Privacybeleid

Article author
Jason
 • Bijgewerkt

1.0 Overzicht

1.1 Doel

Scribd en zijn operationele divisies, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en filialen (gezamenlijk "Scribd", het "Bedrijf", "wij" of "ons") zijn gevoelig voor privacykwesties en het is belangrijk voor ons om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. Bijgevolg voorziet Scribddit privacy- en informatiepraktijkenbeleid om u te informeren over onze online informatiepraktijken, de soorten informatie die we kunnen verzamelen, hoe we van plan zijn die informatie te gebruiken en te delen en hoe udie informatie kunt corrigeren of wijzigen ("Privacybeleid"). Door de Scribd.com of de Scribd mobiele app te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de informatiebehandelingspraktijken beschreven in deze mededeling.

1.2 Bereik

Dit Privacybeleid is van toepassing op Persoonlijke Informatie die door Scribd wordt Verwerkt in de loop van ons bedrijf, inclusief op de Scribd.com-website (de “Site”) en de Scribdmobiele applicatie (de “App”). Alle personen wiens verantwoordelijkheden de Verwerking van Persoonlijke Informatie namens Scribd omvatten, worden geacht deze gegevens te beschermen door dit Privacybeleid na te leven. Dit Privacybeleid is bedoeld om wereldwijd aan de vereisten te voldoen, inclusief die in Noord-Amerika, Europa, APAC en andere rechtsgebieden.

Dit privacybeleid is opgenomen in en is onderworpen aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Uw gebruik van Scribd en alle Persoonlijke Informatie die u verstrekt via Scribdis te allen tijde onderworpen aan dit Privacybeleid en de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Voorwaarden voor "Scribd" zijn van toepassing op elke site of mobiele applicatie die eigendom is van en beheerd wordt door Scribd, Inc.

2.0 Transparantie/Mededeling - Welke Persoonlijke Gegevens We Verzamelen en Hoe We Deze Gebruiken

De soorten Persoonlijke Informatie die we kunnen verzamelen (rechtstreeks van u of van bronnen van derden) en onze privacypraktijken zijn afhankelijk van de aard van de relatie die u met Scribd heeft en de vereisten van de toepasselijke wetgeving. Wij streven ernaar om informatie te verzamelen die alleen relevant is voor de doeleinden van de Verwerking. Hieronder vindt u de rechtsgrondslagen en enkele manieren waarop wij informatie verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

2.1 Personen

Scribd verzamelt persoonlijke informatie over zijn huidige, potentiële en voormalige klanten, cliënten, bezoekers en gasten (gezamenlijk “Personen”).

2.2 Informatie die Scribd Verzamelt

De gegevens die wij verzamelen van of over huidige, potentiële en voormalige Werknemers, klanten, bezoekers en gasten (gezamenlijk "Personen") bevatten informatie die als Persoonlijke Informatie kan worden beschouwd, zoals titel, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam, Internetprotocoladres, en kredietkaart- en andere financiële informatie in verband met betalingen voor diensten of goederen. 

2.3 Hoe Scribd Persoonlijke Informatie Verzamelt

Enkele van de manieren waarop Scribd uw Persoonlijke Informatie kan verzamelen, zijn:

 • Scribd kan Persoonlijke Informatie van u verzamelen via verschillende kanalen, waaronder de Site, de App, in enquêtes, tijdens zakelijke of marketingevenementen en bij het leveren van programma's en diensten aan u.
 • Wanneer u de Site en de App gebruikt, kan Scribd u de mogelijkheid bieden om u te registrerenom specifieke informatie of diensten te ontvangen en u vragen om uw contactgegevens (bijv. naam, e-mailadres of persoonlijk e-mailadres), zodat wij u specifieke informatie over onze producten, diensten en specifieke gezondheidsvoorschriften kunnen sturen, met uw toestemming.
 • Terwijl u door Scribd navigeert, kan ook bepaalde passieve informatie worden verzameld, waaronder Internetprotocoladressen, cookies, navigatiegegevens, de naam van het domein en de host van waaruit u toegang heeft tot het internet, de browsersoftware die u gebruikt en uw besturingssysteem, de datum en tijd waarop u toegang verkrijgt tot Scribd en het Internetadres van de website van waaruit u rechtstreeks naar Scribdbent gelinkt. Dit type informatie wordt gebruikt voor het verzamelen van gegevens om een beter beheer van Scribd te bieden en om de kwaliteit van uw ervaring met Scribd te verbeteren.

2.4 Informatie uit Bronnen van Derden

Wij kunnen informatie over u verzamelen bij derden om de door u verstrekte informatie aan te vullen. Deze aanvullende informatie stelt ons in staat om de informatie die u ons hebt verstrekt te verifiëren en om ons vermogen voor het aanbieden van informatie over ons bedrijf, onze producten en diensten te verbeteren. 

