Szablony wiadomości e-mail DMCA

Article author
Jason
 • Zaktualizowano

Szablon e-maila z powiadomieniem DMCA

Najszybszym sposobem zgłoszenia naruszenia praw autorskich jest skorzystanie z formularza zgłoszeniowego Scribd w przypadku obraźliwych treści i naruszeń praw autorskich. Ten formularz przechwytuje wszystkie wymagane informacje i natychmiast nas powiadamia. Informacje przesyłane do nas za pośrednictwem tego formularza nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu. Prawidłowe powiadomienia są zazwyczaj przetwarzane w ciągu dwóch dni roboczych.

Jeśli wolisz przesłać nam wiadomość e-mail, skorzystaj z poniższego szablonu. Zastąp wszystko w [nawiasach] odpowiednimi informacjami, a następnie wyślij wypełniony e-mail na adres copyright@scribd.com.

Twoje powiadomienie musi zawierać bezpośredni link (URL) do każdego dokumentu naruszającego prawo, który chcesz, abyśmy usunęli. Możesz zawrzeć dowolną liczbę linków w jednym powiadomieniu. Nie możemy wysuwać roszczeń niespecyficznych na podstawie słów kluczowych, zapytań, tytułu, nazwy lub podobieństwa (fizycznego lub innego) do innego dokumentu.

========== ROZPOCZNIJ PRÓBKĘ ZABEZPIECZENIA DMCA ==========

Do wiadomości: Copyright Agent, Scribd, Inc.

Zgodnie z 17 USC 512 (c) (3) (A) niniejszy komunikat służy jako stwierdzenie, że:

 1. Jestem [wyłącznym posiadaczem praw | należycie upoważniony przedstawiciel wyłącznego posiadacza praw] za [tytuł materiału chronionego prawem autorskim, który jest naruszany, oraz, jeśli to możliwe, dodatkowe informacje identyfikujące, takie jak numery ISBN, daty publikacji itp. - lub, jeśli materiał jest stroną internetową, URL] ;
 2. Te wyłączne prawa są naruszane przez materiał dostępny w witrynie pod następującymi adresami URL: [adresy URL materiałów naruszających prawo];
 3. W dobrej wierze wierzę, że wykorzystanie tego materiału w taki sposób nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, przedstawiciela właściciela praw autorskich lub prawo;
 4. Pod karą krzywoprzysięstwa w sądzie Stanów Zjednoczonych oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym powiadomieniu są dokładne i że jestem upoważniony do działania w imieniu wyłącznego posiadacza praw do danego materiału;
 5. Mogę się skontaktować z następującymi metodami (obejmują wszystkie): [adres fizyczny, numer telefonu i adres e-mail];

Niniejszym proszę o usunięcie lub wyłączenie dostępu do tych materiałów, które pojawiają się w Twojej usłudze w możliwie jak najdogodniejszy sposób. Dziękuję Ci.

Pozdrowienia,
[twoje pełne imię i nazwisko]

========== ZAKOŃCZENIE PRZYKŁADU UWAGI DMCA ==========

Szablon roszczenia wzajemnego DMCA

Użyj tego szablonu, jeśli zawartość przesłana do Scribd została usunięta z powodu nieprawidłowego powiadomienia DMCA. USUŃ WSZYSTKIE CZĘŚCI SZABLONU, KTÓRE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO SPRAWY. SZABLONY NIEZMODYFIKOWANE SZABLONY PRZECIWDZIAŁANIA ZOSTANĄ ODRZUCONE.

Zwróć roszczenie wzajemne pocztą na poniższy adres lub pocztą elektroniczną na adres copyright@scribd.com.

Jeśli osoba składająca skargę nie odpowie w ciągu dziesięciu dni roboczych, przywrócimy treść.

