Privacybeleid

Article author
Jason
 • Bijgewerkt

1.0 Over dit privacybeleid

Scribd, Inc. en haar operationele afdelingen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en filialen, inclusief Scribd.com en SlideShare.net (gezamenlijk "Scribd", "wij", "Onze, ” of “Ons”), zijn gevoelig voor privacykwesties, en we begrijpen dat het belangrijk is dat we de persoonlijke informatie (“persoonlijke informatie”) van onze bezoekers en lidmaatschap (“u” of “uw”) beschermen. Dienovereenkomstig biedt Scribd dit beleid ("Privacybeleid") om u te informeren over onze online informatiepraktijken, het soort informatie dat we verzamelen en hoe we van plan zijn die informatie te gebruiken en te delen ("Verwerking"). Dit beleid beschrijft ook hoe u dergelijke informatie kunt corrigeren of wijzigen. Door gebruik te maken van de Scribd.com-website en SlideShare.net-website en alle gerelateerde applicaties, diensten en tools (de “Sites”), de Scribd mobiele app of de SlideShare mobiele app en alle gerelateerde applicaties, diensten en tools (de “Apps ”), stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking die in deze kennisgeving wordt beschreven.

Dit privacybeleid is van toepassing op persoonlijke informatie die door Scribd wordt verwerkt in het kader van onze bedrijfsvoering, inclusief via uw gebruik van de sites en apps. Van Scribd en haar medewerkers wordt verwacht dat ze Uw gegevens beschermen en zich houden aan dit Privacybeleid. Hoewel dit privacybeleid is ontworpen om te voldoen aan de huidige regelgeving in de Verenigde Staten en Europa, weerspiegelt het mogelijk niet de hangende of recente wetgeving.

Scribd algemene gebruiksvoorwaarden van. Uw gebruik van Scribd en alle Persoonlijke Informatie die U verstrekt via Scribd zijn te allen tijde onderworpen aan dit Privacybeleid, de Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle regionale bekendmakingen die relevant zijn voor de plaats waar U toegang heeft tot de Sites en Apps.

Klanten in de grotere Europese Unie moeten ook verwijzen naar de gerelateerde EEA+ Disclosures.

Klanten in Californië dienen ook de privacyverklaring van Californië te raadplegen.

2.0 Persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken

Onze privacypraktijken en de persoonlijke informatie die we verzamelen, rechtstreeks van u of van externe serviceproviders (een "derde" of "derde partijen"), zijn afhankelijk van de aard van de relatie die u heeft met Scribd en eventuele toepasselijke wetten. In deze sectie beschrijven we enkele van de manieren waarop Scribd persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt, en de wettelijke grondslagen om dit te doen. Scribd verzamelt beperkte hoeveelheden van uw persoonlijke informatie. We streven ernaar om informatie te verzamelen die alleen relevant is voor de verwerkingsdoeleinden zoals beschreven in dit beleid en het bijbehorende beleid zoals vermeld in sectie 1.0. 

2.1 Hoe Scribd persoonlijke informatie

verzamelt De gegevens die wij van of over u verzamelen, kunnen persoonlijke informatie bevatten, zoals naam, adres, e-mailadres, gebruikersnaam en Internet Protocol ("IP")-adres.

Enkele van de manieren waarop Scribd uw persoonlijke informatie kan verzamelen terwijl u de sites en apps gebruikt, zijn onder meer: ​​het

 • verzamelen van persoonlijke informatie van u wanneer u de sites, de apps, enquêtes, zakelijke of marketingevenementen bezoekt of ermee omgaat, en elke gelegenheid wanneer we leveren programma's en diensten aan u.

 • mogelijkheden om u aan te melden voor het ontvangen van specifieke informatie of diensten waarbij wij om uw contactgegevens kunnen vragen (bijv. naam en e-mailadres) zodat wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

 • het verzamelen van bepaalde informatie, waaronder IP-adressen, cookies, navigatiegegevens, de naam van het domein en de host van waaruit u toegang hebt tot internet, de browsersoftware die u gebruikt en uw besturingssysteem, en de datum en tijd waarop u Scribd opent. Dit soort informatie wordt gebruikt om een ​​verbeterd beheer van sites en apps te bieden, om de kwaliteit van uw ervaring bij interactie met Scribd te verbeteren en om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven voor producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.
 • creditcard- en andere financiële informatie met betrekking tot betalingen voor commerciële goederen en diensten die wij op uw verzoek aan u leveren.

