Scribd, Inc. Παγκόσμιοι Όροι Χρήσης

Article author
Jason
 • Ενημέρωση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 8 Μαρτίου 2024

1.0 Αποδοχή των Όρων.

Αυτοί οι Παγκόσμιοι Όροι Χρήσης ("Όροι") διέπουν τη χρήση από μέρους σας ιστότοπων ("Ιστότοποι"), εφαρμογών για κινητά ("Εφαρμογές"), λογισμικού, περιεχομένου και όλων των προϊόντων και υπηρεσιών (συλλογικά, οι "Υπηρεσίες") που παρέχονται από το Scribd, Inc. («η Εταιρεία», «Εμείς», «Δικοί μας» ή «Εμείς»), συμπεριλαμβανομένων των Everand™, Scribd® και Slideshare®. Οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι, πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές, συμφωνίες και κανόνες (οι «Οδηγίες») ενσωματώνονται ρητά στο παρόν και αποτελούν δεσμευτικό μέρος αυτών των Όρων σαν να αναπαράγονται πλήρως εδώ:

 1. Scribd, Inc. Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου ( https://scribd.com/privacy )
 2. Συμφωνία συνδρομητή Everand ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129486 )
 3. Συμφωνία μεταφόρτωσης για Scribd και Slideshare ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129466 )
 4. Σημείωση Απαγορευμένης Δραστηριότητας και Περιεχομένου ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129166-Prohibited-Activity-and-Content )
 5. Όροι και Προϋποθέσεις Συνδρομής Δώρου ( https://support.scribd.com/hc/articles/210129546 )

ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ, ΛΗΨΗ ΑΠΟ, ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΩΣ, ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΣΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ, ULES, ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 15, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΣ.

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά στους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

2.0 Ορισμοί

Ο "Λογαριασμός" αναφέρεται σε έναν βασικό λογαριασμό Scribd ή Slideshare που διατηρείται από ένα μεμονωμένο άτομο ή μια μεμονωμένη οντότητα ("Εσείς", "Σας", "Χρήστης" ή, συλλογικά, "Χρήστες"). Η "Συνδρομή" αναφέρεται σε οποιαδήποτε συνδρομή επί πληρωμή που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο premium ("Περιεχόμενο συνδρομής") κατά τη διάρκεια της περιόδου συνδρομής μέσω του Everand™.

3.0 Δικαιοδοσία

Οι δραστηριότητές μας εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν βρίσκεστε στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ("ΕΟΧ+") ή στο Ηνωμένο Βασίλειο ("Ηνωμένο Βασίλειο"), τότε αυτοί οι όροι αποτελούν συμφωνία μεταξύ εσάς και της Scribd Netherlands BV Εάν δεν βρίσκεστε στον ΕΟΧ+ ή στο ΗΒ, τότε αυτοί οι όροι αποτελούν συμφωνία μεταξύ Εσάς και της Scribd, Inc. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, η Scribd, Inc. και η Scribd Netherlands BV αναφέρονται συλλογικά ως "Scribd, Inc." ή «η Εταιρεία».

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε ορισμένες δικαιοδοσίες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, το κάνετε με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Ενδέχεται να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία επιλέξουμε, ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

4.0 Η καταλληλότητά σας για χρήση των Υπηρεσιών

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, δηλώνετε ότι έχετε την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα σας για χρήση των Υπηρεσιών. Εάν είστε γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας χρήστη κάτω των 18 ετών, επιτρέποντας στο παιδί σας να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, υπόκειστε στους όρους της παρούσας Συμφωνίας και υπεύθυνοι για τη δραστηριότητα του παιδιού σας όταν χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες.

Οι Υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες σε Χρήστες των οποίων η πρόσβαση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία έχει διοικητικά ανασταλεί ή ανακληθεί.

Εάν χρησιμοποιείτε ή ανοίγετε Λογαριασμό ή Συνδρομή για λογαριασμό μιας εταιρείας, νομικής οντότητας ή οργανισμού (συλλογικά, "Οντότητα"), τότε δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτής της οντότητας με την εξουσία να δεσμεύει την οντότητα σε αυτούς τους Όρους· και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους εκ μέρους της Οντότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα «Εσείς» και «Σας» θα αναφέρονται στην Οντότητα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ πληροίτε τις απαιτήσεις καταλληλότητας σε αυτήν την Ενότητα. Σε κάθε περίπτωση, βεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 13 ετών.

5.0 Τα προσωπικά σας στοιχεία και το απόρρητο

Το απόρρητό σας και η ασφάλεια των Προσωπικών σας Πληροφοριών είναι εξαιρετικά σημαντικά για εμάς. Λαμβάνουμε σημαντικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Διαβάστε προσεκτικά την Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς υπόκειται στην Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που Μας παρέχετε είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις. ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια των πληροφοριών σας. και ότι αποδεικτικά στοιχεία για ανακριβείς πληροφορίες λογαριασμού μπορεί να οδηγήσουν σε αναστολή ή τερματισμό του Λογαριασμού σας ή/και της Συνδρομής σας. Συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε τους κωδικούς πρόσβασής σας σε κανέναν και ότι είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Λογαριασμού σας ή/και της Συνδρομής σας, ανεξάρτητα από το αν τις γνωρίζετε ή όχι όταν συμβαίνουν. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ο Λογαριασμός και/ή η Συνδρομή σας δεν είναι πλέον ακριβείς ή ασφαλείς, τότε συμφωνείτε να Μας ειδοποιήσετε αμέσως μέσω του Κέντρου βοήθειας ( https://support.scribd.com ) ή μέσω email στη διεύθυνση support@scribd. com.

6.0 Πνευματική Ιδιοκτησία

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών, των εκδοτών και των δημιουργών και αναμένουμε από τους χρήστες μας να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η πολιτική μας είναι να συμμορφωνόμαστε με τον Νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή των Ηνωμένων Πολιτειών (17 USC §512) και να τερματίζουμε τους κατόχους Λογαριασμών που παραβιάζουν επανειλημμένα ή πιστεύεται ότι παραβιάζουν επανειλημμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες του Scribd που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα περιγράφονται περαιτέρω στο Κέντρο βοήθειας .

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα σήματα υπηρεσιών και οι εμπορικές ονομασίες της Εταιρείας (συλλογικά, τα «εμπορικά σήματα») που εμφανίζονται στους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές είναι σήματα κατατεθέντα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Scribd, Inc. και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι σχετίζονται με, συνδέονται με ή χρηματοδοτούνται από την Εταιρεία. Όλα τα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στην Εταιρεία, εάν εμφανίζονται οπουδήποτε σε κάποια από τις Υπηρεσίες, αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

7.0 Χορηγήσεις αδειών.

7.1 Χορηγήσεις αδειών σε εφαρμογές για κινητές συσκευές.

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με αυτούς τους Όρους, η Εταιρεία σας χορηγεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ελεύθερα ανακλητή άδεια για λήψη και εγκατάσταση αντιγράφου οποιασδήποτε Εφαρμογής που παρέχεται από την Εταιρεία σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή ή υπολογιστή που κατέχετε ή έλεγχο και να εκτελέσετε τέτοιο αντίγραφο της Εφαρμογής αποκλειστικά για δικούς σας προσωπικούς μη εμπορικούς σκοπούς και να δημιουργήσετε έναν εύλογο αριθμό αντιγράφων ασφαλείας της Εφαρμογής. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στους παρόντες Όρους, δεν επιτρέπεται: (i) να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα που βασίζονται στις Εφαρμογές. (ii) να διανέμει, να μεταβιβάζει, να εκχωρεί υπό άδεια, να μισθώνει, να δανείζει ή να νοικιάζει την Εφαρμογή σε οποιονδήποτε τρίτο· (iii) αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση ή αποσυναρμολόγηση της Εφαρμογής. ή (iv) να καταστήσει τη λειτουργικότητα της Εφαρμογής διαθέσιμη σε πολλούς χρήστες με οποιοδήποτε μέσο. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα στην Εφαρμογή και στην Εφαρμογή που δεν σας παραχωρούνται ρητά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

7.2 Εκχώρηση άδειας χρήσης για λήψη περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστη.

