Samenvatting van het beleid inzake inbreuk op intellectueel eigendom (auteursrecht).

Article author
Jason
  • Bijgewerkt

LAATSTE BIJGEWERKT: 31 oktober 2023

Inhoud op Scribd en Slideshare wordt door onze leden geleverd zonder goedkeuring of hulp van medewerkers. Het uploaden van het intellectuele eigendom van iemand anders (auteursrechten, handelsmerken en bedrijfsgeheimen) zonder hun toestemming is ten strengste verboden .

Scribd voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) van 1998 van de Verenigde Staten. Het is ons beleid om inbreukmakend materiaal te verwijderen wanneer u hiervan op de hoogte wordt gesteld en om herhaaldelijke inbreukmakers te beëindigen op basis van een "three-strikes".

De snelste manier om een inbreuk op uw auteursrecht te melden is door Scribd's te gebruiken meldformulier voor beledigende inhoud en inbreuken op het auteursrecht. Dit formulier legt alle noodzakelijke informatie vast en brengt ons onmiddellijk op de hoogte. Geldige meldingen worden doorgaans binnen twee werkdagen verwerkt. Inhoud die door DMCA-melding is verwijderd, wordt automatisch toegevoegd aan de BookID™ auteursrechtbeschermingssysteem. Gegevens die u ons via het meldformulier toestuurt, worden voor geen enkel ander doel gebruikt.

Omdat Scribd in de Verenigde Staten is gevestigd, is een ingevulde DMCA-melding het minimum dat we kunnen accepteren als bewijs van auteursrecht, zelfs als in uw land andere wetten gelden. Scribd kan geen meldingen verwerken die DMCA-criteria negeren of onvolledige informatie verstrekken.

Als u bericht heeft ontvangen dat uw werk door BookID is verwijderd en u vindt dat de verwijdering ongepast was, stuur dan de melding door naar copyright@scribd.com, samen met een toelichting op uw bezorgdheid. We zullen elk geval zo snel mogelijk beoordelen.

Als u bericht heeft ontvangen dat uw werk is verwijderd omdat we een DMCA-melding van een derde partij hebben ontvangen, moet u dat doen een tegenvordering indienen om het herstelproces van uw document te starten.

Lees de FAQ en bezoek de Helpcentrum voor meer volledige informatie.

 

Was dit artikel nuttig?