2.2 Informatie verzameld uit bronnen van derden

Scribd kan informatie over u verzamelen van derden als aanvulling op de informatie die u verstrekt. Deze aanvullende informatie stelt ons in staat om de informatie die u ons heeft verstrekt te verifiëren en om ons vermogen om u te voorzien van klantenondersteuning en informatie over de activiteiten, producten en diensten van Scribd te verbeteren. 

We kunnen u ook de mogelijkheid bieden om derden te gebruiken om bepaalde extra functies op de sites en apps in te schakelen. Als u ervoor kiest om dit te doen, kan Scribd informatie over u ontvangen van deze derden.

2.3 Enquêtes

Scribd kan af en toe Derden inschakelen om namens Ons enquêtes uit te voeren. De vrijwillige enquêtereacties kunnen worden gebruikt om de effectiviteit van de Sites en de Apps, de communicatie van Scribd, advertentiecampagnes en/of promotionele activiteiten te bepalen. Als u deelneemt aan een enquête, wordt de verstrekte informatie samen met die van andere deelnemers aan het onderzoek gebruikt. De verzamelde informatie zal worden gebruikt om ons te helpen meer te weten te komen over uw behoeften en de kwaliteit van de producten en diensten die wij aan u leveren. We kunnen af ​​en toe gepseudonimiseerde en geanonimiseerde gegevens delen voor onderzoeks- en analysedoeleinden.

2.4 Hoe Scribd de persoonlijke informatie van site- en app-gebruikers

gebruikt Afhankelijk van hoe u Scribd gebruikt, kunnen wij en onze externe serviceproviders uw persoonlijke informatie ook op bepaalde beperkte manieren gebruiken, waaronder:

 • Het verstrekken van informatie en diensten die u hebt aangevraagd.Scribd kan de persoonlijke informatie over u gebruiken om u informatie te verstrekken waar u om kunt vragen (zoals informatie over een product of dienst die wij aanbieden). Scribd kan uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om u een specifiek programma of service te leveren, wanneer u zich inschrijft om het programma of de service te ontvangen. Dergelijk gebruik kan het volgende omvatten: (a) het algemeen beheren van uw informatie en accounts; (b) reageren op vragen, opmerkingen en verzoeken (bijv. verzoeken om klantenondersteuning en juridische verzoeken); (c) het verlenen van toegang tot bepaalde gebieden en functies; en (d) u ​​toe te staan ​​u te registreren voor en deel te nemen aan online en persoonlijke evenementen.

 • Administratieve doeleinden.Scribd kan de persoonlijke informatie over u gebruiken voor administratieve doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot: (a) het meten van interesse in Scribd's Sites, Apps, programma's of diensten; (b) interne kwaliteitscontrole uitvoeren; (c) identiteit verifiëren; (d) berichten verzenden met betrekking tot de Sites, Apps, programma's, services, Uw account of enige wijzigingen in het Scribd-beleid of de servicevoorwaarden; (e) betalingen verwerken; (f) mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen; en (g) Onze Algemene Gebruiksvoorwaarden afdwingen. [Link]

 • Marketingproducten en -diensten.Scribd kan de persoonlijke informatie over u gebruiken om u materialen te verstrekken over aanbiedingen, producten en diensten die wij aanbieden, inclusief nieuwe inhoud, producten, sites, apps of diensten. Scribd kan u deze materialen verstrekken door middel van kennisgeving via de Sites of Apps, per post, e-mail of andere elektronische kennisgeving zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke informatie gebruiken voor marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor dergelijke doeleinden, zoals hieronder beschreven. Scribd kan samenwerken met derden, zoals adverteerders, advertentieservicebedrijven en advertentiebedrijven, om u op interesses gebaseerde advertenties te bieden door het automatisch verzamelen van persoonlijke informatie (inclusief cookies van derden). Voor informatie over het accepteren of weigeren van cookies (inclusief cookies van derden), klikt u op de link 'Cookievoorkeuren' in de voettekst van de Sites.
 • Onderzoek en ontwikkeling.Scribd kan uw persoonlijke informatie gebruiken om niet-identificeerbare anonieme informatie te creëren die we kunnen gebruiken, alleen of in totaal, samen met informatie verkregen uit andere bronnen, om ons te helpen onze bestaande producten en diensten optimaal te leveren of nieuwe producten te ontwikkelen, processen en diensten.

