Σύμβαση Συνδρομητή

Article author
Jason
 • Ενημέρωση

Η παρούσα σύμβαση ισχύει μόνο για συνδρομητές που πληρώνουν, παλαιότερα γνωστή ως Σύμβαση Τελικού Χρήστη για Πρόσβαση επί Πληρωμή.

1 Αυγούστου 2019

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

(«ΣΥΜΒΑΣΗ») ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

1. Άλλοι ενσωματωμένη όροι. 

Οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι, πολιτικές και κανόνες ενσωματώνονται ρητά στην παρούσα και σχηματίζουν δεσμευτικό μέρος της Σύμβασης σαν να αναπαράγονται πλήρως στην παρούσα:

 1. Γενικοί Όροι Χρήσης
 2. Πολιτική Απορρήτου

Εκτός και εάν ορίζεται σε αυτή τη Σύμβαση, όλοι οι όροι που αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα και χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση, έχουν την έννοια που ορίζεται στους Γενικούς Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.

2. Συνδρομή. 

Η Scribd Σας παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία, ηχητικά βιβλία, άρθρα και άλλο περιεχόμενο από συμμετέχοντες εκδότες («Συνδρομητικό Περιεχόμενο») μέσω συνδρομής («Συνδρομή»), σύμφωνα με την οποία η Scribd και οι συμμετέχοντες εκδότες σας παραχωρούν περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, αμετάκλητη και προσωπική άδεια για πρόσβαση και χρήση όλου του Συνδρομητικού Περιεχομένου που διατίθεται σύμφωνα με τη Συνδρομή σας για σκοπούς προσωπικής σας διασκέδασης και ενημέρωσης. Η Συνδρομή σας είναι ξεχωριστή και διαφορετική από τον δωρεάν λογαριασμό στη Scribd («Λογαριασμός»). Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό σας μόλις Εσείς ή η Scribd τερματίσει τη Συνδρομή σας. Οι όροι «Συνδρομή» και «Συνδρομητικό Μέλος» ισχύουν για οποιαδήποτε πληρωμένη συνδρομή που επιτρέπει στους κατόχους λογαριασμών πρόσβαση στο Συνδρομητικό Περιεχόμενο.

Το Συνδρομητικό Περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει πρόσβαση σε μουσικά φύλλα και ορισμένα έγγραφα που σας προσφέρονται κατά τη Συνδρομή χωρίς επιπλέον χρέωση.

3. Περιορισμοί. 

Η πρόσβαση και η χρήση του Συνδρομητικού Περιεχομένου υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

 1. Το Συνδρομητικό Περιεχόμενο παρέχεται για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο μέσω Scribd.com ή μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές Scribd («Εφαρμογή»), 
 2. Δεν επιτρέπεται η χρήση του Συνδρομητικού Περιεχομένου για οποιαδήποτε εμπορική ή διαφημιστική χρήση,
 3. Δεν επιτρέπεται ή πώληση ή η διανομή του Συνδρομητικού Περιεχομένου,
 4. Δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση, μίσθωση ή ενοικίαση αντιγράφων του Συνδρομητικού Περιεχομένου,
 5. Δεν επιτρέπεται η απενεργοποίηση ή παράκαμψη της Διαχείρισης Ψηφιακών Δικαιωμάτων (DRM) που παρέχεται με το Συνδρομητικό Περιεχόμενο, 
 6. Δεν επιτρέπεται να ξεπεράσετε τους περιορισμούς χρήσης που ορίζονται από τους παρόχους περιεχομένου (συμμετέχον εκδότης ή Χρήστης),
 7. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία αντιγράφων συνολικού ή τμήματος οποιουδήποτε Συνδρομητικού Περιεχομένου,
 8. Δεν επιτρέπεται η δημόσια προβολή ή απόδοση του Συνδρομητικού Περιεχομένου,
 9. Δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση λογαριασμών που επιτρέπουν πρόσβαση στο Συνδρομητικό Περιεχόμενο.

Εκτός από τα προαναφερόμενα, η πρόσβασή σας εξαρτάται από την έγκαιρη πληρωμή της Συνδρομής σας, και δεν θα έχετε πρόσβαση στο Συνδρομητικό Περιεχόμενο εάν η Συνδρομή σας ακυρωθεί, καταργηθεί ή τερματιστεί λόγω μη πληρωμής.