Wij kunnen u ook de mogelijkheid bieden om diensten van Derden te gebruiken om extra functies op Scribd in te schakelen. Als u ervoor kiest dit te doen, kan Scribd informatie over u ontvangen van deze Externe Partijen.

2.5 Onderzoek/Enquête-invitaties

Van tijd tot tijd kan Scribd onderzoek (online en offline) uitvoeren via enquêtes. We kunnen externe dienstverleners inschakelen om dergelijke enquêtes namens ons uit te voeren.  Alle antwoorden op enquêtes zijn vrijwillig en de verzamelde informatie zal worden gebruikt voor onderzoeks- en rapportagedoeleinden om ons te helpen personen beter van dienst te zijn door meer te weten te komen over hun behoeften en de kwaliteit van de producten en diensten die wij leveren. De antwoorden van de enquête kunnen worden gebruikt om de effectiviteit van de Site en de App, verschillende soorten communicatie, advertentiecampagnes en/of promotionele activiteiten te bepalen. Als een persoon deelneemt aan een enquête, zal de gegeven informatie samen met die van andere deelnemers aan de studie worden gebruikt. We kunnen anonieme individuele en geaggregeerde gegevens delen voor onderzoeks- en analysedoeleinden.

2.6 Hoe Scribd Uw Persoonlijke Informatie Gebruikt

Afhankelijk van hoe u met Scribd omgaat, kunnen wij en onze externe dienstverleners ook Persoonlijke Informatie op verschillende manieren gebruiken, inclusief:

 • Het Verstrekken van Informatie en Diensten Die U Heeft Gevraagd. Scribd kan de Persoonlijke Informatie over u gebruiken om u informatie te verstrekken die ukunt vragen, bijv. informatie over een product of programma dat wij aanbieden. Scribd kan uw Persoonlijke Informatie ook gebruiken om een specifiek programma of dienst aan u te leveren, wanneer u zich inschrijft om het programma of de dienst te ontvangen. Dergelijk gebruik kan omvatten: (a) het algemeen beheer van uw informatie en accounts; (b) het reagerenop vragen, opmerkingen en verzoeken; (c) het verlenen van toegang tot bepaalde gebieden en functies; en (d) u toestemming geven om u te registreren voor evenementen of deelname aan webinars.
 • Administratieve Doeleinden. Scribd kan de Persoonlijke Informatie over u gebruiken voor administratieve doeleinden, inclusief, zonder beperking, om: (a) interesse in Scribd's Website, programma's of diensten te meten; (b) interne kwaliteitscontrole uit te voeren; (c) identiteit te verifiëren; (d) communicatie te verzenden met betrekking tot de Scribd Website, programma's of diensten, uw account of wijzigingen in een Scribd-beleid of de voorwaarden van de dienstverlening; (e) betalingen te verwerken; (f) mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen; en (g) onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven.
 • Marketing Producten en Diensten. Scribd kan de Persoonlijke Informatie over u gebruiken om u materialen te verstrekken over aanbiedingen, producten en diensten die door ons worden aangeboden, inclusief nieuwe inhoud of diensten op Scribd. Scribd kan u deze materialen per telefoon, post, fax of e-mail verstrekken, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Als u niet wilt dat wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken voor marketingdoeleinden, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen om u uit te schrijven voor het gebruik van uw Persoonlijke Informatie voor dergelijke doeleinden, zoals hieronder verder beschreven.
 • Onderzoek en Ontwikkeling. Scribd kan uw Persoonlijke Informatie gebruiken om nietidentificeerbare informatie te creëren die we alleen of in combinatie met informatie uit andere bronnen kunnen gebruiken, om ons te helpen onze bestaande producten en diensten optimaal te leveren of nieuwe producten, processen en diensten te ontwikkelen.
 • Informatie Verstrekt via Scribd. U stemt ermee in dat Scribd vrij is om de inhoud te gebruiken van alle communicatie of andere informatie die u via Scribd heeft ingediend, met uitsluiting van Gebruikersinhoud, maar inclusief alle verhalen, afbeeldingen, ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die daarin zijn onthuld, voor elke doel, waaronder het ontwikkelen, produceren en / of vermarkten van goederen of diensten. Scribd geeft uw naam echter niet vrij en maakt op geen enkele andere manier bekend dat u materialen of andere informatie aan ons heeft verstrekt, tenzij: (a) u ons toestemming geeft om dit te doen; (b) we sturen u eerst een kennisgeving dat het materiaal of andere informatie die u naar een bepaald deel van een site stuurt, zal worden gepubliceerd of anderszins zal worden gebruikt met uw naam erop; of (c) wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 • Inhoud Delen met Vrienden of Collega's. Scribd kan verschillende tools en functionaliteiten bieden. Scribd kan bijvoorbeeld een functionaliteit verstrekken waarmee u bepaalde inhoud kunt doorsturen of delen met een vriend of collega. E-mailadressen die u voor een vriend of collega verstrekt, zullen worden gebruikt om uw vriend of collega de gevraagde inhoud of linkte sturen, maar zullen niet worden verzameld of anderszins gebruikt door Scribd of andere derden voor andere doeleinden.
 • Pseudonieme Gegevens. Met inbegrip van zoals hieronder besproken in Sectie 2.12, kan Scribd uw geanonimiseerde of geaggregeerde informatie gebruiken en delen binnen de Scribd groep van bedrijven of met Derden voor onderzoek, analyse en andere wettelijk toegestane doeleinden.
 • Andere Toepassingen. Scribd kan Persoonlijke Informatie gebruiken voor andere doeleinden waarvoor wij een legitiem belang hebben, zoals direct marketing, individueel of marktonderzoek, bescherming tegen fraude of elk ander doel dat aan u bekend wordt gemaakt op het moment dat u Persoonlijke Informatie verstrekt of met uw toestemming.