 • Informatie ingediend via Scribd.U stemt ermee in dat Scribd vrij is om de inhoud van alle communicatie of andere informatie die door U via Scribd is ingediend, inclusief alle verhalen, afbeeldingen, ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die daarin worden onthuld, te gebruiken voor elk doel, inclusief ontwikkeling, productie , en/of marketing van goederen of diensten. U begrijpt dat Scribd Uw naam niet zal vrijgeven of anderszins zal publiceren over het feit dat U materialen of andere informatie aan Ons heeft verstrekt, tenzij: (a) U Ons toestemming geeft om dit te doen; (b) We sturen u eerst een bericht dat de materialen of andere informatie die u naar een bepaald deel van een site verzendt, worden gepubliceerd of anderszins worden gebruikt met uw naam erop; of (c) We zijn hiertoe wettelijk verplicht.

 • Inhoud delen met vrienden of collega's. Scribd kan verschillende tools en functionaliteit bieden waarmee u bepaalde inhoud kunt doorsturen of delen met een vriend of collega. E-mailadressen die u mogelijk aan een vriend of collega verstrekt, worden gebruikt om uw vriend of collega de inhoud of link te sturen die u aanvraagt, maar worden niet verzameld of anderszins gebruikt door Scribd of andere derden voor enig ander doel.

 • Pseudonieme en anonieme gegevens.Waaronder zoals beschreven in Sectie 2.10, kan Scribd Uw gepseudonimiseerde, geanonimiseerde of geaggregeerde informatie gebruiken en delen binnen de Scribd-groep van bedrijven of met Derden voor onderzoek, analyse en andere wettelijk toegestane doeleinden.

 • Bescherming tegen fraude.Scribd kan de persoonlijke informatie over u gebruiken om fraude te voorkomen en om de nauwkeurigheid en integriteit van financiële transacties die via de sites en apps worden gedaan, te beschermen. Scribd kan de persoonlijke informatie voor een dergelijk doel delen met een externe serviceprovider.

 • Andere gebruiken.Scribd kan persoonlijke informatie gebruiken voor andere doeleinden waarvoor wij een legitiem belang hebben, zoals direct marketing, individueel of marktonderzoek, of enig ander doel dat aan u is bekendgemaakt op het moment dat u persoonlijke informatie verstrekt of anders met uw toestemming.

2.5 Hoe Scribd de persoonlijke (personeels)informatie van werknemers 

gebruikt Scribd verzamelt persoonlijke informatie van huidige, toekomstige en voormalige werknemers, hun contacten (in geval van een medisch noodgeval) en hun begunstigden indien nodig (“Human Resources-gegevens”). We kunnen ook gevoelige personeelsgegevens verzamelen, zoals details over gezondheid en invaliditeit, waaronder geestelijke gezondheid, medisch verlof en zwangerschapsverlof. We verwerven, bewaren, gebruiken en verwerken persoonlijke informatie met betrekking tot personeelszaken voor verschillende zakelijke doeleinden, waaronder:

 • afwezigheidsbeheer;
 • acquisities, desinvesteringen en integraties;
 • secundaire arbeidsvoorwaarden en personeelsadministratie;
 • vergoedingen, inclusief bonussen en langetermijnaanmoedigingsadministratie, voorraadplanadministratie, beloningsanalyse, inclusief monitoring van overuren en naleving van arbeidswetten, en bedrijfserkenningsprogramma's;
 • voldoen aan wettelijke eisen;
 • diversiteits- en inclusie-initiatieven;
 • contacten en diensten voor noodgevallen;
 • veiligheid van werknemers;
 • helpdesk en IT-ondersteuningsdiensten;
 • personeelsadministratie en communicatie;
 • interne of externe audits;
 • functiewaarderingsactiviteiten;
 • procesevaluatie, vervolging en verdediging;
 • organisatieontwikkeling en opvolgingsplanning;
 • salarisadministratie en het verstrekken van uitkeringen;
 • prestatie- en personeelsontwikkelingsbeheer;
 • verwerking van personeelskosten en reiskosten; 
 • naleving van de regelgeving;
 • herstructurering en verhuizing; en
 • workflowbeheer, het toewijzen, beheren en administreren van projecten.

2.6 Diensten van derden

Bedrijven die geen verband houden met Scribd bieden af ​​en toe interactieve bronnen waarmee u kunt samenwerken en informatie met anderen kunt delen. Deze bronnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, websites, sociale media, discussieborden, bulletinboards, blogs, wiki's en verwijzingsfuncties die site- en app-inhoud met derden zullen delen.

Scribd kan persoonlijke informatie verzamelen om u in staat te stellen online sociale mediabronnen te gebruiken die worden aangeboden door Scribd of een service van derden. We kunnen u ook in staat stellen deze services van derden te gebruiken om persoonlijke informatie met anderen te plaatsen of te delen. Overweeg zorgvuldig welke persoonlijke informatie u met anderen deelt wanneer u diensten van derden gebruikt.

