Everand-abonneeovereenkomst

Article author
Jason
 • Bijgewerkt

LAATSTE BIJGEWERKT: 31 oktober 2023

1.0 Over deze Overeenkomst; Andere termen

Everand™, Scribd® en Slideshare® zijn volledige dochterondernemingen van Scribd, Inc (“het bedrijf”, “wij”, “onze” of “ons”). De volgende aanvullende voorwaarden, beleidslijnen en regels zijn uitdrukkelijk hierin opgenomen en vormen een bindend onderdeel van deze Overeenkomst alsof ze hierin volledig zijn weergegeven:

 1. Algemene gebruiksvoorwaarden van Scribd, Inc. ( https://scribd.com/terms )
 2. Wereldwijd privacybeleid van Scribd, Inc. ( https://scribd.com/privacy )

Deze Everand Abonneeovereenkomst (“Overeenkomst”), en de bijbehorende mededelingen en bekendmakingen, zijn opgenomen in en zijn onderworpen aan onze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Tenzij anders gedefinieerd in deze Overeenkomst, hebben alle termen met een hoofdletter de betekenis die wordt gegeven in de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

DOOR U TE REGISTREREN VOOR DE DIENSTEN, TOEGANG TE NEMEN, TE BLADEREN, U TE ABONNEREN OF GEBRUIK TE MAKEN, ERKENT U DAT U ALLE REGELS, VOORWAARDEN, RICHTLIJNEN, BEPERKINGEN EN KENNISGEVINGEN IN DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, EN GAAT U AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN AAN.

Als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, mag u Everand niet gebruiken.

2.0 Abonnement

Everand biedt u toegang tot elektronische boeken, audioboeken, artikelen, bladmuziek en andere inhoud van deelnemende uitgevers (“Abonnementsinhoud”) door middel van een Abonnement (“Abonnement”), op grond waarvan Everand en de deelnemende uitgevers u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en persoonlijke licentie voor toegang tot en gebruik van alle abonnementsinhoud die beschikbaar is onder uw abonnement voor uw persoonlijke vermaak en informatieve doeleinden. Abonnementsinhoud kan toegang omvatten tot muziekbladen en andere bepaalde documenten die u bij het abonnement zonder extra kosten worden aangeboden. Uw Abonnement staat los van elk gratis account (“Account”) bij enige andere Dienst die door het Bedrijf wordt geleverd. In de meeste gevallen kunt u uw account blijven gebruiken nadat u of wij uw abonnement hebben beëindigd.

3.0 Beperkingen

Uw toegang tot en gebruik van de Abonnementsinhoud is onderworpen aan de volgende beperkingen:

 1. Abonnementsinhoud wordt uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik aangeboden via Everand.com of de mobiele Everand-app (“App”);
 2. U mag Abonnementsinhoud niet gebruiken voor commercieel of promotioneel gebruik;
 3. U mag geen abonnementsinhoud verkopen of distribueren;
 4. U mag geen kopieën van Abonnementsinhoud delen, uitlenen of huren;
 5. U mag Digital Rights Management (DRM) dat bij de abonnementsinhoud wordt geleverd, niet uitschakelen of omzeilen;
 6. U mag de gebruikslimieten die zijn ingesteld door contentproviders (deelnemende uitgever of gebruiker) niet overschrijden;
 7. U mag geen kopieën maken van alle of een deel van de Abonnementsinhoud;
 8. U mag Abonnementsinhoud niet openbaar weergeven of uitvoeren;
 9. U mag geen accounts delen die toegang geven tot abonnementsinhoud.

In aanvulling op het voorgaande is Uw toegang tot Abonnementsinhoud afhankelijk van de tijdige betaling van Uw maandelijkse of jaarlijkse Abonnementskosten (“Abonnementskosten”); en U heeft geen toegang tot Abonnementsinhoud als Uw Abonnement wordt opgezegd, afloopt of wordt beëindigd wegens niet-betaling.

