Nasze zasady dotyczące sztucznej inteligencji

Article author
Harriet
  • Zaktualizowano

Scribd, Inc., jak większość firm, ocenia wykorzystanie i wpływ sztucznej inteligencji. W tej ocenie będziemy nadal priorytetowo traktować interesy klientów, twórców i partnerów publikujących Scribd, Inc.

Nasze zasady dotyczące sztucznej inteligencji określają wartości, które kierują naszym rozwojem sztucznej inteligencji we wszystkich naszych produktach. Te zasady stanowią ramy odpowiedzialnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Misja sztucznej inteligencji

Scribd, Everand i SlideShare tworzą jedną z największych bibliotek cyfrowych na świecie, a nasza misja polega na uczynieniu czytania, słuchania i tworzenia bardziej dostępnymi niż kiedykolwiek wcześniej.

Uważamy, że odpowiedzialna sztuczna inteligencja jest niezbędna, aby osiągnąć ten cel. Wykorzystujemy uczenie maszynowe do ulepszania naszych produktów i zobowiązujemy się do dokonywania postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji, aby zapewnić naszym klientom jeszcze bardziej ekscytujące doświadczenia.

Nasze obowiązki w zakresie sztucznej inteligencji

Zaufanie i pewność

Nasi czytelnicy, twórcy i partnerzy publikujący ufają nam swoimi danymi i swoją pracą. Dążymy do utrzymania i dalszego rozwijania tego zaufania, chroniąc dane użytkowników, zapewniając widoczność sposobu wykorzystania danych przez nasze algorytmy sztucznej inteligencji i zapewniając, że są one wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia jak najlepszego doświadczenia.

Aby chronić naszych czytelników i twórców, będziemy nadal przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących sztucznej inteligencji. Umożliwimy użytkownikom zgłaszanie wszelkich obaw związanych z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji i zapewnimy przejrzysty proces rozpatrywania tych obaw.

Wyjaśnialność i zrozumiałość

Świadczymy sobie sprawę, że sztuczna inteligencja i jej możliwości są nowe dla wielu naszych czytelników i twórców, dlatego naszym celem jest zapewnienie im zawsze jasnego zrozumienia, w jaki sposób technologie sztucznej inteligencji ulepszają ich doświadczenie.

Dążymy do zawsze wyjaśniania celu naszych algorytmów sztucznej inteligencji i procesów podejmowania decyzji.

Integrytet i różnorodność

Nasze treści pochodzą z różnych perspektyw, głosów i gatunków, i te wartości przenosimy na nasze funkcje oparte na sztucznej inteligencji.

Dążymy do minimalizowania uprzedzeń oraz promowania dezinformacji, mowy nienawiści lub szkodliwego materiału w naszych ulepszonych przez sztuczną inteligencję doświadczeniach.

Jak wdrażamy sztuczną inteligencję

Pomocne, ale nie narzucające się

Uważamy, że najlepsze wykorzystanie sztucznej inteligencji polega na ulepszaniu doświadczeń i treści w znaczący sposób. Szanujemy miłość naszych klientów do czytania i nauki oraz pomysłowość naszych twórców. Nasze funkcje oparte na sztucznej inteligencji nigdy nie powinny sprawiać wrażenia złowieszczego lub narzucającego się w doświadczeniu użytkowników.

Autentyczne, ale nie niesamowite

Nasze doświadczenia oparte na sztucznej inteligencji nie powinny sprawiać wrażenia chłodnych i robotycznych, zbyt znajomych lub nieszczerych. Dążymy do autentyczności, unikając jednocześnie przekraczania granicy dziwaczności doliny niesamowitości.

Dostępne dla wszystkich, zaledwie kilka kliknięć odległe

Zamierzamy wykorzystać sztuczną inteligencję, aby uczynić więcej treści dostępnymi i zapewnić, że wszyscy użytkownicy będą mogli cieszyć się swoim doświadczeniem czytania i odkrywania treści. W miarę interakcji naszych czytelników z naszymi produktami, funkcje wspomagane przez sztuczną inteligencję powinny zawsze być blisko, widoczne i wyraźnie oznaczone.

Ulepszanie, ale nie zastępowanie

Mocno wierzymy w potencjał sztucznej inteligencji do ulepszania kreatywności, a nie zastępowania ludzkiej inwencji. Utrzymujemy, że nasi klienci i twórcy zasługują na przejrzystość na każdym etapie procesu twórczego. Dlatego będziemy dążyć do oznaczania wszystkich treści stworzonych lub ulepszonych przez sztuczną inteligencję, aby poinformować czytelników i twórców.

Sztuczna inteligencja, która ma sens dla nas

Jesteśmy unikalnym produktem, napędzanym misją pobudzania ludzkiej ciekawości poprzez czytanie i odkrywanie. Staramy się oceniać wszystkie pomysły i funkcje oparte na sztucznej inteligencji, kierując się naszymi wartościami, naszą wizją i naszą szerszą misją.


Masz pytania dotyczące funkcji opartych na sztucznej inteligencji lub naszych zasad? Zapytaj nas tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?