Als u gebruikmaakt van online sociale-mediabronnen die worden aangeboden door een service van derden via de sites of apps, erkent u dat Scribd mogelijk toegang heeft tot alle informatie die u openbaar maakt via een service van derden (zoals uw gebruikersnaam, opmerkingen, berichten en contacten ) en alle andere informatie waartoe Uw privacy-instellingen op dergelijke services van derden Scribd toegang geven. Scribd zal zich houden aan de voorwaarden van dit privacybeleid en het privacybeleid dat van toepassing is op diensten van derden die het gebruikt.

2.7 Direct mail, e-mail en uitgaande telemarketing

U kunt periodieke e-mails, nieuwsbrieven, mailings of telefoontjes van ons ontvangen met informatie over de producten en diensten van Scribd of onze zakenpartners of eventuele aanstaande speciale aanbiedingen/evenementen waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekken, of wanneer we uw persoonlijke informatie van derden verkrijgen. U kunt deze communicatie weigeren door de instructies in Sectie 3 te volgen.

2.8 Cookies, analytische informatie en op interesses gebaseerde advertenties

, evenals derde partijen die inhoud, advertenties of andere functionaliteit op onze sites en apps aanbieden, kunnen cookies gebruiken, pixeltags, lokale opslag en andere technologieën (“Technologieën”) om automatisch informatie over U te verzamelen wanneer u Sites en Apps opent door middel van een computer, tablet, mobiele telefoon of andere apparaten (“Apparaat”) waarmee wij bepaalde informatie vast te leggen.

2.8.1 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van uw apparaat worden geplaatst om uw voorkeuren op te slaan. In de meeste browsers kunt u cookies blokkeren en verwijderen. Als u dat echter doet, is het mogelijk dat de sites niet goed werken.

2.8.2 Pixeltags/webbakens

Een pixeltag (ook bekend als een webbaken) is een stukje code dat is ingesloten op sites en dat informatie verzamelt over uw betrokkenheid bij die webpagina (zoals of u op een bepaalde webpagina of advertentie hebt geklikt) .

2.8.3 Analytics-informatie

We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over bezoekersgedrag en bezoekersdemografie op sommige van Onze Services, en om website-inhoud te ontwikkelen. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonlijke informatie. Ga voor meer informatie over Google Analytics naarhttps://www.google.com/policies/privacy/partners/. U kunt zich afmelden voor het verzamelen en verwerken door Google van gegevens die zijn gegenereerd door uw gebruik van de Services door naarhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ons gebruik van dergelijke technologieën valt in de volgende algemene categorieën:

 • Operationeel noodzakelijk. We kunnen bepaalde Technologieën gebruiken die nodig zijn om Onze Sites en Apps te laten werken; die nodig zijn om onregelmatig site- en app-gedrag te identificeren, frauduleuze activiteiten te voorkomen en de beveiliging te verbeteren; of waarmee u toegang krijgt tot en gebruik kunt maken van onze sites en apps.
 • Prestatiegerelateerd. We kunnen bepaalde Technologieën gebruiken om de prestaties van Onze Sites en Apps te beoordelen, inclusief als onderdeel van Onze analyse van de manier waarop U de Sites en Apps gebruikt, om te bepalen of U interactie heeft gehad met Onze berichten, om te bepalen of U een item of link, of om Onze Sites en Apps te verbeteren.

 • Functionaliteit gerelateerd. We kunnen bepaalde Technologieën gebruiken om U verbeterde functionaliteit te bieden bij het openen of gebruiken van Onze Sites en Apps. Dit kan het identificeren van u inhouden wanneer u zich aanmeldt bij onze sites of het bijhouden van uw specifieke voorkeuren, interesses of eerder bekeken items, zodat we de presentatie van inhoud aan u op onze sites kunnen verbeteren.

 • Advertentie- of targetinggerelateerd. We kunnen cookies en webbakens van de eerste partij of van derden gebruiken om inhoud te leveren, inclusief advertenties die relevant zijn voor uw interesses, op onze sites of op sites van derden. Dit omvat het gebruik van technologieën om het nut voor u te begrijpen van de advertenties en inhoud die aan u is geleverd, bijvoorbeeld of u op een advertentie hebt geklikt.

Scribd is aangesloten bij Publisher First, Inc. dba Freestar ("Freestar") voor het plaatsen van advertenties op de Site, en Freestar zal bepaalde gegevens verzamelen en gebruiken voor advertentiedoeleinden. Klik hier voor meer informatie over het dataverbruik van Freestar.

