Californië Privacyverklaring

Article author
Jason
 • Bijgewerkt

1.0 Over de Californië Privacyverklaring

Deze PRIVACYVERKLARING VOOR INWONERS VAN CALIFORNI vormt een aanvulling op het privacybeleid vanen is uitsluitend van toepassing op bezoekers, gebruikers en anderen die ingezetenen zijn van Californië ("consumenten" of "u" of "betrokkenen ”) wanneer u de Scribd-website bezoekt of zich abonneert om Scribd-producten en -diensten te ontvangen (de "Diensten"). We nemen deze kennisgeving aan om te voldoen aan de California Consumer Privacy Act van 2018 (“CCPA”), zoals gewijzigd als de California Privacy Rights Act van 2020 (“CPRA”). Alle termen die in de CPRA zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis wanneer ze in deze Verklaring worden gebruikt. Deze kennisgeving en dit beleid weerspiegelen niet onze verzameling, gebruik of openbaarmaking van persoonlijke informatie van inwoners van Californië, of rechten van betrokkenen, waar een uitzondering onder de CPRA van toepassing is.

 • 1.1 Over serviceproviders Serviceproviders

zijnbedrijven die essentiële services aan Scribd leveren. Onze dienstverleners zijn contractueel verplicht om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Als u vermoedt dat een van onze serviceproviders de persoonlijke informatie die u via Scribd hebt verstrekt, heeft gecompromitteerd, neem dan onmiddellijk contact met ons op viaprivacy@scribd.com.

 • 1.2 Over Derden

Derde Partijenverwijzen naar bedrijven waarmee Scribd samenwerkt om vrijwillige diensten met toegevoegde waarde aan abonnees te leveren, waaronder 'Scribd-voordelen'. Websites die door Derden worden onderhouden, kunnen gebruikmaken van aanvullende diensten die Scribd niet kent. Scribd-voordelen vereisen co-registratie en het kan zijn dat u aanvullende voorwaarden moet accepteren om toegang te krijgen tot services van derden.

 • 2.0 De informatie die Scribd verzamelt

We verzamelen de volgende categorieën persoonlijke informatie zoals hieronder aangegeven. De antwoorden op de enquête kunnen worden gebruikt om de effectiviteit van de Sites en de Apps, de communicatie van Scribd, advertentiecampagnes en/of promotionele activiteiten te bepalen. Als een persoon deelneemt aan een enquête, zal de verstrekte informatie samen met die van andere deelnemers aan het onderzoek worden gebruikt.

Categorie

Voorbeelden

Verzamelt Scribd het?

Identifiers

Naam, Internet Protocol-adres, e-mailadres.

Ja

Categorieën met persoonlijke informatie vermeld in het California Customer Records-statuut (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

Naam, creditcardnummer, debetkaartnummer of andere financiële informatie.

Ja

Beschermde classificatiekenmerken volgens de Californische of federale wetgeving

Leeftijd, etniciteit, staatsburgerschap, religie of geloofsovertuiging, burgerlijke staat, lichamelijke ziekte, psychische aandoening of handicap, geslacht, veteranenstatus.

Nee

Commerciële informatie

Transactie-informatie, aankoopgeschiedenis, financiële gegevens en betalingsinformatie.

Ja, alleen van abonnees.

Biometrie

Vingerafdrukken, stemafdrukken.

Geen

internet- of andere elektronische netwerkactiviteit

Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, online gedrag, interessegegevens en interacties met onze en andere websites, applicaties, systemen en advertenties.

Ja.

Geolocatiegegevens

Apparaatlocatie, inloglocatie.

Ja

Audio, elektronische, visuele en soortgelijke informatie

Uw profielfoto.

Ja

Beroeps- of werkgerelateerde informatie

Werkgeversinformatie.

Ja, als u toegang heeft tot onze diensten via een account dat wordt beheerd door uw werkgever.

Niet-openbare onderwijsinformatie (volgens de Family Educational Rights and Privacy Act (20 USC Section 1232g, 34 CFR Part 99))

Opleidingsniveau, gevolgde school of universiteit.

Geen

conclusies getrokken uit andere persoonlijke informatie om een ​​profiel aan te maken

Lees- en luistergeschiedenis, zoekgeschiedenis en opgeslagen items.

Ja

 

 • 3.0 De informatie die Scribd openbaar maakt

Deze tabel bevat een overzicht van de categorieën persoonlijke informatie die we aan derden bekendmaken voor onze operationele zakelijke doeleinden, waar vereist door de wet, of om onze rechten te beschermen; inclusief Derden; en de beheerders die door uw werkgever zijn geautoriseerd (als u toegang hebt tot onze diensten via een abonnement dat wordt beheerd door uw werkgever).

Categorievoorbeelden

Scribd

het bekend?

Aan wie?

Identifiers

Naam, gebruikersnaam, Internet Protocol-adres, e-mailadres.

