DMCA-e-mailsjablonen

Article author
Jason
 • Bijgewerkt

E-mailsjabloon voor DMCA-melding

De snelste manier om een inbreuk op uw auteursrecht te melden, is door het rapportageformulier van Scribd te gebruiken voor beledigende inhoud en inbreuken op het auteursrecht. Dit formulier legt alle vereiste informatie vast en stelt ons onmiddellijk op de hoogte. Informatie die u ons via dit formulier toestuurt, wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Geldige meldingen worden doorgaans binnen twee werkdagen verwerkt.

Als u ons liever een e-mail stuurt, gebruik dan de onderstaande sjabloon. Vervang alles tussen [haakjes] door de juiste informatie en stuur de ingevulde e-mail naar copyright@scribd.com.

Uw melding moet een directe link (URL) bevatten naar elk inbreukmakend document dat u wilt dat wij verwijderen. U mag in één melding zoveel links opnemen als nodig is. We kunnen geen actie ondernemen tegen niet-specifieke claims op basis van trefwoorden, zoekopdrachten, titel, naam of gelijkenis (fysiek of anderszins) met een ander document.

========== BEGIN MONSTER DMCA TAKEDOWN MEDEDELING ==========

T.a.v .: Copyright Agent, Scribd, Inc.

Overeenkomstig 17 USC 512 (c) (3) (A) dient deze mededeling als een verklaring dat:

 1. Ik ben [de houder van de exclusieve rechten | de naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de houder van de exclusieve rechten] voor [titel van auteursrechtelijk beschermd materiaal waarop inbreuk wordt gemaakt, en, indien mogelijk, aanvullende identificerende informatie zoals ISBN's, publicatiedata, enz. - of, als het materiaal een webpagina is, de URL] ;
 2. Deze exclusieve rechten worden geschonden door materiaal dat op uw site beschikbaar is op de volgende URL ('s): [URL's van inbreukmakend materiaal];
 3. Ik ben er te goeder trouw van overtuigd dat het gebruik van dit materiaal op een dergelijke manier niet is toegestaan ​​door de copyrighthouder, de agent van de copyrighthouder of de wet;
 4. Op straffe van meineed bij een rechtbank in de Verenigde Staten, verklaar ik dat de informatie in deze kennisgeving juist is en dat ik bevoegd ben om namens de houder van de exclusieve rechten voor het materiaal in kwestie te handelen;
 5. Er kan contact met mij worden opgenomen via de volgende methoden (inclusief alle): [fysiek adres, telefoonnummer en e-mailadres];

Ik verzoek u hierbij de toegang tot dit materiaal zoals het op uw service wordt weergegeven, zo snel mogelijk te verwijderen of uit te schakelen.

Dank u.

Vriendelijke groeten,
[uw volledige officiële naam]

========== EINDE STEEKPROEF DMCA TAKEDOWN MEDEDELING ==========

DMCA-sjabloon voor tegenkennisgeving

Gebruik deze sjabloon als inhoud die u naar Scribd heeft geüpload, is verwijderd vanwege een onjuiste DMCA-melding. VERWIJDER ALLE SECTIES VAN DE SJABLOON DIE NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP UW GEVAL. ONGEMODIFICEERDE TEGENMELDINGSTEMPELS ZULLEN WORDEN VERWORPEN.

Retourneer de tegenvordering via e-mail op het onderstaande adres of via e-mail op copyright@scribd.com.

Als de klager niet binnen tien werkdagen reageert, zullen we de inhoud herstellen.

