukiwania Google.

Czy ten artykuł był pomocny?