Ja

Dienstverleners en Derden.

Categorieën met persoonlijke informatie vermeld in het California Customer Records-statuut (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

Naam, creditcardnummer, debetkaartnummer of andere financiële informatie.

Ja

Alleen dienstverleners.

Beschermde classificatiekenmerken volgens de Californische of federale wetgeving

Leeftijd, etniciteit, staatsburgerschap, religie of geloofsovertuiging, burgerlijke staat, lichamelijke ziekte, geestesziekte of handicap, geslacht, veteranenstatus.

Nee

 

Commerciële informatie

Transactie-informatie, aankoopgeschiedenis, financiële gegevens en betalingsinformatie.

Ja

Alleen dienstverleners.

Biometrie

Vingerafdrukken, stemafdrukken.

Nee

 

Internet- of andere elektronische netwerkactiviteit

Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, online gedrag, interessegegevens en interacties met onze en andere websites, applicaties, systemen en advertenties.

Ja

Alleen dienstverleners.

Geolocatiegegevens

Apparaatlocatie, inloglocatie.

Ja

Alleen dienstverleners.

Audio, elektronische, visuele en soortgelijke informatie

Uw profielfoto.

Ja

Alleen dienstverleners.

Beroeps- of werkgerelateerde informatie

Beroep, werkgeversinformatie, arbeidsverleden.

Ja

Alleen dienstverleners, als u toegang heeft tot onze diensten via een account dat wordt beheerd door uw werkgever.

Niet-openbare onderwijsinformatie (volgens de Family Educational Rights and Privacy Act (20 USC Section 1232g, 34 CFR Part 99))

Opleidingsniveau, gevolgde school of universiteit.

Nee

 

Gevolgtrekkingen uit andere persoonlijke informatie om een ​​profiel aan te maken

Lees- en luistergeschiedenis, zoekgeschiedenis en opgeslagen items.

Ja.

Alleen dienstverleners.

 

3.1 Scribd kan deze persoonlijke informatie gebruiken en bekendmaken aan:

 • zoals beschreven aan u bij het verzamelen van uw persoonlijke informatie; 
 • indien nodig of passend om de rechten, eigendommen of veiligheid van Scribd, onze werknemers, onze klanten of anderen te beschermen; 
 • zoals anders beschreven in het Scribd-privacybeleid,
 • audits uitvoeren en gegevens bijhouden;
 • voldoen aan wetten, juridische processen, voorschriften en intern beleid;
 • onderzoek en analyse uitvoeren;
 • beveiligingsincidenten detecteren;
 • de Diensten ontwikkelen en verbeteren;
 • rechtsvorderingen uitoefenen en verdedigen;
 • fouten identificeren en herstellen; 
 • ons bedrijf exploiteren, beheren en onderhouden;
 • beschermen tegen kwaadaardige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten;
 • rekeninghouders en abonnees voorzien van gevraagde Diensten;
 • u te voorzien van meldingen, waarschuwingen en andere communicatie met betrekking tot onze Services; en
 • voer kwaliteitsborgingstests uit.
 • 4.0 Uw consumentenrechten

De CPRA biedt inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot persoonlijke informatie. Scribd kan naar eigen goeddunken ervoor kiezen om deze rechten vrijwillig uit te breiden tot individuen in de Verenigde Staten. Inwoners van Californië hebben het recht om geen discriminerende behandeling door Scribd te ontvangen voor de uitoefening van de door de CPRA verleende rechten. Scribd biedt geen financiële prikkels of prijs- of serviceverschillen aan consumenten in ruil voor het bewaren of verkopen van uw persoonlijke informatie.

 • 5.0 Toegang tot uw persoonlijke informatie

Betrokkenen in de staat Californië hebben het recht om te verzoeken dat we u de meest recente 12 maanden aan gegevens bekendmaken met betrekking tot:

 • de categorieën persoonlijke informatie die we over u verzamelen;
 • de categorieën van bronnen waaruit de persoonlijke informatie wordt verzameld;
 • de specifieke stukjes persoonlijke informatie die we verzamelen;
 • ons zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van informatie over u;
 • de categorieën persoonlijke informatie over u die we hebben gedeeld of bekendgemaakt en de categorieën van derden met wie we dergelijke informatie hebben gedeeld of aan wie we dergelijke informatie hebben bekendgemaakt in de afgelopen 12 maanden.
 • 6.0 Uw persoonlijke

gegevens verwijderen Betrokkenen in de staat Californië hebben het recht om te verzoeken dat we uw persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld en bewaard, verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen we uw persoonlijke gegevens uit onze administratie verwijderen (en onze serviceproviders opdragen deze te verwijderen), tenzij er een uitzondering van toepassing is.