Η συνδρομή σας επιτρέπει πρόσβαση σε απεριόριστο αριθμό βιβλίων και ηχητικών βιβλίων στη βιβλιοθήκη της Scribd κατά τη διάρκεια συνδρομητικής περιόδου. Ορισμένο Συνδρομητικό Περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο άμεσα σε μικρό ποσοστό χρηστών που καταναλώνουν ασυνήθιστα μεγάλο όγκο Συνδρομητικού Περιεχομένου. Η Scribd διατηρεί και θα έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να προσθέσει, τροποποιήσει, αποσύρει και να καθυστερήσει, οποιαδήποτε στιγμή, την πρόσβασή σας σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο Συνδρομητικό Περιεχόμενο για οποιοδήποτε λόγο, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, βάσει των εξόδων που δημιουργούνται για τη Scribd από αυτό το περιεχόμενο ή της φύσης της χρήσης σας της ιστοσελίδας Scribd.com. Η Scribd δεν εγγυάται με κανένα τρόπο τη διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων τίτλων ή το χρόνο της διαθεσιμότητάς τους. 

4. Πληρωμές και χρεώσεις 

 1. Τα τέλη, οι χρεώσεις και οποιοιδήποτε όροι ουσιαστικά διαφορετικοί από εκείνους που σας περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση, θα σας γνωστοποιηθούν κατά τη σύνδεση ή σε άλλα μηνύματα που θα σας σταλούν. Όταν αγοράζετε Συνδρομή (αυτή η αγορά θα ονομάζεται «Συναλλαγή»), ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε πρόσθετε πληροφορίες σχετικά με τη Συναλλαγή σας, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας, την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας και τη διεύθυνση χρέωσης (οι πληροφορίες αυτές θα ονομάζονται «Πληροφορίες πληρωμής»). Βεβαιώνετε και εγγυάστε ότι έχετε νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε όλες τις μεθόδους πληρωμής που εκπροσωπούνται από αυτές τις Πληροφορίες πληρωμής. Όταν ξεκινήσετε μια Συναλλαγή, μας εξουσιοδοτείτε να παρέχουμε τις Πληροφορίες πληρωμής σε τρίτα μέρη για να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη Συναλλαγή σας και να χρεώσουμε την μέθοδο πληρωμής για το είδος Συναλλαγής που επιλέξατε‧ ενδέχεται να χρειαστεί να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας πριν ολοκληρώσουμε τη Συναλλαγή σας (οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στον ορισμό των Πληροφοριών πληρωμής).
 2. Οι τιμές συνδρομής εμφανίζονται σε δολάρια (Η.Π.Α.) ή, όποτε είναι δυνατόν, το αντίστοιχο τοπικό νόμισμά σας. Το νόμισμα που σας χρεώνει για τις πληρωμές της συνδρομής σας εξαρτάται από τη χώρα χρέωσης όπου βρίσκεται ο τρόπος πληρωμής σας. Η τιμολόγηση του Scribd διαφέρει από χώρα σε χώρα και το τέλος συνδρομής που εμφανίζεται στην οθόνη σας ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό ποσό που χρεώνεται εάν εγγραφείτε σε χώρα που είναι διαφορετική από τη χώρα καταγωγής της μεθόδου χρέωσής σας. Το νόμισμα χρέωσής σας μπορεί να αλλάξει εάν ενημερώσετε τον τρόπο πληρωμής σας ή αλλάξετε τη χώρα χρέωσης στα στοιχεία πληρωμής σας. Η χώρα χρέωσής σας πρέπει να αντιστοιχεί στη χώρα όπου βρίσκεται ο τρόπος πληρωμής σας.

  Με τη σύναψη αυτής της Συμφωνίας, Αναγνωρίζετε ότι η Scribd διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να μετατρέψει το εμφανιζόμενο νόμισμα σε αυτό της χώρας χρέωσής σας ή της χώρας καταγωγής του τρόπου πληρωμής σας, όπως απαιτείται. Αναγνωρίζετε ότι η Scribd δεν μπορεί να ελέγξει τυχόν χρεώσεις μετατροπής νομίσματος ή ξένων συναλλαγών που ενδέχεται να σας χρεωθούν από τον εκδότη της κάρτας σας ή την τράπεζα για την πληρωμή της συνδρομής σας και συμφωνείτε να μην κρατήσετε τη Scribd ή τους συνεργάτες της, τους εργολάβους, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους ή τρίτους- συνεργάτες, αδειοδότες ή προμηθευτές που ευθύνονται για τυχόν τέλη.

