ZGŁOŚ SIĘ NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH I NADUŻYJ TUTAJ

Article author
Jason
  • Zaktualizowano

Treści na Scribd.com i Slideshare.net (łącznie „Scribd”) są dostarczane przez naszych członków bez uprzedniej zgody Scribd. Scribd bardzo poważnie podchodzi do praw własności intelektualnej i przestrzega, jako usługodawca, wszystkich obowiązujących przepisów Digital Millennium Copyright Act (DMCA) z 1998 r. Po otrzymaniu powiadomienia niezwłocznie usuwamy materiały naruszające prawo, a także usuwamy powtarzających się osoby naruszające prawo zgodnie z zasadą „trzech ostrzeżeń” polityka. Ponieważ Scribd ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, wypełnione powiadomienie DMCA stanowi minimum, które Scribd może zaakceptować jako dowód praw autorskich, nawet jeśli twój kraj działa na podstawie innych przepisów. Scribd nie może przetwarzać powiadomień, które nie uwzględniają kryteriów DMCA i dostarczają niepełnych informacji.

Użyj tego formularza, aby zgłosić, kiedy ktoś opublikował Twoje treści chronione prawem autorskim w Scribd lub SlideShare bez pozwolenia. Ten formularz przechwytuje wszystkie wymagane informacje i natychmiast nas powiadamia. Informacje przesyłane do nas za pośrednictwem tego formularza nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu. Prawidłowe powiadomienia są zazwyczaj przetwarzane w ciągu dwóch dni roboczych.


Ten formularz wymaga obsługi JavaScript. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do formularza lub wysłać powiadomienie DMCA na adres podany poniżej.


Nie możesz używać tego formularza do zgłaszania naruszeń dzieł, do których nie masz praw autorskich. Jeśli podejrzewasz, że praca innej osoby została opublikowana bez pozwolenia, skontaktuj się bezpośrednio z autorem lub wydawcą. Wielu wydawców udostępnia specjalne formularze lub adresy e-mail na swoich stronach internetowych dla czytelników zaniepokojonych możliwymi naruszeniami.

Upewnij się, że zgłoszone treści nie są publikowane w Scribd przez wydawcę, agencję lub inną stronę trzecią działającą na podstawie umowy licencyjnej. Jeśli jesteś autorem treści opublikowanych w Scribd przez wydawcę, Twoje żądanie usunięcia może zostać odrzucone.

Twoja prośba o usunięcie musi zawierać bezpośrednie linki do produktów objętych twoim roszczeniem. Scribd nie może przetwarzać powiadomień, które odwołują się do wyników wyszukiwania. Niekompletne powiadomienia zostaną zwrócone do wypełnienia.

Zgodnie z sekcją 512 (f) ustawy DMCA każda osoba, która umyślnie wprowadza w błąd, że materiał lub działanie narusza prawa, może podlegać odpowiedzialności. Niewłaściwe użycie formularza DMCA może spowodować zamknięcie konta Scribd i możliwe działania prawne.

Jeśli nie możesz skorzystać z formularza, Scribd przetwarza również prawidłowe powiadomienia wysłane pocztą na adres:

Scribd, Inc.
Attn: Scribd DMCA copyright infringement notification
460 Bryant Street, #100
San Francisco, CA 
94107-2594
USA

lub faksem do:

415.896.9896
Attn: Scribd DMCA copyright infringement notification

lub napisz do:

copyright@scribd.com
Subject: Scribd DMCA copyright infringement notification

Czy ten artykuł był pomocny?