We kunnen uw verwijderingsverzoek weigeren als het bewaren van de informatie noodzakelijk is voor ons of onze dienstverleners om:

 1. de transactie te voltooien waarvoor we de persoonlijke informatie hebben verzameld, een goed of dienst te leveren waarom u hebt verzocht, acties te ondernemen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht in de context van onze lopende zakelijke relatie met u, of ons contract met u anderszins uit te voeren.
 2. Detecteer beveiligingsincidenten, bescherm tegen kwaadwillende, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten, of vervolg degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten.
 3. Debug producten om fouten te identificeren en te repareren die de bestaande beoogde functionaliteit aantasten.
 4. De vrijheid van meningsuiting uitoefenen, het recht van een andere consument waarborgen om zijn vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, of een ander wettelijk recht uitoefenen.
 5. Voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546seq.).
 6. Deelnemen aan openbaar of collegiaal getoetst wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere toepasselijke ethische en privacywetten, wanneer het verwijderen van persoonlijke informatie de resultaten van het onderzoek waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig schaadt, als u eerder hebt verstrekt geïnformeerde toestemming.
 7. Schakel uitsluitend intern gebruik in dat redelijkerwijs is afgestemd op de verwachtingen van de consument op basis van uw relatie met ons.
 8. Voldoen aan een wettelijke verplichting.
 9. ander intern en rechtmatig gebruik van die informatie te maken dat verenigbaar is met de context waarin u deze heeft verstrekt.
 • 7.0 Recht om af te zien van de verkoop of het delen van persoonlijke informatie

Onder de CPRA wordt "verkopen" en "delen" ruim gedefinieerd als het delen van persoonlijke informatie, al dan niet met financiële compensatie, met derden die niet handelen als onze dienstverleners of die anderszins niet worden beperkt in het gebruik van gegevens alleen namens ons of op grond van een toepasselijke CPRA-uitzondering.

In sommige omstandigheden kunnen we bepaalde van uw informatie delen met derden om u promoties en kansen te bieden die voor u interessant kunnen zijn, wat volgens de CPRA als een "verkoop" kan worden beschouwd. Volgens de CPRA kan "verkoop" ook inhouden dat derden bepaalde informatie, zoals IP-adres en/of browsegedrag, via cookies en vergelijkbare technologieën "verzamelen", om gerichte advertenties te leveren. 

Als u zich wilt afmelden voor ons gebruik van uw informatie voor doeleinden die volgens de CPRA als een "verkoop" worden beschouwd, kunt u dit doen zoals beschreven op deze link. Houd er rekening mee dat we niet bewust de persoonlijke informatie van minderjarigen onder de 18 jaar verkopen zonderde wettelijk vereiste bevestigende toestemming. Scibd heeft geen feitelijke kennis dat het de persoonlijke informatie van minderjarigen onder de 18. jaar

8.0 Californische "Shine the Light"-openbaarmaking

Als een bedrijf "persoonlijke informatie" (zoals gedefinieerd in de California's "Shine the Light"-wet, burgerlijk wetboek § 1798.83) deelt met derden voor hun directmarketingdoeleinden (bijv. om aanbiedingen en informatie te verzenden die voor u interessant kan zijn), vereist de Californische wet ofwel een mechanisme waarmee consumenten meer informatie kunnen krijgen over dergelijk delen in het voorafgaande kalenderjaar, ofwel een mechanisme waarmee consumenten zich kunnen afmelden voor dergelijk delen. Zoals vermeld in het gedeelte hierboven, bieden we een opt-out voor dit delen. Als u een inwoner van Californië bent en u zich wilt afmelden voor het delen in overeenstemming met deze wet, gebruikt u de bovenstaande link 'Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen'.

 • 9.0 Uw rechten

in Californië uitoefenen Consumenten in Californië kunnen bepaalde rechten uitoefenen via ons aanvraagformulier voor privacyrechten. Alleen u of een persoon die is geregistreerd bij de staatssecretaris van Californië en die u machtigt om namens u op te treden, mag een verifieerbaar consumentenverzoek doen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt ook namens uw minderjarige kind een verifieerbaar consumentenverzoek doen. U mag binnen een periode van 12 maanden slechts twee keer een verifieerbaar consumentenverzoek tot toegang of gegevensoverdraagbaarheid doen. Als het formulier niet voldoende is om aan uw verzoek te voldoen, stuur dan een e-mail naar privacy@scribd.com.

 • 10.0 Wijzigingen in deze kennisgeving

We kunnen deze en andere kennisgevingen van tijd tot tijd bijwerken. Als we materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u op de hoogte stellen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

 • 11.0 Contactgegevens

Stel al uw vragen of opmerkingen met betrekking tot deze kennisgeving en hetprivacybeleid vanaanprivacy@scribd.comof per post aan:

Scribd, Inc.
460 Bryant Street, #100
San Francisco, CA
94107-2594
VS

Dit beleid gaat in op 29 september 2022.

Was dit artikel nuttig?