   
 3. Εάν επιλέξετε να αγοράσετε ετήσια ή μηνιαία Συνδρομή, θα χρεωθείτε το ετήσιο ή το μηνιαίο τέλος («Συνδρομητικό τέλος») στην αρχή του τμήματος πληρωμής της Συνδρομής σας και κάθε έτος ή μήνας αντίστοιχα στο εξής, στην τότε ισχύουσα τιμή. Εάν επιλέξετε να αγοράσετε ετήσια Συνδρομή, θα σας χρεώσουμε αυτόματα μετά από ένα έτος από την έναρξη του τμήματος πληρωμής της Συνδρομής σας χρησιμοποιώντας τις Πληροφορίες συνδρομής που μας παρείχατε. Εάν επιλέξετε να αγοράσετε μηνιαία Συνδρομή, θα σας χρεώνουμε αυτόματα κάθε μήνα στην ημερολογιακή ημέρα που αντιστοιχεί στην έναρξη του τμήματος πληρωμής της Συνδρομής σας, χρησιμοποιώντας τις Πληροφορίες Συνδρομής που μας παρείχατε. Στην περίπτωση που η Συνδρομή σας ξεκίνησε σε ημέρα που δεν περιέχεται σε συγκεκριμένο μήνα, ενδέχεται να σας χρεώσουμε με την μέθοδο πληρωμής σε ημέρα στον ισχύοντα μήνα ή σε άλλη ημέρα που θεωρούμε κατάλληλη. Για παράδειγμα, εάν ξεκινήσατε τη Συνδρομή σας στις 31 Ιανουαρίου, η ημερομηνία της επόμενης πληρωμής θα είναι πιθανόν 28 Φεβρουαρίου και η μέθοδος πληρωμής θα χρεωθεί εκείνη την ημερομηνία.
   
 4. Με τη σύναψη της Σύμβασης και την επιλογή να αγοράσετε ετήσια η μηνιαία Συνδρομή, επιβεβαιώνετε ότι η Συνδρομή μας έχει χαρακτηριστικά επαναλαμβανόμενης πληρωμής και ότι αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις επαναλαμβανόμενες υποχρεώσεις πληρωμών πριν από την ακύρωση της Συνδρομής σας εκ μέρους σας ή εκ μέρους της Scribd. Επίσης, ενδέχεται να εγκρίνουμε περιοδικά την μέθοδο πληρωμής σε αναμονή των καταβλητέων τελών ή σχετικών χρεώσεων. Η Συνδρομή σας συνεχίζεται μέχρι να την ακυρώσετε ή μέχρι να τερματίσουμε την πρόσβαση, τη χρήση, τις Υπηρεσίες ή τη Συνδρομή σας σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση (και τους Γενικούς Όρους Χρήσης, που καθιστά μέρος της παρούσας Σύμβασης).
   
 5. Η Scribd ενδέχεται να σας προσφέρει δωρεάν δοκιμαστική Συνδρομή («Δωρεάν δοκιμή») για συγκεκριμένη χρονική περίοδο («Δωρεάν δοκιμαστική περίοδος»). Εάν σας προσφέρουμε Δωρεάν δοκιμή, οι συγκεκριμένοι όροι της Δωρεάν δοκιμής θα σας παρασχεθούν κατά τη σύνδεση και/ή στο διαφημιστικό υλικό που περιγράφει τη Δωρεάν δοκιμή. Οι Δωρεάν δοκιμές δεν συνδυάζονται με οποιαδήποτε άλλη προσφορά. Εάν ακυρώσετε τη Δωρεάν δοκιμή πριν από την περίοδο της λήξη της, ενδέχεται να είστε επιλέξιμοι να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα αυτής της περιόδου Δωρεάν δοκιμής που δεν έχετε χρησιμοποιήσει την επόμενη φορά που θα εγγραφείτε για Συνδρομή στη Scribd, δεδομένου ότι η Scribd εξακολουθεί να προσφέρει τη Δωρεάν δοκιμή που προσέφερε προηγουμένως. Εκτός και εάν παρέχεται άλλως στους συγκεκριμένους όρους της προσφοράς για Δωρεάν δοκιμή, οι Δωρεάν δοκιμές διατίθενται μόνο σε χρήστες που δεν έχουν ολοκληρωθεί παλαιότερες Δωρεάν Δοκιμή. Εκτός και εάν ακυρώσετε τη Συνδρομή σας πριν από τη λήξη της Δωρεάν δοκιμής σας, εμείς (ή ο τρίτος επεξεργαστής δεδομένων) θα σας χρεώσουμε με την μέθοδο πληρωμής σε επαναλαμβανόμενη βάση για το Συνδρομητικό τέλος (συν όλους τους ισχύοντες φόρους και άλλες χρεώσεις) μέχρι να ακυρώσετε τη Συνδρομή σας. Οι οδηγίες για ακύρωση της Συνδρομής σας αναφέρονται κάτω από την Ενότητα με τίτλο «Ακύρωση συνδρομών». Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να τερματίσουμε τις Δωρεάν δοκιμές οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ειδοποίηση και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

5. Επιστροφές και αντικαταστάσεις. 

