Twój profil i hasło do SlideShare

Article author
Autumn E.
 • Zaktualizowano

Zmienianie szczegółów profilu SlideShare

Aby zmienić informacje o swoim profilu SlideShare:

 1. Zaloguj się do serwisu SlideShare.
 2. Najedź kursorem na swoje zdjęcie w prawym górnym rogu strony głównej SlideShare.
 3. Wybierz opcję Ustawienia konta.
 4. Kliknij Szczegóły profilu po lewej stronie.
 5. Wybierz opcję Szczegóły osobiste.
 6. W sekcji Update personal information (Aktualizacja danych osobowych) wprowadź odpowiednie aktualizacje.
 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Zmienianie hasła do serwisu SlideShare

Ważne: Dotyczy to tylko posiadaczy kont, którzy utworzyli konto SlideShare zarejestrowane bezpośrednio na Twój adres e-mail. Jeśli korzystasz z powiązanego loginu (takiego jak Scribd, LinkedIn lub Facebook), będziesz musiał uzyskać dostęp do tego powiązanego konta w odpowiedniej witrynie, aby zarządzać szczegółami hasła.

Aby zmienić hasło do serwisu SlideShare:

 1. Zaloguj się do serwisu SlideShare.
 2. Najedź kursorem na swoje zdjęcie w prawym górnym rogu strony głównej SlideShare.
 3. Wybierz opcję Ustawienia konta.
 4. Wybierz opcję Zmień hasło.
 5. Wpisz nowe hasło w polu New Password (Nowe hasło).
 6. Ponownie wpisz nowe hasło w polu Confirm New Password (Potwierdź nowe hasło).
 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?