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με αυτούς τους Όρους, η Εταιρεία σας χορηγεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ελεύθερα ανακλητή άδεια για προβολή, λήψη (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, σε φορητή συσκευή), εκτύπωση και εκτύπωση επιλεγμένου χρήστη -παράγεται περιεχόμενο ("UGC", "Περιεχόμενο" ή "Περιεχόμενο χρήστη") για προσωπική χρήση, εκτός εάν η Εταιρεία μπορεί να περιορίσει ή να αποκλείσει κατόπιν αιτήματος του χρήστη ή με δική της πρωτοβουλία. Το UGC δεν περιλαμβάνει Περιεχόμενο Συνδρομής που δημοσιεύεται μέσω της Everand (όπως ορίζεται στη Συμφωνία Συνδρομητή Everand ).

8.0 Αποποίηση ευθυνών περιεχομένου

Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι το περιεχόμενο που λαμβάνετε από τις Υπηρεσίες προορίζεται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. δεν αποτελεί νομική, οικονομική, επαγγελματική, εκπαιδευτική, ιατρική ή υγειονομική συμβουλή ή διάγνωση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέτοιους σκοπούς. Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών θα εκτεθείτε σε περιεχόμενο από διάφορες πηγές και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, τη χρησιμότητα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή που σχετίζονται με τέτοιο περιεχόμενο. Κατανοείτε περαιτέρω και αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να εκτεθείτε σε περιεχόμενο που είναι ανακριβές, προσβλητικό, άσεμνο ή απαράδεκτο και συμφωνείτε να παραιτηθείτε και να παραιτεθείτε από οποιοδήποτε νόμιμο ή δίκαιο δικαίωμα ή ένδικα μέσα που έχετε ή μπορεί να έχετε κατά της Εταιρείας σχετικά με εκεί. Η Εταιρεία δεν υποστηρίζει κανένα περιεχόμενο ή οποιαδήποτε γνώμη, σύσταση ή συμβουλή που εκφράζεται σε αυτό και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη σε σχέση με τέτοιο περιεχόμενο. Εάν ειδοποιηθεί για περιεχόμενο που φέρεται ότι δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους, η Εταιρεία μπορεί να διερευνήσει τον ισχυρισμό και να αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια εάν θα αφαιρέσει το περιεχόμενο, κάτι που διατηρεί το δικαίωμα να κάνει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν επιτρέπει δραστηριότητες που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα απορρήτου σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες.

Το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω των Υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους ή υπηρεσίες αποκλειστικά για διευκόλυνση των Χρηστών («Ιστότοποι Αναφοράς»). Εκτός εάν δηλώνεται ρητά διαφορετικά από την Εταιρεία, η Εταιρεία δεν εγκρίνει τέτοιους ιστότοπους αναφοράς ή τις πληροφορίες, τα υλικά, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιέχονται ή είναι προσβάσιμες μέσω των Ιστοσελίδων Αναφοράς. Επιπλέον, η αλληλογραφία ή οι επιχειρηματικές σας συναλλαγές ή η συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες διαφημιζόμενων που βρίσκονται στις ή μέσω των Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά μεταξύ Εσάς και των εν λόγω διαφημιζόμενων. Η πρόσβαση και η χρήση των τοποθεσιών αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, των υλικών, των προϊόντων και των υπηρεσιών στις ή διαθέσιμες μέσω των τοποθεσιών αναφοράς γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

9.0 Απαγορευμένη συμπεριφορά.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια εμπειρία όπου ο καθένας μπορεί να διαβάσει ή να ακούσει βιβλία και άλλα δημιουργικά έργα σε ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον. Έχουμε αναπτύξει κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Εκτός από τους παρακάτω γενικούς κανόνες, οι πρόσθετοι περιορισμοί απαριθμούνται στο Σημείωση Απαγορευμένης Δραστηριότητας και Περιεχομένου . Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να προσδιορίσουμε και να αποφασίσουμε εάν και σε ποιο βαθμό έχει παραβιαστεί ένας κανόνας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει κάθε νόμιμο μέσο που κρίνει απαραίτητο για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων ή απαγορευμένων χρήσεων των Υπηρεσιών.

9.1(α) Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε να μην:

 • Χρησιμοποιήστε τις Υπηρεσίες εάν είστε κάτω των δεκατριών (13) ετών.
 • Χρησιμοποιήστε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση οποιουδήποτε τοπικού, κρατικού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των νόμων που διέπουν την πνευματική ιδιοκτησία και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, καθώς και την προστασία δεδομένων και το απόρρητο.
 • Χρησιμοποιήστε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη δημοσίευση, τη λήψη και την αλληλεπίδραση με πρωτότυπο και/ή περιεχόμενο με κατάλληλη άδεια χρήσης και για την προσθήκη Περιγραφικών πληροφοριών στο αρχικό περιεχόμενο.
 • Να πλαστογραφείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, να ισχυριστείτε ψευδώς ότι συνδέεστε με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, να πλαστογραφήσετε την ψηφιακή υπογραφή άλλων προσώπων, να παραποιήσετε την πηγή, την ταυτότητα ή το περιεχόμενο των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω των Υπηρεσιών ή να εκτελέσετε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δόλια δραστηριότητα.
 • Πρόσβαση στους λογαριασμούς ή/και τις συνδρομές άλλων χωρίς άδεια.
 • Διαγράψτε, τροποποιήστε ή τροποποιήστε τις γνωστοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που παρέχονται από τις Υπηρεσίες ή σχετίζονται με οποιοδήποτε περιεχόμενο που διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών.
 • Κάντε αυτόκλητες προσφορές, διαφημίσεις, προτάσεις ή στείλτε ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία σε άλλους Χρήστες των Υπηρεσιών.
 • Δυσφήμηση, παρενόχληση, κατάχρηση, απειλή, απειλή ή εξαπάτηση Χρηστών των Υπηρεσιών.
 • Συλλέξτε ή επιχειρήστε να συλλέξετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με Χρήστες ή τρίτα μέρη χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
 • Αφαιρέστε, παρακάμψτε, απενεργοποιήστε, καταστρέψτε ή παρεμβαίνετε με άλλο τρόπο στην επιβολή δικαιωμάτων και άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή, την εκτύπωση, την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την κοινή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι προσβάσιμο μέσω των Υπηρεσιών ή λειτουργιών που επιβάλλουν περιορισμούς στην χρήση των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε περιεχομένου που διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών·
 • Αντίστροφη μηχανική, απομεταγλώττιση, αποσυναρμολόγηση ή με άλλο τρόπο προσπάθεια να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε μέρος των Ιστότοποι, Εφαρμογών ή/και Υπηρεσιών, εκτός και μόνο στο βαθμό που αυτή η δραστηριότητα επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τον περιορισμό αυτό.
 • Τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση ή δημιουργία παράγωγων έργων που βασίζονται σε έργα που παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε μέρους αυτών, εκτός και μόνο στο βαθμό που τέτοια δραστηριότητα επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τον περιορισμό αυτό.
 • Να περιορίσετε, να παρεμβαίνετε σκόπιμα ή να βλάψετε τη λειτουργία των Υπηρεσιών ή την απόλαυση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών από οποιονδήποτε χρήστη, με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης ή άλλως διάδοσης ιών, adware, spyware, worms ή άλλου κακόβουλου κώδικα.
 • Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη, ξύστρα ή άλλο αυτοματοποιημένο μέσο για πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή αντιγραφή, εκτύπωση, πρόσβαση, αποθήκευση, μεταφορά ή κοινή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι προσβάσιμο μέσω των Υπηρεσιών, για οποιονδήποτε σκοπό ή για να παρακάμψει τυχόν μέτρα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Εταιρεία για να αποτρέψει ή να περιορίσει την πρόσβαση ή τη δυνατότητα αντιγραφής, εκτύπωσης, πρόσβασης, αποθήκευσης, μεταφοράς ή κοινής χρήσης περιεχομένου.
 • Σφυρηλατήστε κεφαλίδες ή με άλλον τρόπο χειραγωγήστε τα αναγνωριστικά προκειμένου να συγκαλύψει την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών.
 • Κατάχρηση οποιασδήποτε διαδικασίας αναφοράς, επισήμανσης, καταγγελίας, αμφισβήτησης ή ένστασης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αβάσιμων, ενοχλητικών ή επιπόλαιων υποβολών.
 • Παρεμβαίνει ή διακόπτει διακομιστές ή δίκτυα που σχετίζονται με τη λειτουργία των Υπηρεσιών ή δεν υπακούει σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς δικτύων που συνδέονται με τις Υπηρεσίες.
 • Κλωνοποιήστε, αντιγράψτε, αντιγράψτε ή δημιουργήστε μια βάση δεδομένων των Υπηρεσιών με συστηματική λήψη και αποθήκευση όλου ή οποιουδήποτε περιεχομένου που παρέχεται μέσω των Υπηρεσιών.
 • Διεξαγωγή διαγωνισμών, κληρώσεων ή άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων στις ή μέσω των Υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.
 • Πρόσβαση, δημοσίευση ή λήψη περιεχομένου από ή εντός χώρας ή επικράτειας που υπόκειται σε εκτεταμένες κυρώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. ή
 • Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε τμήμα οποιουδήποτε περιεχομένου που παρέχεται μέσω των Υπηρεσιών για σκοπούς εκπαίδευσης ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου.

9.1(β) Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε να μην ανεβάσετε, δημοσιεύσετε, διανείμετε ή άλλως διαθέτετε μέσω των Υπηρεσιών:

 • Οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή/και Περιγραφικές Πληροφορίες που είναι, ή μπορεί να είναι, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, αδικοπρακτικό ή ανακριβές.
 • Οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή/και Περιγραφικές Πληροφορίες που είναι ή ενδέχεται να είναι παράνομες ή παράνομες.
 • Οποιαδήποτε αυτόκλητη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό ή άλλο υλικό προσκλήσεων, μαζική εμπορική διαφήμιση (spam), αλυσιδωτή αλληλογραφία, ενημερωτικές ανακοινώσεις, αιτήματα φιλανθρωπίας και αιτήματα για υπογραφές.
 • Οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή/και Περιγραφικές Πληροφορίες που ένα λογικό άτομο θα μπορούσε να θεωρήσει ότι είναι απαράδεκτο, προσβλητικό, άσεμνο, πορνογραφικό, προσβλητικό, απειλητικό, απειλητικό, ενοχλητικό, ενοχλητικό, μίσος, φυλετικά ή εθνοτικά προσβλητικό ή άλλως ακατάλληλο.
 • Οποιεσδήποτε περιεχόμενες ή/και περιγραφικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινική ή αστική ευθύνη. που ενθαρρύνει συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα· ή που ενθαρρύνει ή παρέχει εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες·
 • Οποιοδήποτε περιεχόμενο ή/και περιγραφική πληροφορία, είτε φωτογραφική είτε καλλιτεχνική (συμπεριλαμβανομένων εικόνων που παράγονται από υπολογιστή), ατόμου κάτω των 18 ετών ή προφανώς κάτω των 18 ετών σε κατάσταση γδύσιμο, ή με άλλο τρόπο ποζάρει ή παρουσιάζεται με άσεμνο τρόπο, λάγνος, προκλητικός ή μελαγχολικός τρόπος. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, οποιοδήποτε περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό, επιβλαβές, άσεμνο, άσεμνο, προσβλητικό για το απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσιότητας, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, απειλητικό ή άλλως απαράδεκτο για ανηλίκους. Περιεχόμενο που απεικονίζει ανηλίκους σε σεξουαλικό, βίαιο ή άλλο εκμεταλλευτικό πλαίσιο απαγορεύεται ρητά.
 • Οποιαδήποτε πρόστυχη ή άσεμνη απεικόνιση αδέσποτων ατόμων οποιασδήποτε ηλικίας.
 • Οποιαδήποτε περιεχόμενη ή/και περιγραφική πληροφορία που παραβιάζει το νόμιμο δικαίωμα οποιουδήποτε ατόμου στο απόρρητο ή τη δημοσιότητα.
 • Οποιοδήποτε περιεχόμενο Γ ή/και Περιγραφικές Πληροφορίες που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης ή άλλο Περιεχόμενο που κατά την αποκλειστική γνώμη της Εταιρείας υποβαθμίζει την εμπειρία του χρήστη.
 • Οποιοδήποτε περιεχόμενο Γ ή/και Περιγραφικές Πληροφορίες που διαπιστώνεται ότι παραβιάζει μία ή περισσότερες προϋποθέσεις Απαγορευμένης Δραστηριότητας και ειδοποίησης Περιεχομένου.

10.0 Τερματισμός; Παραβιάσεις όρων χρήσης.

10.1 Scribd και Slideshare

Συμφωνείτε ότι, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε να τερματίσουμε οποιονδήποτε λογαριασμό έχετε στην Εταιρεία ή τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε μέρος του λογαριασμού, της συνδρομής, του προφίλ χρήστη και του περιεχομένου σας, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση . Ο τερματισμός μπορεί να προκύψει για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εκτεταμένης αδράνειας στον λογαριασμό σας, της κατάχρησης του ιστότοπου ή των τεχνικών υπηρεσιών ή της κατάχρησης των υπηρεσιών υποστήριξής μας. Ενδέχεται επίσης να διακόψουμε την παροχή πρόσβασης στις Υπηρεσίες, ή σε οποιοδήποτε μέρος τους, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση.

Συμφωνείτε ότι ο τερματισμός της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες ή σε οποιονδήποτε λογαριασμό και/ή συνδρομή που έχετε, ή οποιοδήποτε μέρος τους, μπορεί να συμβεί με ή χωρίς προειδοποίηση και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τέτοια λήξη. Οποιαδήποτε ύποπτη δόλια, καταχρηστική ή παράνομη δραστηριότητα μπορεί να παραπεμφθεί στις αρχές επιβολής του νόμου. Αυτά τα ένδικα μέσα είναι επιπρόσθετα σε οποιαδήποτε άλλα νομικά ή δίκαια ένδικα μέσα που διαθέτει η Εταιρεία.

10.2 Έβεραντ

Δεν θα τερματίσουμε τη Συνδρομή σας Everand λόγω αδράνειας εάν συνεχίσετε να πληρώνετε Τέλη Συνδρομής. Ανατρέξτε στη Σύμβαση Συνδρομητή Everand για πρόσθετους όρους που ισχύουν για την ακύρωση της Συνδρομής σας.

