Supported file formats

We try to make it easy for you to publish on Scribd and support a plethora of file formats!

Our supported file types are: .pdf, .txt, .ps, .rtf, .epub, .key, .odt, .odp, .ods, .odg, .odf, .sxw, .sxc, .sxi, .sxd, .doc, .ppt, .pps, .xls, .docx, .pptx, .ppsx, .xlsx

If you come across an unsupported document, you may be able to convert the file to PDF and upload your document that way (although some documents converted to PDF might not upload successfully). If you have any questions or suggestions for additional file formats you wish to be supported, please contact Scribd Support.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 23 z 25
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk