ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΔΩ

Article author
Jason
  • Ενημέρωση

Το περιεχόμενο στο Scribd.com και στο SlideShare.net (συλλογικά, "Scribd") παρέχεται από τα μέλη μας χωρίς προεγκρίσεις από το Scribd. Η Scribd απολαμβάνει πολύ σοβαρά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συμμορφώνεται ως πάροχος υπηρεσιών με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) του 1998. Απελευθερώνουμε γρήγορα το παράνομο υλικό όταν ειδοποιούμε και επίσης τερματίζουμε επαναληπτικούς παραβάτες σύμφωνα με μια " πολιτική. Δεδομένου ότι η Scribd εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια ολοκληρωμένη ειδοποίηση DMCA είναι το ελάχιστο που μπορεί να αποδεχθεί η Scribd ως απόδειξη πνευματικής ιδιοκτησίας, ακόμη και αν η χώρα σας λειτουργεί υπό διαφορετικούς νόμους. Η Scribd δεν μπορεί να επεξεργαστεί ειδοποιήσεις που αγνοούν τα κριτήρια DMCA και παρέχουν ελλιπείς πληροφορίες.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη φόρμα για να αναφέρετε όταν κάποιος έχει δημοσιεύσει το περιεχόμενό σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα στο Scribd ή SlideShare χωρίς άδεια. Αυτή η φόρμα συλλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και μας ειδοποιεί αμέσως. Οι πληροφορίες που μας στέλνετε μέσω αυτού του εντύπου δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό. Οι έγκυρες ειδοποιήσεις συνήθως υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός δύο εργάσιμων ημερών.


Αυτή η φόρμα απαιτεί υποστήριξη JavaScript. Κάντε κλικ εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στη φόρμα ή να στείλετε μια ειδοποίηση DMCA σε μια διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.


Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη φόρμα για να αναφέρετε παραβιάσεις έργων για τα οποία δεν έχετε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν υποψιάζεστε ότι η εργασία άλλου προσώπου έχει αναρτηθεί χωρίς άδεια, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον δημιουργό ή τον εκδότη. Πολλοί εκδότες παρέχουν ειδικές φόρμες ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ιστοσελίδες τους για αναγνώστες που ανησυχούν για πιθανές παραβάσεις.

Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που αναφέρθηκε δεν έχει αναρτηθεί στο Scribd από τον εκδότη, την αντιπροσωπεία ή άλλο τρίτο που λειτουργεί βάσει συμφωνίας άδειας χρήσης. Εάν είστε συντάκτης του περιεχομένου που δημοσιεύτηκε από τον εκδότη σας στο Scribd, ενδέχεται να απορριφθεί το αίτημα κατάργησης.

Η αίτησή σας για κατάργηση πρέπει να περιλαμβάνει άμεσες συνδέσεις με τα στοιχεία που εμπίπτουν στην αξίωσή σας. Το Scribd δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί τις ειδοποιήσεις που αναφέρονται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Ελλιπείς ειδοποιήσεις θα σας επιστραφούν προς συμπλήρωση.Σύμφωνα με το άρθρο 512 (στ) του DMCA, κάθε πρόσωπο που παραπλανά εν γνώσει του ότι το υλικό ή η δραστηριότητα παραβιάζει μπορεί να υπόκειται σε ευθύνη. Η κατάχρηση του εντύπου DMCA ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού σας στο Scribd και πιθανή νομική ενέργεια.

Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα, η Scribd επεξεργάζεται επίσης έγκυρες ειδοποιήσεις που αποστέλλονται με ταχυδρομικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση:

Scribd, Inc.
Attn: Scribd DMCA copyright infringement notification
460 Bryant Street, #100
San Francisco, CA 
94107-2594
USA

ή με φαξ:

415.896.9896
Attn: Scribd DMCA copyright infringement notification

ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση:

copyright@scribd.com
Subject: Scribd DMCA copyright infringement notification

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;