10.3 Πώς να ακυρώσετε τον λογαριασμό ή τη συνδρομή σας και να τερματίσετε την παρούσα συμφωνία

Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας ή/και τη συνδρομή μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας. ή στέλνοντας ένα αίτημα ακύρωσης στην ομάδα υποστήριξης πελατών μας μέσω του Κέντρου βοήθειας ή στη διεύθυνση support@scribd.com . Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή ακυρώνοντας όλους τους Λογαριασμούς και τις Συνδρομές σας και διακόπτοντας τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Η μόνη σας λύση σε σχέση με τυχόν δυσαρέσκεια με (i) την Εταιρεία, (ii) τις Υπηρεσίες, (iii) οποιονδήποτε όρο αυτών των Όρων, (iv) οποιαδήποτε πολιτική ή πρακτική της Εταιρείας ή (iv) οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω των Υπηρεσιών, είναι να ακυρώσετε τους Λογαριασμούς και τις Συνδρομές σας και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

10.4 Οι επιπτώσεις της ακύρωσης ή του τερματισμού

Μετά από οποιαδήποτε ακύρωση ή τερματισμό, τα δικαιώματα και οι άδειες που σας παραχωρούνται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και τυχόν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις θα λήξουν αυτόματα και θα ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: «Οι επιπτώσεις της ακύρωσης ή του τερματισμού», «Τα ιδιοκτησιακά μας δικαιώματα», «αποζημίωση, " "Αποποίηση ευθυνών. Χωρίς εγγυήσεις», «Περιορισμός ευθύνης και ζημιών», «Επίλυση διαφορών», «Διάφορα» και «Απαιτήσεις».

11.0 Τα ιδιοκτησιακά μας δικαιώματα

Οι οπτικές διεπαφές, τα γραφικά, ο σχεδιασμός, η συλλογή, οι πληροφορίες, ο κώδικας υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα και του αντικειμενικού κώδικα), τα προϊόντα και όλα τα άλλα στοιχεία των Υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς (τα «Υλικά») προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, εμπόριο νόμοι ενδυμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων, διεθνείς συμβάσεις και όλα τα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδιοκτησιακής ιδιοκτησίας, καθώς και οι ισχύοντες νόμοι. Αναγνωρίζουμε ότι διατηρείτε την κυριότητα οποιουδήποτε Περιεχομένου και Περιγραφικών Πληροφοριών που δημοσιεύετε στο Scribd ή/και στο Slideshare, με την επιφύλαξη ωστόσο της παραχώρησης στην Εταιρεία αέναης, αμετάκλητης, ατελούς, παγκόσμιας, μη αποκλειστικής άδειας αναπαραγωγής, αποθήκευσης, διανομής , δημόσια προβολή και προσαρμογή τους για χρήση σε συνδυασμό με τις λειτουργίες των Υπηρεσιών. Όλα τα Υλικά που περιέχονται στις Υπηρεσίες αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών της ή/και τρίτων δικαιοπαρόχων. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και οι εμπορικές ονομασίες είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των θυγατρικών της ή/και τρίτων δικαιοπαρόχων. Εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί ρητά από την Εταιρεία, συμφωνείτε να μην πουλήσετε, αδειοδοτήσετε, διανείμετε, αντιγράψετε, τροποποιήσετε, εκτελείτε δημόσια ή προβάλλετε, μεταδίδετε, δημοσιεύετε, επεξεργάζεστε, προσαρμόζετε, δημιουργείτε παράγωγα έργα ή άλλως κάνετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υλικών ή Υπηρεσιών . Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στους παρόντες Όρους.

12.0 Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να αποθηκεύσετε και να κρατήσετε εμάς, τις συνδεδεμένες εταιρείες μας, τους εργολάβους, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους τρίτους προμηθευτές, τους δικαιοπάροχους και τους συνεργάτες μας αβλαβείς από τυχόν αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων και εξόδων που προκύπτουν της χρήσης ή κακής χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς, τυχόν παραβίασης των παρόντων Όρων από εσάς ή οποιασδήποτε παραβίασης των δηλώσεων, των εγγυήσεων και των όρων που έχετε συνάψει από εσάς στο παρόν. Διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο απαιτείται να Μας αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε με την υπεράσπισή μας για αυτές τις αξιώσεις. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία μόλις λάβουμε γνώση.

13.0 Αποποίηση ευθυνών. Χωρίς Εγγυήσεις

ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝΤΑΙ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΙΛΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΗ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΡΗΤΑ ΕΔΩ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 13, Ο ΟΡΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

14.0 Περιορισμός Ευθύνης και Αποζημιώσεις

14.1 Περιορισμός Ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΑΛΛΩΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΛΕΙΑ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΕΡΓΟΒΟΛΟΙ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, Ή ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ, Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΟΙ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΤΙΜΩΡΕΣ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΕΠΙΤΥΧΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Ή ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΝΤΙΑΛΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ Ή ΤΗΝ Αδυναμία σας ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

14.2 Περιορισμός ζημιών

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ, ΤΩΝ ΕΡΓΟΒΟΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ , Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΑΛΛΙΩΣ), ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΜΗΝΕΣ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΑΡΙΑ, ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ.

14.3 Τοποθεσίες αναφοράς

ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΑΠΟ ΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΩΛΗΘΗΚΑΝ Ή ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ .

14.4 Βάση της συμφωνίας

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ, ΟΡΙΣΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΒΑΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΦΟΡΟΥΝ Α ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΕΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.

14.5 Περιορισμοί από την εφαρμοστέα νομοθεσία

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΤΟΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ κατοικείτε ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΟΛΕΣ ΑΠΟ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΜΕΣΩΝ ΕΝΝΟΗΣΗΣ Ή ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΤΕΤΟΙΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ.

15.0 Επίλυση διαφορών.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.

15.1 Ισχύον Δίκαιο

Για τους πελάτες της Εταιρείας, αυτοί οι Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, χωρίς να ισχύουν οι αρχές σύγκρουσης νόμων. Για τους πελάτες της Scribd México SA de CV, αυτοί οι Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού (Μεξικό). Για τους πελάτες της Scribd Netherlands BV, αυτοί οι Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας.

15.2 Άτυπη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών

Εάν προκύψει Διαφωνία (όπως ορίζεται παρακάτω) μεταξύ μας, δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε μαζί σας για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια λογική επίλυση. Για οποιαδήποτε τέτοια Διαφωνία, αμφότερα τα μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι πρώτα θα κάνουν καλή πίστη προσπάθειες για να επιλύσουν τη Διαφωνία ανεπίσημα και άμεσα μέσω διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε επίσημη διαδικασία επίλυσης διαφορών σε διαιτησία ή με άλλο τρόπο. Αυτή η άτυπη επίλυση απαιτεί πρώτα την αποστολή γραπτής περιγραφής της διαφοράς στο άλλο μέρος. Για οποιαδήποτε Διαφωνία ξεκινήσετε, συμφωνείτε να στείλετε τη γραπτή περιγραφή της Διαφωνίας μαζί με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας, εάν ισχύει, στη Scribd, Inc., 460 Bryant Street, Ste. 300, San Francisco, CA 94107 και στη διεύθυνση legal@scribd.com . Η γραπτή περιγραφή πρέπει να είναι σε ατομική βάση και να παρέχει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες πληροφορίες: Το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. περιγραφή της φύσης ή της βάσης της αξίωσης ή της διαφοράς· η συγκεκριμένη ανακούφιση που ζητήθηκε. και απόδειξη της σχέσης σας μαζί μας. Εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν να παρατείνουν την περίοδο για άτυπη επίλυση, εάν η Διαφωνία δεν επιλυθεί εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήψη της γραπτής περιγραφής της διαφοράς, εσείς και η Εταιρεία συμφωνείτε με τις περαιτέρω διατάξεις επίλυσης διαφορών παρακάτω.

Η άτυπη διαδικασία επίλυσης διαφορών στην παρούσα ενότητα 15.2 αποτελεί προϋπόθεση και προϋπόθεση για την έναρξη οποιασδήποτε επίσημης διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Τα μέρη συμφωνούν ότι τυχόν σχετική περίοδος περιορισμού και τέλη υποβολής ή άλλες προθεσμίες θα χρεώνονται όσο τα μέρη συμμετέχουν σε αυτήν την άτυπη διαδικασία επίλυσης διαφορών.

Οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα να κινήσουν διαδικασίες σε μια εξωδικαστική υπηρεσία επίλυσης και διευθέτησης διαφορών πιστοποιημένη από την ΕΕ ή μπορούν να επιλέξουν να επιλύσουν διαφορές μέσω δικαστικών διαδικασιών ανά πάσα στιγμή. Τα τέλη εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών καθορίζονται από τον πιστοποιημένο από την ΕΕ οργανισμό πριν από τη συμμετοχή σε επίλυση διαφορών. Η Scribd θα επιβαρύνεται με τυχόν τέλη που σχετίζονται με εξώδικες διαφορές που αποφασίζονται υπέρ ενός κατοίκου της ΕΕ.

15.3 Αμοιβαία Συμφωνία Διαιτησίας

Εάν η άτυπη διαδικασία επίλυσης διαφορών δεν οδηγήσει σε επίλυση, τότε οποιοδήποτε μέρος μπορεί να κινήσει δεσμευτική διαιτησία ως το μοναδικό μέσο για την επίλυση διαφορών, (εκτός από όσα προβλέπονται στο παρόν) με την επιφύλαξη των όρων που παρατίθενται παρακάτω και της ισχύουσας Εθνικής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης (" NAM») κανόνες. Εάν ξεκινάτε τη διαιτησία, ένα αντίγραφο της αίτησης θα σταλεί επίσης μέσω email στη διεύθυνση legal@scribd.com . Εάν έχετε λογαριασμό μαζί μας, οποιαδήποτε απαίτηση που υποβάλλεται από εσάς για την έναρξη της διαιτησίας πρέπει να περιλαμβάνει τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγνώρισης που σχετίζεται με αυτόν τον λογαριασμό που ελέγχετε από εσάς.

Εσείς και η Εταιρεία συμφωνείτε ότι οι όροι αυτής της Ενότητας 15 (συλλογικά η «Συμφωνία Διαιτησίας») διέπουν οποιεσδήποτε και όλες τις διαφορές μεταξύ μας συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αξιώσεων που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιαδήποτε πτυχή της μεταξύ μας σχέσης, τους Όρους, ή τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία, νόμο, απάτη, ψευδή δήλωση ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία (κάθε μια «Διαφωνία» και συλλογικά «Διαφορές»).

Τα μέρη συμφωνούν περαιτέρω ότι ο καθορισμός του εύρους, της εκτελεστότητας ή της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιασδήποτε αξίωσης ότι το σύνολο ή μέρος αυτής της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας είναι άκυρη ή ακυρώσιμη, ανεξάρτητα από το αν η αξίωση υπόκειται σε διαιτησία και οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την πληρωμή των διοικητικών ή διαιτητών (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου τέτοιων πληρωμών και των διορθωτικών μέτρων για μη πληρωμή) θα επιλυθεί αποκλειστικά με οριστική και δεσμευτική διαιτησία σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 15.

Τα μόνα θέματα που εξαιρούνται από την παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας είναι η επίλυση ορισμένων διαφορών πνευματικής ιδιοκτησίας και μικροδικαστικών αξιώσεων, όπως προβλέπεται παρακάτω.

Η παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη Συμφωνία Διαιτησίας που συνήφθη από τα μέρη και ισχύει για μη κατατεθειμένες αξιώσεις που προέκυψαν, προβλήθηκαν ή αφορούν γεγονότα που συνέβησαν πριν από την ύπαρξη της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας ή οποιασδήποτε προηγούμενης συμφωνίας, καθώς και αξιώσεις που μπορεί να προκύψουν μετά τη λήξη της την παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση και τις διατάξεις εξαίρεσης που ορίζονται στο παρόν.

Τα μέρη συμφωνούν ότι αυτή η Συμφωνία Διαιτησίας συνάπτεται σύμφωνα με μια συναλλαγή που περιλαμβάνει διακρατικό εμπόριο και θα διέπεται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο Διαιτησίας («FAA»), 9 USC §§ 1-16.

Ανεξάρτητα από την απόφαση των μερών να επιλύσουν όλες τις διαφορές μέσω διαιτησίας, κάθε μέρος διατηρεί το δικαίωμα (i) να επιλέξει να επιλύσει τυχόν αξιώσεις σε δικαστήριο μικροδιαφορών σε ατομική βάση για διαφορές και αγωγές εντός του πεδίου της δικαιοδοσίας αυτού του δικαστηρίου, ανεξάρτητα από το τι φόρουμ που αρχικά επέλεξε το συμβαλλόμενο μέρος. (ii) προσφυγή σε πολιτειακό ή ομοσπονδιακό δικαστήριο για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας («δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» σε αυτό το πλαίσιο σημαίνει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, ηθικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και εμπορικά μυστικά και άλλες εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες, αλλά όχι το απόρρητο ή δικαιώματα δημοσιότητας) ή για δυσφήμιση· και (iii) να ζητήσει μια δηλωτική απόφαση, διαταγή ή άλλη δίκαιη ελάφρυνση σε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας σχετικά με το εάν οι αξιώσεις ενός διαδίκου έχουν παραγραφεί ή μπορούν να ασκηθούν στο δικαστήριο μικροδιαφορών. Η αναζήτηση τέτοιας αρωγής δεν θα παραιτηθεί από το δικαίωμα διαιτησίας ενός μέρους βάσει της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας και οποιεσδήποτε αρχειοθετημένες διαιτησίες που σχετίζονται με οποιαδήποτε αγωγή που υποβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο θα αναστέλλονται αυτόματα εν αναμονή της έκβασης αυτής της αγωγής.

15.4 Κατηγορία Διαιτησίας και Συλλογικής Απαλλαγής

ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΕΚΤΟΣ ΟΣΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 15.7 ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Η VE ACTION ΚΑΙ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΡΑΒΕΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΜΟΝΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ. ΠΑΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑγνώρισης ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΤΕ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ.

Με εξαίρεση αυτό το τμήμα (15.4) και τα τμήματα (15.7) και (15.8) παρακάτω, εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας κριθεί άκυρο, μη εκτελεστό ή παράνομο ή άλλως έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες του NAM, τότε το υπόλοιπο του Η παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας θα παραμείνει σε ισχύ και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους όρους της ως εάν η άκυρη, μη εφαρμόσιμη, παράνομη ή αντικρουόμενη διάταξη δεν περιλαμβανόταν στο παρόν. Εάν, ωστόσο, αυτό το τμήμα (15.4) ή τα τμήματα (15.7) ή (15.8) κριθεί άκυρο, μη εκτελεστό ή παράνομο, τότε το σύνολο της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας θα είναι άκυρη και ούτε εσείς ούτε η Εταιρεία θα δικαιούστε να επιλύσουν τη διαφορά τους.

15.5 Κανόνες διαιτησίας

Η διαιτησία θα διοικείται από την NAM και θα διεξάγεται ενώπιον ενός μόνο διαιτητή σύμφωνα με τους κανόνες της NAM, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των κανόνων και διαδικασιών για την επίλυση διαφορών NAM, των τελών για διαφορές όταν ένα από τα μέρη είναι καταναλωτής και του συμπληρωματικού υλικού μαζικής υποβολής Κανόνες και διαδικασίες επίλυσης διαφορών που ισχύουν τη στιγμή που υποβάλλεται οποιοδήποτε αίτημα για διαιτησία στο NAM, εξαιρουμένων των κανόνων ή διαδικασιών που διέπουν ή επιτρέπουν ομαδικές ή αντιπροσωπευτικές αγωγές. Οι ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες NAM είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.namadr.com ή μέσω email στο Εμπορικό Τμήμα Εθνικής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης στη διεύθυνση commercial@namadr.com .

15.6 Τοποθεσία και διαδικασία διαιτησίας

Για όλους τους κατοίκους των Η.Π.Α., η διαιτησία θα διεξαχθεί (i) σε μια τοποθεσία που καθορίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες NAM που είναι εύλογα βολική για εσάς και δεν απέχει περισσότερο από 100 μίλια από το σπίτι ή τον τόπο της επιχείρησής σας. ή (ii) σε άλλη τοποθεσία Εσείς και εμείς συμφωνούμε. Για μη κατοίκους ΗΠΑ εκτός ΕΕ, η διαιτησία θα διεξαχθεί στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια (εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη). Τα μέρη συμφωνούν ότι η νομοθεσία της Καλιφόρνια θα εφαρμόζεται σύμφωνα με την FAA, ότι θα ισχύουν οι ισχύοντες νόμοι παραγραφής και ότι οι αξιώσεις προνομίων που αναγνωρίζονται από το νόμο θα τηρούνται. Ο διαιτητής ή το διαιτητικό όργανο εξουσιοδοτείται να χορηγήσει οποιαδήποτε ελάφρυνση είναι διαθέσιμη σε δικαστήριο βάσει νόμου ή δικαιοσύνης. Ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του ΝΑΜ για τυχόν επιπόλαιες αξιώσεις ή υποβολές που ο διαιτητής κρίνει ότι δεν έχουν υποβληθεί καλή τη πίστη, καθώς και για παράλειψη συμμόρφωσης ενός μέρους με την άτυπη διαδικασία επίλυσης διαφορών που προβλέπεται από την παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας.

Εάν το ποσό της αντιπαράθεσης δεν υπερβαίνει τα $10.000 και δεν ζητήσετε ασφαλιστικά μέτρα ή δηλώσεις, τότε η διαιτησία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με βάση τα έγγραφα που εσείς και η Εταιρεία υποβάλετε στον διαιτητή, εκτός εάν ο διαιτητής κρίνει ότι είναι απαραίτητη μια ακρόαση, ή τα μέρη συμφωνούν διαφορετικά. Εάν το ποσό σε αντιπαράθεση υπερβαίνει τα 10.000 $ ή επιδιώκεται ρητώς ή ασφαλιστικά μέτρα, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να ζητήσει (ή ο διαιτητής μπορεί να αποφασίσει) τη διεξαγωγή ακρόασης, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικής διάσκεψης, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.

Με την επιφύλαξη των ισχυόντων κανόνων και διαδικασιών ΝΑΜ, τα μέρη συμφωνούν ότι ο διαιτητής θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιτρέψει την κατάθεση διατακτικών προτάσεων εάν είναι πιθανό να επιλύσουν αποτελεσματικά ή να περιορίσουν ζητήματα επίδικων διαφωνιών. Εκτός εάν απαγορεύεται διαφορετικά από το νόμο, όλες οι διαδικασίες διαιτησίας θα είναι εμπιστευτικές και κλειστές στο κοινό και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εκτός από εσάς και την Εταιρεία (και καθέναν από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και αντιπροσώπους των μερών) και όλα τα σχετικά αρχεία θα είναι μόνιμα σφραγισμένα, εκτός όπως απαιτείται για τη λήψη δικαστικής επιβεβαίωσης της διαιτητικής απόφασης (υπό την προϋπόθεση ότι το μέρος που ζητά επιβεβαίωση θα επιδιώξει να σφραγίσει αυτά τα αρχεία στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο).

15.7 Μαζική Διαιτησία

Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διοίκησης και της επίλυσης διαιτησίας, σε περίπτωση που 100 ή περισσότερα παρόμοια αιτήματα διαιτησίας (αυτές που υποστηρίζουν τα ίδια ή ουσιαστικά παρόμοια γεγονότα ή ισχυρισμούς και αναζητούν την ίδια ή ουσιαστικά παρόμοια αρωγή) που υποβάλλονται από ή με τη βοήθεια ή τον συντονισμό του το ίδιο δικηγορικό γραφείο ή οργανισμός υποβάλλονται στη NAM κατά της Εταιρείας («Μαζική κατάθεση»), τα μέρη συμφωνούν (i) να διαχειρίζονται τη Μαζική Κατάθεση σε παρτίδες των 10 αιτημάτων ανά παρτίδα (στο βαθμό που έχουν απομείνει λιγότερες από 10 αιτήσεις διαιτησίας μετά την παρτίδα που περιγράφεται παραπάνω, μια τελική παρτίδα θα αποτελείται από τις υπόλοιπες αιτήσεις) με μία μόνο παρτίδα να έχει κατατεθεί, να υποβληθεί σε επεξεργασία και να εκδικάζεται κάθε φορά. (ii) να ορίσει έναν διαιτητή για κάθε αίτημα εντός της παρτίδας (ο ίδιος διαιτητής μπορεί να προεδρεύει σε πολλαπλές αιτήσεις σε μια παρτίδα εάν συμφωνούν οι σχετικοί ενάγοντες και η Εταιρεία)· (iii) να αποδέχεται τις ισχύουσες χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σχετικής μείωσης τελών που καθορίζεται από την NAM κατά την κρίση της· (iv) ότι κανένα άλλο αίτημα για διαιτησία που αποτελεί μέρος της Μαζικής Αρχειοθέτησης δεν μπορεί να υποβληθεί, να υποβληθεί σε επεξεργασία ή να εκδικαστεί έως ότου κατατεθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και εκδικαστεί η προηγούμενη παρτίδα των 10. (v) ότι τα τέλη που σχετίζονται με αίτημα για διαιτησία που περιλαμβάνεται σε μαζική κατάθεση, συμπεριλαμβανομένων των τελών που οφείλονται από την Εταιρεία και τους ενάγοντες, θα οφείλονται μόνο αφού η αίτησή σας για διαιτησία συμπεριληφθεί σε μια σειρά διαδικασιών παρτίδας και αυτή η παρτίδα οριστεί σωστά για κατάθεση, επεξεργασία και εκδίκαση· (vi) ότι η σταδιακή διαδικασία των ομαδοποιημένων διαδικασιών, με κάθε σετ να περιλαμβάνει 10 αιτήματα, θα συνεχιστεί έως ότου εκδικαστεί ή επιλυθεί με άλλο τρόπο κάθε αίτημα (συμπεριλαμβανομένου του αιτήματός σας). και (vii) να καταβάλουν καλή τη πίστη προσπάθειες για την επίλυση κάθε παρτίδας αιτημάτων εντός 180 ημερών στο μέτρο του δυνατού, διαφορετικά οποιοσδήποτε από τους ενάγοντες ή η Εταιρεία μπορεί να σταματήσει τη διαιτησία και να καταθέσει σε αρμόδιο δικαστήριο.

Η επιλογή διαιτητή για τις απαιτήσεις σε κάθε παρτίδα θα διεξάγεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες ΝΑΜ για αυτήν την επιλογή, και ο διαιτητής θα καθορίσει την τοποθεσία όπου θα διεξαχθούν οι διαδικασίες για κάθε αίτηση εντός μιας παρτίδας.