2.7 Personeelsgegevens

Scribd verzamelt Persoonlijke Informatie van huidige, potentiële en voormalige werknemers, hun contactpunten in geval van een medisch noodgeval en begunstigden onder een verzekeringspolis ("Personeelsgegevens"). De Personeelsgegevens die wij verzamelen kunnen bestaan uit titel, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, paspoortnummer, rijbewijsnummer, rijksregisternummer of een ander door de overheid verstrekt identificatienummer, financiële informatie met betrekking tot kredietcontroles, bankgegevens voor de salarisadministratie, informatie die kan worden genoteerd op een CV of sollicitatieformulier, talenkennis, contactgegevens van derden in geval van een noodgeval en begunstigden onder een verzekeringspolis. We kunnen ook Gevoelige Personeelsgegevens verzamelen, zoals gegevens over gezondheid en invaliditeit, inclusief geestelijke gezondheid, medisch verlof en zwangerschapsverlof. 

Wij verzamelen, bewaren, gebruiken en verwerken Persoonlijke Informatie met betrekking tot Personeelsgegevens voor verschillende zakelijke doeleinden, waaronder:

 • werkstroombeheer, aanstelling, leiding en beheer van projecten;
 • administratie en communicatie van de Personeelsgegevens
 • salarisadministratie en het verstrekken van uitkeringen;
 • compensatie, inclusief bonussen en administratie van langetermijnprestaties, administratie van aandelenplannen, compensatie-analyse, inclusief overurenen naleving van de arbeidswetgeving controlerenen programma's voor bedrijfserkenning;
 • activiteiten voor functiewaardering;
 • prestatie- en personeelsontwikkelings management;
 • organisatieontwikkeling en opvolgingsplanning;
 • uitkeringen en personeelsadministratie;
 • afwezigheidsbeheer;
 • helpdesk en IT-ondersteuningsdiensten;
 • naleving van de regelgeving;
 • interne en/of externe of overheidsonderzoeken naar de naleving;
 • interne of externe audits;
 • evaluatie van geschillenbeslechting, vervolging en verdediging;
 • initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie;
 • herstructurering en verhuizing;
 • contacten en diensten in noodgevallen;
 • veiligheid van Werknemers;
 • naleving van wettelijke vereisten;
 • verwerking van personeelskosten en reiskosten; en 
 • overnames, afsplitsingen en integraties.

2.8 Sociale Media

Over het algemeen zijn online sociale mediamiddelen interactieve tools die de Betrokkenen in staat stellen om samen te werken en informatie te delen met anderen. Sociale mediamiddelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, sociale netwerken, discussieborden, prikborden, blogs, wiki's en doorverwijsfuncties om inhoud en tools van de website te delen met een vriend of collega. 

Scribd kan Persoonlijke Informatie verzamelen om Betrokkenen in staat te stellen online sociale mediamiddelen te gebruiken, die worden aangeboden door Scribd of een Externe Partij.Wij kunnen u ook in staat stellen deze sociale mediamiddelen te gebruiken om Persoonlijke Informatie te plaatsen of te delen met anderen. Wanneer u sociale mediamiddelen gebruikt, dient u zorgvuldig te overwegen welke Persoonlijke Informatie u met anderen deelt. 

Indien u gebruik maakt van een online sociaal mediamiddelaan geboden door een Externe Partij ("Externe Partij SMM") via de Scribd Website, erkent u dat Scribdmogelijk toegang heeft tot informatie die u openbaar maakt via een dergelijke Externe Partij SMM (zoals uw gebruikersnaam, commentaren, posts en contacten) en andere informatie die uw privacyinstellingen op een dergelijke Externe Partij SMM toelaten Scribd toegang te verstrekken. Scribdhoudt zich aan de voorwaarden van dit Privacybeleid en deprivacybeleiden die van toepassing zijn op de socialemediamiddelendie het gebruikt.