Uw abonnement geeft u recht op toegang tot de digitale inhoudsbibliotheek van Everand tijdens de abonnementsperiode. Sommige abonnementsinhoud is mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar voor het kleine percentage gebruikers dat een ongewoon hoog volume abonnementsinhoud gebruikt. Everand behoudt zich het recht voor en heeft het recht om naar eigen goeddunken op elk moment bepaalde Abonnementsinhoud toe te voegen, te wijzigen, in te trekken of uit te stellen, zodat U er om welke reden dan ook geen toegang toe heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, op basis van de kosten die Everand door dergelijke inhoud of de aard van uw gebruik van de website en app van Everand. Everand geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van specifieke titels of de timing van hun beschikbaarheid.

4.0 Betalingen en facturering

 1. Vergoedingen, kosten en eventuele wezenlijk andere voorwaarden dan die welke in deze Overeenkomst aan u worden beschreven, worden aan u bekendgemaakt wanneer u zich aanmeldt of in andere latere communicatie aan u. Wanneer u een abonnement aanschaft (een dergelijke aankoop wordt een ‘transactie’ genoemd), kunnen wij u vragen om aanvullende informatie te verstrekken die relevant is voor uw transactie, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard en uw factuuradres ( dergelijke informatie, “Betalingsinformatie”). U verklaart en garandeert dat u het wettelijke recht hebt om alle betalingsmethode(n) te gebruiken die in dergelijke betalingsinformatie wordt weergegeven. Wanneer u een transactie initieert, machtigt u ons om uw betalingsgegevens aan derden te verstrekken, zodat wij uw transactie kunnen voltooien en uw betalingsmethode in rekening kunnen brengen voor het type transactie dat u hebt geselecteerd; Mogelijk moet u aanvullende informatie verstrekken om uw identiteit te verifiëren voordat u uw transactie voltooit (dergelijke informatie valt onder de definitie van betalingsinformatie).
 2. Abonnementsprijzen worden weergegeven in Amerikaanse dollars of, indien mogelijk, in uw gelijkwaardige lokale valuta. De valuta die wordt gebruikt om uw abonnement in rekening te brengen, is afhankelijk van het factureringsland waar uw betalingsmethode zich bevindt. De prijzen van Everand verschillen van land tot land en de abonnementskosten die op uw scherm worden weergegeven, kunnen verschillen van het uiteindelijke bedrag dat in rekening wordt gebracht als u zich aanmeldt in een land dat verschilt van het thuisland van uw factureringsmethode. Uw factureringsvaluta kan veranderen als u uw betalingsmethode bijwerkt of het land van facturering wijzigt in uw betalingsgegevens. Uw land van facturering moet overeenkomen met het land waar uw betalingsmethode zich bevindt.

  Door deze Overeenkomst aan te gaan, erkent u dat Wij ons het recht voorbehouden om, naar eigen goeddunken, de weergegeven valuta om te rekenen naar die van uw factureringsland of het thuisland van uw betaalmethode, indien nodig. U erkent dat wij geen controle hebben over valutaconversie- of buitenlandse transactiekosten die door uw kaartuitgever of bank in rekening worden gebracht voor uw abonnementsbetaling, en u stemt ermee in om Scribd, Inc. of zijn dochterondernemingen, contractanten, werknemers, agenten, of externe partners, licentiegevers of leveranciers die aansprakelijk zijn voor dergelijke vergoedingen.
   
