Warunki członkostwa Subskrypcje w prezencie

Article author
Jason
 • Zaktualizowano

Subskrypcje w prezencie Scribd („Subskrypcje w prezencie”) oraz ich zakup, realizacja i użytkowanie podlegają niniejszym warunkom, a także Ogólnym warunkom użytkowania i Polityce prywatności. Scribd zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych warunków według własnego uznania.

 1. Zakup.
  Subskrypcje w prezencie można kupować wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych kanałów Scribd i tylko w ilościach oferowanych przez Scribd. Aby kupić subskrypcję podarunkową, należy podać wszystkie informacje wymagane w formularzu zakupu, a kupujący musi podać prawidłowe informacje dotyczące płatności.
 2. Odkupienie.
  Subskrypcje w prezencie można wykorzystać w celu zakupu kwalifikujących się produktów tylko w witrynie www.scribd.com. Realizacja subskrypcji w prezencie może ulec zmianie według uznania Scribd. Aby zrealizować subskrypcję upominkową, osoba odbierająca musi mieć istniejące konto Scribd lub utworzyć nowe konto Scribd, a tym samym zgodzić się na przestrzeganie wszystkich obowiązujących warunków i zasad. Niespełnienie tego warunku spowoduje unieważnienie Subskrypcji Podarunkowej i jej przepadnięcie. Każdą Subskrypcję Podarunkową można zrealizować tylko jeden raz, a saldo wykorzystanej Subskrypcji Podarunkowej zostanie dodane do konta Scribd osoby korzystającej. Zakupy dokonane przez Odkupiciela po wykupieniu są odejmowane od salda konta Odkupiciela w Scribd. Jeżeli zakup dokonany przez odbiorcę przekracza saldo wykorzystanej Subskrypcji Podarunkowej, pozostałą kwotę należy zapłacić inną metodą płatności. Za realizację subskrypcji w prezencie nie są naliczane żadne opłaty.
 3. Ograniczenia.
  Subskrypcje w prezencie nie mogą służyć do zakupu innych subskrypcji w prezencie. Subskrypcji w prezencie nie można łączyć z żadną inną ofertą, ponownie doładowywać, odsprzedawać, przekazywać wartości ani wymieniać na gotówkę, z wyjątkiem zakresu wymaganego przez prawo. Niewykorzystane salda Subskrypcji Podarunkowej na koncie Scribd nie mogą zostać przeniesione na inne konto Scribd. O ile nie uzyskasz uprzedniej pisemnej zgody Scribd, Subskrypcje w prezencie nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimikolwiek działaniami marketingowymi, reklamowymi lub innymi działaniami promocyjnymi, w tym między innymi za pośrednictwem stron internetowych, reklam internetowych, poczty elektronicznej, telemarketingu, poczty bezpośredniej, reklamy w gazetach i magazynach, loterie, konkursy lub audycje radiowe i telewizyjne.
 4. Ryzyko utraty.
  Ryzyko utraty i tytuł do Subskrypcji Podarunkowych przechodzi na kupującego z chwilą elektronicznego przesłania Subskrypcji Podarunkowej przez Scribd do kupującego lub wyznaczonego odbiorcy. Scribd nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie, że Subskrypcje w prezencie są dostarczane kupującemu lub wyznaczonemu odbiorcy, w tym między innymi dlatego, że wskazany adres e-mail jest nieprawidłowy lub Subskrypcja w prezencie nie może zostać dostarczona z powodu problemów technicznych. jakiejkolwiek formy aktywnego lub pasywnego filtrowania, niewystarczającej ilości miejsca na koncie e-mail lub zmienionego lub anulowanego adresu e-mail. Scribd nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież, zniszczenie lub wykorzystanie jakiejkolwiek Subskrypcji Podarunkowej bez Twojej zgody.
 5. Oszustwo.
  Scribd ma prawo do zamknięcia kont klientów i wystawienia rachunków za alternatywne formy płatności, jeśli nieuczciwie uzyskana Subskrypcja Podarunkowa zostanie zrealizowana i / lub wykorzystana do dokonania zakupów opisanych powyżej.
 6. Ograniczenie odpowiedzialności.
  SCRIBD NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO SUBSKRYPCJI PREZENTÓW, W TYM, ALE BEZ OGRANICZEŃ, ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W PRZYPADKU SUBSKRYPCJI PREZENTU NIEFUNKCJONALNEJ, JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM I WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SCRIBDA BĘDZIE ZASTĄPIENIE TAKIEJ SUBSKRYPCJI PREZENTU. NIEKTÓRE PRAWA PAŃSTWOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI PRAWA PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO CIEBIE, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE, A UŻYTKOWNIK MOGĄ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.
 7. Sprzeczanie się.
  Scribd i zgadzasz się, że wszelkie działania prawne lub na zasadzie słuszności wynikające z niniejszych warunków lub z nimi związane będą wnoszone wyłącznie do sądów stanowych lub federalnych w mieście i hrabstwie San Francisco, Kalifornia i Scribd, a ty niniejszym wyrażasz zgodę i poddawać się osobistej i wyłącznej jurysdykcji takich sądów do celów prowadzenia sporów dotyczących takich działań.
 8. Wygaśnięcie.
  Subskrypcje w prezencie nie wygasają. Jednak zgodnie z niniejszymi warunkami i warunkami, Scribd ma prawo do zmiany wykorzystania Subskrypcji w prezencie według własnego uznania.
 9. Ogólne warunki.
  Do subskrypcji prezentów mają zastosowanie Ogólne warunki użytkowania i polityka prywatności. Kupując, otrzymując lub wykorzystując Subskrypcję w prezencie, zgadzasz się, że niniejsze warunki będą podlegać prawu stanu Kalifornia, bez względu na zasady kolizyjne. Scribd zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych warunków według własnego uznania. Wszystkie warunki mają zastosowanie w zakresie dozwolonym przez prawo.

Czy ten artykuł był pomocny?