Συμφωνείτε να συνεργαστείτε καλή τη πίστη με την Εταιρεία και τον πάροχο διαιτησίας για την εφαρμογή μιας τέτοιας «προσέγγισης παρτίδας» ή άλλης παρόμοιας προσέγγισης για την παροχή αποτελεσματικής επίλυσης αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής συνδυασμένων μειωμένων τελών, που ορίζει η NAM κατά την κρίση της, για κάθε παρτίδα απαιτήσεων. Τα μέρη συμφωνούν περαιτέρω να συνεργαστούν μεταξύ τους και με τον πάροχο διαιτησίας ή τον διαιτητή για τη θέσπιση οποιωνδήποτε άλλων διαδικασιών ή διαδικασιών που ο πάροχος διαιτησίας ή ο διαιτητής πιστεύει ότι θα παρέχουν αποτελεσματική επίλυση αξιώσεων. Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των μερών ως προς το εάν εφαρμόζεται αυτή η διάταξη ή ως προς τη διαδικασία ή τη διαδικασία παρτίδας θα επιλύεται από διαδικαστικό διαιτητή που ορίζεται από την NAM. Αυτή η διάταξη «Διαιτησίας παρτίδας» δεν θα ερμηνεύεται σε καμία περίπτωση ως αύξηση του αριθμού των απαιτήσεων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της εφαρμογής των Κανόνων και Διαδικασιών Επίλυσης Διαφορών Μαζικής Αρχειοθέτησης της NAM ή ως εξουσιοδότηση οποιουδήποτε είδους διαιτησίας κατηγορίας. Εκτός εάν η Εταιρεία συναινέσει διαφορετικά εγγράφως, η Εταιρεία δεν συμφωνεί ή συναινεί σε τακτική διαιτησία, διαιτησία γενικού εισαγγελέα ή διαιτησία που περιλαμβάνει κοινές ή συγκεντρωτικές αξιώσεις υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, εκτός από όσα ορίζονται σε αυτό το τμήμα (15.7). Εάν το αίτημά σας για διαιτησία περιλαμβάνεται στη Μαζική Αρχειοθέτηση, οι αξιώσεις σας θα παραμείνουν εκκρεμείς μέχρι να αποφασιστεί, να αποσυρθεί ή να διευθετηθεί το αίτημά σας για διαιτησία.

Τα μέρη συμφωνούν ότι αυτή η διάταξη παρτίδας είναι αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Διαιτησίας στο βαθμό που εφαρμόζεται σε Μαζική Κατάθεση. Εάν η διάταξη παρτίδας σε αυτό το τμήμα (15.7) ή η δέσμευση διαμεσολαβητή στο τμήμα (15.8) κριθεί άκυρη, μη εφαρμόσιμη ή παράνομη, τότε το σύνολο της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας θα είναι άκυρη και ούτε εσείς ούτε η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να διαιτητεύσει οποιαδήποτε αξίωση που αποτελεί μέρος της Μαζικής Κατάθεσης.

15.8 Διαμεσολάβηση μετά την πρώτη παρτίδα σε μαζική κατάθεση

Μετά τον καθορισμό της πρώτης παρτίδας αιτημάτων, τα μέρη θα επιστρατεύσουν έναν διαμεσολαβητή ΝΑΜ για να προσπαθήσει να επιλύσει τις υπόλοιπες απαιτήσεις εντός εύλογου χρονικού πλαισίου (η «Περίοδος Διαμεσολάβησης»). Ο διαμεσολαβητής ΝΑΜ μπορεί να επιλεγεί από μια ομάδα πέντε (5) διαμεσολαβητών που προτάθηκαν αρχικά από τη ΝΑΜ, με την Εταιρεία και τους υπόλοιπους δικηγόρους των εναγόντων να μπορούν να χτυπήσουν έναν διαμεσολαβητή ο καθένας και στη συνέχεια να κατατάξουν τους υπόλοιπους διαμεσολαβητές και να επιλεγεί ο διαμεσολαβητής με την υψηλότερη συλλογική κατάταξη . Ο επιλεγμένος διαμεσολαβητής θα προσπαθήσει να διευκολύνει την επίλυση των υπολοίπων αιτημάτων στη Μαζική Κατάθεση. Εάν τα μέρη δεν είναι σε θέση να επιλύσουν τις εκκρεμείς απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της Περιόδου Διαμεσολάβησης και δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε μια μεθοδολογία για την επίλυσή τους μέσω περαιτέρω διαιτησίας, είτε η Εταιρεία είτε οποιοσδήποτε άλλος ενάγων μπορεί να εξαιρεθεί από τη διαδικασία διαιτησίας και να προχωρήσει το αίτημα σε αρμόδιο δικαστήριο. Η ειδοποίηση για την εξαίρεση θα παρέχεται γραπτώς εντός 60 ημερών από το κλείσιμο της Περιόδου Διαμεσολάβησης. Εάν ούτε η Εταιρεία ούτε οι υπόλοιποι ενάγοντες επιλέξουν να εξαιρεθούν και δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε μια μεθοδολογία για την επίλυση των υπολοίπων απαιτήσεων μέσω περαιτέρω διαιτησίας, οι διαιτησίες θα συνεχίσουν με τη διαδικασία ομαδοποίησης. Ελλείψει ειδοποίησης εξαίρεσης, οι διαιτησίες θα προχωρήσουν με τη σειρά που καθορίζεται από τους διαδοχικούς αριθμούς που αποδίδονται σε αιτήματα στη Μαζική Κατάθεση.

15.9 Διαιτητική Απόφαση

Ο διαιτητής εκδίδει γραπτή αιτιολογημένη απόφαση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες ΝΑΜ. Η απόφαση επί της διαιτητικής απόφασης μπορεί να εκδοθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία. Ο διαιτητής θα έχει την εξουσία να επιδικάζει χρηματική αποζημίωση σε ατομική βάση και να χορηγεί, σε ατομική βάση, οποιοδήποτε μη χρηματικό ένδικο μέσο ή ελάφρυνση που διατίθεται σε ένα άτομο στο βαθμό που είναι διαθέσιμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες του διαιτητικού φόρουμ και την παρούσα Διαιτησία Συμφωνία. Τα μέρη συμφωνούν ότι οι ζημίες ή/και άλλες αποζημιώσεις πρέπει να συνάδουν με τους όρους της ενότητας «Περιορισμός ευθύνης και ζημιών» των παρόντων Όρων ως προς τα είδη και τα ποσά των ζημιών ή άλλων μέτρων για τα οποία μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο ένα μέρος . Καμία μεμονωμένη διαιτητική απόφαση ή απόφαση δεν θα έχει αποκλειστικό αποτέλεσμα ως προς ζητήματα ή αξιώσεις σε οποιαδήποτε διαφορά με οποιονδήποτε δεν είναι κατονομαζόμενο μέρος στη διαιτησία. Οι αμοιβές των δικηγόρων θα είναι διαθέσιμες στο κυρίαρχο μέρος στη διαιτησία, εάν επιτρέπεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο που διέπει τις αξιώσεις στη διαιτησία.

15.10 Τέλη

Εάν είστε σε θέση να αποδείξετε ότι το κόστος της διαιτησίας θα είναι απαγορευτικό σε σύγκριση με το κόστος της δίκης, η Εταιρεία θα αποζημιώσει τυχόν έξοδα κατάθεσης και ακρόασης που υπερβαίνουν τα $250 που ο διαιτητής κρίνει απαραίτητα για να αποτρέψει τη διαιτησία από το να είναι απαγορευτικό ως προς το κόστος του αποτελέσματος της διαιτησίας, εκτός εάν ο διαιτητής κρίνει ότι οι αξιώσεις σας ήταν επιπόλαιες ή επιβεβαιώθηκαν κακή τη πίστη, οπότε ενδέχεται να σας επιβληθούν αμοιβές διαιτησίας (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων) σύμφωνα με τους Κανόνες του Διαιτητή και το πρότυπο για κυρώσεις που ορίζονται στον Ομοσπονδιακό Κανόνα Πολιτικής Δικονομίας 11. Είστε υπεύθυνοι για τις αμοιβές των δικηγόρων σας, εκτός εάν οι κανόνες διαιτησίας ή/και η ισχύουσα νομοθεσία ορίζουν διαφορετικά, συμπεριλαμβανομένων των όσων ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας.

