Wytyczne społecznościowe

Article author
Harriet
  • Zaktualizowano

Nasz Kodeks Postępowania

Bądź odpowiedzialny i szanuj innych na Scribd, Everand i SlideShare. Niezależnie od tego, czy przesyłasz dokument, recenzujesz książkę czy aktualizujesz publiczny profil, oczekuje się, że użytkownicy będą przestrzegać naszych Warunków i zasad podczas uczestnictwa w naszej społeczności. Użytkownicy, którzy udostępniają dokumenty na Scribd i SlideShare, powinni szczególnie zwracać uwagę na nasze Zakazane działania i treści.

Mowa nienawiści, nękanie i groźby nie mają miejsca w naszej społeczności. Cenimy różnorodność w ideach i opinii, jednak nasze platformy nie są miejscem do udostępniania treści mających na celu promowanie nienawiści, nietolerancji lub szkody wobec innych osób ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, przynależność religijną, wiek, klasę społeczną, kastę, chorobę lub niepełnosprawność.

Wspieramy twórców: nie wolno naruszać praw autorskich. Witamy dokumenty przesłane przez właściciela praw autorskich lub za zgodą właściciela praw autorskich. Usuniemy treści udostępnione bez zgody. Należy pamiętać, że prawa autorskie mogą dotyczyć wielu dzieł, w tym, ale nie tylko: książek, muzyki i tekstów piosenek, wierszy, instrukcji technicznych i scenariuszy filmowych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę dotyczącą praw autorskich.

Nie ujawniaj cudzych danych osobowych ani nie podszywaj się pod kogoś w mylący sposób.

Nie przesyłaj treści pornograficznych ani zawierających nieuzasadnione przedstawienia seksu lub przemocy.

Co się dzieje, jeśli użytkownik nie przestrzega zasad?

Osoby fizyczne i firmy muszą zawsze przestrzegać naszych Warunków i zasad podczas korzystania z witryn i aplikacji mobilnych Scribd, Inc., w tym Scribd, Everand i SlideShare. Osoby, które nie przestrzegają tych zasad, będą podlegać karom, aż do zamknięcia konta i usunięcia wszystkich dokumentów przesłanych przez to konto. Działalność przestępcza może być zgłoszona organom ścigania.

Chcemy, aby korzystanie z Everand, Scribd i SlideShare było dla wszystkich wspaniałym doświadczeniem. Jeśli napotkasz treści, które Twoim zdaniem są sprzeczne z naszymi zasadami, prosimy o kontakt.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dozwolonych treści, odwiedź naszą Politykę dotyczącą zakazanych działań i treści oraz nasze Ogólne warunki korzystania. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej - zawsze chętnie pomożemy.

Czy ten artykuł był pomocny?