Als u zich wilt afmelden voor de technologieën die wij op onze sites, services, applicaties of tools gebruiken, kunt u dit doen door ze te blokkeren, te verwijderen of uit te schakelen, zoals uw browser of apparaat toestaat. Klik hier voor meer informatie over het afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties.

2.9 Mobiele apparaten

Scribd kan Sites en Apps leveren die compatibel zijn met mobiele apparaten. Scribd verzamelt bepaalde persoonlijke informatie die uw mobiele apparaat verzendt wanneer u dergelijke sites en apps gebruikt, zoals apparaat-ID's, gebruikersinstellingen en het besturingssysteem van uw apparaat. Scribd kan dergelijke informatie gebruiken om deze tools te verbeteren, om nieuwe tools te ontwikkelen, voor kwaliteitsverbetering en zoals anderszins beschreven in dit Privacybeleid of in andere kennisgevingen die Scribd verstrekt.

2.10 Anonieme en geaggregeerde informatie

Scribd kan uw persoonlijke informatie en andere informatie over u gebruiken om geanonimiseerde en geaggregeerde informatie te creëren en te analyseren. Geanonimiseerde en geaggregeerde informatie wordt gebruikt om de interesse van bezoekers in en het gebruik van de Sites en Apps, interesse in bepaalde inhoud en functies en andere applicaties te meten. Geanonimiseerde of geaggregeerde informatie wordt over het algemeen niet beschouwd als persoonlijke informatie, en Scribd kan dergelijke informatie op een aantal manieren gebruiken, waaronder onderzoek, interne analyse, analyses en andere wettelijk toegestane doeleinden. We kunnen deze informatie binnen Scribd en met Derden delen voor Onze of hun doeleinden in een geanonimiseerde of geaggregeerde vorm die is ontworpen om te voorkomen dat iemand U identificeert.

3.0 Hoe

u zich kunt afmelden voor bepaald gebruik van uw persoonlijke informatie U hebt het recht om u af te melden voor bepaald gebruik en bekendmaking van uw persoonlijke informatie, zoals uiteengezet in uw lokale wetgeving en dit privacybeleid.

3.1 Algemeen

U kunt uw voorafgaande toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke informatie door Scribd op elk moment intrekken en u afmelden door contact op te nemen met Scribd via het aanvraagformulier of via e-mail op privacy@scribd.com en door voldoende informatie te verstrekken die Scribd nodig heeft om u te identificeren en Uw account. Bovendien zullen we, voordat we persoonlijke informatie gebruiken voor een nieuw doel dat oorspronkelijk niet door u is geautoriseerd, informatie verstrekken over het nieuwe doel en u de mogelijkheid bieden om u af te melden.

Scribd zal zich inspannen om uw uitdrukkelijke toestemming (ook bekend als opt-in) te verkrijgen in gebieden waar dergelijke toestemming wettelijk of contractueel vereist is voordat persoonlijke informatie aan een derde wordt bekendgemaakt, of persoonlijke informatie wordt verwerkt voor een ander doel dan het oorspronkelijke doel of het doel dat vervolgens door u is goedgekeurd. Scribd zal uw verzoek om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie door Scribd op verzoek bevestigend verwerken.

3.2 E-mail- en telefonische communicatie

Er wordt een knop "Afmelden" weergegeven in de hoofdtekst van elke ongevraagde marketing- of informatieve e-mail die door Scribd wordt verzonden, zodat u zich kunt afmelden voor toekomstige communicatie. We kunnen echter transactiegerelateerde e-mails blijven sturen met betrekking tot producten of diensten die u hebt aangevraagd, of ondersteuningsgerelateerde e-mails met betrekking tot openstaande of eerdere ondersteuningstickets die u bij ons hebt ingediend. Mogelijk moeten we u bepaalde berichten sturen met betrekking tot de Scribd-programma's en -services en u kunt zich niet afmelden voor die berichten, bijvoorbeeld berichten over updates van onze gebruiksvoorwaarden of dit privacybeleid, tenzij u uw relatie met Scribd volledig verbreekt .

3.3 Personeelsgegevens

Met betrekking tot persoonlijke informatie die Scribd ontvangt in verband met de arbeidsrelatie, zal Scribd dergelijke persoonlijke informatie alleen gebruiken voor werkgerelateerde doeleinden zoals meer volledig beschreven in sectie 2.5 hierboven. Als Scribd van plan is deze Persoonlijke Informatie voor een ander doel te gebruiken, zal Scribd de Betrokkene de mogelijkheid bieden om zich af te melden voor dergelijk gebruik. 