Τα μέρη συμφωνούν ότι η NAM έχει τη διακριτική ευχέρεια να μειώσει το ποσό ή να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα τυχόν διοικητικών τελών ή τελών διαιτησίας που οφείλονται σύμφωνα με τους Κανόνες της NAM όπου το κρίνει σκόπιμο (συμπεριλαμβανομένου όπως ορίζεται στο τμήμα (vi)) υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η τροποποίηση δεν αυξάνει το κόστος για εσάς , και επιπλέον συμφωνείτε ότι παραιτείστε από οποιαδήποτε αντίρρηση για τέτοια τροποποίηση χρέωσης. Τα μέρη συμφωνούν επίσης ότι η καλή πίστη αμφισβήτηση των τελών που επιβάλλονται από τη NAM δεν συνιστά αθέτηση, παραίτηση ή παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας, ενώ αυτή η αμφισβήτηση παραμένει σε εκκρεμότητα ενώπιον της NAM, του διαιτητή και/ή δικαστηρίου αρμόδια δικαιοδοσία, και ότι οποιεσδήποτε και όλες οι ημερομηνίες λήξης για αυτά τα τέλη θα χρεώνονται κατά τη διάρκεια της εκκρεμότητας αυτής της αμφισβήτησης.

15.11 Δικαίωμα εξαίρεσης τριάντα ημερών

Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε και να μην δεσμεύεστε από τη Συμφωνία Διαιτησίας αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση σχετικά με την απόφασή σας να εξαιρεθείτε στη διεύθυνση legal@scribd.com με τη γραμμή θέματος, «ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ». Η ειδοποίηση πρέπει να αποσταλεί εντός τριάντα (30) ημερών από (i) 17 Φεβρουαρίου 2024· ή (ii) Η πρώτη σας χρήση των Υπηρεσιών, όποιο από τα δύο είναι μεταγενέστερο. Διαφορετικά, θα είστε υποχρεωμένοι να επιλύετε διαφορές σύμφωνα με τους όρους αυτών των παραγράφων. Εάν εξαιρεθείτε από τη Συμφωνία Διαιτησίας, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας σε δίκη από ενόρκους ή δικαστή, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία για τη διαιτησία διαφορών βάσει προηγούμενης έκδοσης της Συμφωνίας Διαιτησίας δεν θα ισχύει για αξιώσεις που δεν έχει ακόμη κατατεθεί. Εάν εξαιρεθείτε από τη Συμφωνία Διαιτησίας, και η Εταιρεία επίσης δεν θα δεσμευτεί από αυτήν.

15.12 Αλλαγές

Η Εταιρεία θα παρέχει ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές σε αυτήν την ενότητα «Επίλυση Διαφορών». Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ 30 ημέρες μετά την ειδοποίηση της Εταιρείας και θα ισχύουν για όλες τις αξιώσεις που δεν έχουν ακόμη κατατεθεί, ανεξάρτητα από το πότε μπορεί να έχουν συσσωρευτεί τέτοιες αξιώσεις. Εάν η Εταιρεία αλλάξει αυτήν την ενότητα «Επίλυση Διαφορών» μετά την ημερομηνία που αποδεχτήκατε για πρώτη φορά την παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας (ή αποδεχτήκατε οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας), συμφωνείτε ότι η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας 30 ημέρες μετά την αλλαγή αυτή θα θεωρείται αποδοχή αυτές οι αλλαγές.

 

16.0 Διάφορα; ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Συγχώνευση

Η παρούσα Συμφωνία δεν δημιουργεί καμία σχέση συνεργασίας, κοινοπραξίας, εργοδότη-υπαλλήλου, εντολέα-πράκτορα ή δικαιοπάροχο-δικαιοδότη μεταξύ Εσάς και Εμάς. Αυτοί οι Όροι και οι σχετικές Οδηγίες, καθώς και τυχόν δικαιώματα και άδειες που χορηγούνται βάσει του παρόντος, δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από εσάς, αλλά μπορεί να εκχωρηθούν από την Εταιρεία χωρίς περιορισμό. Οποιαδήποτε προσπάθεια ανάθεσης που γίνεται κατά παράβαση των παρόντων Όρων θα είναι άκυρη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων ή οποιωνδήποτε Οδηγιών κριθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, τότε αυτή η διάταξη θα περιοριστεί ή θα εξαλειφθεί από τους παρόντες Όρους στον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιουδήποτε υπολοίπου προμήθειες. Συμφωνείτε ότι μια έντυπη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας και οποιασδήποτε ειδοποίησης που παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους με άλλα επαγγελματικά έγγραφα και αρχεία που δημιουργήθηκαν αρχικά και διατηρείται σε έντυπη μορφή.

Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα συνιστά παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη. Οποιαδήποτε παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων θα ισχύει μόνο εάν είναι γραπτή και υπογραφεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Εταιρείας. Μετά τον τερματισμό των παρόντων Όρων, οποιαδήποτε διάταξη η οποία, από τη φύση της ή τους ρητούς όρους της θα πρέπει να επιβιώσει, θα επιβιώσει αυτού του τερματισμού ή λήξης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ενοτήτων 6-16.

Αυτοί οι Όροι (συμπεριλαμβανομένων όλων των Οδηγιών, Ανακοινώσεων και Όρων που ενσωματώνονται στο παρόν), είναι η πλήρης συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος και δεν θα τροποποιηθούν παρά μόνο εγγράφως, υπογεγραμμένα και από τα δύο μέρη ή με αλλαγή σε αυτούς Όροι ή Οδηγίες που έγιναν από την Εταιρεία όπως ορίζονται στην Ενότητα 20.0. Οι αναφορές επικεφαλίδων στο παρόν είναι μόνο για λόγους ευκολίας, δεν αποτελούν μέρος αυτών των Όρων και δεν θα θεωρηθεί ότι περιορίζουν ή επηρεάζουν καμία από τις διατάξεις του παρόντος.

17.0 Αξιώσεις

ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΑΛΛΙΩΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΩΣ ΑΥΤΟ Η ΑΙΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

18.0 Κωδικοί προσφοράς

Ανατρέξτε στην Ενότητα 7 της Συμφωνίας Συνδρομητή Everand .

19.0 Συνδρομές δώρων.

Ανατρέξτε στους Όρους και Προϋποθέσεις Συνδρομής Δώρου.

20.0 Αλλαγές στη Συμφωνία

Ενδέχεται περιστασιακά να ενημερώνουμε αυτούς τους Όρους και τις άλλες Συμφωνίες και Οδηγίες μας. Θα σας ειδοποιούμε, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, όποτε κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στους παρόντες Όρους. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους και όλες τις Οδηγίες για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή της στη διεύθυνση https://scribd.com/terms. Μπορείτε να προσδιορίσετε πότε αλλάξαμε για τελευταία φορά αυτό το Συμφωνητικό ανατρέχοντας στο υπόμνημα «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» παραπάνω. Αναγνωρίζετε ότι η χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας μετά από αλλαγές στους παρόντες Όρους θα συνιστά την αποδοχή αυτών των αλλαγών. υπό τον όρο, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην παρούσα Συμφωνία δεν θα ισχύει αναδρομικά για οποιαδήποτε αξίωση ή διαφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία που προέκυψε πριν από την ημερομηνία «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» που ισχύει για αυτήν την έκδοση της παρούσας Συμφωνίας. Η παρούσα Συμφωνία δεν μπορεί να αντικατοπτρίζει εκκρεμή ή πρόσφατη νομοθεσία.

21.0 Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Καλωσορίζουμε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τους Όρους μας μέσω email στη διεύθυνση support@scribd.com ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Scribd, Inc. 460 Bryant Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107-2594. Απαντάμε σε όλα τα ερωτήματα εντός 30 ημερών. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, ενδέχεται να σας σταλούν με email αυτές οι ίδιες πληροφορίες στέλνοντας μια επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση με τη διεύθυνση email σας και ένα αίτημα για αυτές τις πληροφορίες.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;