Όλα τα έξοδα και χρεώσεις δεν επιστρέφονται και δεν υπάρχουν επιστροφές ή πιστώσεις, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ρητά στην Πολιτική Απορρήτου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν υπάρχει κάποιο ελάττωμα σε οποιοδήποτε Συνδρομητικό περιεχόμενο, ενδέχεται να λάβετε αντικατάσταση αντί επιστροφής. 

6. Ακυρώσεις συνδρομών

 1. Ακύρωση. Μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή σας από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού, αφού συνδεθείτε στην Τοποθεσία ή στην Εφαρμογή. Επίσης, μπορείτε να ξεκινήσετε ακύρωση της Συνδρομής εάν μας στείλετε ηλ. μήνυμα στη διεύθυνση support@scribd.com ή εάν υποβάλλετε αίτημα ακύρωσης μέσω της ιστοσελίδας Υποστήριξη της Scribd. Θα είστε υπεύθυνοι για όλα τα τέλη Συνδρομής (συν οποιουσδήποτε ισχύοντες φόρους και/ή άλλες χρεώσεις) που προκύπτουν πριν από την ημέρα που η ακύρωσή σας θα τεθεί σε ισχύ. Εάν πραγματοποιήσετε ακύρωση, αυτή θα τεθεί σε ισχύ άμεσα, αλλά η Scribd θα σας επιτρέψει πρόσβαση στο Συνδρομητικό περιεχόμενο μέχρι να λήξει η πιο πρόσφατη πληρωμένη περίοδος, και μετά θα τερματίσει την πρόσβασή σας στο Συνδρομητικό περιεχόμενο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Συνδρομητικού περιεχομένου. Η ακύρωση της Συνδρομής σας δεν θα ακυρώσει τον Λογαριασμό σας. Θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση σε Συνδρομητικό περιεχόμενο αφού ακυρώσετε τη Συνδρομή σας, εκτός και εάν τερματιστεί ο λογαριασμός σας. Ανατρέξτε στην Ενότητα 9 παρακάτω με τίτλο «Διάρκεια και τερματισμός» για πληροφορίες σχετικά με τον τερματισμό του λογαριασμού σας.

  Συμφωνείτε ότι η Scribd ενδέχεται να τερματίσει τη Συνδρομή σας και/ή τον Λογαριασμό σας για μη καταβολή του Συνδρομητικού τέλους. Στην περίπτωση οποιασδήποτε ακύρωσης ή τερματισμού της Συνδρομής σας ή του λογαριασμού σας, ενδέχεται να αφαιρέσουμε ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε στιγμή τον συνολικό λογαριασμό ή μέρους του λογαριασμού σας, το προφίλ Χρήστη ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας.
   
 2. Επιστροφές. Όπως ορίζεται στην Ενότητα 5 της παρούσας Σύμβασης, όλα τα τέλη και χρεώσεις δεν επιστρέφονται, εκτός όπως αναφέρεται ρητά στην Πολιτική επιστροφών. Η Scribd δεν θα επιστρέψει τα Συνδρομητικά τέλη, είτε εν όλω είτε εν μέρει, όταν κάποια Συνδρομή ακυρώνεται ή τερματίζεται.  

7. Αφαίρεση περιεχομένου.  

Η Scribd διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιαδήποτε στιγμή οποιοδήποτε Συνδρομητικό περιεχόμενο από την πρόσβασή σας κατόπιν αίτησης του εκδότη ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Εάν η Scribd αφαιρέσει ή διαγράψει συγκεκριμένο τμήμα Συνδρομητικού περιεχομένου, η Scribd διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την πρόσβασή σας στο περιεχόμενο. Εάν η Scribd ανακαλέσει την πρόσβασή σας, ενδέχεται να σας παρέχει επιστροφή ή να σας προσφέρει άλλη μορφή αποζημίωσης, κατά την αποκλειστική της ευχέρεια.

8. Διάρκεια και Τερματισμός. 

Η παρούσα Σύμβαση ξεκινά την ημέρα που αποδέχεστε τους όρους της και συνεχίζει μέχρι τον τερματισμό της. Ενδέχεται να τερματίσουμε την παρούσα Σύμβαση (περιλαμβανομένης της συνδρομής σας και/ή του λογαριασμού), ή να αναστείλει ή να τερματίσει τις Υπηρεσίες, με ή χωρίς αιτία, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Γενικούς Όρους Χρήσης για πρόσθετους όρους που ισχύουν για την ακύρωση ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ακύρωσης ή τερματισμού της παρούσας Σύμβασης και/ή του λογαριασμού σας, τα δικαιώματα και οι άδειες που σας παραχωρήθηκαν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, θα τερματιστούν αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, πλέον δεν θα έχετε πρόσβαση σε Συνδρομητικό περιεχόμενο. 

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;