2.9 Direct Mail, E-mail en Uitgaande Telemarketing

Personen die ons Persoonlijke Informatie verstrekken of wiens Persoonlijke Informatie we van Derden verkrijgen, kunnen van ons periodieke e-mails, nieuwsbrieven, verzendingen of telefoontjes ontvangen met informatie over de producten en diensten van Scribd of onze zakenpartners of toekomstige speciale aanbiedingen/evenementen die naar onze mening interessant kunnen zijn. Wij bieden de mogelijkheid om deze communicatie te weigeren zonder kosten voor de persoon door de instructies in Sectie 3 hieronder te volgen.

2.10 Cookies, Pixeltags/Webbakens, Analytics-informatie en op Interesse Gebaseerde Advertenties

Wij, evenals Derden die inhoud, advertenties of andere functionaliteiten op onze Diensten aanbieden, kunnen cookies, pixeltags, lokale opslag en andere technologieën ("Technologieën") gebruiken om automatisch informatie te verzamelen via de Diensten. Wij gebruiken Technologieën die eigenlijk kleine gegevensbestanden zijn die op uw computer, tablet, mobiele telefoon of andere apparaten (gezamenlijk een "apparaat" genoemd) worden geplaatst en die ons in staat stellen om bepaalde informatiete registreren wanneer u onze sites, diensten, applicaties, berichtuitwisseling en tools bezoekt of ermee communiceerten om u te herkennen op verschillende apparaten.

2.10.1 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in decomputerbrowser van bezoekers worden geplaatst om hun voorkeuren op te slaan. De meeste browsers laten u toe om cookies te blokkeren en te verwijderen. Als u dat doet, kan het echter zijn dat de Site niet correct werkt. 

2.10.2 Pixeltags/Webbakens

Een pixeltag (ook bekend als een webbaken) is een stuk code dat op de Site is geïntegreerd en dat informatie verzamelt over de betrokkenheid van gebruikers op die webpagina. Het gebruik van een pixel stelt ons in staat om bijvoorbeeld te registreren dat een gebruiker een bepaalde webpagina heeft bezocht of op een bepaalde advertentie heeft geklikt.

2.10.3 Sociale Media Widgets

Onze Website bevat sociale mediafuncties zoals de Facebook-knop "Vind ik leuk" en LinkedIn (dat widgets kan omvatten zoals de “deel dit”-knop of andere interactieve miniprogramma's).  Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op onze site bezoekt en kunnen een cookie instellen om de functie correct te laten werken. Deze sociale mediafuncties worden ofwel gehost door een Externe Partij ofwel rechtstreeks op onze Website gehost. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat deze aanbiedt.

2.10.4 Analytics-informatie

We kunnen ook Google Analytics en Google Analytics Demografie en Interesserapportage gebruiken om informatie te verzamelen over bezoekersgedrag en bezoekersdemografie op sommige van onze Diensten en om website-inhoud te ontwikkelen. Deze analysegegevens zijn niet verbonden aan Persoonlijke Informatie. Voor meer informatie over Google Analytics, gelieve www.google.com/policies/privacy/partners/ te raadplegen.U kunt zich uitschrijvenop het verzamelen en verwerken van gegevens die door uw gebruik van de Diensten door Google worden gegenereerd, door naar http://tool.google.com/dlpage/gaoptout te gaan.

Ons gebruik van dergelijke Technologieën valt in de volgende algemene categorieën:

 • Operationeel Noodzakelijk. Wij kunnen cookies, webbakens of andere soortgelijke technologieën gebruiken die nodig zijn voor de werking van onze sites, diensten, applicaties en tools. Dit omvat technologieën die u toegang geven tot onze sites, diensten, applicaties en tools; die nodig zijn om onregelmatig sitegedrag te identificeren, frauduleuze activiteiten te voorkomen en de beveiliging te verbeteren; of die u in staat stellen om onze functies zoals winkelwagens, opgeslagen zoekopdrachten of soortgelijke functies te gebruiken;
 • Prestaties Gerelateerd. Wij kunnen cookies, webbakens of andere soortgelijke technologieën gebruiken om de prestaties van onze websites, applicaties, diensten en tools te evalueren, inclusief als onderdeel van onze analysepraktijken om ons te helpen begrijpen hoe onze bezoekers onze Site en App gebruiken, te bepalen of u met onze berichten hebt gecommuniceerd, om te bepalen of u een item of een link hebt bekeken of om onze website-inhoud, applicaties, diensten of toolste verbeteren;
 • Functionaliteit Gerelateerd. Wij kunnen cookies, webbakens of andere soortgelijke technologieën gebruiken die ons in staat stellen u een verbeterde functionaliteit te bieden bij de toegang tot of het gebruik van onze sites, diensten, applicaties of tools. Dit kan inhouden dat wij u identificeren wanneer u zich aanmeldt bij onze sites of uw specifieke voorkeuren, interesses of eerder bekeken items bijhouden, zodat wij de presentatie van de inhoud op onze sites kunnen verbeteren;
 • Advertentie or Doelgroep Gerelateerd. We kunnen onze eigen cookies en webbakens of die van derden gebruiken om inhoud te leveren, inclusief advertenties die relevant zijn voor uw interesses, op onze sites of op sites van derden. Dit omvat het gebruik van technologieën om het nut voor u te begrijpen van de advertentiesen inhoud die aan u zijn geleverd, bijvoorbeeld of u op een advertentie hebt geklikt.