 3. Als u ervoor kiest om een jaar- of maandabonnement aan te schaffen, worden de abonnementskosten aan het begin van het betalende deel van uw abonnement en elk jaar of elke maand daarna in rekening gebracht tegen het dan geldende tarief. Als u ervoor kiest een jaarabonnement aan te schaffen, brengen wij u automatisch kosten in rekening op de verjaardag van de ingangsdatum van het betalende gedeelte van uw abonnement, met behulp van de betalingsinformatie die u heeft verstrekt. Als u ervoor kiest een maandelijks abonnement aan te schaffen, brengen wij u automatisch elke maand kosten in rekening, op de kalenderdag die overeenkomt met de ingang van het betalende gedeelte van uw abonnement, met behulp van de betalingsinformatie die u heeft verstrekt. In het geval dat uw abonnement is ingegaan op een dag die niet in een bepaalde maand valt, kunnen wij uw betalingsmethode in rekening brengen op een dag in de betreffende maand of op een andere dag die wij passend achten. Als u uw abonnement bijvoorbeeld op 31 januari bent gestart, is uw volgende betalingsdatum waarschijnlijk 28 februari en wordt uw betalingsmethode op die datum gefactureerd.
   
 4. Door de Overeenkomst aan te gaan en ervoor te kiezen een jaar- of maandabonnement aan te schaffen, erkent u dat uw abonnement terugkerende betalingsfuncties heeft en aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor alle terugkerende betalingsverplichtingen voorafgaand aan de annulering van uw abonnement door u of ons. We kunnen uw betalingsmethode ook periodiek autoriseren in afwachting van toepasselijke vergoedingen of gerelateerde kosten. Uw Abonnement loopt door totdat U deze opzegt of totdat Wij Uw toegang tot of gebruik van de Diensten of het Abonnement beëindigen in overeenstemming met deze Overeenkomst (en de Algemene Gebruiksvoorwaarden die deel uitmaken van deze Overeenkomst).
   
 5. We kunnen een gratis proefabonnement (“Gratis proefperiode”) aanbieden voor een bepaalde periode (“Gratis proefperiode”). Als wij u een gratis proefperiode aanbieden, worden de specifieke voorwaarden van uw gratis proefperiode verstrekt bij aanmelding en/of in het promotiemateriaal waarin de gratis proefperiode wordt beschreven. Gratis proefversies kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Als u uw gratis proefperiode annuleert vóór het verstrijken van de gratis proefperiode, komt u mogelijk in aanmerking voor gebruik van een ongebruikt deel van een dergelijke gratis proefperiode de volgende keer dat u zich aanmeldt voor een Everand-abonnement, op voorwaarde dat Everand de gratis proefperiode blijft aanbieden die U werd eerder aangeboden. Tenzij anders bepaald in de specifieke voorwaarden voor de aanbieding voor een gratis proefperiode, zijn gratis proefversies alleen beschikbaar voor gebruikers die nog niet eerder een gratis proefperiode hebben voltooid. Tenzij u uw abonnement opzegt vóór het einde van uw gratis proefperiode, zullen wij (of onze externe betalingsverwerker) de abonnementskosten (plus eventuele toepasselijke belastingen en andere kosten) op periodieke basis bij uw betalingsmethode in rekening brengen totdat u uw abonnement annuleert. Abonnement. Instructies voor het annuleren van uw abonnement vindt u hieronder onder de sectie getiteld 'Annulering van abonnementen'. We behouden ons het recht voor om gratis proefversies op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, te wijzigen of te beëindigen.

 6. Financiële transacties kunnen, naar eigen goeddunken, worden verboden als ze zijn gericht aan, uitgegeven door of anderszins betrekking hebben op een land, gebied, individu of bedrijf dat onderworpen is aan economische of handelssancties of beperkende maatregelen die zijn uitgevaardigd, beheerd, opgelegd of gehandhaafd door (a) alle overheidsinstellingen en -agentschappen (bijv. officiële lijsten van gesanctioneerde landen uitgegeven door de Verenigde Staten, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, enz.) en/of (b) alle interne beleidslijnen van het Bedrijf die in overeenstemming zijn met internationale regelgeving (een “ Aan de sancties onderworpen entiteit"). U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het land waarin u van plan bent betalingen van Everand te ontvangen of betalingen aan Everand uit te voeren (al naar gelang het geval) niet wordt beschouwd als een gesanctioneerde entiteit.