3.4 De "Do Not Track"-instelling in uw browser

De Do Not Track ("DNT")-instelling is een niet-officiële privacyvoorkeur die gebruikers kunnen instellen in bepaalde webbrowsers die websites instrueert om bepaalde informatie die tijdens het browsen wordt verzameld, niet bij te houden of te delen. De DNT-standaard werd niet algemeen aanvaard en daarom herkent of reageert Scribd niet op browser-geïnitieerde DNT-signalen. Ga voor informatie over “do-not-track” naarhttp://www.allaboutdnt.org. Nieuwe gebruikers van de Sites en Apps zullen worden gevraagd om informatie te verstrekken over cookie- en privacyvoorkeuren.

4.0 Informatie die we delen

Scribd verkoopt, deelt of openbaart geen persoonlijke informatie over u, behalve wanneer u ons toestaat dit te doen, of zoals anderszins beschreven in dit privacybeleid. Scribd streeft ernaar om van Derden aan wie het Persoonlijke Informatie bekendmaakt te eisen dat ze Persoonlijke Informatie beschermen met behulp van in wezen vergelijkbare normen als die vereist door Scribd (en ten minste hetzelfde niveau van privacybescherming als de toepasselijke wetgeving vereist), en om Scribd op de hoogte te stellen als zij een vastbesloten zijn deze verplichting niet meer na te komen.

4.1 Serviceproviders

Scribd kan persoonlijke informatie delen met derden die we hebben ingehuurd om namens ons diensten uit te voeren, inclusief (i) levering van IT en gerelateerde diensten; (ii) het verstrekken van informatie en diensten die u hebt aangevraagd; (iii) betalingsverwerking; en (iv) klantenserviceactiviteiten. Betalingsinformatie wordt alleen gebruikt en gedeeld om uw bestelling uit te voeren en kan worden opgeslagen door een serviceprovider voor toekomstige bestellingen.

Scribd heeft passende contracten afgesloten met de dienstverleners die hen verbieden om Uw persoonlijke informatie te gebruiken of te delen, behalve voor zover nodig om de gecontracteerde diensten namens Ons uit te voeren of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.

4.2 Informatie gedeeld via functies

van derden Scribd kan extra functies bieden waarmee u uw informatie met een derde partij kunt delen. Als u ons opdraagt ​​dit te doen, deelt Scribd beperkte hoeveelheden informatie met de derde partij om de door u gekozen functie mogelijk te maken. We zullen u vertellen welke informatie de derde partij kan ontvangen wanneer u ons in eerste instantie instrueert om deze te delen. Houd er rekening mee dat alle informatie die u aan een derde partij verstrekt, onderworpen is aan het privacybeleid van die derde partij.

Scribd deelt uw informatie met een derde partij zolang u de functie van derden gebruikt. U kunt dit op elk moment uitschakelen in Uw Scribd-instellingen onder Instellingen.

4.3 Zakenpartners

Scribd kan persoonlijke informatie delen met onze zakenpartners en gelieerde ondernemingen voor interne zakelijke doeleinden van Onze en Onze gelieerde ondernemingen, of om u een product of dienst te leveren waarom u hebt verzocht. Scribd kan ook persoonlijke informatie verstrekken aan zakelijke partners met wie we gezamenlijk producten of diensten aanbieden, of wiens producten of diensten volgens ons interessant voor u kunnen zijn. In dergelijke gevallen verschijnt de naam van onze zakenpartner, samen met die van Scribd. Scribd vereist dat Onze gelieerde ondernemingen en zakenpartners schriftelijk overeenkomen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonlijke informatie die zij namens Ons bewaren te handhaven en deze niet te gebruiken voor enig ander doel dan het doel waarvoor deze is verstrekt.

4.4 Informatie die wordt bekendgemaakt voor onze bescherming en de bescherming van anderen

We kunnen informatie over u vrijgeven: (i) als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, een gerechtelijk bevel of een ander voldoende juridisch proces; (ii) als reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten; (iii) onder het ontdekkingsproces in rechtszaken; (iv) om het beleid of de contracten van Scribd af te dwingen; (v) om aan Scribd verschuldigde bedragen te innen; (vi) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek of vervolging van vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten; of (vii) als Wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking anderszins noodzakelijk of raadzaam is.

Bovendien kunnen serverlogboeken van tijd tot tijd worden gecontroleerd om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om ongeautoriseerde activiteiten te detecteren. In dergelijke gevallen kunnen serverloggegevens met IP-adressen worden gedeeld met wetshandhavingsinstanties zodat zij gebruikers kunnen identificeren in verband met hun onderzoek naar de ongeoorloofde activiteiten.