Indien u zich wilt uitschrijven voor de technologieën die we op onze sites, diensten, applicaties of tools gebruiken, kunt u dit doen door deze te blokkeren,verwijderen of uit te schakelen, zoals uw browser of apparaat dit toestaat.

2.11 Mobiele Apparaten

Scribd kan websites en online middelen aanbieden die specifiek zijn ontworpen om compatibel te zijn en te worden gebruikt op mobiele apparaten. Scribd verzamelt bepaalde informatie die uw mobiel apparaat verstuurt wanneer u dergelijke websites of online middelengebruikt, zoals een apparaat-identificeerder, gebruikersinstellingen en het besturingssysteem van uw apparaat.

Mobiele versies van Scribd kunnen vereisen dat gebruikers zich aanmelden met een account.  In dergelijke gevallen kan informatie over het gebruik van elke mobiele versie van de website worden gekoppeld aan gebruikersaccounts. Daarnaast kan Scribd Personen in staat stellen om een applicatie, widget of ander tool te downloaden dat kan worden gebruikt op mobiele of andere computerapparatuur. Sommige van deze tools kunnen informatie opslaan op mobiele of andere apparaten. Deze tools kunnen Persoonlijke Informatie naar Scribd versturen om Betrokkenen toegang te geven tot gebruikersaccounts en om Scribd in staat te stellen het gebruik van deze toolsop te volgen. Sommige van deze tools kunnen gebruikers in staat stellen om rapporten en andere informatie van het tool te e-mailen. Scribd kan persoonlijke of nietidentificeerbare informatie die naar het Bedrijf wordt verzonden, gebruiken om deze tools te verbeteren, om nieuwe tools te ontwikkelen, voor kwaliteitsverbetering en zoals anders beschreven in dit Privacybeleid of in andere mededelingen die Scribd verstrekt.

2.12 Anonieme en Geaggregeerde Informatie

Scribd kan uw Persoonlijke Informatie en andere informatie over u gebruiken om geanonimiseerde en geaggregeerde informatie te creëren, zoals ongeïdentificeerde demografische informatie, ongeïdentificeerde locatie-informatie, informatie over de computer of het apparaat van waarop u toegang heeft tot de Scribd Website of andere onlinediensten, of andere analyses die wij creëren. Geanonimiseerde en geaggregeerde informatie wordt gebruikt voor verschillende functies, waaronder het meten van de interesse van bezoekers voor en het gebruik van verschillende delen of functies van de Site en App. Geanonimiseerde of geaggregeerde informatie is geen Persoonlijke Informatieen Scribd kan dergelijke informatie op een aantal manieren gebruiken, waaronder onderzoek, interne analyse, analytics en andere wettelijk toegestane doeleinden. We kunnen deze informatie binnen Scribd en met Derden delen voor onze of hun doeleinden in een geanonimiseerde of geaggregeerde vorm die is ontworpen om te voorkomen dat iemand u identificeert.

3.0 Keuze/Manierenom U uit te Schrijven

U hebt het recht om u uit te schrijven voor bepaaldgebruik en openbaarmaking van uw Persoonlijke Informatie, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

3.1 Algemeen

Wanneer u heeft ingestemd met de Verwerking van uw Persoonlijke Informatie of Gevoelige Persoonlijke Informatie door Scribd, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken en u uitschrijven door de instructies in dezesectie 3 te volgen. Bovendien, voordat we Persoonlijke Informatie gebruiken voor een nieuw doel dat oorspronkelijk niet door u was geautoriseerd, zullen weinformatie verstrekken over het nieuw doel en u de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven. 

Voordat Gevoelige Gegevens aan een Externe Partij worden bekendgemaakt of de Verwerking van Gevoelige Gegevens plaatsvindt voor een ander doel dan het oorspronkelijke doel of het doel dat de Betrokkene later heeft geautoriseerd, zal Scribdtrachten de uitdrukkelijke toestemming van elke Betrokkene te verkrijgen (opt-in). Waar de toestemming van de Betrokkene voor de Verwerking van Persoonlijke Informatie anderszins wettelijk of contractueel vereist is, zal Scribd zich aan de wet of het contract houden.

3.2 E-mail en Telefonische Communicatie

Bovenaan of onderaan elke e-mailcommunicatie die door Scribd wordt verzonden, wordt een knop “Uitschrijven” weergegeven, zodat u zich kunt uitschrijven. We kunnen echter doorgaan met het verzenden van transactieverwante e-mails met betrekking tot producten of diensten die u heeft aangevraagd als reactie op een dergelijk verzoek. We moeten u mogelijk bepaalde communicatie sturen met betrekking tot de Scribd-programma's en -diensten en u zult niet in staat zijn u uit te schrijven voor die communicatie – bijv.communicatie met betrekking tot updates van onze Gebruiksvoorwaarden of dit Privacybeleid.