5.0 Terugbetalingen en vervangingen

Alle vergoedingen en kosten zijn niet-restitueerbaar en er zijn geen restituties of tegoeden, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in onze Terugbetalingsbeleid ( https://support.scribd.com/hc/articles/210133986 ). In bepaalde gevallen, als er een defect is in de Abonnementsinhoud, kunt u een vervanging ontvangen in plaats van een terugbetaling.

6.0 Uw abonnement opzeggen

 1. Annulering. U kunt uw abonnement opzeggen via uw accountinstellingen nadat u bent ingelogd op de site of de app. U kunt ook de annulering van een Abonnement starten door een e-mail te sturen naar support@scribd.com of een annuleringsverzoek in te dienen via de Everand Support-website. U bent verantwoordelijk voor alle abonnementskosten (plus eventuele toepasselijke belastingen en/of andere kosten) die zijn opgelopen vóór de ingangsdatum van uw annulering. Als u opzegt, wordt uw opzegging onmiddellijk van kracht, maar blijft u toegang houden tot de abonnementsinhoud totdat de laatst betaalde abonnementsperiode afloopt. Daarna beëindigen wij uw toegang tot de abonnementsinhoud. Als u uw Everand-abonnement opzegt, worden uw bestaande Scribd- en Slideshare-accounts niet geannuleerd. Zie artikel 10 (getiteld “Termijn en beëindiging”) voor instructies over hoe u deze Overeenkomst kunt beëindigen.
 2. Beëindiging. U stemt ermee in dat wij uw abonnement en/of account kunnen beëindigen wegens niet-betaling van abonnementskosten. In het geval van annulering of beëindiging van uw abonnement of account, kunnen wij op elk moment uw account, gebruikersprofiel en alle inhoud met betrekking tot uw account geheel of gedeeltelijk verwijderen en verwijderen.
   
 3. Terugbetalingen. Zoals gedefinieerd in sectie 5 van deze overeenkomst zijn alle vergoedingen en kosten niet-restitueerbaar, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in ons Terugbetalingsbeleid. Wij zullen de Abonnementskosten niet geheel of gedeeltelijk terugbetalen wanneer een Abonnement wordt opgezegd of beëindigd.

7.0 Promotiecodes

Actiekortingsactiveringscodes (“Promocodes”) verlopen op de datum aangegeven in Uw accountinstellingen of zoals aangegeven in de promotie-aanbieding en kunnen verlopen vóór het daadwerkelijke gebruik van de Promocode, zonder aansprakelijkheid jegens Ons. Per huishouden/per account/per promotie kan slechts één (1) promotiecode worden ingewisseld. Promotiecodes zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld. Wij behouden ons het recht voor om elke aanbieding op elk moment te wijzigen of te annuleren. Promotiecodes moeten worden gebruikt voor het beoogde publiek en doel, en op een wettige manier. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw promotiecodenummer. Promotiecodes kunnen niet worden vervangen bij verlies, diefstal of beschadiging. Promotiecodes kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingen, coupons, promoties of andere promotiecodes

8.0 Cadeau-abonnementen

Raadpleeg de Algemene voorwaarden voor cadeauabonnementen.

9.0 Inhoudsdisclaimers

U begrijpt en erkent dat Abonnementsinhoud uitsluitend bedoeld is voor informatie- en amusementsdoeleinden. Abonnementsinhoud vormt geen juridisch, financieel, persoonlijk, professioneel, educatief, medisch en/of gezondheidszorgadvies of diagnose en kan niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt. U begrijpt dat u wordt blootgesteld aan inhoud uit verschillende bronnen wanneer u uw abonnement gebruikt, en u gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, het nut of de intellectuele eigendomsrechten van, of met betrekking tot, dergelijke inhoud. U begrijpt en erkent verder dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is, en u stemt ermee in afstand te doen, en doet hierbij afstand van, alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft of kunt hebben tegen het bedrijf met respect daarvoor. Het Bedrijf onderschrijft geen enkele inhoud of enige mening, aanbeveling of advies die daarin wordt uitgedrukt, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met dergelijke inhoud af. Indien wij op de hoogte worden gebracht van Abonnementsinhoud die naar verluidt niet in overeenstemming is met onze Voorwaarden, kunnen Wij de beschuldiging onderzoeken en naar eigen goeddunken bepalen of de Abonnementsinhoud moet worden verwijderd. Wij behouden ons het recht voor om dit op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te doen.