Scribd, Inc.
Attn: Jason Bentley, Copyright Agent
460 Bryant Street, #100
San Francisco, CA 94107-2594

Beste Scribd:

Deze brief is een formeel antwoord op een claim van auteursrechtschending tegen een of meer van de documenten die ik heb geüpload en gepubliceerd op Scribd.com. Ik ben van mening dat de beweringen over inbreuk op het auteursrecht onjuist zijn en moeten worden afgewezen omdat:

WIS SECTIES DIE NIET VAN TOEPASSING ZIJN

 • Het materiaal in kwestie is niet auteursrechtelijk beschermd of het auteursrecht is verlopen in de Verenigde Staten van Amerika. Het is daarom in het publieke domein en kan door iedereen worden gereproduceerd.
 • De klager heeft geen informatie over de registratie van auteursrechten of ander tastbaar bewijs geleverd dat het betreffende materiaal in feite auteursrechtelijk beschermd is, en ik ben ervan overtuigd dat dit niet het geval is. De beschuldiging van schending van het auteursrecht wordt daarom betwist en wordt momenteel niet ondersteund.
 • Klager bezit niet het auteursrecht op het materiaal in kwestie, is niet de aangewezen vertegenwoordiger van de houder van het auteursrecht en kan daarom niet beweren dat mijn gebruik van het materiaal een schending is van een van de rechten van de eigenaar.
 • Mijn gebruik van het materiaal is wettelijk beschermd omdat het valt onder de "fair use" -bepaling van de copyrightregels, zoals gedefinieerd in 17 USC 107. Als de klager het er niet mee eens is dat dit fair use is, moeten ze rechtstreeks met mij samenwerken, hoewel wettelijk haalbaar kanalen, om het geschil op te lossen. Scribd en zijn werknemers zijn niet verplicht om dit geschil te beslechten of enige actie te ondernemen om mijn toespraak te beperken in opdracht van deze klager.
 • De klacht volgt niet het voorgeschreven formulier voor melding van een vermeende schending van het auteursrecht zoals uiteengezet in de Digital Millennium Copyright Act, 17 USC 512 (c) (3). In het bijzonder heeft de klager nagelaten:
  • Geef een schriftelijke klacht. [17 USC 512 (c) (3) (A)]
  • Voeg een fysieke of elektronische handtekening van de klager toe. [17 USC 512 (c) (3) (A) (i)]
  • Identificeer het specifieke auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of geef een representatieve lijst van dergelijke werken als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken onder één klacht vallen. [17 USC 512 (c) (3) (A) (ii)]
  • Geef de URL's op voor de specifieke bestanden op mijn website waarvan wordt beweerd dat ze inbreuk maken. [17 USC 512 (c) (3) (A) (iii)]
  • Geef voldoende informatie om de klager te identificeren, inclusief volledige naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres. [17 USC 512 (c) (3) (A) (iv)]
  • Voeg een schriftelijke verklaring toe dat de klager te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het betwiste materiaal niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet. [17 USC 512 (c) (3) (A) (v)]
  • Voeg een schriftelijke verklaring toe dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klager bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden. [17 USC 512 (c) (3) (A) (vi)]

Deze mededeling aan u is een DMCA-verweerbrief zoals gedefinieerd in 17 USC 512 (g) (3):

Ik verklaar, op straffe van meineed, dat ik te goeder trouw van mening ben dat de klacht over schending van het auteursrecht is gebaseerd op verkeerde informatie, verkeerde identificatie van het betreffende materiaal of opzettelijk verkeerd lezen van de wet.

Ik vraag Scribd, na ontvangst van deze tegenvordering, het betwiste materiaal te herstellen, tenzij de klager binnen tien (10) dagen een aanklacht tegen mij indient, overeenkomstig 17 USC 512 (g) (2) (B).

Mijn naam, adres en telefoonnummer zijn:

[VOOR-EN ACHTERNAAM]
[POSTADRES]
[TELEFOON NUMMER]

Ik ga hierbij akkoord met de jurisdictie van de Federal District Court voor het gerechtelijk arrondissement waar ik woon (of, als mijn adres buiten de Verenigde Staten ligt, de jurisdictie van de Federal District Court voor het gerechtelijk district San Francisco, Californië).

Ik ga akkoord met het accepteren van de service van de klager.

Vriendelijke groeten,

[ELEKTRONISCHE OF WERKELIJKE HANDTEKENING]

Was dit artikel nuttig?