3.3 Personeelsgegevens

Met betrekking tot Persoonlijke Informatie die Scribd ontvangt in verband met de arbeidsrelatie, zal Scribdvdergelijke Persoonlijke Informatie enkel gebruiken voor werkverwante doeleinden, zoals meer volledigbeschreven in sectie 2.3 hierboven. Indien Scribd van plan is om deze Persoonlijke Informatie voor een ander doel te gebruiken, zal het Bedrijf de Betrokkene de mogelijkheid bieden om zich uit te schrijven voor dergelijk gebruik. 

3.4 “Do Not Track”

Do Not Track ("DNT") is een privacyvoorkeur die gebruikers kunnen instellen in bepaalde webbrowsers. DNT is een manier voor gebruikers om websites en diensten te informeren dat zij niet willen dat bepaalde informatie over hun webpaginabezoeken over tijd en over websites of online diensten heen wordt verzameld. Scribd herkent of reageert niet op browser-geïnitieerde DNT-signalen. Voor informatie over "do-not-track", raadpleeg http://www.allaboutdnt.org.

 

4.0 Verdere Overdracht

4.1 Informatie Die We Delen

Scribd verkoopt of onthult geen Persoonlijke Informatie over u, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid of wanneer u uitdrukkelijk toestemming gaf. Scribd streeft ernaar te eisen dat Derden aan wie het Persoonlijke Informatie bekendmaakt de Persoonlijke Informatie te beschermen met behulp van soortgelijke normen als vereist door Scribd (en ten minste hetzelfde niveau van privacybescherming als vereist is door de Privacy Shield Principles en dit Privacybeleid) en om Scribd op de hoogte te stellen als zij vaststellen dat zij niet langer aan deze verplichting kunnen voldoen.   

4.1.1 Dienstverleners

Scribd kan Persoonlijke Informatie delen met onze dienstverleners die we hebben behouden om namens ons diensten te verlenen, waaronder (i) het leveren van IT en aanverwante diensten; (ii) het leveren van informatie en diensten die u heeft aangevraagd; (iii) de verwerking van betalingen; en (iv) activiteiten op het gebied van klantendienst. Betalingsinformatie wordt enkel gebruikt en gedeeld om uw bestelling uit te voeren en kan worden opgeslagen door een dienstverlener voor toekomstige bestellingen. 

Scribd heeft relevante contracten afgesloten met de dienstverleners die hen verbieden om uw persoonlijke informatie te gebruiken of te delen, behalve waar nodig om de gecontracteerde diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.

4.1.2 Informatie Gedeeld via Functies van Derden

Scribd kan extra functies aanbieden waarmee u uw informatie kunt delen met een Externe Partij (zoals Waze). Als u ons zegt dit te doen, zal Scribd beperkte hoeveelheden informatie delen met de Externe Partij om de door u gekozen functie in te schakelen. Wij zullen u vertellen welke informatie de Externe Partij kan ontvangen wanneer u ons voor het eerst opdracht geeft om deze te delen. Houd er rekening mee dat alle informatie die u aan een Externe Partij verstrekt, onder hetprivacybeleid van die Externe Partij valt.

Scribd zal uw informatie delen zolang u de functie van de Externe Partij gebruikt. U kunt dit op elk moment uitschakelen in uw Scribd-instellingen onder Instellingen.

4.1.3 Zakenpartners

Scribd kan Persoonlijke Informatie delen met onze zakenpartners en gelieerde ondernemingen voor interne zakelijke doeleinden van ons en van onze gelieerde ondernemingen of om u te voorzien van een product of dienst waarom hebt gevraagd. Scribd kan ook Persoonlijke Informatie verstrekken aan zakenpartners aan wie wij gezamenlijk producten of diensten aanbieden of van wie wij denken dat de producten of diensten u kunnen interesseren. In dergelijke gevallen zal de naam van onze zakenpartner samen met die van Scribd verschijnen. Scribd vereist van onze filialen en zakenpartners dat zij schriftelijk akkoord gaanom de vertrouwelijkheid en veiligheid van Persoonlijke Informatie die zij namens ons behouden te behouden en niet te gebruiken voor een ander doel dan het doel waarvoor deze werd verstrekt.  

4.1.4 Informatie Vrijgegeven voor Onze Bescherming en de Bescherming van Anderen

We kunnen informatie over u vrijgeven: (i) indien we daartoeverplicht zijn door de wet, gerechtelijk bevelof een juridisch proces; (ii) alsreactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of rechtshandhavingsvereisten; (iii) in het kader van het ontdekkingsproces in een geschillenbeslechting; (iv) om Scribd-beleid of -contracten af te dwingen; (v) om aan Scribd verschuldigde bedragen te innen; (vi) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om fysiek letsel of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek of vervolging van verdachte of daadwerkelijke illegale activiteiten; of (vii) indien wij te goeder trouw geloven dat openbaarmakinganderszins noodzakelijk of raadzaam is. 

