Algemene voorwaarden voor lidmaatschap van cadeau-abonnementen

Article author
Jason
 • Bijgewerkt

Scribd-geschenkabonnementen ("Geschenkabonnementen") en hun aankoop, inwisseling en gebruik zijn onderhevig aan deze voorwaarden, evenals aan de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. Scribd behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Scribd te wijzigen.

 1. Aankoop.
  Geschenkabonnementen kunnen alleen worden gekocht via geautoriseerde Scribd-kanalen en alleen in de stappen die door Scribd worden aangeboden. Om een ​​Geschenkabonnement aan te schaffen, moet alle informatie die vereist is op het aankoopformulier worden verstrekt, en moet de koper geldige betalingsinformatie verstrekken.
 2. Verlossing.
  Geschenkabonnementen kunnen alleen worden ingewisseld voor de aankoop van in aanmerking komende producten op www.scribd.com. Het inwisselen van Geschenkabonnementen kan naar eigen goeddunken van Scribd worden gewijzigd. Om een ​​Geschenkabonnement in te wisselen, moet de verlosser een bestaand Scribd-account hebben of een nieuw Scribd-account aanmaken, en daarmee akkoord gaan gebonden te zijn aan alle toepasselijke voorwaarden, bepalingen en beleid. Als u dit niet doet, vervalt het Geschenkabonnement en vervalt het. Elk Geschenkabonnement kan slechts één keer worden ingewisseld, waarbij het saldo van het verzilverde Geschenkabonnement wordt toegevoegd aan het Scribd-account van de inwisselaar. Aankopen die door de verlosser worden gedaan na inwisseling, worden afgetrokken van het saldo van de Scribd-account van de verlosser. Als een aankoop door de verlosser het saldo van een verzilverd Geschenkabonnement overschrijdt, moet het resterende bedrag worden betaald met een andere betaalmethode. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het inwisselen van Geschenkabonnementen.
 3. Beperkingen.
  Geschenkabonnementen kunnen niet worden gebruikt om andere geschenkabonnementen te kopen. Geschenkabonnementen kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, opnieuw worden geladen, doorverkocht, tegen betaling worden overgedragen of ingewisseld voor contant geld, behalve voor zover vereist door de wet. Ongebruikte tegoeden van het Geschenkabonnement op een Scribd-account mogen niet worden overgedragen naar een andere Scribd-account. Tenzij u de voorafgaande schriftelijke toestemming van Scribd hebt verkregen, mogen geschenkabonnementen niet worden gebruikt in verband met marketing-, reclame- of andere promotionele activiteiten van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, via websites, internetadvertenties, e-mail, telemarketing, direct mail, advertenties in kranten en tijdschriften, sweepstakes, prijsvragen of radio- en televisie-uitzendingen.
 4. Risico op verlies.
  Het risico van verlies en eigendomsrecht voor Geschenkabonnementen gaat over op de koper bij elektronische verzending van het Geschenkabonnement door Scribd naar de koper of de door de koper aangewezen ontvanger. Scribd is niet verantwoordelijk voor het verzekeren dat Geschenkabonnementen worden afgeleverd bij de koper of de aangewezen ontvanger van de koper, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, omdat het opgegeven e-mailadres ongeldig is, of omdat het Geschenkabonnement niet kan worden afgeleverd vanwege technische problemen. van elke vorm van actieve of passieve filtering van welke aard dan ook, onvoldoende ruimte in een e-mailaccount of een gewijzigd of geannuleerd e-mailadres. Scribd is niet verantwoordelijk als een Geschenkabonnement verloren, gestolen, vernietigd of gebruikt wordt zonder uw toestemming.
 5. Fraude.
  Scribd heeft het recht om klantenaccounts te sluiten en alternatieve betalingswijzen in rekening te brengen als een frauduleus verkregen Geschenkabonnement wordt ingewisseld en / of gebruikt om aankopen te doen zoals hierboven uiteengezet.
 6. Beperking van aansprakelijkheid.
  SCRIBD GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT CADEAUBONNEMENTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN HET GEVAL EEN CADEAUBONNEMENT NIET-FUNCTIONEEL IS, IS UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID EN DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SCRIBD DE VERVANGING VAN DERGELIJK CADEAUBONNEMENT. BEPAALDE WETGEVING STAAT GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.
 7. Geschillen.
  Scribd en u gaan ermee akkoord dat enige actie in rechte of in billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden alleen zal worden ingediend bij de staats- of federale rechtbanken in en voor de stad en het graafschap San Francisco, Californië, en Scribd en u stemt hierbij in en zich onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken met het oog op het procederen over dergelijke acties.
 8. Vervaldatum.
  Geschenkabonnementen vervallen niet. In overeenstemming met deze algemene voorwaarden heeft Scribd echter het recht om de inwisseling van Geschenkabonnementen naar eigen goeddunken te wijzigen.
 9. Algemene voorwaarden.
  De algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zijn van toepassing op cadeau-abonnementen. Wanneer u een Geschenkabonnement koopt, ontvangt of inwisselt, gaat u ermee akkoord dat de wetten van de staat Californië, ongeacht de principes van conflicterende wetten, van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden. Scribd behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Scribd te wijzigen. Alle voorwaarden zijn van toepassing voor zover wettelijk toegestaan.

Was dit artikel nuttig?