Scribd behoudt zich het recht voor om te weigeren persoonlijke informatie met een derde partij te delen als Scribd bepaalt dat het delen van dergelijke informatie onwettig schadelijk voor u kan zijn.

4.5 Informatie die wordt bekendgemaakt in verband met zakelijke transacties

We behouden ons het recht voor om alle informatie die we over u hebben openbaar te maken of over te dragen in het geval van een voorgestelde of daadwerkelijke aankoop, een reorganisatie, verkoop, lease, fusie, joint venture, toewijzing, fusie of enige andere type verwerving, verkoop of financiering van alle of een deel van Ons bedrijf of van een van de bedrijfsmiddelen of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure). Mocht een dergelijke gebeurtenis zich voordoen, dan zal Scribd zich inspannen om de overnemer ertoe te brengen persoonlijke informatie te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid.

4.6 Gegevensoverdracht

Alle persoonlijke informatie die via of door Scribd wordt verzonden of verzameld, kan overal ter wereld worden opgeslagen, inclusief maar niet beperkt tot de Verenigde Staten, onze servers, de servers van onze gelieerde ondernemingen en de servers van onze serviceproviders. Uw persoonlijke informatie kan op grond van een wettig verzoek toegankelijk zijn voor wetshandhavingsinstanties of andere autoriteiten. Door informatie aan Scribd te verstrekken, stemt u in met de opslag van uw persoonlijke informatie op deze locaties.

5.0 Hoe u uw rechten op toegang, rectificatie, wissing en beperking

afdwingt U kunt om bevestiging vragen of Scribd persoonlijke informatie over u verwerkt, toegang vragen tot uw persoonlijke informatie en vragen dat wij uw persoonlijke informatie corrigeren, wijzigen of verwijderen. Waar anderszins toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, mag u een van de methoden gebruiken die in dit privacybeleid zijn uiteengezet om toegang te vragen tot, de verwerking te ontvangen (overdragen), de verwerking te beperken, rectificatie te zoeken of te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke informatie in het bezit van Scribd. Dergelijke verzoeken zullen worden verwerkt in overeenstemming met uw lokale wetgeving voor zover mogelijk door dit privacybeleid. 

Hoewel Scribd te goeder trouw inspanningen levert om U toegang te verschaffen tot Uw Persoonlijke Informatie, kunnen er omstandigheden zijn waarin Scribd geen toegang kan verlenen, inclusief maar niet beperkt tot: (i) waar de informatie wettelijk privilege bevat; (ii) de privacy of andere legitieme rechten van anderen in gevaar zou brengen; (iii) waar de last of de kosten van het verlenen van toegang niet in verhouding zouden staan ​​tot de risico's voor uw privacy. Als Scribd bepaalt dat de toegang in een bepaald geval moet worden beperkt, zullen Wij U een uitleg geven waarom die vaststelling is gedaan en een contactpunt voor eventuele verdere vragen. Om uw privacy te beschermen, zal Scribd commercieel redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang verleent tot of wijzigingen aanbrengt in uw persoonlijke informatie.

6.0 Bewaring

Scribd bewaart de persoonlijke informatie die we ontvangen zoals beschreven in dit privacybeleid zolang als u onze diensten gebruikt of zo lang als nodig is om het doel of de doelen te bereiken waarvoor deze zijn verzameld, onze producten en diensten te leveren, geschillen op te lossen, vast te stellen juridische verdediging, het uitvoeren van audits, het nastreven van legitieme zakelijke doeleinden, het afdwingen van onze overeenkomsten en het naleven van de toepasselijke wetgeving.

7.0 Beveiliging

De beveiliging van alle persoonlijke informatie die aan Scribd wordt verstrekt, is belangrijk voor ons en Scribd neemt redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Helaas is geen enkele gegevensoverdracht via internet of opslag van informatie gegarandeerd veilig. Als gevolg hiervan, hoewel Scribd ernaar streeft om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van informatie die u naar Scribd verzendt niet garanderen of garanderen, en u doet dit op eigen risico. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van Uw eigen wachtwoorden. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoorden of persoonlijke informatie niet langer veilig zijn, neem dan onmiddellijk contact met ons op viaprivacy@scribd.com.

8.0 Hoe u een antwoord op vragen of problemen met betrekking tot uw privacy kunt aanvragen

Als u na het lezen van dit privacybeleid een verzoek wilt indienen of als u vragen of privacyproblemen heeft, neem dan contact met ons op viaprivacy@scribd.com.

Scribd zal uw zorgen wegnemen en proberen eventuele privacykwesties tijdig op te lossen.

