Zasady społeczności (zabronione działania i treści)

Article author
Jason
 • Zaktualizowano

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 31 PAŹDZIERNIKA 2023

1.0 O tych zasadach

Scribd, Slideshare i Everand („Usługi”) są domem dla zróżnicowanej społeczności autorów, wydawców i czytelników. Wszystkie społeczności mają standardy i my nie jesteśmy wyjątkiem. Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym każdy będzie mógł czytać lub słuchać książek w komfortowym i bezpiecznym środowisku.

Opracowaliśmy zasady regulujące treści przesyłane i publikowane przez naszych członków. Treści niezgodne z niniejszym regulaminem mogą zostać w każdej chwili usunięte. W każdej chwili możemy zablokować konta użytkowników naruszających nasze zasady Globalne Warunki Korzystania, Prześlij umowę na Scribd i Slideshare lub niniejszy regulamin; i/lub nie zaradzić naruszającej działalności po powiadomieniu.

Nielegalne i niezgodne z prawem działania są surowo zabronione. W stosownych przypadkach współpracujemy z organami ścigania podczas dochodzeń w sprawie nielegalnej działalności.

Zasady te obejmują i rozszerzają działania zabronione wymienione w § 9 Ustawy Globalne Warunki Korzystania.

2.0 Nękanie i grożenie

Surowo zabraniamy wykorzystywania jakichkolwiek elementów naszych produktów i usług, w tym tytułów, opisów, książek, audiobooków i dokumentów, w sposób, który ma na celu zniesławienie, nękanie, wykorzystywanie, grożenie, grożenie lub okrutne oczernianie innych. Surowo zabraniamy działań, które mają lub zmierzają do promowania nienawiści, bigoterii lub krzywdzenia innych. Zastrzegamy sobie prawo do określenia, które treści i działania na stronie stanowią nadużycie.

3.0 Zasady działania

Podejmiemy odpowiednie działania karne, łącznie z zawieszeniem konta, jeśli konto członka zostanie uznane za rażąco naruszające nasze zasady; lub gdy członek wielokrotnie narusza zasady lub ograniczenia po otrzymaniu powiadomienia.

Tworząc konto w którejkolwiek z Usług, zgadzasz się, że nie będziesz:

 • utworzyć konto lub wiele kont, których celem jest nękanie lub zawstydzanie innych osób;
 • utworzyć konto lub wiele kont, które są przeznaczone wyłącznie do ujawniania danych osobowych żyjącej osoby lub mogą mieć na celu ujawnienie tych danych;
 • utworzyć konto lub wiele kont z sprośnymi, wulgarnymi, obscenicznymi lub obraźliwymi nazwami profili (nazwami użytkowników), opisami profili lub zdjęciami profilowymi;
 • utwórz konto lub wiele kont, które ułatwią obsługę skryptu, bota, pająka, skrobaka lub innej automatyzacji;
 • utworzyć konto lub wiele kont, które mają na celu lub mogą wprowadzać w błąd konsumentów co do treści przesyłanych na konto ;
 • utworzyć konto lub wiele kont, które mają na celu udaremnienie wcześniejszego bana lub zawieszenia;
 • tworzyć zduplikowane konta za pomocą procesów ręcznych lub zautomatyzowanych;
 • opublikować informacje o swoim koncie lub koncie dowolnego członka na publicznej stronie internetowej;
 • podszywać się pod inną żywą osobę, niezależnie od tego, czy jest ona członkiem Usług, czy nie; lub podszywać się pod grupę lub organizację w sposób wprowadzający w błąd lub zwodniczy;
 • fałszywie twierdzić, że jest powiązany z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;
 • korzystać z Usług, jeśli nie masz mniej niż trzynastego (13) roku życia ;
 • przesyłać treści, jeśli nie masz ukończonych osiemnastu (18) lat ;
 • korzystać z Usług w sposób nielegalny lub niezgodny z prawem.

4.0 Zasady dotyczące treści

Nakładamy pewne ograniczenia na treści, które nasi członkowie mogą przesyłać. Zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać do Usług treści, które:

 • jest nielegalne lub promuje lub umożliwia działania nielegalne lub niezgodne z prawem;
 • narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo lub regulacje;
 • które w jakikolwiek sposób wykorzystują dzieci lub osoby niepełnoletnie; w tym między innymi wszelkie treści, które można uznać za obraźliwe, szkodliwe, nieprzyzwoite, obsceniczne, naruszające prawa do prywatności lub wizerunku, nękające, zniesławiające, zawierające groźby lub w inny sposób niewłaściwe. Treści przedstawiające nieletnich w kontekście seksualnym, brutalnym lub w inny sposób wykorzystującym są wyraźnie zabronione.
 • narusza prawa autorskie, prawa patentowe, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej innej osoby lub podmiotu (patrz Centrum pomocy, aby uzyskać więcej informacji);
 • narusza prawa do prywatności lub inne dobra osobiste innych osób lub nakłania inne osoby do tego; nawet jeśli informacje są uważane za „publiczne” lub publikowane publicznie w innym miejscu;
  • Dane osobowe znajdujące się w rejestrach publicznych wszelkiego rodzaju muszą zostać całkowicie zredagowane i całkowicie nieczytelne zarówno dla ludzi, jak i komputerów przed opublikowaniem w Usługach.
  • Dane osobowe obejmują między innymi adresy domowe, krajowe/społeczne numery identyfikacyjne, dane kart kredytowych, numery telefonów, podpisy osobiste, historię aresztowań, przynależność polityczną, oceny szkolne, wyniki testów, dokumentację medyczną, niepełnosprawność i orientację seksualną.
  • Nie wolno publikować zdjęć innych osób bez ich wyraźnej zgody lub odpowiedniej licencji.
 • zawiera, gromadzi lub zabiega o dane osobowe osób poniżej 18 roku życia;
 • pozyskuje dane osobowe kogokolwiek w celach komercyjnych lub niezgodnych z prawem;
 • ujawnia dzienniki czatów, tweety, posty, SMS-y, e-maile i inną prywatną lub usuniętą komunikację bez wyraźnej zgody wszystkich stron;
 • ma na celu lub ma tendencję do zniesławiania, nękania, znęcania się, grożenia lub okrutnego oczerniania innych;
 • ma na celu lub ma tendencję do promowania nienawiści, bigoterii lub krzywdy wobec innych ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, przynależność religijną, wiek, klasę, kastę, chorobę lub niepełnosprawność ;
 • ma na celu lub ma tendencję do promowania lub celebrowania aktów terroryzmu i/lub organizacji terrorystycznych;
 • ma na celu lub ma tendencję do promowania lub nakłaniania do samookaleczenia i/lub samobójstwa;
 • ma na celu lub ma tendencję do oszukiwania lub oszukiwania konsumentów treści dostarczanych za pośrednictwem Usług;
 • ma na celu lub może ułatwiać piractwo książek, filmów, muzyki, oprogramowania lub jakichkolwiek innych mediów;
 • zawiera linki, które są niejasne, zasłonięte, wprowadzające w błąd, zwodnicze lub złośliwe;
 • jest zaprojektowany, rozplanowany lub skomponowany w sposób ukrywający intencję lub pochodzenie treści;
 • jest zaprojektowany, ułożony lub złożony w sposób mający na celu optymalizację rankingów w wyszukiwarkach;
 • składa niezamówione oferty, w tym oferty zawierające linki do stron internetowych osób trzecich ;
 • ujawnia hasła do witryn internetowych, dane konta lub inne informacje o koncie prywatnym;
 • zmienia lub w złośliwy sposób upiększa rejestry publiczne (w tym za pomocą tytułów i opisów), chyba że zmiana ma na celu zredagowanie danych osobowych;
 • wyświetla nadmiernie ponure, brutalne i krwawe obrazy lub obrazy przemocy i napaści na tle seksualnym;
 • obrazy pornograficzne lub o wyjątkowo seksualnym charakterze ;
 • jest niedokładny;
 • błędnie przedstawia lub ukrywa źródło, tożsamość, autorstwo lub treść informacji;
 • jest uzyskiwany z konta innego członka ;
 • jest powielana lub zasadniczo podobna do innych treści przesłanych przez Ciebie lub przez współpracowników z Tobą powiązanych; czy to na jednym koncie, czy na wielu kontach.

5.0 Oszukiwanie i plagiat akademicki

Surowo zabraniamy treści ułatwiających ściąganie wiedzy akademickiej i plagiat. Nie tolerujemy również ani nie wspieramy wykorzystywania treści z jakichkolwiek Usług w celach ściągania wiedzy akademickiej lub plagiatu.

Zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać treści do Usług ani korzystać z Usług w jakikolwiek sposób, który:

 • ma na celu lub ma tendencję do promowania oszustwa, plagiatu lub jakichkolwiek nadużyć akademickich;
 • udostępnia lub łączy do „pakietów kursów”, „banków testów”, „przewodników ze ściągami” lub jakichkolwiek materiałów zawierających odpowiedzi na pytania dotyczące kursów, quizów, testów i egzaminów.
 • narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej dostawców treści edukacyjnych, instytucji edukacyjnych, instruktorów, studentów lub innych posiadaczy praw;
 • zapewnia gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące ocen lub wyników egzaminów.
 • narusza akademicki kodeks postępowania lub akademicki kodeks etyki.

Niniejsza informacja nie ma na celu wyliczenia wszystkich warunków, w których treści lub działania zostaną uznane za zabronione. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści i ograniczenia dostępu do konta z dowolnego powodu. Wszelkie pytania dotyczące tego powiadomienia prosimy przesyłać na adres support@scribd.com.

 

Czy ten artykuł był pomocny?