Abonnementsinhoud kan uitsluitend voor het gemak van Gebruikers links of verwijzingen naar andere websites of diensten bevatten (“Referentiesites”). Tenzij Wij uitdrukkelijk anders vermelden, onderschrijven Wij dergelijke Referentiesites of de informatie, materialen, producten of diensten op of toegankelijk via Referentiesites niet. Bovendien zijn uw correspondentie of zakelijke transacties met, of deelname aan promoties van adverteerders die u op of via de Services vindt, uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerders. Uw toegang tot en gebruik van Referentiesites, inclusief de informatie, materialen, producten en diensten op of beschikbaar via Referentiesites, is uitsluitend op eigen risico.

Everand behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegang van U tot Abonnementsinhoud te wijzigen of in te trekken, op verzoek van de uitgever of om enige andere reden. Als Everand een bepaald stuk abonnementsinhoud verwijdert of verwijdert, behoudt Everand zich het recht voor om uw toegang tot de inhoud in te trekken. Als Everand uw toegang intrekt, kan Everand u naar eigen goeddunken een restitutie verlenen of u een andere vorm van compensatie aanbieden.

10.0 Duur en beëindiging

Deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop u de voorwaarden ervan accepteert en loopt door totdat deze wordt beëindigd. Wij kunnen deze Overeenkomst (inclusief uw abonnement en/of account) beëindigen, of de Services opschorten of beëindigen, met of zonder reden, op elk moment en zonder kennisgeving aan u. Raadpleeg de Algemene Gebruiksvoorwaarden voor aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de annulering of beëindiging van deze en andere diensten die door het Bedrijf worden geleverd. Bij elke annulering of beëindiging van deze Overeenkomst en/of Uw Abonnement worden de rechten en licenties die aan U zijn verleend onder deze Overeenkomst automatisch beëindigd. Dit betekent onder andere dat u geen toegang meer heeft tot de abonnementsinhoud.

11.0 Wijzigingen in de Overeenkomst

We kunnen deze Overeenkomst af en toe bijwerken. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze overeenkomst, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. Wij moedigen u aan om deze Overeenkomst regelmatig te herzien, zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop wij uw gegevens gebruiken en beschermen en om uzelf op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in de Overeenkomst. Wijzigingen in deze Overeenkomst worden onmiddellijk van kracht nadat we deze op https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486-Subscriber-Agreement hebben geplaatst. U kunt bepalen wanneer Wij deze Overeenkomst voor het laatst hebben gewijzigd door de bovenstaande legende “LAATSTE BIJGEWERKT” te raadplegen. Uw gebruik van uw abonnement na wijzigingen in deze overeenkomst betekent dat u deze wijzigingen accepteert; met dien verstande echter dat eventuele materiële wijzigingen in deze Overeenkomst niet met terugwerkende kracht van toepassing zullen zijn op claims of geschillen tussen U en Ons in verband met deze Overeenkomst die zijn ontstaan vóór de datum “LAATST BIJGEWERKT” die van toepassing is op die versie van deze Overeenkomst. Deze overeenkomst weerspiegelt mogelijk niet lopende of recente wetgeving.

12.0 Hoe u contact met ons kunt opnemen

Wij verwelkomen uw vragen over onze Overeenkomst en praktijken per e-mail op support@scribd.com of per post op: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Wij reageren binnen 30 dagen op alle vragen. Als u een inwoner van Californië bent, kunt u dezelfde informatie per e-mail ontvangen door een brief te sturen naar het bovengenoemde adres met uw e-mailadres en een verzoek om deze informatie.

 

 

Was dit artikel nuttig?