Als u een staatsburger bent van de EU, het VK of Zwitserland en van mening bent dat Scribd zich niet houdt aan de voorwaarden van dit privacybeleid, neem dan contact op met Scribd via de bovenstaande contactgegevens. Als een verzoek onopgelost blijft, kunt u contact opnemen met de nationale gegevensbeschermingsautoriteit van uw EU-lidstaat.

9.0 Andere rechten en belangrijke informatie.

9.1 Informatie met betrekking tot kinderen

Vanwege de aard van de activiteiten van Scribd worden diensten en voordelen niet verkocht aan personen jonger dan 13 jaar en in bepaalde rechtsgebieden onder de 18 jaar (gezamenlijk "Minderjarigen" of "Minderjarigen"). Als u minderjarig bent, mag u Scribd op geen enkel moment of op welke manier dan ook zonder toestemming gebruiken of openen.

Het beschermen van de privacy van een minderjarige is bijzonder belangrijk. Om die reden verzamelt of bewaart Scribd niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van minderjarigen onder de 13 jaar. Als Scribd verneemt dat persoonlijk identificeerbare informatie van minderjarigen is verzameld op of via Scribd, zal Scribd de juiste stappen ondernemen om deze informatie te verwijderen. Als u de ouder of wettelijke voogd bent van een minderjarige die lid is geworden van Scribd, neem dan contact op met Scribd viaprivacy@scribd.comom het account van die minderjarige te laten beëindigen en informatie te verwijderen.

Hieronder volgen enkele bronnen die ouders en wettelijke voogden kunnen helpen bij het controleren en beperken van de toegang van uw kinderen tot bepaalde soorten materiaal op internet. Scribd is niet gelieerd aan, noch onderschrijven wij een bepaalde service.

9.2 Privacyrechten

in de Verenigde Staten Scribd voldoet voor zover mogelijk aan alle privacywetten in de Verenigde Staten voor bedrijven die actief zijn in de staat Californië. De wet van Californië geeft inwoners van Californië het recht om ons om een ​​kennisgeving te vragen waarin wordt beschreven welke categorieën persoonlijke informatie we verzamelen, uit welke bronnen, met welk doel en met wie Scribd dergelijke informatie deelt. De Californische wet geeft inwoners van Californië ook het recht om toegang te vragen tot en verwijdering van bepaalde persoonlijke informatie, om te weten of persoonlijke informatie wordt gedeeld en om af te zien van de "verkoop" van persoonlijke informatie. Om te begrijpen hoe we deze Californische rechten respecteren, om verzoeken in te dienen met betrekking tot deze rechten, en om meer te weten te komen over hoe de Californische wet "persoonlijke informatie" definieert, gelieve de Californische privacyverklaring.

9.3 EER+ openbaarmakingen

Scribd voldoet aan alle toepasselijke wetten in de Europese Unie en de grotere Europese Economische Ruimte (“EER+”). Klik hier voor een volledige lijst van EER+-meldingen.

9.4 Links naar websites van derden

Scribd may contain links to other websites for Your convenience and information. Scribd does not control Third-Party websites or their privacy practices, which may differ from those set out in this Privacy Policy. Scribd does not endorse or make any representations about Third-Party websites. Any Personal Information You choose to give to unrelated Third Parties is not covered by this Privacy Policy. Scribd encourages You to review relevant privacy policies before submitting Your Personal Information. Some Third Parties may choose to share their users' Personal Information with Scribd; that sharing is governed by that company's privacy policy, not this Privacy Policy.

9.5 Wijzigingen in het privacybeleid

Scribd kan dit privacybeleid af en toe bijwerken. Als er materiële wijzigingen zijn in dit privacybeleid, zal Scribd u hiervan op de hoogte stellen per e-mail of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. Scribd moedigt U aan om dit Privacybeleid regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van hoe Scribd Uw informatie gebruikt en beschermt en om uzelf op de hoogte te houden van eventuele beleidswijzigingen. Uw voortgezette relatie met Scribd na het plaatsen of de kennisgeving van een gewijzigd Privacybeleid kan uw instemming zijn gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden onmiddellijk van kracht nadat ze zijn geplaatst of anderszins zijn verstrekt door Scribd.

9.6 Contactgegevens

Neem contact op met Scribd met vragen of opmerkingen over ons beleid en onze kennisgevingen, uw persoonlijke informatie en onze openbaarmakingspraktijken van derden of uw toestemmingskeuzes per post op: Scribd, Inc., 460 Bryant Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107-2594, of per e-mail:privacy@scribd.com. We zullen binnen 30 dagen na ontvangst op uw vraag reageren.

Deze kennisgeving is van kracht vanaf 29 september 2022.

Was dit artikel nuttig?