Bovendien kunnen serverlogs van tijd tot tijd gecontroleerd worden voor beveiligingsdoeleinden – bijv. om ongeautoriseerde activiteiten te detecteren. In dergelijke gevallen kunnen serverloggegevens met IP-adressen worden gedeeld met rechtshandhavingsinstanties, zodat zij gebruikers kunnen identificeren in verband met hun onderzoek naar de ongeautoriseerde activiteiten.

4.1.5 Informatie Vrijgegeven in Verband met Zakelijke Transacties

Wij behouden ons het recht voor om informatie die wij over u hebben bekend te maken of over te dragen in het geval van een geplande of daadwerkelijke aankoop, een reorganisatie, verkoop, verhuur, lease, fusie, samenwerking, overdracht, samenvoeging of elke andere vorm van overname, verwijdering of financiering van alles of een deel van ons bedrijf of van elke bedrijfsactiva of aandelen (inclusief in verband meteen faillissement of soortgelijke procedure).  Mocht een dergelijke gebeurtenis zich voordoen, dan zal Scribdernaar streven de overnemer te verwijzen naar het gebruik van de Persoonlijke Informatie op een manier die consistent is met dit Privacybeleid.

4.2 Gegevensoverdracht

Alle Persoonlijke Informatie verzonden of verzameld via of door Scribd kan overal ter wereld worden opgeslagen, inclusief maar niet beperkt tot, in de Verenigde Staten, in de cloud, onze servers, de servers van onze filialen of de servers van onze dienstverleners. Uw Persoonlijke Informatie kan toegankelijk zijn voor de wetshandhaving of andere autoriteiten op grond van een wettig verzoek. Door het verstrekken van informatie aan Scribd, gaat u akkoord met de opslag van uw Persoonlijke Informatie op deze locaties. 

5.0 Toegangs-, Rechtzettings-, Verwijderings- en Beperkingsrechten

U kunt bewijs vragen om te zien of Scribd Persoonlijke Informatie over u verwerkt, om toegang te verzoekentot Persoonlijke Informatie en om te vragen dat wij uw Persoonlijke Informatie corrigeren, wijzigen of verwijderen wanneer deze onjuist is. Waar anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunt u één van de methoden gebruiken die in dit Privacybeleidzijn uiteengezet om toegang te verzoeken tot, het ontvangen (poort), de verwerking te beperken, rechtzettingte krijgenof de verwijdering te verzoeken van Persoonlijke Informatie die over u wordt bewaard door Scribd. Dergelijke verzoeken zullen worden verwerkt in overeenstemming met de lokale wetgeving. Hoewel Scribd zich te goeder trouw inspant om Personen toegang te verschaffen tot hun Persoonlijke Informatie, kunnen er omstandigheden zijn waarin Scribd niet in staat is om toegang te verlenen, inclusief, maar niet beperkt tot: wanneer de informatie wettelijk voorrecht bevat, de privacy van anderen of andere legitieme rechten in gevaar zou brengen, waar de last of kosten van het verlenen van toegang niet in verhouding zou staantot de risico's voor de privacy van de Persoon in deze situatie, of wanneer hetcommerciële eigendom is. IndienScribd bepaalt dat de toegang in een bepaald geval moet worden beperkt, geven wij u een verklaring waarom die vaststelling is gedaan en een contactpunt voor verdere vragen. Om uw privacy te beschermen, zal Scribd commercieel aanvaardbare stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren alvorens toegang te verlenen tot of wijzigingen aan te brengen in uw Persoonlijke Informatie.

6.0 Bewaring

Scribd bewaart de Persoonlijke Informatie die wij ontvangen zoals beschreven in dit Privacybeleid, zolang u onze Diensten gebruikt of zoals nodig is om te voldoen aan de doeleind(en) waarvoor deze is verzameld, onze producten en diensten te leveren, geschillen op te lossen, juridische verdediging tot stand te brengen, audits uit te voeren, wettelijke zakelijke doeleinden na te streven, onze overeenkomsten af te dwingen ende toepasselijke wetgeving na te leven.

7.0 Beveiliging

De veiligheid van alle Persoonlijke Informatie die aan Scribd wordt verstrekt, is belangrijk voor ons en Scribd neemt redelijkestappen om uw Persoonlijke Informatie te beschermen. Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet of de opslag van informatie gegarandeerd 100% veilig zijn. Als gevolg hiervan, terwijl Scribd ernaar streeft om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van informatie die u naar Scribd verzendt niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw eigen wachtwoorden. Indien u reden heeft om te geloven dat uw wachtwoorden of Persoonlijke Informatie niet langer veilig zijn, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te stellen via privacy@scribd.com.