Scribd, Inc.
Attn: Jason Bentley, Copyright Agent
460 Bryant Street, #100
San Francisco, CA 94107-2594

 

Drogi Scribd:

Ten list jest formalną odpowiedzią na roszczenie o naruszenie praw autorskich w stosunku do jednego lub większej liczby dokumentów, które przesłałem i opublikowałem na Scribd.com. Uważam, że roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich są niedokładne i powinny zostać odrzucone, ponieważ:

USUŃ SEKCJE, KTÓRE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA

 • Materiał, o którym mowa, nie jest chroniony prawem autorskim lub prawo autorskie wygasło w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dlatego jest w domenie publicznej i może być powielany przez kogokolwiek.
 • Skarżący nie przedstawił żadnych informacji rejestracyjnych dotyczących praw autorskich ani innych materialnych dowodów na to, że dany materiał jest faktycznie chroniony prawem autorskim i jestem przekonany, że tak nie jest. Zarzut dotyczący naruszenia praw autorskich jest zatem przedmiotem sporu, a obecnie nie jest obsługiwany.
 • Skarżący nie posiada praw autorskich do danego materiału, nie jest wyznaczonym przedstawicielem właściciela praw autorskich, a zatem nie ma podstaw, by twierdzić, że moje użycie materiału stanowi naruszenie któregokolwiek z praw właściciela.
 • Moje wykorzystanie materiałów jest prawnie chronione, ponieważ wchodzi w zakres przepisów o prawie autorskim dotyczących „dozwolonego użytku” określonych w 17 USC 107. Jeśli skarżący nie zgadza się z tym, że jest to dozwolony użytek, musi on współpracować ze mną bezpośrednio, chociaż jest to prawnie wykonalne kanały, aby rozwiązać spór. Scribd i jego pracownicy nie są zobowiązani do rozstrzygnięcia tego sporu ani podjęcia jakichkolwiek działań w celu ograniczenia mojej wypowiedzi na żądanie tego skarżącego.
 • Skarga nie jest zgodna z zalecanym formularzem powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich określonym w ustawie Digital Millennium Copyright Act, 17 USC 512 (c)(3). Specifically, the complainant has failed to:
  • Złóż skargę w formie pisemnej. [17 USC 512 (c) (3) (A)]
   Dołącz fizyczny lub elektroniczny podpis składającego skargę. [17 USC 512 (c) (3) (A) (i)]
  • Zidentyfikuj konkretne dzieło chronione prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeśli wiele dzieł objętych prawem autorskim jest objętych jedną skargą, podaj reprezentatywną listę takich dzieł. [17 USC 512 (c) (3) (A) (ii)]
  • Podaj adresy URL określonych plików w mojej witrynie, które prawdopodobnie naruszają prawa autorskie. [17 USC 512 (c) (3) (A) (iii)]
   Podaj informacje wystarczające do zidentyfikowania skarżącego, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. [17 USC 512 (c) (3) (A) (iv)]
  • Dołącz pisemne oświadczenie, że osoba wnosząca skargę jest przekonana w dobrej wierze, że wykorzystanie kwestionowanego materiału nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo. [17 USC 512 (c) (3) (A) (v)]
  • Dołącz pisemne oświadczenie, że informacje w powiadomieniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​skarżący jest upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone. [17 USC 512 (c) (3) (A) (vi)]

Niniejsza wiadomość jest listem DMCA do roszczenia wzajemnego zgodnie z definicją w 17 USC 512 (g) (3):

Oświadczam, pod karą krzywoprzysięstwa, że w dobrej wierze wierzę, że skarga na naruszenie praw autorskich opiera się na błędnych informacjach, błędnej identyfikacji danego materiału lub umyślnym błędnym odczytaniu prawa.

Proszę, aby Scribd, po otrzymaniu tego roszczenia wzajemnego, przywrócił materiał będący przedmiotem sporu, chyba że skarżący wniesie przeciwko mnie powództwo w ciągu dziesięciu (10) dni, zgodnie z 17 USC 512 (g) (2) (B).

Moje imię, adres i numer telefonu to:

[PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO]
[ADRES POCZTOWY]
[NUMER TELEFONU]

Wyrażam zgodę na właściwość Federalnego Sądu Rejonowego dla okręgu sądowego, w którym mieszkam (lub, jeśli mój adres znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, jurysdykcji Federalnego Sądu Rejonowego dla okręgu sądowego San Francisco w Kalifornii).

Wyrażam zgodę na przyjęcie procesu przez skarżącego.

Z poważaniem,

[PODPIS ELEKTRONICZNY LUB RZECZYWISTY]

Czy ten artykuł był pomocny?