Ogłoszenie o dostępności

Article author
Keiana B.
  • Zaktualizowano

Nasze zaangażowanie w dostępność

W Scribd jesteśmy zobowiązani do naszych subskrybentów. Bez względu na to, czy korzystasz z technologii wspomagających, takich jak czytnik ekranu, lupa, oprogramowanie do rozpoznawania mowy lub technologia przełącznikowa, czy też masz inne potrzeby dotyczące dostępności, wierzymy, że wszyscy nasi subskrybenci powinni mieć możliwość korzystania z naszej usługi za pośrednictwem naszej strony internetowej i strony mobilnej. Ponieważ wyznajemy wartości różnorodności i inkluzji we wszystkim, co robimy, naszym celem jest uczynienie Scribd wyborem dla czytelników wypoczynkowych, dla wszystkich osób.

Jak osiągamy nasze cele?

Ustanawiamy wysokie standardy dostępności internetowej i dążymy do zapewnienia zgodności z wszystkimi przepisami i wytycznymi. Nasz zespół profesjonalistów poświęca się temu, aby doświadczenia związane z naszą stroną internetową i stroną mobilną były jak najlepsze, i współpracujemy z grupami adwokackimi, partnerami branżowymi i dostawcami, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

  1. Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) 2.0 poziom AA są uznawane i uznawane za międzynarodowy standard sukcesu. Pracujemy nad spełnieniem tych standardów i regularnie testujemy naszą stronę, aby zapewnić zgodność. Wdrażamy dostępność i projektowanie inkluzywne jako integralną część wszystkich naszych prac cyfrowych: podczas planowania projektu, wdrożenia i ulepszeń strony na podstawie opinii subskrybentów.

  2. Współpracujemy z grupami adwokackimi, specjalistami ds. dostępności i użyteczności, aby upewnić się, że nasze strony działają poprawnie.

  3. Zawsze się uczymy. Nasze zespoły uczą się z wszystkiego, co robimy, i zawsze szukamy ulepszeń w wydajności, prędkości i dostępności.

Kroki, które podejmujemy w celu poprawy dostępności

Oto niektóre kwestie, którymi się zajmujemy, aby upewnić się, że nasza strona internetowa i strona mobilna są jak najłatwiejsze w użyciu dla wszystkich subskrybentów:

  1. Struktura strony: Pracujemy nad stosowaniem odpowiednich nagłówków, list, akapitów i innych funkcji formatowania na stronie scribd.com, aby subskrybenci mogli zrozumieć treść i poruszać się łatwiej za pomocą technologii wspomagających.

  2. Ekwiwalenty tekstowe: Osoby, które nie widzą obrazów ani nie słyszą dźwięku, mogą potrzebować formy ekwiwalentu tekstowego do interakcji z naszymi stronami. Pracujemy nad zapewnieniem, aby nasze obrazy i multimedia były w pełni dostępne za pomocą alternatywnego tekstu, podpisów i transkrypcji.

  3. Pełny dostęp klawiatury: Pracujemy nad zapewnieniem, że wszystko, co tworzymy, można uzyskać za pomocą klawiatury.

  4. Spójność strony: Dążymy do spójności w sposobie budowania naszej strony internetowej i strony mobilnej. Gdy zrozumiesz, jak działa nasza nawigacja i usługa, naszym celem jest zapewnienie, że będziesz mógł korzystać z naszej strony internetowej i strony mobilnej z jednolitą funkcjonalnością.

Potrzebujesz pomocy lub masz opinie?

Prosimy o przesyłanie wszelkich pytań lub opinii dotyczących dostępności na adres Pomoc techniczna Scribd.

Dowiedz się więcej

Inicjatywa Dostępności Sieci Web (WAI) W3C

Zasoby, strategie i wytyczne pomagające uczynić sieć w pełni dostępną dla osób z niepełnosprawnościami.

Czy ten artykuł był pomocny?