8.0 Rechtzetting/Naleving en Verantwoording

Als u na het lezen van dit Privacybeleid een verzoek wilt indienen of als u vragen of zorgen over uw privacy heeft, neem dan contact met ons op via privacy@scribd.com.

Scribd zal uw zorgen aanpakken en proberen om eventuele privacykwesties tijdig op te lossen.  

Als u een EU- of Zwitsers staatsburger bent en van mening bent dat Scribd zich niet aan de voorwaarden van dit Privacybeleid houdt, neem dan contact op met Scribd via de hierboven verstrekte contactgegevens. Als een verzoek onopgelost blijft, kunt u contact opnemen met de nationale autoriteit voor gegevensbescherming van uw EU-lidstaat.

9.0 Andere Rechten en Belangrijke Informatie

9.1 Informatie BetreffendeKinderen

Vanwege de aard van de activiteiten van Scribd worden diensten en voordelen niet verkocht aan personen jonger dan 13 jaar (en in bepaalde rechtsgebieden jonger dan 16 jaar) (gezamenlijk "minderjarigen”). 

Als u jonger bent dan 13 jaar (en in bepaalde rechtsgebieden jonger dan16 jaar), mag u Scribd op geen enkel moment of op geen enkele manier gebruiken of openen.

De bescherming van de privacy van jonge kinderen is bijzonder belangrijk. Om die reden verzamelt of bewaartScribd niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van minderjarigen. Als Scribd verneemt dat persoonlijk identificeerbare informatie van minderjarigen op of via Scribdis verzameld, dan zal Scribd de nodige stappen ondernemen om deze informatie te verwijderen.

Als u de ouder of wettelijke voogd bent van een minderjarige die lid is geworden van Scribd, neem dan contact op met Scribd via privacy@scribd.com om de account van die minderjarige te laten afsluiten en informatie te laten verwijderen.

De volgende bronnen kunnen ouders en wettelijke voogden helpen om de toegang van uw kinderen tot bepaalde soorten materiaal op het internet te controleren en te beperken. Hoewel Scribd deze producten niet onderschrijft, verstrekken wij informatie over hen als een openbare dienst aan onze gemeenschap.

9.2 Privacyrechtenin California

De Californische wet staat gebruikers die inwoners van Californië zijn toe om eenmaal per jaar kosteloos een lijst aan te vragen en van ons te verkrijgen van de Derden aan wie wij hun Persoonlijke Informatie (indien van toepassing) hebben bekendgemaakt voor hun direct marketingdoeleinden in het voorafgaande kalenderjaar, evenals het type Persoonlijke Informatie die aan die partijen is bekendgemaakt. Scribd deelt geen Persoonlijke Informatie met derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

9.3 Links naar Websites van Derden

Houd er rekening mee dat Scribd links naar andere websites kan bevatten voor uw gemak en informatie. Scribd heeft geen controle over websites van Derden of hun privacypraktijken, die kunnen verschillen van die uiteengezet in dit privacybeleid. Scribd onderschrijft of maakt geen verklaringen over websites van Derden. Persoonlijke Informatie die u aan niet-verwante Derden verstrekt, valt niet onder dit Privacybeleid. Scribd moedigt u aan om het privacybeleid van een bedrijf of website te bekijken voordat u uw Persoonlijke Informatie verstrekt. Sommige Derden kunnen ervoor kiezen om de Persoonlijke Informatie van hun gebruikers te delen met Scribd; dat delen wordt beheerst door het privacybeleid van dat bedrijf, niet dit Privacybeleid.

9.4 Wijzigingen in het Privacybeleid

Scribd kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken zoals het naar eigen goeddunken noodzakelijk acht. Als er belangrijke wijzigingen zijn in dit Privacybeleid, zal Scribd u op de hoogte brengen per e-mail of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. Scribd raadt u aan om dit Privacybeleid regelmatig te bekijkenom op de hoogte te blijven van hoe Scribd uw informatie gebruikt en beschermt en om u bewust te zijn van eventuele beleidswijzigingen. Uw voortdurende relatie met Scribd na de plaatsing of mededeling van een gewijzigde Privacy Policy vormt uw instemming om gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. Alle wijzigingen in dit Privacybeleidgaan onmiddellijk van krachtnadat ze door Scribd zijn geplaatst of anderszins zijn verstrekt.

9.5 Contactgegevens

Neem contact op met Scribd met vragen of opmerkingen over deze privacymededeling, uw persoonlijke informatie en onze openbaarmakingsmethodenvan Derden of uw toestemmingskeuzes op: Scribd, Inc., 460 Bryant Street, Suite 100, San Francisco, CA 941072594, of per e-mail: privacy@scribd.com. Wij zullen uw aanvraag binnen 30 dagen na ontvangst beantwoorden.

Scribd Privacymededeling (Van kracht: 25 mei 2018)

Was dit artikel nuttig?